Nevanac İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

NEVANAC nedir ve ne için kullanılır?

NEVANAC bir göz damlasıdır.

Açık sarı ila koyu sarı tekdüze süspansiyon halindedir.

NEVANAC nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) adı verilen bir ilaç grubunda yer almaktadır.

5 ml’lik yuvarlak düşük dansite polietilen şişe; damlalıklı tıpa ve beyaz polipropilen vidalı kapak ile birlikte. Her bir kutu 1 şişe içerir.

NEVANAC gözdeki katarakt ameliyatını takiben gözde oluşabilen ağrı ve inflamasyonun önlenmesi ve tedavi edilmesinde kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi NEVANAC’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler çok ciddi olmadığı müddetçe ilacı kullanmaya devam edebilirsiniz. Endişelenirseniz doktor ya da eczacınızla konuşunuz. Doktorunuzla konuşmadan NEVANAC kullanımını kesmeyiniz.

Damlatma esnasında gözleriniz daha fazla kırmızılaşırsa ve daha fazla ağrı olursa derhal doktorunuzla temas kurunuz.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır: Çok yaygın: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden biri olursa, NEVANAC’ı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Göz bozuklukları

Yaygın olmayan: korneal kalıntılar, koroidal sızıntı, göz akıntısı

Bilinmiyor: Ülseratif keratit, korneal epitel hasarı/bozukluğu, korneal aşınma, yetersiz iyileşme (kornea), azalmış görüş netliği, korneal yara, korneal opaklık

Bu yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Bağışıklık sistemi bozuklukları

Yaygın olmayan: Aşırı duyarlılık

Göz bozuklukları

Bilinmiyor: ön kamarada iltihaplanma

Gastrointestinal bozukluklar

Yaygın olmayan: Bulantı

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Sinir sistemi bozuklukları

Yaygın: Baş ağrısı

Göz bozuklukları

Yaygın: Noktasal keratit, göz ağrısı, bulanık görme, göz kaşıntısı, kuru göz, gözde yabancı cisim hissi, göz kapağı kenarında çapaklanma

Yaygın olmayan: İris tabakasının iltihaplanması, keratit, ışığa karşı duyarlılık, göz iritasyonu, alerjik konjunktiva iltihaplanması, oküler rahatsızlık, göz kapağı bozukluğu, gözyaşı artışı, konjunktivada kızarma

Gastrointestinal bozukluklar

Yaygın olmayan: ağız kuruluğu

Deri ve deri altı doku bozuklukları

Yaygın olmayan: kalınlaşma sonucu kıvrımlar halinde sarkma gösteren deri (cutis laxa) Bunlar NEVANAC’ın hafif yan etkileridir.

Eğer aşağıdakilerden birini tecrübe ettiyseniz, görme kaybı ile sonuçlanabilecek göz yüzeyi problemleri açısından yüksek risk altında olabilirsiniz:

• Komplike göz cerrahisi

• Kısa bir süre içinde tekrarlanmış göz ameliyatı

• İnflamasyon veya göz kuruluğu gibi gözün yüzeyi ile ilgili ciddi rahatsızlıklar

• Diyabet veya romatoid artrit gibi ciddi genel rahatsızlıklar

NEVANAC Nasıl Kullanılır?

NEVANAC’ı kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Emin

olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.

Rutin doz: Günde 3 kez hasta göze/gözlere bir damla sabah, öğle ve akşam. Her gün aynı

zamanda kullanınız.

Katarakt ameliyatından bir gün önce başlayınız. Ameliyat günü devam ediniz. Sonra doktorunuzun size söylediği süre boyunca kullanınız. Bu süre ameliyatınızdan sonraki 3 hafta boyunca olabilir.

NEVANAC’ı her iki gözünüzde sadece doktorunuz size söyledi ise kullanınız. NEVANAC’ı sadece göz(ler)ünüze damlatarak kullanınız.

1. Başlamadan önce ellerinizi yıkayınız.

1 2

2. Kullanmadan önce çalkalayınız.

3. Şişenin kapağını açınız.

4. Ucu aşağıya bakacak şekilde şişeyi başparmağınız ve diğer parmaklarınızla tutunuz.

5. Başınızı arkaya doğru itiniz.

6. Gözünüz ve göz kapağınız arasında bir alan oluşuncaya kadar temiz bir parmakla göz kapağınızı aşağıya doğru çekiniz. Damla bu alana damlatılacaktır (resim 1).

