Risperdal Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Yan Etkileri ve Kullanıcı Yorumları

Etkin madde: Her bir film kaplı tablet 1 mg risperidon içerir.
Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat (inek sütü), Mısır nişastası, Mikrokristalin
selüloz, Hipromeloz 2910 15 mPa.s, Magnezyum stearat, Koloidal susuz silika, Sodyum
lauril sülfat, Propilen glikol

İçindekiler

 1. Risperdal Yan Etkileri
 2. Risperdal Güncel Fiyat Listesi (2023)
 3. Risperdal Nasıl Kullanılır?
 4. Risperdal Hangi Durumlarda Dikkatli Kullanılmalıdır?
 5. Risperdal Diğer İlaçlarla Birlikte Kullanımı
 6. Risperdal Kullanıcı Yorumları
 7. Risperdal Prospektüsü

Risperdal Ne İçin Kullanılır?

Risperdal’in kullanıldığı durumlar aşağıda belirtimiştir.

 • Halüsinasyon (olmayan bir şeyi görmek, duymak ya da hissetmek),
 • Gerçeklerden uzaklaşma, garip ve korkutan düşüncelere sahip olma,
 • Zihin karışıklığı, zihinsel yeteneklerin zayıflaması,
 • Kuruntu,
 • Aşırı şüphecilik (paranoya),
 • Saldırganlık,
 • Duygusal çekingenlik ve sosyal çekingenlik gibi duygu, düşünce ve davranışları etkileyen durumlar,
 • Dış dünyadan kendini soyutlama,
 • Yalnız hissetme,
 • Şizofreni(belirtili duygu ve düşüncelerin olduğu ruhsal bozukluk) belirtilerinin önlenmesi
 • Ani gelişen ve uzun süreli rahatsızlıklarda ruhsal durumun dengelenmesi
 • Bipolar bozuklukta(ruhsal durumdaki zıt yönlü değişiklikler) oluşan taşkınlık nöbetlerinin kontrol altına alınması,
 • Agresif ya da diğer yıkıcı davranış bozuklukları tedavisi,
 • Çocuklarda ve ergenlerde otizme bağlı huzursuzlukların, kendine zarar verme gibi agresif belirtilerin, öfke nöbetlerinin, ani duygu durum değişikliklerinin tedavisi

Risperdal’in Yan Etkiler Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Risperdal’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Risperdal’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Özellikle bacaklarınızda şişme, ağrı ve kızarıklık olursa. Bu durum, damar içerisinde pıhtı oluşmasının belirtileri olabilir. Bu pıhtı, damar içerisinde akciğere kadar gidebilir ve göğüs ağrısı ve solunum güçlüğü yapabilir. Bunamanız varsa ve kısa bir süre için bile olsa, akli durumunuzda ani bir değişiklik, yüz, kol ve bacaklarınızda, özellikle tek taraflı ani bir zayıflık ya da uyuşukluk veya konuşma bozukluğu fark ederseniz. Bunlar bir inmenin belirtileri olabilir.
 • Ateş, kaslarda sertleşme, terleme ya da bilinç kaybı geçirirseniz. Bunlar “Nöroleptik Malign Sendrom” denilen bir hastalığın belirtileri olabilir.
 • Eğer erkek iseniz ve uzun süren ya da ağrılı olan bir sertleşme geçirirseniz. Bu duruma “priapizm” denmektedir.
 • Diliniz, ağzınız veya yüzünüzde sizin isteğiniz dışında ritmik hareketler oluyorsa. Bu durum risperidonun kesilmesini gerektirebilir.
 • Ateş, ağızda şişkinlik, yüz, dil ve dudaklarda şişlik, nefes darlığı, kaşıntı, ciltte oluşan kızarıklıklar, bazen düşük kan basıncı ile karakterize alerjik reaksiyonlar olabilir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Risperdal’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Uykuya dalmada veya uykuyu sürdürmede güçlük

