Sinakort-a Ne İlacıdır? Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

SINAKORT-A nedir ve ne için kullanılır?

SİNAKORT-A beyaz ila beyazımsı, kokusuz veya hafif benzil alkol kokulu, akışkan süspansiyondur ve kortikosteroidler olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir. SİNAKORT-A, 1 mL’lik 1 ampul içeren ambalaj formu ile kullanıma sunulmaktadır. SİNAKORT-A, endokrin hastalıklar, romatizmal hastalıklar, kollojen doku hastalıklan, mide-barsak sistemi ve akciğerler ile ilgili sorunlar, cilt hastalıklan, göz hastalıklan, kan hastalıklan, neoplastik hastalıklar ve ödem gibi çok çeşitli ciddi enflamatuvar ve/veya aleıjik hastalıklann tedavisinde kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi SINAKORT-A’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa SİN AKORTA’yı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Kaşıntı, ciltte kızarıklık, boğazda ödem gibi belirtilerle seyreden aşın duyarlılık reaksiyonlan (aleıjik reaksiyonlar)

Aşın duyarlılık reaksiyonlan

Toplardamarlann iltihabına bağlı kan pıhtısı oluşumu

Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin SİN AKORT-A’ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınlmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Kalp atışlannızda düzensizlik, kalp yetmezliği, kalp-damar sorunlan

Tansiyonunuzda yükselme

Tuz ve sıvı tutulması

Kemiklerde kınlganlık, kınklarda geç iyileşme

Ülser, pankreas iltihabı

Menstrüel düzensizlikler

Çocuklarda büyümenin baskılanması

Şeker hastalığında ilaçlara gereksinimin artması

Göz ile ilgili sorunlar

Enfeksiyonun şiddetlenmesi veya maskelenmesi

Kalp atışlannda düzensizliğe ve EKG (kalbin elektriksel etkinliğine ait kayıt) değişikliklerine yol açabilen potasyum kaybı

Hipokalemik alkaloz

Kaslarda kütlesel kayıp

Konvülsiyon

Genellikle tedaviden sonra görülen papilla ödemiyle birlikte kafa içi basıncmda artma Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

Kaslarda güçsüzlük, halsizlik

Yara iyileşmesinde gecikme

Deride incelme, kolay zedelenme

Baş dönmesi, baş ağnsı, uykusuzluk, ruhsal çöküntü (depresyon), duygu durum değişiklikleri, kişilik değişiklikleri

Uygulama bölgesinde sorunlar

Bayılma

Kann şişkinliği

Ülseratif yemek borusu iltihabı

Önceden var olan psikiyatrik durumun şiddetlenmesi

Neşe, güven, güçlülük gibi duygulann aşın şekilde bulunması

Psikotik semptomlar

Cushingoid durumun gelişmesi

Karbonhidrat toleransında azalma

Latent şeker hastalığının (diyabet) ortaya, çıkması

Kan şeker düzeylerinde artış, idrarda şeker tespit edilmesi ve protein katabolızmasından dolayı negatif nitrojen balansı

Bunlar SİNAKORT-A’nın hafif yan etkilerdir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

SINAKORT-A Nasıl Kullanılır?

DOZ GEREKSİNİMLERİ DEĞİŞEBİLİR, TEDAVİ EDİLMEKTE OLAN HASTALIĞA VE HASTANIN YANITINA BAĞLI OLARAK DOZ BİREYE GÖRE AYARLANMALIDIR.

SİN AKORT-A’yı her zaman doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışmaksınız.

Sistemik kullanımı (Eklem hastalıkları haricindeki tedavi alanları)

Önerilen doz 40-80 mg arasmda değişir. Doktorunuz hastalığınıza ve tedaviye verdiğiniz yanıta göre dozunuzu belirleyecektir.

Saman nezlesi veya polen astımı olan hastalarda 40-100 mg dozda tek bir enjeksiyon ile bütün bir polen mevsimi süresince rahatlama sağlanabilir.

Lokal kullanımı (Eklem hastalıklarında)

Eklem veya tendon kılıfları içine uygulanacak olan doz eklemin büyüklüğüne ve tedavi edilen rahatsızlığa bağlı olarak değişir. Sizin için uygun olan dozu doktorunuz belirleyecektir. Küçük eklemlerde 2.5-10 mg. büyük eklemlerde ise 40 mg’a kadar dozlar verilebilir.

Geniş kaslara derin enjeksiyon yolu ile veya eklem içine uygulanmalıdır. Damar içine, deri içine (intradermal), göz içine (intraoküler), epidural, intratekal yollarla kesinlikle uygulanmamalıdır.

Çocuklarda Kullanımı

SİNAKORT-A, 6 yaşından küçük çocuklara uygulanmamalıdır.

Yaşlılarda Kullanımı

SİNAKORT-A 65 yaş ve üzeri hastalara uygulandığında hastalar yan etkilerin şiddetlenmesi bakımından yakından gözlenmelidir.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda SİNAKORT-A uygulanırken dikkatli olunmalıdır.

Eğer SINAKORT-A nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

SİNAKORT-A ‘dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

SINAKORT-A Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

SİNAKORT-A ile tedavi sonlandığmdaki oluşabilecek etkiler:

Tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler bilinmemektedir.

