Roflazin İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Yan Etkileri Nelerdir?

ROFLAZIN nedir ve ne için kullanılır?

• ROFLAZIN, beyaz renkli, oblong, film kaplı tabletler şeklinde kullanıma sunulmuştur. Her bir film kaplı tabletin içinde 750 mg etkin madde (siprofloksasin) bulunmaktadır.

ROFLAZİN’in etkin maddesi olan siprofloksasin, kinolonlar adı verilen bir antibiyotik grubuna aittir.

 • ROFLAZIN, 10 tablet içeren kutu içerisinde kullanıma sunulmuştur.
 • • ROFLAZIN, yetişkinlerde solunum yollan enfeksiyonu tedavisinde, orta kulak enfeksiyonlarında, sinüzit tedavisinde, göz enfeksiyonlarında, böbrek ve idrar yollan enfeksiyonlarında, adneksit (dölyatağı ekleri (adneks) olan yumurtalıklar ve tüplerin akut ya da kronik iltihabı), bel soğukluğu (gonore), prostatit dahil genital organlann enfeksiyonlannda, sindirim sistemi ve safra yollan enfeksiyonlannda, kann zan iltihabı (peritonit) gibi kann boşluğu enfeksiyonlannda, cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlannda, kemik ve eklem enfeksiyonlannda, kanda enfeksiyon bulunması (septisemi) durumunda, bağışıklık sistemi zayıflamış hastaların enfeksiyonlarında, Neisseria meningitidis adlı bakterinin neden olduğu enfeksiyonların önlenmesinde ve enfeksiyon riskinin yüksek olduğu durumlarda kullanılır.

  • ROFLAZIN, 1-17 yaş arası çocuklarda ve ergenlerde komplike idrar yolu ve böbrek enfeksiyonlarında 2. ve 3. basamak olarak, kistik fibrozis adlı hastalığı olanlarda akciğer enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

  Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi ROFLAZIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yaygın yan etkiler (100 kişiden 1 ila 10’unu etkiler):

 • Bulantı,
 • İsha1.
 • Yaygın olmayan yan etkiler (1000 kişiden 1 ila 10’unu etkiler):

 • Mantar enfeksiyonları,
 • Kandaki eozinofil adı verilen özel tip beyaz kan hücrelerinde artış,
 • İştahsızlık,
 • Hareketlilik
 • Sinirlilik,
 • Baş ağrısı,
 • Baş dönmesi,
 • Uyku bozuklukları,
 • Tat bozuklukları,
 • Kusma,
 • Karın ağrısı,
 • Hazımsızlık,
 • Gaz şişkinliği,
 • Karaciğer enzimlerinde artış,
 • Bilirubin artışı,
 • Döküntü,
 • Kaşıntı,
 • Kurdeşen,
 • Eklem ağrısı,
 • * Böbrek bozukluğu,

  * Kronik yorgunluk,

  * Ağrı,

 • Rahatsızlık hissi,
 • Ateş,
 • Karaciğer enzimlerinden biri olan alkalen fosfataz artışı.
 • Seyrek (10.000 kişiden 1 ila 10’unu etkiler):

