Levonat Nedir ve Ne İşe Yarar? Güncel Fiyat Listesi ve Prospektüsü

LEVONAT, etkin madde olarak florokinolon türevi geniş spektrumlu bir antibakteriyel olan levofloksasin içeren, Somon renkli, bikonveks, kenarları ve iki yüzü düz, oblong, film kaplı tablettir.

LEVONAT, 750 mg levofloksasin içeren 5 ve 7 film tablet halinde, PVC/Al blister ambalajda kullanıma sunulmuştur.

İçindekiler

 1. Levonat Yan Etkileri
 2. Levonat Nasıl Kullanılır?
 3. Levonat Güncel Fiyat Listesi (2023)
 4. Levonat Etken Maddesi
 5. Levonat Prospektüsü

Levonat Ne İçin Kullanılır?

LEVONAT, aşağıda belirtilen durumların tedavisinde kullanılır:

 • Sinüzit
 • Zatürree
 • Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları
 • İdrar yolu enfeksiyonları
 • Prostat enfeksiyonları
 • Uzun süredir devam eden nefes alma zorluğu olan hastalardaki solunum yolu enfeksiyonları
 • İnhale şarbon (solunum yolundan maruz kalma sonrası)

Levonat Yan Etkiler Nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi LEVONAT’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, LEVONAT’ı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Alerjik reaksiyon
 • Tendon iltihaplanması ve ağrı
 • Tendon kopması
 • Eklem ağrısı
 • Kas ağrısı
 • Kas yorgunluğu
 • İdrar çıkışında ani durma
 • Ateş
 • Mantar enfeksiyonu
 • Ciddi, uzun süren ve/veya kanlı ishal
 • Kan şekerinin düşmesi
 • Kalp ritminin bozulması
 • Kendine zarar verme ile seyreden psikotik reaksiyonlar Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizde LEVONAT’a bağlı yan etki gelişmiş olabilir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Psikotik reaksiyon, ajitasyon
 • Sıkıntı hissi, depresyon
 • Hayal görme
 • Sara nöbeti
 • Titreme
 • Bilinç bulanıklığı
 • Görme ve duyma bozuklukları
 • Tat ve koku bozuklukları
 • His azalması
 • Çarpıntı
 • Kan basıncının düşmesi
 • Nefes darlığı
 • Kansızlık
 • İshal
 • Karın ağrısı
 • Kusma
 • Deri döküntüsü
 • Kaşıntı

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Baş ağrısı
 • Baş dönmesi
 • Kulak çınlaması
 • Uykusuzluk
 • Uyuşma
 • Bulantı
 • İştahsızlık
 • Mide yanması
 • Kızarıklık
 • Halsizlik

Bunlar LEVONAT’ın hafif yan etkileridir.

LEVONAT Nasıl Kullanılır ?

Doktorunuz alacağınız doz miktarını ve LEVONAT ile yapılacak tedavi süresini belirleyecektir.

 • LEVONAT günde bir kez uygulanır.
 • Dozaj, enfeksiyonun tipine, şiddetine ve etken patojenin duyarlılığına bağlı olarak doktorunuz tarafından ayarlanacaktır.
 • Tedavi süresi hastalığın gidişine bağlı olarak değişir.
 • Genel olarak tüm antibiyotik tedavilerinde olduğu gibi LEVONAT tedavisi de hastanın ateşsiz olmasından veya bakteriyel eradikasyonun sağlanmasından sonra 48 -72 saat daha sürdürülmelidir.
 • LEVONAT, ağız yoluyla alınır. Çiğnenmeden yeterli miktarda sıvı ile alınmalıdır.
 • Tabletler yemek sırasında veya yemek arasında alınabilir.
 • Tabletleri günün aynı saatlerinde alınız.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliğinde

LEVONAT dozunun ayarlanması gerekir. LEVONAT kullanımında birikimi önlemek için doz doktorunuz tarafından ayarlanacaktır. Hemodiyalizin ve sürekli ambulatuar peritoneal diyalizin LEVONAT’ın vücuttan uzaklaştırılmasında etkisi yoktur.

Karaciğer yetmezliği

Karaciğer yetmezliğinde dozaj ayarlamasına gerek yoktur.

Eğer LEVONAT’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Levonat Güncel Fiyat Listesi (2023)

TarihEtiket Fiyatı
15.12.2022190,23
14.12.2022140,19
09.07.2022146,92
19.02.2022114,95
21.12.202183,86
20.02.202170
19.02.202058,36
19.02.201952,08
19.02.201841,23
20.02.201735,88
26.06.201632,44
25.06.201637,1
22.02.201637,1
04.09.201536,45
01.06.201535,08
11.04.201534,38
10.04.201534,38
Levonat (750 Mg) Güncel Fiyat Değişim Grafiği (2023)

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

LEVONAT’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Aşırı doz alımında zihin bulanıklığı, baş dönmesi, şuur kaybı ve istem dışı kasılmalar gibi merkezi sinir sistemi belirtileri, bulantı, mide yanması gibi gastrointestinal sistem reaksiyonları ve kalp ritminin bozulması gibi kalp belirtileri ortaya çıkabilir. Aşırı doz alma durumunda derhal doktorunuza veya bir hastaneye başvurunuz.

