Zitrotek Nedir Ne İçin Kullanılır?

Zitrotek 500 mg film kaplı tablettir. 2 tabletlik blister ambalajlarda bulunur, her bir tablet 500 mg azitromisin içermektedir. Zitrotek, beyaz ile kırık beyaz arası renkte, bir tarafında “Pfizer” diğer tarafında ise “ZTM 500” yazısı ve çentik olan oval tablettir.

Zitrotek Yan Etkileri

 • Zitrotek kullanımı sırasında düzensiz kalp atışı, nefes kesilmesi, baş dönmesi veya baygınlık hali
 •  Ani olarak gelişen hırıltılı solunum,
 •  Nefes almada zorluk,
 •  Göz kapaklarının şişmesi,
 •  Yüz veya dudakların şişmesi,
 • Döküntü veya kaşıntı (özellikle tüm vücudu etkiliyorsa]]>

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Yaygın görülen yan etkiler

 • İshal
 • Karın ağrısı
 • Bulantı
 • Gaz,
 • Baş ağrısı, sersemlik
 • Karıncalanma, iğne batması veya deride uyuşma Anormal tat bozukluğu, iştah kaybı Görmede bozukluk, duyu kaybı Kusma, hazımsızlık Döküntü, kaşıntı
 • Eklem ağrısı
 • Düşük Lenfosit (bir çeşit beyaz kan hücresi), yüksek eozinofıl (bir çeşit beyaz kan hücresi) sayısı
 • Düşük kan bikarbonatı Yorgunluk

Yaygın olmayan yan etkiler

 • Ağız ve vajinada mantar enfeksiyonu (pamukçuk)
 • Düşük Lökosit (bir çeşit beyaz kan hücresi) ve nötrofil (bir çeşit beyaz kan hücresi) sayısı
 • Çeşitli seviyelerde alerjik reaksiyonlar
 • Yaygın döküntü ve derinin soyulması
 • Işığa veya güneşe maruziyete bağlı ciddi deri reaksiyonları
 • Kurdeşen
 • Sinirlilik
 • Doku hissiyatında azalma Uykuya meyil Uyumakta zorluk
 • Kulak çınlaması, duyma kaybı (geri dönüşümsüz)
 • Düzensiz kalp atışı Kabızlık
 • Karaciğer inflamasyonu Göğüs ağrısı Kuvvetten düşme Şişkinlik Genel rahatsızlık
 • Anormal laboratuar test değerleri (örn. Kan veya karaciğer testleri)
 • Karın ağrısının eşlik ettiği kusma (kanlı veya kan olmadan)

Seyrek görülen yan etkiler

 • Endişe
 • Baş dönmesi (vertigo)
 • Anormal karaciğer fonksiyonları
 • Pazarlama sonrası elde edilen ek yan etkiler Bilinmiyor:
 • Saldırganlık, endişe, havale, hiperaktivite, bayılma Koku kaybı veya koku duyusunda değişiklik, tat kaybı Kalp ritim bozukluğu, çok hızlı kalp atışı, düzensiz kalp atışı Düşük kan basıncı
 • Pankreas inflamasyonu, dilde renk değişikliği, ciddi deri reaksiyonları Karaciğer yetmezliği, karaciğerin işlevini yitirmesi, sarılık, deride kızarıklık Böbrek yetmezliği, böbrekte inflamasyon Anormal elektrokardiyogram (EKG)
 • Ateş ve diyarenin eşlik ettiği karın ağrısı Kolayca morarma veya kanama Koyu renk idrarın eşlik ettiği yorgunluk hali Bölgesel kas güçsüzlüğü

Zitrotek Nedir? Nasıl Kullanılır?

Zitrotek günlük tek doz olarak alınmalıdır.

Chlamydia trachomatis, Haemophilus ducreyi veya duyarlı Neisseria gonorrhoeae kaynaklı cinsel temasla bulaşan hastalıkların tedavisi için doz, ağızdan bir kere alınan 1000 mg’dır.

Tüm diğer endikasyonlar için, toplam doz, 3 gün süreyle günde 500 mg olarak alınan 1500 mg’dır.

Ağızdan bütün olarak yutulmalıdır

Çocuklarda kullanımı/Yaşlılarda kullanımı

45 kg’ın üstündeki çocuklarda erişkin dozu uygulanır. Chlamydia trachomatis, Haemophilus ducreyi veya duyarlı Neisseria gonorrhoeae kaynaklı cinsel temasla bulaşan hastalıkların tedavisi için doz, ağızdan bir kere alınan 1000 mg’dır.

45 kg’ın altındaki çocuklar için oral süspansiyon formları mevcuttur.