 • Antibiyotiğe bağlı kaim barsak iltihabı (çok nadiren ölümle sonuçlanabilen),
 • Beyaz kan hücrelerinin olmayışı,
 • Kandaki beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma ya da artma,
 • Kandaki pıhtılaşma hücrelerinin sayısında azalma ya da artma,
 • Kansızlık,
 • Aleıjik reaksiyon,
 • Alerjik ödem,
 • Ağız, dil ve boğazda şişme,
 • Nerede ve hangi zamanda olduğunu bilememe (bilinç bulanıklığı),
 • Gerçek olmayan şeyleri görme (halüsinasyon),
 • Anormal rüyalar,
 • Depresyon,
 • Gerginlik,
 • Hissizlik, karıncalanma, yanma ve batına gibi anormal duygu,
 • His azalması,
 • His kaybı,
 • Titreme,
 • Nöbetler,
 • Denge bozukluğu,
 • Görme bozuklukları,
 • Kulak çınlaması,
 • İşitme kaybı,
 • Kalp hızında artma,
 • Kan damarlarında genişleme,
 • Tansiyon düşüklüğü,
 • Bayılma,
 • Nefes darlığı (astımla ilgili durumlar dahil),
 • Karaciğer yetmezliği,
 • Sanlık,
 • Karaciğer iltihabı,
 • Işığa duyarlılık,
 • Kas ağrısı,
 • Eklem iltihabı,
 • Kas gerginliğinde artış, kramp,
 • Böbrek yetmezliği,
 • İdrarda kan olması,
 • İdrarda kristaller olması,
 • Böbrek iltihabı,
 • Ödem,
 • Terleme,
 • Kan pıhtılaşmasında anormallik,
 • Bir sindirim enzimi olan amilaz artışı,
 • Kan şekerinde artma,
 • Ciltte kabarcıklar.
 • Çok seyrek (10.000 kişiden en fazla 1 kişiyi etkiler):

 • Kandaki kırmızı kan hücrelerinin yıkımı ile seyreden kansızlık,
 • Tüm kan hücrelerinin sayısının azalması,
 • Kemik iliği baskılanması (hayatı tehdit edici),
 • Ölümcül alerjik reaksiyon,
 • Alerjik şok (hayatı tehdit edici),
 • Psikolojik reaksiyonlar,
 • Migren,
 • Yürüyüş bozukluğu,
 • Koku bozuklukları,
 • Duyu bozuklukları,
 • His artışı,
 • Sersemlik,
 • Kafa içi basıncı artması
 • Görsel renk bozuklukları,
 • İşitme azalması,
 • Damar iltihabı,
 • Pankreas iltihabı,
 • Karaciğer haşan (çok nadiren hayatı tehdit eden karaciğer yetmezliğine ilerleyebilir),
 • Dudak, göz, ağız, burun ve cinsel bölgede oluşan şiddetli kabartılar ve kanama (hayatı tehdit edici),
 • Ciltte kızarıklıklarla seyreden hastalıklar,
 • Eritema multiforme, eritema nodosum ve StevensJohnson sendromu gibi deri nekrozu ve deride ciddi kızarıklıklar la seyreden hastalıklar (hayatı tehdit edici),
 • Kas güçsüzlüğü,
 • Kaslan kemiklere bağlayan tendonlarda iltihap ya da kopma,
 • Myasthenia gravis (kas güçsüzlüğüne yol açan bir hastalık) şiddetlenmesi.
 • Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

 • Beyin ve omurilik dışındaki çevresel sinirin zedelenmesi ve çok sayıda çevresel sinirin zedelenmesi,
 • Kalp ritminde görülen bir tür bozukluk (QT uzaması), kalp ritim bozukluğu, kalp hızında artışın görüldüğü kalp ritim bozukluğu (torsades de pointes).
 • ROFLAZIN Nasıl Kullanılır?

  ROFLAZIN’i her zaman için tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde atınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuza ya da eczacınıza sorunuz.

  Kullanılması tavsiye edilen ROFLAZİN dozu:

  Kullanım alanı

  Yetişkinler için günlük ve tek dozlar

  (ROFLAZİN 750 mg)

  Solunum yolu enfeksiyonları:

  Günde iki kez 500-750 mg

  İdrar yollan enfeksiyonlan:

  -akut, komplike olmayan -kadınlarda sistit (menopoz öncesi) -komplike olan

  Günde iki kez 250-500 mg Günde bir kez 500 mg Günde iki kez 500-750 mg

  Bel soğukluğu (gonore) -genital bölge dışında -akut,komplike olmayan

  Günde iki kez 250 mg Günde bir kez 500 mg

  Genital enfeksiyonlar

  -Komplike olmayan bel soğukluğu (gonore) (ekstragenital enfeksiyon alanlan da dahil)

