Cedrina Nedir ve Ne İşe Kullanılır? Yan Etkileri Nelerdir?

Cedrina XR, beyaz renkli, yuvarlak, bikonveks film kaplı tablettir. 30 ve 60 tabletlik blister ambalajlarda sunulmaktadır. Etkin maddesi ketiapin olan, antipsikotikler (psikiyatrik hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar) olarak adlandırılan ilaç grubuna ait bir ilaçtır.

İçindekiler

 1. Cedrina Ne İçin Kullanılır?
 2. Cedrina Nasıl Kullanılır?
 3. Cedrina Güncel Fiyat Listesi
 4. Cedrina Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?
 5. Cedrina İle Diğer İlaçların Birlikte Kullanımı
 6. Cedrina Kullanıcı Yorumları

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Cedrina XR’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Çok yaygın

 • Baş dönmesi (bayılmaya neden olabilir), baş ağrısı, ağız kumluğu
 • Çok belirgin uyuklama hali
 • İlacın kesilme semptomları (kusma, baş dönmesi, bulantı, baş ağrısı, ishal, uykusuzluk ve huzursuzluk gibi Cedrina XR kullanımının kesilmesi ile ortaya çıkan semptomlar. 1 ila 2 haftalık bir peryotta ilacın kademeli olarak kesilmesi önerilir)
 • Kilo alımı
 • Kan sayımında azalma (Hemoglobinde azalma)
 • Kan lipit düzeylerinde artış (Serum trigliserid düzeylerinde artış)
 • Kan kolesterol düzeylerinde artış
 • HDL kolesterol düzeylerinde azalma

Yaygın

 • Kalp hızında artış (taşikardi),
 • Kalp çok güçlü çarpıyor, çok hızlı atıyor ya da kalp atışları arasında atlama oluyor gibi hissetmek,
 • Burun tıkanıklığı,
 • Kabızlık, mide bozukluğu (hazımsızlık),
 • Halsizlik ve güçsüzlük hissi,
 • Kol veya bacaklarda şişme,
 • Ayağa kalkınca kan basıncının düşmesi (ortostatik hipotansiyon) ve buna bağlı olarak baş dönmesi veya bayılma hissi (düşmeye neden olabilir),
 • Kan şekerinin yükselmesi,
 • Bulanık görme,
 • Kas hareketlerinin başlamasında zorluk, titreme, rahatsızlık veya ağrısız kas tutulması gibi anormal kas hareketleri,
 • Anormal rüyalar ve kabuslar,
 • Açlık hissi (iştah artışı),

Yaygın olmayan

 • Nöbetler,
 • Şiddetli deri döküntüsü, deride kabarcıklar ve deride şişme gibi aleıjik reaksiyonlar,
 • Huzursuz bacak sendromu,
 • Yutkunmada güçlük,
 • Özellikle yüzde ve dilde istem dışı hareketler (tardif diskenezi),
 • Cinsel aktivitede bozukluk
 • Önceden var olan diyabetin (şeker hastalığı) kötüleşmesi,
 • EKG’de görülen, kalbin elektriksel aktivitesindeki değişiklik (ÖT uzaması)
 • Kan sayımı ve kan hücrelerinde artma ve azalma (kandaki trombosit sayısında artma, kansızlık, kan pulcuğu sayısında azalma),
 • Kan hormon düzeylerinde azalma (serbest T3’de azalma hipotiroidism),
 • Kanda sodyum düzeyinin normalin altına düşmesi, şeker hastalığı

Seyrek

 • Ateş, çok belirgin sersemlik, kaslarda sertleşme, kan basıncı ya da nabızda belirgin artış ve farkındalıkta azalmanın bir kombinasyonu (“nöroleptik malign sendrom” olarak adlandınlan bir bozukluk),
 • Şeker hastalığı, kann bölgesinde şişmanlık, kan yağı düzeylerinde bozukluk, yüksek kan basıncı gibi kalp krizi risk faktörlerinden oluşan metabolik bir bozukluk (metabolik sendrom)
 • Deri ve gözlerde sararma (sanlık)
 • Karaciğer iltihabı (hepatit)
 • Priapizm (uzun süren ve ağnlı ereksiyon)
 • Göğüslerde şişme ve beklenmedik bir şekilde anne sütü üretilmesi (galaktore)

Çok seyrek

 • Şiddetli pişik, kabarıklık ve deride kırmızı kabarıklıklar,
 • Nefes alma güçlüğü veya şoka neden olabilen ciddi aleıjik reaksiyon (Anaflaksi),
 • Deride ani kabarma, özellikle göz çevresi, dudaklar ve boğazda (Anjiyoödem)
 • İdrar hacmini ayarlayan hormonun uygunsuz salgılanması
 • Kas liflerinin yıkımı ve kaslarda ağn (Rabdomiyoliz)
 • Kan basıncını düzenleyen hormon düzeylerinde azalma (uygunsuz antidiüretik hormon sekresyonu),
 • Cilt, deri, kan hücrelerini içeren, vücut savunma sisteminin çökmesine neden olan, ani yaşamsal fonksiyonları test eden yayın vücut iltihabı (Stevens-Johnson sendromu)

Cedrina XR’nin dahil olduğu ilaç grubu, ciddi ve ölümle sonuçlanabilecek kalp ritim bozukluklarına sebep olabilir.