LEVONAT Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Eğer bir dozu unutursanız, endişelenmeyiniz. Bir sonraki doz zamanı yakın değilse, hatırlar hatırlamaz bir tane alınız. Bir sonraki dozunuzu normal zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

LEVONAT Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Levofloksasin veya LEVONAT’ın bileşimindeki herhangi bir maddeye veya florokinolon grubu bir diğer antibakteriyel ilaca karşı alerjiniz varsa,
 • Florokinolon grubu antibiyotik kullanırken bir tendon problemi yaşadı iseniz,
 • Sara (epilepsi) hastası iseniz (aksi takdirde kasılmalarınız artabilir),
 • Özellikle yaşlı hastalarda veya kortikosteroid (kortizon ve benzeri ilaçlar) alan hastalarda LEVONAT tedavisi sırasında tendon iltihaplanması ve ağrı gelişir ise,
 • LEVONAT tedavisi sırasında veya hemen sonrasında ciddi, kalıcı ve/veya kanlı ishal gelişirse,
 • Gebe ya da bebek emziriyorsanız

Levonat Kullanılmamalıdır.

Bu ilaç sadece yetişkinler içindir. 18 yaş altındaki çocuklara verilmemelidir.

LEVONAT Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Bilinen kalp hastalığınız ya da QT uzaması (kalbin ritmi ile ilgili problem) ile ilgili aile hikayeniz var ise,
 • Diyabet hastalığınız var ise ve antidiyabetik ilaç kullanıyorsanız,
 • Sara nöbeti geçirdi iseniz ve sinir sistemi hastalığınız var ise,
 • Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği hastalığınız var ise,
 • Böbrek ile ilgili sorunlarınız var ise,
 • Güneş ışığına ve solaryum gibi yapay ultraviyole lambalarına direkt maruz kalıyorsanız LEVONAT’ı dikkatli kullanınız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

LEVONAT İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

LEVONAT’ı çiğnemeden, yeterli miktarda sıvı ile alınız. Doz ayarlaması için, gereğinde tabletleri bölebilirsiniz. Tabletleri yemek sırasında veya yemek aralarında (aç ya da tok) alabilirsiniz.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile kadınlarda yapılmış yeterli ve iyi kontrollü çalışmalar mevcut değildir, bu nedenle LEVONAT sadece doktor tarafından zorunlu görüldükçe gebe kadınlarda kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Ciddi potansiyel yan etkiler nedeniyle emziren annelerde emzirmenin mi, yoksa ilacın mı kesileceğine doktor karar verecektir.


Araç ve makina kullanımı

LEVONAT baş dönmesi ve sersemlik gibi nörolojik yan etkilere neden olabileceğinden araç ve makine kullanımı sırasında dikkatli olunmalıdır.

LEVONAT Etken Maddesi Nedir?

Oktadekanil hidrojen fumarat sodyum:

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan az sodyum ihtiva eder. Sodyuma bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmemektedir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

 • Demir tuzları, çinko içeren multivitaminler, magnezyum veya alüminyum içeren antasitler ve sukralfat (bir mide koruyucu ilaç) ile LEVONAT birlikte alındığında, LEVONAT’ın emilimi belirgin şekilde azaldığından bu ilaçları, LEVONAT uygulamasından en az iki saat önce veya iki saat sonra kullanınız.
 • Kinolonlarla teofılin düzeylerinde artış saptandığı için LEVONAT ile birlikte kullanımında teofılin düzeyleri izlenmelidir.
 • Romatizmal ağrı ve romatizmal iltihap için alınan fenbulen ve benzeri ilaçlar ile teofılin sara nöbet riskini artırabilir.
 • LEVONAT ile K vitamin antagonisti olan varfarin birlikte kullanımı esnasında protrombin zamanı ve kanama belirtileri takip edilmelidir.
 • Nonsteroidal antiinflamatuar bir ilacın, LEVONAT ile birlikte kullanılması halinde, beyin konvülsiyon eşiğinde düşme riski artabilir.
 • LEVONAT ve antidiyabetik (şeker hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar) ilaçların birlikte kullanımı esnasında kan şekerinin yükselmesi ya da düşmesi (hiperglisemi-hipoglisemi) bildirilmiştir. Bu nedenle birlikte kullanımlarında kan şeker düzeyleri izlenmelidir.
 • Probenesid (gut gibi metabolik bozukluğa bağlı hastalıkarın tedavisinde kullanılan ilaç) ve simetidin (mide ülseri tedavisinde kullanılan ilaç) böbrek fonksiyonlarını azaltabilir.
 • EVONAT siklosporinin (organ nakillerinde kullanılan vücudun nakil yapılan organı ret etmesini önleyen bir ilaç) etkisini uzatabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Levonat Prospektüsü (Kullanım Talimatı PDF)

Yorum yapın