  -Adneksit (yumurtalıklar ve tüplerin iltihabı), prostatit (prostat bezi iltihabı), epididimo-orşit (epididim ve /veya testisin iltihabı hastalığı)

  Günde bir kez 500 mg Günde iki kez 500-750 mg

  Enfeksiyona bağlı ishal

  Günde iki kez 500 mg

  Diğer enfeksiyonlar

  Günde iki kez 500 mg

  özellikle ağır ve hayati tehlike söz konusu olan enfeksiyonlar, örneğin:

  -Kistik fibrozda tekrarlayan enfeksiyonlar (5-17 yaş arası çocuklarda)

  Kemik ve eklem enfeksiyonları

  Kanda iltihap (Septisemi)

  Karın zan iltihabı (Perinotit)

  Günde iki kez 750 mg

  Solunum yoluyla geçen (Bacillus anthracis’e maruz kalma sonrası görülen) şarbon

  Günde iki kez 500 mg

  Neisseria meningittitis’e bağlı ilerleme gösteren enfeksiyonlann önlenmesi

  Günde bir kez 500 mg

  ROFLAZIN’i ne kadar süre ile kullanacağınızı doktorunuz söyleyecektir.

  Antibiyotiklere rağmen, bazen bazı bakteriler hayatta kalabilir ve hatta gelişebilirler.

  Bu duruma direnç denir ve bazı antibiyotik tedavileri bu nedenle etkisiz hale gelebilir. Antibiyotiklerin yanlış kullanımı direnci arttırır. Aşağıda belirtilenlere uygun hareket edilmemesi bakterilerin dirençli hale gelmesine, antibiyotik etkinliğinin azalmasına ve bu nedenle de tedavinizin gecikmesine neden olabilir.

  alınacak olan doz

  tedavi programı

  tedavi süresi

  ROFLAZİN tabletlerini bir miktar su ile yutunuz. Tabletler aç kamına ya da tok kamına

  alınabilir.

  Hastalığa bağlı veya diğer nedenlerle tablet alamayan hastalara intravenöz formda siprofloksasin verilmesi önerilir. İntravenöz uygulamadan sonra tedavi oral yolla sürdürülebilir.

  Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği: Orta derece böbrek yetmezliğinde en fazla günlük doz 1000 mg ağızdan ya da 800 mg damardan, ciddi böbrek yetmezliğinde en fazla günlük doz 500 mg ağızdan ya da 400 mg damardan olmalıdır. Diyalize giren hastalarda diyaliz günlerinde ilaç diyalizden sonra verilmelidir.

  Böbrek bozukluğu olan çocuklarda doz çalışması yapılmamıştır.

  Karaciğer yetmezliği: Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması yapılmaksızın kullanılabilir.

  Karaciğer bozukluğu olan çocuklarda doz çalışması yapılmamıştır.

  Eğer ROFLAZİN ‘in etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  ROFLAZIN

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  ROFLAZİN ‘den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  ROFLAZIN Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız olursa, doktorunuza sorunuz.

  ROFLAZIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  ROFLAZIN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Siprofloksasine, diğer kinolon grubu antibiyotiklere veya ROFLAZIN içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aleıjiniz (aşın duyarlılığınız) var ise,

  Kas gevşetici olarak kullanılan tizanidin etkin maddesini içeren bir ilaç kullanıyorsanız.