6 ayın altındaki bebeklerde azitromisinin etkinliği ve güvenliliği henüz gösterilmemiş olduğundan kullanılması önerilmez.

Yaşlılar için erişkinler ile aynı doz kullanılır.

Böbrek / Karaciğer yetmezliği

Hafif ve orta seviyede böbrek bozukluğunuz varsa , doz ayarlamasına gerek yoktur. Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa azitromisin uygulanırken dikkatli olunmalıdır.

Hafif ve orta seviyede karaciğer bozukluğunuz varsa, normal karaciğer fonksiyonu olan hastalar ile aynı doz uygulanabilir.

Ciddi karaciğer yetmezliğinde kullanılmamalıdır.

Eğer Zitrotek ’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Çok fazla Zitrotek alırsanız kendinizi rahatsız hissedebilirsiniz. Böyle bir durumda, doktorunuzla konuşunuz veya en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz. İlacın kalanını yanınızda götürünüz.

Zitrotek’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Zitrotek Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Zitrotek’ı almayı unutursanız mümkün olan en kısa sürede alınız. Bir sonraki dozu zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Zitrotek Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Zitrotek almayı çok erken bırakırsanız, enfeksiyon yeniden oluşabilir.

Kendinizi daha iyi hissetmeye başlasanız dahi ZitrotekT’i doktorunuz uygun gördüğü sürece kullanınız. Doktorunuz ile konuşmadan Zitrotek kullanmayı durdurmayınız.

Zitrotek Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Zitrotek veya eritromisin/klaritromisin gibi diğer makrolid antibiyotiklere veya Zitrotek’ın içeriğindeki bileşenlerden herhangi birine karşı aleıjik iseniz. Alerjik reaksiyon deri döküntüsüne veya hırıltılı solunuma yol açabilir.

Karaciğer sorunlarınız varsa.

Ergotamin (migren tedavisinde kullanılır) gibi ergot türevlerinden birini kullanıyorsanız.

Zitrotek Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Böbrek sorunlarınız varsa.

Kalp hastalığınız varsa,

Bir toplulukta müştereken meydana gelmiş olan enfeksiyon hastalıkları varsa

Bakterilerin veya bakteri toksinlerinin kana geçmesi teşhisi konulduysa veya şüphesi varsa.

Yatan hasta iseniz.

Yaşlı veya aşırı güçsüz iseniz.

Diğer ciddi sağlık problemleriniz varsa (bağışıklık sistem yetmezliği veya doğuştan dalak olmaması/cerrahi müdahale ile dalağın alınmış olması (aspleni) durumları, vb.).

Karaciğer hastalığınız varsa,

Diğer antibiyotik ilaçlarında olduğu gibi, mantarlar dahil olmak üzere duyarlı olmayan organizmalara bağlı herhangi bir enfeksiyon ile zayıf düşen bünyede ikinci bir enfeksiyon riski doktorunuz tarafından gözlemlenmelidir.

İshal problemi oluşursa.

Zitrotek İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Zitrotek’ı yemeklerden 1 saat önce ya da 2 saat sonra alınız

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Zitrotek Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebeyseniz, gebe kalmaya çalışıyorsanız öncelikle doktorunuza danışmadan Zitrotek almamalısınız.

Zitrotek sadece gerektiğinde gebelik esnasında kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Zitrotek Kullanılabilir mi?

Zitrotek’ın anne sütü ile atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Doktorunuz ile görüşmeden Zitrotek kullanmayınız.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Zitrotek Kullanılır mı?

Zitrotek almadan önce aşağıda listelenen ilaçlardan birini kullanıp kullanmadığınızı doktorunuza bildiriniz ve Zitrotek veya diğer ilaçlarla ilgili soru veya endişelerinizi doktorunuz veya eczacınız ile paylaşınız:

Ergot veya ergotamin

Varfarin veya kan pıhtılarını önleyen benzer bir ilaç

Siklosporin (organ veya kemik iliği naklinde nakil reddini önlemek ve tedavi etmek için bağışıklık sistemini baskılamak amacıyla kullanılır)

Digoksin (kalp yetmezliği tedavisinde kullanılır)

Teofılin (astım tedavisinde kullanılır)

Nelfınavir (HIV enfeksiyonunun tedavisinde kullanılr)

Hazımsızlık için antasit alıyorsanız, ZitrotekT antasit alınmadan bir saat önce veya antasit aldıktan iki saat sonra almalısınız.

Zitrotek ile birlikte rifabutin alan hastalarda kandaki parçalı hücre sayısında azalma görülmüştür.

Araç ve makina kullanımı
Zitrotek’in hastanın araç ya da makine kullanma kabiliyeti üzerine etkisi olduğunu gösteren hiçbir kanıt bulunmamaktadır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Yorum yapın