Rovamycine Miu Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Prospektüsü ve Yan Etkileri

ROVAMYCINE nedir ve ne için kullanılır?

ROVAMYCİNE makrolid grubu bir antibiyotiktir. Duyarlı bakterilerin oluşturduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Solunum yolu enfeksiyonları, cilt enfeksiyonları, ağız içi ve diş enfeksiyonları gibi durumlarda ROVAMYCİNE doktorunuzun tavsiyesi ile kullanılabilir.

ROVAMYCİNE kutuda, blister ambalajda 10 veya 14 tabletler halinde bulunur.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ROVAMYCINE’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, ROVAMYCİNE’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Nefes almakta zorlanıyorsanız veya hırıltılı nefes alıyorsanız, yüz, dil ve boğazınızda şişme yaşarsanız, bunlar anafilaksi denilen ciddi bir alerjinin bulguları olabilir.

Çok seyrek: Barsaklarda ciddi diyare ortaya çıkabilir.

Eğer bu durumlar sizde mevcut ise, acil müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkiler oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Çok seyrek: kansızlık (anemi).

Seyrek: ciltte duyu kusuru (parestezi).

Yaygın olmayan: bulantı, kusma ve diyare, alerjik cilt reaksiyonları. Karaciğer enzimlerinde yükselme.

Bunlar ROVAMYCİNE’in hafif yan etkileridir.

ROVAMYCINE Nasıl Kullanılır?

3MIU tabletler

Ortalama doz günde 6-9 MlU’dir. Günlük dozu 2 ya da 3’e bölerek alınız. Tedavi süresi hastalığınızın durumuna göre doktorunuz tarafından belirlenecektir.

Meningokok menenjiti profilaksisi (menenjit koruması)

3 MIU / 12 saatte bir, 5 gün süreyle alınız.

Ağız yoluyla alınır. Aç ya da tok alabilirsiniz.

Çocuklarda Kullanımı

ROVAMYCİNE tablet erişkinlerde kullanılan bir ilaçtır. 18 yaş altı ve çocuklarda kullanılmaz.

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Özel Kullanım Durumları

Karaciğer yetmezliğiniz varsa dikkatli olunmalıdır.Böbrek bozukluğunda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Eğer ROVAMYCİNE’nin etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

ROVAMYCINE

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

ROVAMYCİNE’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ROVAMYCINE Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Eğer bir ROVAMYCİNE dozunu unutursanız bir sonraki dozu normal olarak almalısınız.

Bu ürünün kullanımına ilişkin ilave sorularınız varsa doktorunuz ya da eczacınıza sorunuz.

ROVAMYCINE Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Olumsuz bir etkisi yoktur.

ROVAMYCINE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ROVAMYCINE Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Eğer spiramisin ya da ROVAMYCİNE’deki diğer maddelere alerjik (aşırı duyarlı) iseniz.

 • Migren tedavisinde kullanılan ergotamin içeren ilaçlarla birlikte kullanmayınız.
 • ROVAMYCINE Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  • Eğer, glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliğiniz varsa (karbonhidrat enerji metabolizması ile ilgili bir enzim) bu hasta grubunda çok seyrek olarak akut hemoliz (kan hücreleri yıkımı) vakaları bildirildiğinden ROVAMYCİNE kullanımı önerilmez.

 • Eğer, karaciğer yetmezliğiniz var ise dikkatli kullanınız.
 • “Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız “

  ROVAMYCINE İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  ROVAMYCİNE aç ya da tok karnına alabilirsiniz.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  ROVAMYCİNE gerektiğinde hamilelerde kullanılabilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  Ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ROVAMYCİNE anne sütüne geçtiğinden, emziriyorsanız emzirmeyi kesiniz.

  Araç ve makina kullanımı

  ROVAMYCİNE’in araç ve makine kullanma kabiliyeti üzerine olumsuz bir etkisi bildirilmemiştir.

  ROVAMYCİNE ‘ in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Özel dikkat ve önlem gerektirecek yardımcı bir madde içermemektedir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Eğer aşağıdaki ilaçları alıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

  ROVAMYCİNE makrolid grubunda bulunan bir antibiyotiktir. Makrolidlerin, migren tedavisinde kullanılan ergot türevleri ile eş zamanlı kullanımında bazı iskemi durumları (damarlarda kanlanmanın bozulması) bildirilmiş olmakla birlikte, spiramisin ile ilgili herhangi bir bildiri yoktur.

  ROVAMYCİNE, karbidopa (Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılır) emilimini inhibe eder ve kandaki levodopa düzeyini düşürür. Klinik gözlem sonuçlarına levodopa dozu ayarlanmalıdır.

  ROVAMYCİNE vinka alkaloidlerinin (kanser tedavisinde kullanılır) ve kardiyak glikozidler (kalp yetmezliği tedavisinde kullanılır), kinin düzeylerini artırabilir.

  ROVAMYCİNE’in düzeyi/etkisi konivaptan ve dasatinib adlı ilaçlarla birlikte kullanılması durumunda artabilir.

  ROVAMYCİNE, BCG ve tifo aşısının etkisini azaltabilir.

  ROVAMYCİNE düzeyleri, deferasiroks, etravirin ile birlikte kullanıldığında azalabilir. Muhtemel etkileşimleri engellemek amacıyla doktor ve eczacınıza almakta olduğunuz tedavileri bildiriniz.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  ROVAMYCINE MIU prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.