Parkinsonizm: Bu durumun belirtileri şunlardır: Hareketlerde yavaşlama veya bozulma, kaslarda sertlik veya gerginlik hissi (düzgün hareket edememenize sebep olur), hatta bazen bir hareketin aniden donması ve sonra yeniden başlaması, yavaş ve ayaklarını sürüyerek yürüme, istirahat esnasında titremeler, tükürük artışı veya ağızda sulanma, yüzdeki olağan ifadenin kaybı

 • Uykulu hissetme, tepkinin azalması
 • Baş ağrısı
 • Akciğer enfeksiyonu (pnömonİ), göğüs enfeksiyonları (bronşit), soğuk algınlığı belirtileri, sinüs iltihabı (sinüzit), idrar yolu iltihabı, kulak ağrısı, grip geçiriyor gibi hissetme
 • Prolaktin adındaki bir hormunun kan seviyelerini arttırır. Bu durum belirti verebilir ya da vermeyebilir. Belirtiler yaygın değildir ve şunlar görülebilir; erkeklerde memelerde şişme, ereksiyon olmasında ya da sürdürmede zorluk, cinsel istek azalması veya başka cinsel işlev bozuklukları; kadınlarda meme rahatsızlığı, memelerden süt sızması, adet periyodunun gecikmesi veya adet düzeniyle ilgili diğer problemler veya fertilite (kısırlık) problemleri.
 • Kilo alma, iştah artışı, iştah azalması
 • Uyku bozuklukları, sinirlilik, depresyon, korku ve endişe hali, uykusuzluk
 • Distoni: Bu durum yavaş veya sürekli istemsiz kas kasılması anlamındadır. Vücudun herhangi bir bölümünde görülebilir ve anormal bir duruşa neden olabilir. En çok yüz kaslarında görülür ve göz, ağız, dil ve çenede anormal hareketler İle sonuçlanır.
 • Baş dönmesi
 • Diskinezi: Kasların istek dışı hareketleri anlamındadır. Bu hareketler tekrarlayıcıdır ve kasılma, burulma ya da seğirme şeklinde ortaya çıkar.
 • Titreme
 • Bulanık görme, gözde iltihap ( kızarık göz)
 • Kalbin hızlı atması, kan basıncının yükselmesi, nefes darlığı
 • Boğaz ağrısı, öksürük, burun kanaması, burun tıkanıklığı
 • Karın ağrısı, karında huzursuzluk, kusma, bulantı, kabızlık, ishal, hazımsızlık, ağız kuruluğu, diş ağrısı
 • Deri döküntüleri, cilt kızarıklığı
 • Kaslarda spazmlar, kemik ya da kas ağrısı, sırt ağrısı, eklem ağrısı
 • İdrar kaçırma
 • Vücutta, kollarda ya da bacaklarda şişmeler, ateş, göğüs ağrısı, halsizlik, bitkinlik, ağrı
 • Düşmeler