SINAKORT-A kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

SINAKORT-A Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer,

• Triamsinolon asetonide veya SİNAKORT-A ‘nin bileşenlerine karşı aleıjiniz varsa

• Enfeksiyon geçiriyorsanız

• Sizde sebebi bilinmeyen (idiopatik) trombositopenik purpura (kanamanız varsa)

SİNAKORT-A intravenöz (damar içine), intratekal, epidural (sırttan omurilik bölgesine) veya göz içine uygulanmamalıdır.

SINAKORT-A Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer,

• Yakın zamanda herhangi bir enfeksiyon geçirdiyseniz

• Kan pıhtılaşma probleminiz varsa

• Kemiklerde kırılganlığa yol açan bir hastalığınız (osteoporoz) varsa

• Tiroid fonksiyon bozukluğu veya siroz gibi bir hastalığınız varsa

• Zihinsel bozukluğunuz varsa

• Böbrek yetmezliği, peptik ülser, şeker hastalığı, tüberküloz, barsak hastalığı, kanser, sara (epilepsi), myastenia gravis (kaslarda aşın yorgunluk hissi ile kendini gösteren bir hastalık) veya glokom (göz içi basıncının yükselmesi) geçirdiyseniz

• Tansiyonunuz yüksekse veya kalp yetmezliğiniz varsa

• Suçiçeği veya kızamık geçiriyorsanız

• Hamileyseniz ya da bebeğinizi emziriyorsanız

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

SİNAKORT-A hastalığınızın belirtilerini hafifletse bile eklemlerinizi zorlamaktan kaçınınız. Belirtilere neden olan iltihap tam olarak iyileşmemiş olabilir.

SİNAKORT-A, tansiyonunuzda yükselmeye, su ve tuz tutulmasına, potasyum ve kalsiyum atılımında artışa neden olabileceğinden diyetinizde tuz kısıtlaması ve potasyum ilavesi gerekebilir.

Yüksek doz kortİkosteroid tedavisi alıyorsanız, aşı olmayınız.

SINAKORT-A İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

SINAKORT-A İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz; ancak doktorunuz kesin gereklilik olduğuna karar verirse SİNAKORT-A kullanabilirsiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız: ancak doktorunuz kesin gereklilik olduğuna karar verirse SİNAKORT-A kullanabilirsiniz.

Araç ve makina kullanımı

SİNAKORT-A’nın araç ve makine kullanma yeteneğini etkileyip etkilemediği bilinmemektedir; ancak SİNAKORT-A göz sorunlarına ve baş dönmesine neden olabileceğinden araç ve makine kullanırken dikkatli olunuz.

SINAKORT-A Etken Maddesi Nedir?

İçeriğinde bulunan benzil alkol nedeniyle erken doğan bebeklere ve yeni doğanlara uygulanmaması gerekir. Bebeklerde ve 3 yaşma kadar olan çocuklarda toksik reaksiyonlara ve aleıjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

Her 1 ml süspansiyon 23 mg’dan daha az (4,0 mg sodyum klorür) sodyum ihtiva eder; yani esasında "sodyum içermez".

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

SİNAKORT-A kullanırken aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, mutlaka doktorunuzu bilgilendiriniz:

• Aspirin, ibuprofen veya diğer non-steroidal anti-inflamatuar (NSAİ) ilaçlar (kortikosteroidler bu ilaçlarla bağlantılı bulunan mide-barsak kanaması riskini artırabilir),

• Kas gevşetici ilaçlar,

• Makrolid grubu olarak adlandırılan antibiyotikler (öm. klaritoramisin, eritromisin, azitromisin),

• Antifungal İlaçlar (ketokonazol, amfetorisin),

• Varfarin gibi kan sulandıncı ilaçlar,

• Oral doğum kontrol haplan veya hormon replasman (yerine koyma) tedavisinde kullanılan ilaçlar,

• İnsan büyüme hormonu (öm. somatrem),

• Bağışıklık sistemini baskılayan siklosporin,

• Yüksek tansiyon (kan basıncı) veya düzensiz kalp atışında kullanılan ilaçlar (Öm. digoksin),

• Myastenia gravis (kaslarda aşın yorgunluk hissi ile kendini gösteren bir hastalık) tedavisinde kullanılan İlaçlar,

• Sara (epilepsi) veya diğer nöbet rahatsızlıklannda kullanılan ilaçlar (öm. fenitoin),

• Tüberküloz (verem) tedavisinde kullanılan ilaçlar (öm. İzoniazid, rifampisin),

• Şeker hastalığında kullanılan ilaçlar,

• Yüksek kolestrol tedavisinde kullanılan kolestiramin,

• Tiroid problemlerinde kullanılan ilaçlar.

Herhangi bir cerrahi girişim veya anestezi gerektiren bir müdahaleden önce, SİNAKORT-A tedavisi gördüğünüzü mutlaka doktor veya dişçinize söyleyiniz.

SİNAKORT-A’nın da dahil olduğu kortİkosteroid grubu ilaçlar, cilt testlerine verilen yanıtı azaltırlar.

Yakın zamanda aşı olduysanız veya SİNAKORT-A tedavisi sırasında aşı olacaksanız mutlaka doktorunuzu bilgilendiriniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

.

SINAKORT-A prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Yorum yapın