Artropan Nedir ve Ne İçin Kullanılır?Yan Etkileri

Artropan, etkin maddesi bir kortikosetroid olan triamsinolon heksasetonid içeren bir ampuldür. Her 1 ml’sinde 5 mg triamsinolon heksasetonid içeren 1 ml’lik ampullerde piyasaya verilmiştir.

Saç dökülmesi ve çeşitli cilt hastalıklarında (diskoid lupus eritematozus, keloitler, granuloma anularenin lokalize hipertrofik, infiltre, inflame lezyonları, lichen planus, lichen simplex kronikus ve lokalize inatçı psoriatik plaklar ve nekrobiyozis lipoidika diabetikorum) lezyon içine uygulanarak kullanılır.

İçindekiler

 1. Artropan Güncel Fiyat Listesi
 2. Artropan Nasıl Kullanılır?
 3. Artropan Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?
 4. Artropan Etken Maddesi

Artropan Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Artropan’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Artropan’i kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

 • • Ellerin, ayakların, bileklerin, yüzün, dudakların, ağzın veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi,
 • • Şiddetli döküntü

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir..Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin Artropan’e karşı ciddi alerjik reaksiyonunuz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

 • • Mide ağrısı,
 • Siyah renkte koyu dışkı
 • Baygınlık
 • Aynı zamanda sarılık da denen derinin ve gözlerin sarılaşması
 • Düzenlik nabız
 • Yüksek kan basıncı
 • Ciltte morarma, kızarıklık, döküntü, kaşıntı
 • Baş dönmesi
 • Depresyon
 • Duygusal durumda değişme
 • Ateş
 • Baş ağrısı
 • Kafa içi basınçta artış

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Tat almada artış
 • • Kilo artışı
 • Akne
 • Deride pul pul dökülme
 • Yaraların iyileşmesinde gecikme
 • Vücutta sıvı tutulması
 • Kıllanma
 • Diyare.
 • Mide bulantısı
 • Kalsinozis
 • Glokom ve katarakt dahil göz problemleri
 • Ciltte kızarıklık ve incelme
 • Kişilik değişiklikleri

Artropan Güncel Fiyat Listesi (2023)

TarihEtiket FiyatıKamu Fiyatı
09.07.202254,5749,11
19.02.202242,6638,39
21.12.202131,0831,08
20.02.202130,1530,15
19.02.202025,1525,15
19.02.201922,4522,45
18.12.201817,817,8
31.05.201814,0214,02
19.02.201813,6813,68
28.02.201711,911,9
29.03.201610,7710,77
23.02.201610,6610,66
22.02.201610,6610,66
18.08.201510,1810,18
11.04.20159,979,97
10.04.20159,97
Artropan Güncel Fiyat Değişim Grafiği (2023)

Artropan Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Artropan 5 mg/ml başlangıç dozu oluşan spesifik hastalığa göre günlük 2 mg ila 48 mg arasında değişkenlik gösterir. Bununla beraber, tamamıyla kaplanmış, akut, hayatı-tehdit edici durumlarda uygulanan doz olağan dozu aşabilecek şekilde ayarlanabilir.

Başlangıç dozu sınırları 3 veya 4 bölünmüş dozda (3.2 ila 48 mg/m bsa/gün) 0.11 ila 1.6 mg/kg/gün’dür.

Eğer uzun süre tedaviden sonra ilaç alımı durdurulacak ise kademeli şekilde son verilir.

Lezyon içi uygulama ile kullanılır. Süspansiyon olduğundan damar içine uygulanmaz.

Aseptik şartlar altında uygulanması esastır. Enjeksiyondan önce uygulama yapılacak cilde yüzeysel etil klorür spreyi uygulanır. Ampul kullanılmadan önce, partikülleri homojen süspansiyon elde etmek için yavaşça çalkalanmalıdır. Uygulama kolaylığı için delik çapı küçük iğne kullanılması (23 numaralı iğne) faydalı olabilir.

 • Artropan 5 mg/ml, istenildiği takdirde dekstroz, enjeksiyonluk sodyum klorür veya enjeksiyonluk su ile seyreltilebilir. Optimum seyreltme 1:1, 1:2, 1:4 oranında lezyonun boyutuna, enjeksiyon derinliğine ve lezyon bölgesi ile lezyonun tabiatına göre belirlenmelidir.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Doktorunuz Artropan ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü

Çocuklarda kullanımı

Pediyatrik hastalarda triamsinolonun başlangıç dozu oluşan spesifik hastalığa göre değişkenlik gösterir. Başlangıç dozu sınırları, 3 veya 4 bölünmüş dozda (3.2 ila 48 mg/m bsa/gün) 0.11 ila 1.6 mg/kg/gün olarak saptanmıştır.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Artropan’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Artropan Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Eğer Artropan’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Artropan Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • ARTROPAN’ın içindeki bileşenlerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa,
 • İdiyopatik trombositopenik purpuranız varsa.
 • Kalp yetmezliğiniz varsa,
 • Şeker hastalığınız varsa,
 • Kronik böbrek yetmezliğiniz varsa
 • Damar tıkanıklığınız varsa
 • Böbrek iltihabınız varsa
 • Mide ülseriniz varsa,
 • Bağırsak problemleriniz varsa
 • Osteoporoz hastalığınız varsa
 • Epilepsi hastalığınız varsa
 • Karaciğer yetmezliğiniz varsa,
 • Tiroit hastalığınız varsa
 • • Yaşlı iseniz,

Artropan Kullanmamalıdır.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Artropan Etken Maddesi Nedir?

Artropan benzil alkol içermesinden dolayı yeni doğanlarda, prematüre bebeklerde, düşük doğum ağırlığı olan bebeklerde ve 6 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır. Artropan, her 1 ml’de 9 mg benzil alkol içerir. Bebeklerde ve 3 yaşına kadar olan çocuklarda toksik reaksiyonlara ve alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

Artropan her dozunda 1 mmol (23 mg)’ dan daha az sodyum ihtiva eder. İçerdiği sodyum miktarı herhangi bir yan etkiye neden olmaz.

Artropan, sorbitol içerir. Bu nedenle eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Eğer herhangi bir ilacı şu anda alıyor veya son zamanlarda aldınızsa-hatta reçetesiz olanlar da dahil olmak üzere lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 • Barbitüratlar, fenitoin, rifampisin kortikosteroidlerin metabolizmasını arttırdığından etkisini azaltabilir.
 • Kortikosteroidlerin antikoagülan ilaçlara cevabı azaltabilir, diüretiklerle birlikte kullanıldığın da aşırı potasyum kaybına ve hipopotasemiye yol açabilir.
 • Antidiyabetik ilaçlarla birlikte kullanımında kortikosteroidlerin kan glukoz konsantrasyonunu arttırabileceğinden antidiyabetik ajanın doz ayarlaması istenebilir.
 • Antikolinesteraz ajanlarla birlikte kullanımı myastenia gravis’li hastalarda şiddetli kuvvetsizlik oluşturur.
 • Aspirin (veya diğer non steroid anti-inflamatuvar ilaçlar) ile birlikte kullanımı gastrointestinal yan etki riskini arttırır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Yorum yapın