Yaygın Olmayan Yan Etkiler

 • Solunum yollarında iltihap, mesane iltihabı, göz iltihabı, bademcik iltihabı, tırnaklarda mantar iltihabı, deride iltihap, virüslerin sebep olduğu iltihap, akarların (mite) deride yaptığı iltihap
 • Enfeksiyonlara karşı korunmada yardımcı olan beyaz kan hücrelerinde azalma, kan pulcuklarında azalma (kanamanın durmasına yardımcı olan hücreler), kansızlık (anemi), kırmızı kan hücrelerinde azalma, eozinofıllerde (bir tip beyaz kan hücresi) artış
 • Şeker hastalığı veya şeker hastalığında ağırlaşma, kan şekeri yükselmesi, aşırı su içme
 • İştahta azalma sonucunda beslenme bozukluğu ve kilo kaybı
 • Kanınızda bulunan kolesterol adındaki maddede artış
 • Coşkun ruh hali (mani), zihin karmaşası, cinsel istekte azalma sinirlilik, kabuslar
 • Tardif diskinezi: Bu durum özellikle yüz, ağız ve dilinizde, İsteğiniz dışında gelişen ritmik hareketler anlamındadır. Doktorunuza hemen iletmeniz gereklidir, çünkü Risperdal’ in kesilmesi gerekebilir.
 • Beyin kanlanmasında ani kayıp (inme)
 • Uyaranlara cevap verememe, bilinç kaybı, bilinç azalması
 • Kasılmalar (nöbetler), bayılma
 • Vücudunuzun çeşitli bölümlerini hareket ettirme hissi, vücutta dengesizlik, hareketlerin koordinasyonunda anormallik, ayağa kalkıldığında baş dönmesi, dikkat dağınıklığı, konuşma zorlukları, tat alamama veya anormal tat alma, derinin ağrı ve dokunmaya karşı duyarlılığında azalma, deride karıncalanma, iğnelenme ya da uyuşma hissi
 • Gözlerde ışığa kaşı aşırı duyarlık göz kuruluğu, gözyaşında fazlalaşma, gözde kızarıklık
 • Dönme hissi (vertigo), kulak çınlaması, kulak ağrısı
 • Atriyal fıbrilasyon (anormal hızlı bir kalp ritmi), kalbin üst ve alt bölümleri arasında iletim bozukluğu, kalbin elektrik iletisinde bozukluk, kalbinizdeki QT aralığında uzama, kalp hızında yavaşlama, kalbinizdeki elektrik iletisinin grafiğinde (elektrokardiyogram/EKG) anormallik, göğsünüzde çarpıntı hissi

Seyrek Görülen Yan Etkiler

 • Kontrol altında olmayan şeker hastalığının yol açtığı hayatı tehdit edici nitelikte olaylar
 • Boğazda şişme ve solunum güçlüğü ile birlikte ciddi alerjik reaksiyon Barsaklarda kas hareketlerinin olmaması sonucunda tıkanma
 • Aşağıdaki yan etki, risperidona çok benzeyen paliperidon adındaki bir ilacın kullanımında ortaya çıkmıştır ve Risperdal ile de görülmesi beklenebilir:
 • Ayağa kalkıldığında kalp atışlarında hızlanma Çocuk ve adolesanlarda ek yan etkiler:
 • Genel olarak çocuklardaki yan etkiler yetişkinlerde görülen yan etkiler ile benzerdir. Aşağıdaki yan etkiler çocuk ve adolesanlarda (5-17 yaş) yetişkinlerden daha sıklıkla görülmüştür.
 • Uykulu hissetme, uyarıları daha az algılama, yorgunluk, baş ağrısı, iştah artışı, kusma, soğuk algınlığı belirtileri, burun tıkanıklığı, karın ağrısı, baş dönmesi, öksürük, ateş, titreme, ishal ve idrar kaçırma.

Bunlar Risperdal’in hafif yan etkileridir.

Risperdal kullananlar bu yan etkileri gördüğü gözlenmiştir.

Risperdal Güncel Fiyat Listesi (2023)

TarihEtiket FiyatıKamu Fiyatı
15.12.202221,0421,04
09.07.202215,4215,42
19.02.202210,0610,06
20.02.20217,327,32
19.05.20206,16,1
19.02.202010,1210,12
19.02.20199,039,03
31.05.20187,327,32
19.02.20187,157,15
28.02.20176,226,22
23.02.20165,635,63
22.02.20165,635,63
08.09.20155,325,32
04.09.20155,415,41
08.06.20155,225,22
01.06.20155,285,28
11.04.20155,175,17
10.04.20155,17
Risperdal (1 Mg 20 Tablet) Güncel Fiyat Değişim Grafiği (2023)

Risperdal Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz Risperdal ile tedavinizin ne kadar süreceğini ve hangi dozda, kaç tablet almanız gerektiğini size anlatacaktır. Her zaman doktorunuzun tavsiyelerine tam olarak uyunuz. Tedavinizi kendi kendinize kesmeyiniz ve uzatmayınız.Eğer Risperdal’i nasıl almanız gerektiği konusunda emin değilseniz mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Risperdal’in günlük dozu, hastalığınıza bağlı olarak, 0.50 miligram ila 6 miligram arasında değişir. Doktorunuzun talimatına uyunuz.