Bazı yan etkiler sadece kan testi yapıldığında görülebilir. Bunlar bazı yağların (trigliseridler ve total kolesterol) miktannda artış, kandaki şeker miktarında artış, kandaki tiroid hormonlarının miktannda değişiklikler, karaciğer enzimlerinde artış, bazı kan hücrelerinin sayısında azalma, kırmızı kan hücrelerinin miktannda azalma, kan kreatin fosfokinaz miktannda (kaslardaki bir madde) artış ve kanda prolaktin hormonunun miktannda artış şeklinde görülebilir. Prolaktin hormonundaki artışlar seyrek olarak aşağıdaki durumlara neden olabilir:

 • Kadın ve erkeklerde göğüslerde şişme ve beklenmedik bir şekilde anne sütü üretilmesi
 • Kadınlarda aylık adet görmenin gerçekleşmemesi veya düzensiz adet görme

Cedrina XR Ne İçin Kullanılır?

Bu grup ilaçlar aşağıdaki gibi belirli psikiyatrik hastalıkların tedavisinde ve bu hastalıkların tekrarlarının önlenmesinde etkilidir:

 • Halüsinasyonlar (açıklanamayan sesler duymak gibi), garip ve korkutan düşünceler, davranış ve düşünce değişiklikleri ve zihin karışıklığı durumları,
 • Aşırı coşkulu veya heyecanlı duygu durumu. Bu duygu durumundaki kişiler; uykuya her zamankinden daha az ihtiyaç duyduklarını, daha konuşkan olduklarını, düşüncelerin veya fikirlerin hızla akıp geçtiğini fark edebilir. Bu kişiler alışılmadık derecede gergin olabilirler.
 • Kederli duygu durumu. Bu duygu durumundaki kişiler karamsarlık, suçluluk, eneıji kaybı, iştah azalması ve/veya uykusuzluk hissedebilirler.

Cedrina XR Nasıl Kullanılır?

Cedrina’yı kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz. Başlangıç dozunun ne olacağına ve her gün kaç tablet alacağınıza doktorunuz karar verecektir.

clean clear cold drink
 • Tabletlerinizi günde bir defa alacaksınız,
 • Tabletleri bölmeyin, çiğnemeyin veya ezmeyiniz,
 • Tabletlerinizi bütün olarak, bir miktar suyla yutunuz,
 • İlacınız yiyeceklerden etkilenebileceğinden, aç karnına alınız, yemeklerle beraber almayınız.(yemeklerden en az 1 saat önce veya yatmadan önce alınız, doktorunuz size ne zaman kullanmanız gerektiğini söyleyecektir).

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanmasına ihtiyaç yoktur.

Cedrina, karaciğer yetmezliği olduğu bilinen hastalarda, özellikle tedavinin başlangıç döneminde dikkatli kullanılmalıdır. Tedaviye düşük dozla (50 mg) başlanmalı, daha sonra doz yavaşça yükseltilmelidir. Ciddi karaciğer yetmezliğinde kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda, özellikle tedavinin başlangıç döneminde dikkatle kullanılmalıdır.

Yaşlı hastalarda tedaviye düşük dozla (50 mg) başlanmalı, daha sonra doz yavaşça yükseltilmelidir.

Eğer bu ilacın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Cedrina Güncel Fiyat Listesi (2023)

TarihEtiket FiyatıKamu Fiyatı
09.07.2022138,499,65
19.2.2022108,2977,97
20.02.202179,0256,89
01.10.202065,9347,47
03.09.202065,9347,47
18.06.202065,9347,47
15.05.202065,9347,47
19.02.202065,9347,47
19.02.201958,8348,24
19.02.201846,5838,2
20.02.201740,5333,23
19.07.201636,6532,99
12.04.201636,65
22.02.201643,16
03.11.201542,4
Cedrina XR Güncel Fiyat Değişim Grafiği (2023)

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Cedrina XR ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, derhal bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Bu durumda uyuklama, sersemlik ve anormal kalp atışları yaşayabilirsiniz.