7. Şişenin ucunu gözünüze yakın bir noktaya getiriniz. Yardımı olacaksa bir ayna kullanınız.

8. Gözünüze ya da göz kapağınıza, etrafındaki alanlara veya diğer bölgelere damlalığı dokundurmayınız. Damlayı kirletebilirsiniz.

9. Bir damla NEVANAC damlatmak için şişeyi tabanından hafifçe sıkınız

10. Şişeyi ezmeyiniz: Şişe altından hafifçe bastırılarak tüm ihtiyacı karşılayacak şekilde

tasarlanmıştır (resim 2). Eğer uygulamayı iki gözünüze de yapacaksanız, aynı basamakları diğer gözünüz için de uygulayınız. Kullandıktan hemen sonra şişenin kapağını sıkıca kapatınız.

Çocuklarda Kullanımı

Bu ilacın çocuklardaki güvenliliği gösterilmemiştir.

Yaşlılarda Kullanımı

Erişkinlerle aynı şekilde kullanılır.

Özel Kullanım Durumları

Karaciğer ve böbrek yetmezliği durumlarındaki kullanımına dair bilgi bulunmamaktadır.

Eğer NEVANAC’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

NEVANAC

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

NEVANAC

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

NEVANAC’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

NEVANAC Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Hatırladığınızda derhal tek bir doz damlatınız. Eğer bir sonraki dozunuza çok yakın bir zamanda hatırlamışsanız atlanmış dozu almayınız ve bir sonraki planlanmış rutin dozunuzla devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz damlatmayınız.

Hasta göze/gözlere günde 3 kez bir damladan daha fazla kullanmayınız.

Eğer başka göz damlaları kullanıyorsanız NEVANAC ile diğer damlalar arasında en az 5 dakika bekleyiniz.

Bu ürünü kullanmakla ilgili daha başka sorularınız varsa doktor veya eczacınıza danışınız.

NEVANAC kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

NEVANAC Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Nepafenak’a veya NEVANAC’ın içerdiği diğer maddelere karşı ya da diğer nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlara (NSAİİ) alerjiniz var ise. NSAİİ’lara örnekler: aspirin, ibuprofen, ketoprofen, piroksikam, diklofenak.

• Diğer NSAİİ’ları kullanırken astım, cilt alerjisi veya burnunuzda şiddetli inflamasyonunuz varsa.

NEVANAC Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

• Çocuklarda kullanılacaksa,

• Kolayca yara bereleniyorsanız veya kanama problemleriniz varsa veya daha önce bunları yaşamı şsanız,

• Başka herhangi bir göz hastalığınız varsa (örneğin göz infeksiyonu) veya gözünüze başka ilaçlar kullanıyorsanız,

• Diyabetiniz varsa,

• Romatoid artritiniz varsa,

• Kısa bir süre içinde tekrarlanmış bir göz ameliyatı geçirdiyseniz,

• NEVANAC ile tedaviniz sırasında güneş ışığından kaçınınız.

Bunlardan birisine sahipseniz doktorunuza söyleyiniz. Hala NEVANAC kullanımı için uygun olabilirsiniz, fakat önce doktorunuzla görüşünüz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

NEVANAC İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

NEVANAC göze damlatılarak kullanılır. Ürün önerildiği şekilde kullanıldığı takdirde, besinlerle ve içeceklerle bir ilişkisi yoktur.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz veya hamile kalma olasılığınız varsa NEVANAC’ı kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız; NEVANAC süte geçebilir. Herhangi bir ilacı almadan önce doktorunuza danışınız.

Araç ve makina kullanımı

Görüşünüz netleşinceye dek araç ya da makine kullanmayınız. NEVANAC kullandıktan hemen sonra görüşünüzde bulanıklaşma olabilir.

NEVANAC Etken Maddesi Nedir?

• NEVANAC’ta bir koruyucu (benzalkonyum klorür) vardır; yumuşak lenslerde renk kaybına ve gözde tahrişe sebep olabilir. Ayrıca katarakt ameliyatından sonra kontak lenslerin kullanılması tavsiye edilmez. Bu yüzden NEVANAC kullanırken lens kullanmayınız.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

NEVANAC prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Yorum yapın