Uygulama Yolu ve Metodu

Ağız yoluyla alınır.

Risperdal’i yemeklerden önce veya yemeklerden sonra kullanabilirsiniz.

Tabletleri yeterli miktarda sıvı ile yutunuz (örneğin 1 bardak su ile).

Çocuklarda Risperdal Kullanımı

Şizofrenide 18 yaşın altındaki çocuklarda ve gençlerde kullanımı tavsiye edilmez.

Bipolar manide 18 yaşın altındaki çocuklarda ve gençlerde kullanımı tavsiye edilmez.

50 kg’nin altında olan hastalar Başlangıç dozu olarak günde bir defa 0.25 mg önerilir. Bu doz gerektiğinde, en fazla gün aşırı olmak kaydıyla 0.25 mg’lık dozlarla arttırılabilir. Genelde idame doz 0.25 mg ile 0.75 mg arasındadır.

50 kg veya üzerinde olan hastalar Başlangıç dozu olarak günde bir defa 0.50 mg önerilir. Bu doz gerektiğinde, en fazla gün aşırı olmak kaydıyla 0.50 mg’lık dozlarla arttırılabilir. Genelde idame doz 0.50 mg ile 1.5 mg arasındadır.

Yaşlılarda Risperdal Kullanımı

Davranış bozukluğu olan hastalarda tedavi süresi 6 haftadan daha fazla olmamalıdır.

Otizmde Çocuklar ve ergenler için otizmde önerilen günlük doz 20 kg’ın altındaki hastalar için günde 0.25 mg, 20 kg ve üstündeki hastalar için ise günde 0.50 mg’dır.

Şizofreni Başlangıç dozu genelde günde iki defa 0.50 mg olarak önerilir. Doktorunuz tarafından kullandığınız doz günde iki defa 1 mg’dan 2 mg’a aşamalı olarak arttırılabilir.

Mani Başlangıç dozu genelde günde iki defa 0.50 mg olarak önerilir. Tedaviye nasıl yanıt aldığınıza bağlı olarak doktorunuz tarafından kullandığınız doz günde iki defa 1 mg’dan 2 mg’a aşamalı olarak arttırılabilir.

Doktorunuz tarafından hangi dozda kaç tablet almanız gerektiği belirtilecektir.

Risperdal’in Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği/Karaciğer yetmezliği

 • Tedavi edilecek hastalığınız ne olursa olsun risperidonun tüm başlangıç ve idame dozları yarıya indirilmelidir. Doz artışı bu hastalarda yavaş olmalıdır. Risperidon, bu hasta gruplarında dikkatli kullanılmalıdır.

Eğer Risperdal’in etkisinin çok giiçlii veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Risperdal Dozundan Fazla Kullanılmışsa Ne Olur?

Risperdal’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Kullanması gerekenden daha fazla Risperdal kullanmış hastada şu belirtiler görülebilir:

 • uyuklama, yorgunluk, anormal vücut hareketleri, ayakta durma ve yürümede problemler, düşük kan basıncından kaynaklanan baş dönmesi ve kalp atışlarınızda anormallik veya nöbetler.

Risperdal’i Kullanmayı Unuttuysanız

Eğer bir doz almayı unutursanız, hatırladığınız anda o dozu alınız. Fakat eğer bir sonraki dozunuzun zamanı gelmişse unuttuğunuz dozu atlayıp her zamanki gibi devam ediniz. İki veya daha fazla doz unuttuysanız doktorunuzla iletişime geçiniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

Risperdal İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler

Doktorunuza danışmadan tedavinizi yarım bırakırsanız hastalığınızın belirtileri tekrar ortaya çıkabilir. Risperdal tedavisini bırakırken doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, dozu azaltarak bırakınız.