Cedrina XR Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unuttuğunuz tableti, bir sonraki dozun alınma saatine çok yakın olmadığı sürece, hatırlar hatırlamaz hemen alın.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Cedrina XR ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Cedrina XR kullanmayı aniden durdurursanız, bulantı veya kusma gelişebilir ya da uyuyamayabilirsiniz.

Cedrina XR Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Etkin madde ketiapine veya Cedrina XR’nin herhangi bir bileşenine (yardımcı maddeler listesine bakınız) aşırı duyarlıysanız (alerji),
 • Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız:
 • HIV tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (didanozin, lopinavir, ritonavir gibi HIV-proteaz inhibitörleri)
 • Mantar enfeksiyonlarına karşı kullanılan azol sınıfı ilaçlar (ketokonazol, flukonazol, itrakonazol gibi)
 • Enfeksiyonların tedavisinde kullanılan eritromisin, klaritromisin gibi bazı ilaçlar
 • Nefazodon gibi bazı depresyon ilaçları
 • Ciddi merkezi sinir sistemi depresyonunda, kemik iliği baskılanması, kan ile ilgili bir hastalık hali olan kan diskrazisi, ciddi karaciğer hastalık ve koma durumda

Yukarıdaki durumlardan biri sizin için geçerliyse Cedrina XR kullanılmamalıdır.

Cedrina XR Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Kalp hastalığınız varsa (Örneğin enfarktüs, kalp ritm bozukluğu, kalp yetmezliği gibi),
 • Tansiyonunuz düşükse,
 • Felç geçirdiyseniz ve özellikle ileri yastaysanız,
 • Havale geçirdiyseniz (konvülziyon),
 • Kollarda, bacaklarda rahatsızlık hissi duyuyorsanız,
 • Özellikle yüzünüz ve dilinizde kontrol dışı hareketler varsa,
 • Ateş, zihinde karışıklık ve kas sertliğiniz varsa,
 • Geçmişte ilaçlardan kaynaklanan veya onlarla ilgisi bulunmayan herhangi bir nedenle akyuvar (beyaz kan hücresi) sayınız düşük bulunduysa,
  • Şeker hastalığınız (diyabet) veya şeker hastası olma riskiniz varsa, ketiapin ile yapılan çalışmalarda kan şekerinin yükselmesi ve hiperglisemi (yüksek kan şekeri) gözlenmiştir. Ayrıca nadir vakalarda diyabet görülmüştür. Diyabet riskiniz varsa (aileden gelen diyabet, hamilelikte görülen yüksek kan şekeri gibi) bu durumu doktorunuza bildirmelisiniz. Eğer diyabetiniz varsa, diyabetinizin kötüye gitmesini önlemek için takip altında olmalısınız.
 • Tiroid hormon seviyeniz düşükse,
 • Yutma güçlüğünüz varsa,
 • Kan yağları (trigliserid) ve kolesterol düzeyleriniz yüksekse,
 • Karaciğer hastalığınız varsa,
 • Gözünüze katarakt tanısı konmuşsa,
 • Bu grup ilaçlar kan pıhtısı oluşumu ile ilişkili olduğundan, sizde ya da ailenizde damar içinde kan pıhtılaşma öyküsü varsa,

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Cedrina XR’yi kullandıktan sonra aşağıdaki belirtilerden herhangi biri sizin için geçerliyse hemen doktorunuza danışınız:

 • Nöroleptik malin sendrom olarak bilinen, ateş, ciddi kas tutulması, terleme ve bilinç kaybının birlikte görülmesi. Bunun için, acil tıbbi tedavi gerekebilir.
 • Çoğunlukla yüz veya dilde kontrolsüz hareketler,
 • Baş dönmesi veya ciddi uykulu hissetme durumu. Bu, yaşlı hastalarda, kazalara bağlı yaralanma (düşme) riskini yükseltebilir.
 • Nöbetler,
 • Uzun süreli ve ağrılı ereksiyon (priapizm).
 • İntihar düşüncesi ve depresyonunuzun kötüleşmesi
  • Eğer depresyonda iseniz zaman zaman kendinize zarar verme veya kendinizi öldürme düşünceleriniz olabilir. Bu tür düşünceler tedaviye ilk başlandığı zaman artabilir. Bunun sebebi, bu tip ilaçların genellikle 2 hafta veya bazen daha uzun süre içinde fayda sağlamasıdır. Bu tür düşünceler ayrıca ilacı almayı birden kesmeniz durumunda da artabilir.
  • Eğer genç bir yetişkin iseniz bu tür düşünceleriniz olması ihtimali daha yüksektir. Klinik çalışmalardan elde edilen bilgiler intihar düşüncesi ve/veya intihar davranışı riskinin depresyonu olan 25 yaşın altındaki genç erişkinlerde arttığını göstermektedir.
  • Eğer herhangi bir zamanda kendinize zarar verme veya kendinizi öldürme düşüncelerine sahipseniz doktorunuza bildiriniz veya bir hastaneye gidiniz. Bir yakınınıza veya arkadaşınıza depresyonda olduğunuzu söylemeniz ve onlardan bu kullanma talimatını okumasını istemeniz faydalı olabilir. Onlardan, belirtilerinizin kötüye gittiğini düşünüyorlarsa veya davranışlarınızdaki diğer değişikliklerden endişe duyuyorlarsa, bunu size söylemelerini isteyebilirsiniz.