Risperdal’in Kullanılmaması Gereken Durumlar Nedir?

 • Risperidon veya Risperdal’in bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz var ise,
 • Uzamış QT sendromu (kalpte ciddi aritmilere ve ani ölümlere yol açabilen bir durum) veya Torsades de Pointes (yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmi) hastasıysanız Risperdal’i kullanmayınız.

Risperdal Hangi Durumlarda Dikkatli Kullanılmalıdır?

 • Kalbinizde bir sorun var ise. Örneğin, düzensiz bir kalp ritmi veya kan basıncınızda (tansiyon) düşüklük olabilir, ya da kan basıncı ilaçlan kullanıyor olabilirsiniz. Risperdal kan basıncınızda düşüklüğe sebep olabilir. İlaç dozunuzun ayarlanması gerekebilir.
 • Sizde inmeye yol açabilecek herhangi bir durum var ise. Bunlar yüksek kan basıncı, kalp-damar hastalıkları ya da beyin dolaşımında bozukluk gibi durumlardır.
 • Daha önceleri diliniz, ağzınız veya yüzünüzde sizin isteğiniz dışında hareketler olduysa.
 • Daha önceden Nöroleptik Malign Sendrom denilen bir hastalığı geçirdiyseniz. Bu hastalığın belirtileri arasında, ateş, kaslarda sertleşme, terleme ya da bilinç kaybı yer almaktadır.
 • Parkinson Bunama hastalığı veya bunama var ise
 • Önceden beyaz kan hücreleri sayısında azalma geçirdiyseniz (bu durum bazı ilaçların kullanılmasına bağlı olabilir ya da başka bir nedenden olabilir).
 • Diyabetiniz (şeker hastalığı) veya diyabet gelişmesi riskiniz var ise
 • Kalp veya kan damarları hastalığınız veya beyin kan damarları ile ilgili hastalığınız varise
 • Epilepsi (Sara hastalığı) veya Parkinson Hastalığınız var ise
 • Eğer erkek iseniz ve uzun süren ya da ağrılı olan bir sertleşme (ereksiyon) geçirdiyseniz
 • Vücut sıcaklığınızı kontrol etmede güçlük yaşıyorsanız ya da vücudunuz çok sıcaksa
 • Kalp krizi veya geçici iskemik atak (beyine kan akışının geçici olarak azalması) geçirdiyseniz
 • Karaciğer veya böbrek hastalığınız var ise
 • Kanınızdaki prolaktin hormonu miktarı fazla ise veya muhtemel bir prolaktine bağlı tümörünüz var ise
 • Sizde veya ailenizden herhangi birinde kan pıhtılaşması öyküsü var ise (antipsikotikler kan pıhtısı oluşumu ile ilişkilendirilmektedir).
 • Risperdal almakta olan hastalarda çok ender olarak, enfeksiyon ile savaşmak için gerekli olan bazı türlerde beyaz kan hücresi sayısında tehlikeli azalmalar bildirilmiştir. Bu nedenle doktorunuz beyaz kan hücresi sayımlarınızı kontrol etmek isteyebilir.
 • Risperdal kilo almanıza neden olabilir. Belirgin miktarda kilo almanız, sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebilir. Doktorunuz düzenli olarak kilonuzu kontrol etmelidir.
 • Risperdal almakta olan hastalarda şeker (diyabet) hastalığı veya önceden var olan şeker hastalığında kötüleşme görüldüğü için, doktorunuz kan şekerinde yükselmenin belirtilerini kontrol etmelidir. Daha önceden diyabeti olan hastalarda, kan şekeri (glukoz) düzenli şekilde izlenmelidir.
 • Risperdal, “prolaktin” adı verilen bir hormonun seviyelerini genellikle yükseltir. Bu, menstrüe! bozukluklar ya da kadınlarda doğurganlık problemleri, erkeklerde memelerde şişme (olası yan etkiler) gibi yan etkilere neden olabilir. Böyle yan etkiler ortaya çıkarsa, kandaki prolaktin düzeyinin değerlendirilmesi önerilir.
 • Göz merceğinin bulanıklığı (katarakt) nedeniyle yapılan göz ameliyatı sırasında, gözbebeği (gözün ortasındaki siyah daire) gerektiği ölçüde genişleyemeyebilir. Aynı zamanda iris (gözün renkli bölümü) ameliyat esnasında gevşeyebilir ve bu da gözde hasara yol açabilir. Eğer bir göz operasyonu planlıyorsanız,— doktorunuza bu ilacı almakta olduğunuzu mutlaka söyleyiniz.

Demansı olan yaşlı hastalar

 • Bunaması olan yaşlı hastalarda inme riskinde artış meydana gelebilir. İnme kaynaklı bunamanız varsa risperidon kullanmamalısınız.
 • Eğer siz ya da bakıcınız,kısa bir süre için bile olsa, akli durumunuzda ani bir değişiklik, yüz, kol ve bacaklarınızda, özellikle tek taraflı ani bir zayıflık ya da uyuşukluk, veya konuşma bozukluğu fark ederse, derhal doktorunuza başvurunuz. Bunlar bir inmenin belirtileri olabilir.
 • Ayrıca Konvansiyonel ve atipik antipisikotik ilaçlar demansa bağlı psikozu olan yaşlı hastaların tedavisinde kullanıldığında ölüm riskinde artışa neden olmaktadır.

Çocuklar ve ergenler

 • Davranış bozukluğu olan çocuğa veya ergene tedaviden önce, agresif davranışa yol açabilecek nedenler tam olarak değerlendirilmelidir.
 • Risperidon ile tedavi sırasında yorgunluk meydana gelirse, risperidonun uygulama zamanında değişiklik yapılması dikkat güçlüğünü düzeltebilir.
 • Tedaviye başlamadan önce sizin veya çocuğunuzun vücut ağırlığı ölçülebilir ve tedavi boyunca düzenli aralıklarla takip edilebilir.
 • Sonuca varmayan küçük bir çalışmada risperidon alan çocukların boylarında bir artış olduğu bildirilmiştir, ama bunun ilaca bağlı bir etki mi veya başka bir nedene bağlı olup olmadığı bilinmemektedir.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Risperdal Alkol İle Alınır mı?

Hiç bir ilacın alkol ile alınması tavsiye edilmez. Risperdal Alkol ile etkileşimi sizin için ciddi sonuçlar açabilir. Risperdal’i alkol ile birlikte kullanmayınız. İlacı almadan önce doktorunuza danışımız.

Hamileyken Risperdal Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Eğer hamile iseniz ya da hamile olmayı planlıyorsanız bu ilacı almadan önce tavsiyeleri için doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Eğer hamileliğinizin son üç ayında Risperdal kullandıysanız, yeni doğanlarda doğumu takiben şiddeti değişebilen titreme, kaslarda gerginlik ve gevşeme, uyku hali, huzursuzluk, solunum sıkıntısı veya beslenme bozuklukları görülebilir. Eğer bebeğiniz bu semptomların herhangi birini geçirirse, doktorunuzla iletişim kurunuz. Risperdal “prolaktin” hormon seviyenizi yükseltebilir ve bu üreme yeteneğini (fertilite) etkileyebilir. (Bkz. 4. Olası yan etkiler)

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirirken Risperdal Kullanılır mı?

İlact kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Risperdal’i emzirme döneminde doktorunuz kesin gerekli olduğuna karar vermediği sürece kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

Risperdal tedavisi sırasında baş dönmesi, yorgunluk ve görme problemleri ortaya çıkabilir. Doktorunuzla bu konuda konuşmadan önce araç ve makine kullanmayınız.