Cedrina XR İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Cedrina XR’yi, yiyeceklerden etkilenebileceğinden aç karnına alınız.

Alkolle birlikte dikkatle alınmalıdır. Çünkü CEDRİNA XR ile alkolün birleşen etkileri sizi uykulu yapabilir.

Cedrina XR tedavisi alırken greyfurt suyu içmeyiniz. İlacın etki etme yolunu değiştirebilir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Cedrina XR gebelik sırasında sadece mutlaka gerekli olduğu durumlarda, yararı bebeğe yönelik potansiyel riskinden fazlaysa kullanılmalıdır. Bunun dışındaki durumlarda kullanılmamalıdır.

Gebeliğin üçüncü üç ayında, antipsikotik ilaçlara (şizofreni, psikotik depresyon gibi psikiyatrik hastalıkların tedavisinde etkili) maruz kalan yeni doğanlar, doğumu takiben şiddeti değişebilen, anormal kas hareketleri ve/veya ilaç kesilme belirtileri açısından risk altındadırlar. Bu belirtiler, huzursuzluk, kasların aşırı gerginliği, kasların gerginliğini yitirmesi, titreme, uyuklama hali, solunum güçlüğü veya beslenme bozukluklarıdır. Eğer bebeğinizde bu belirtilerden biri gelişirse, doktorunuzla temasa geçmelisiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

İlacı kullandığınız süre boyunca bebeğinizi emzirmeyiniz.

Araç ve makina kullanımı

Kullandığınız bu ilaç uykunuzu getirebilir. Bu tabletlerin sizi nasıl etkilediğini öğrenmeden önce, araç ya da makina kullanmayınız.

Cedrina XR Etken Maddesi Nedir?

Cedrina XR bir şeker tipi olan laktoz içerir. Doktorunuz size bazı şekerlere karşı tahammülsüzlüğünüzün olduğundan söz etmişse, bu ilacı almadan önce doktorunuza danışınız.

Bu tıbbi ürün her dozunda 23 mg’dan daha az sodyum ihtiva eder. Dozu nedeni ile herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

pexels-photo-208512.jpeg

Aşağıdaki ilaçlarla birlikte Cedrina XR kullanmayınız:

 • HIV tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (didanozin, lopinavir, ritonavir gibi HTV-proteaz i nhib itörl eri)
 • Mantar enfeksiyonlarının tedavisi için kullanılan azol sınıfı ilaçlar (ketokonazol, flukonazol, itrakonazol gibi)
 • Eritromisin, klaritromisin, doksisiklin ve telitromisin gibi antibiyotikler
 • Diklofenak gibi romatizma ilaçlan
 • İmatinib gibi kanser ilaçlan
 • İzoniazid gibi tüberküloz ilaçlan
 • Nefazodon gibi depresyon ilaçlan
 • Nikardipin, kinidin, verapamil gibi kalp ilaçlan
 • Propofol gibi anestezi ilaçlan
 • Kalp atım hızını etkileyen ilaçlar, örneğin, elektrolit bozukluğu (düşük potasyum veya magnezyum) yapan diüretikler veya bazı antibiyotikler gibi ilaçlar
 • Aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz.
 • Anksiyete veya depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (imipramin, fluoksetin gibi)
 • Fenitoin veya karbamazepin (sara [epilepsi] ilaçlan);
 • Tansiyon ilaçlan;
 • Barbitüratlar (uykusuzluk tedavisinde);
 • Tiyoridazin (diğer bir antipsikotik ilaç).
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
 • İdrarda ilaç taraması

Cedrina Kullananların Yorumları

Deli gibi uyutan ilaç ama aynı zamanda iştahımı inanılmaz açtı.

Kullanıcı Yorumu

Bırakırken her hafta kusma ve uykusuzluk çektim ama bu ilacın uykuma etkisi çok büyük.

Kullanıcı Yorumu

Psikiyatri doktorumun uykusuzluğum için önerdiği o başladığım ilaç son zamanlarda ağır geldi alarmlara rağmen uyanamadığım oluyor.

Kullanıcı Yorumu

Yorum yapın