Risperdal’in İçeriğinde Bulunan Yardımcı Maddeler Hakkında Önemli Bilgiler

Risperdal 260 mg laktoz monohidrat içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı duyarsızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Risperdal 0.8 mg sodyum lauril sülfat içerir. Risperdal her bir tablette 23 mg’dan daha az sodyum içerir. Sodyuma bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Risperdal Kullanımı

Eğer aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, mutlaka doktorunuza bilgi veriniz:

 • Beyniniz üzerinde etki gösteren sakinleştirici ilaçlar (benzodiazepinler); ağrı için alınan bazı ilaçlar (opiatlar); alerji ilaçları (bazı antihistaminikler). Risperidon bunların sedatif etkilerini arttırabilir.
 • Kalbinizdeki elektrik aktivitesini etkileyen ilaçlar; örn. sıtma ilaçları, kalp ritmini düzenleyen ilaçlar, alerji ilaçları (antihistaminikler), bazı depresyon ilaçları ve ruh hastalıkları için kullanılan başka ilaçlar
 • Kalp atışlarını yavaşlatan ilaçlar
 • Kandaki potasyumu azaltan ilaçlar (bazı idrar söktürücüler)
 • Parkinson Hastalığı veya epilepsi tedavisi İçin ilaç alıyorsanız ilaçları (levodopa gibi)
 • Yüksek kan basıncı tedavisi ilaçlan. Risperdal kan basıncını düşürebilir.
 • Kalpteki sorunlar veya vücudunuzun bir bölgesinde sıvı toplanmasına bağlı şişliklerin tedavisi için kullanılan idrar söktürücü ilaçlar (örn. furosemid ya da klorotiyazid). Tek başına veya furosemid ile birlikte alman Risperdal, bunaması olan yaşlı hastalarda inme veya ölüm riskini arttırabilir.
 • Aşağıdaki ilaçlar risperidonun etkisini azaltabilir
 • Rifampisin (bazı enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir ilaç)
 • Karbamazepin, fenitoin (sara hastalığı ilaçları)
 • Fenobarbital (sara hastalığı ve uyku ilacı)
 • Bu gibi İlaçlara başladıysanız veya kullanmayı bıraktıysanız, daha farklı bir risperidon dozuna ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Aşağıdaki ilaçlar risperidonun etkisini arttırabilir
 • Kinidin (belirli tiplerdeki kalp hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç)
 • Paroksetin, fluoksetin, trisiklik antidepresanlar gibi depresyon ilaçları
 • Beta blokörler olarak bilinen ilaçlar (kalp hastalıkları ve tansiyon tedavisinde kullanılır)
 • Fenotiyazİnler (ruh hastalıklarının tedavisinde veya sakinleştirici olarak kullanılan ilaçlar)
 • Simetidin, ranitidin (midedeki asidi engellemek için kullanılan ilaçlar)
 • Itrakonazol ve ketokonazol (mantar enfeksiyonu tedavisi için kullanılır)
 • HIV/AIDS tedavisinde kullanılan ilaçlar örneğin ritonavir
 • Verapamil gibi yüksek kan basıncı tedavisinde ve kalp ritim bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaç
 • Sertralin ve fluvoksamin, depresyon ve diğer psikiyatrik hastalıklarda kullanılan ilaçlar

Bu gibi ilaçlara başladıysanız veya kullanmayı bıraktıysanız, daha farklı bir risperidon dozuna ihtiyaç duyabilirsiniz.

Risperdal Kullanıcı Yorumları

Alkol ile alındığında çok kötü yan etkileri var.Alkolle almayın.

Kullanıcı Yorumu

Akut şizofrenik ve diğer psikotik durumlarda kullanılır.

Kullanıcı Yorumu

Felç olma riskini beraberinde getirilen bir ilaç.

Kullanıcı Yorumu

Risperdal Prospektüsü (Kullanım Talimatı PDF)

Yorum yapın