  ROFLAZIN Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  18 yaşından küçükseniz,

  İlk uygulamadan sonra aleıjik reaksiyon görülürse,

  Ciddi ishal görülürse,

  Önceden karaciğer ve böbrek hastalığınız varsa,

  Eklem çevresinde ağrı, şişlik olursa,

  Önceden kortizon içeren ilaç kullandıysanız,

  Sinir sistemi hastalığınız, sara hastalığınız varsa,

  Depresyon veya psikoz durumu varsa,

  İlk uygulamadan sonra sinir sistemi reaksiyonları ortaya çıkarsa,

  Işığa duyarlılığınız varsa,

  P. aeruginosa adlı bakterinin neden olduğu bir enfeksiyonunuz varsa,

  Teofilin, metilksantin, kafein, duloksetin, klozapin etkin maddelerini içeren ilaçlardan birini kullanıyorsanız,

  Kalp ritminde bir bozukluk olan QT uzamasına neden olan ilaçlar kullanıyorsanız, Yaşlıysanız,

  Hem böbrek hem de karaciğer yetmezliğiniz varsa.

  ROFLAZIN kullanırken, ağrı, yanma, karıncalanma, uyuşma ve/veya güçsüzlük gibi nöropati belirtileri ile karşılaşabilirsiniz. Böyle bir durumda doktorunuza başvurunuz.

  ROFLAZIN karaciğer hasarına neden olabilir. Eğer, iştah kaybı, sanlık (cildin sararması) koyu renkli idrar, kaşıntı ya da midede hassasiyet gibi herhangi bir belirti fark ederseniz, ROFLAZIN almayı durdurarak derhal doktorunuza başvurunuz.

  Eğer glukoz-6-fosfat dehidrojenaz (G6PD) eksikliğiniz varsa ROFLAZIN kullanımı ile anemi riskiyle karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle glukoz-6-fosfat dehidrogenaz (G6PD) eksikliğiniz olup olmadığını doktorunuza bildiriniz.

  ROFLAZIN kullanılırken Mycobacteriwn spp. kültür testinde yanlış negatif sonuçlar görülebilir.

  ROFLAZIN’e duyarlı ya da dirençli olan mikroorganizmalar konusunda doktorunuza danışınız.

  Myasthenia gravis’in (kas güçsüzlüğüne yol açan bir hastalık) şiddetlenmesi:

  ROFLAZİN gibi florokinolonlar, kas güçsüzlüğü ve solunum problemleri gibi myasthenia gravis belirtilerinin kötüleşmesine sebep olabilir. Kas güçsüzlüğünde artış ya da solunum problemleri yaşarsanız acilen doktorunuza danışınız.

  Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  ROFLAZIN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  nılması:

  ROFLAZİN ile süt ürünleri veya mineral katkılı içeceklerin beraber kullanılması, ilacın emilimini azaltabilir. Bu tür gıdalarla birlikte kullanılmamalıdır.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ROFLAZİN hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ROFLAZİN anne sütüne geçer ve eklemlerle ilgili olası hasar riskine bağlı olarak emziren anneler tarafından kullanılmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  ROFLAZİN araç ve makine kullanımını olumsuz etkileyebilir. Bu durum, özellikle alkolle birlikte alındığında görülür.

  ROFLAZIN Etken Maddesi Nedir?

  Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  * ROFLAZİN’i aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz:

  Kalp ritmini düzenleyen Sınıf 1A ya da Sınıf III ritm bozukluğunu önleyen ilaçlar,

  Probenesid (gut tedavisinde kullanılan bir ilaç),

  Metoklopramid (bulantı ilacı),

  Omeprazol (mide ilacı),

  Tizanidin (kas gevşetici),

  Teofilin (astım tedavisinde kullanılan bir ilaç),

  Ksantin türevleri olarak adlandın lan ilaç grubunda bulunan kafein ya da pentoksifilin,

  Metotreksat (romatizma ve kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç),

  Steroid olmayan antiinflamatuvarlar (NSAİİ) (kortizon dışı iltihap gidericiler),

  Siklosporin (bağışıklık sistemini düzenleyici bir ilaç),

  Kan sulandırıcı ilaçlar (Vitamin K antagonistleri ör, varfarin, asenokumarol, fenprokumon ya da fluindion),

  Glibenklamid (kan şekerini düşürücü bir ilaç),

  Duloksetin (depresyon tedavisinde kullanılan bir ilaç),

  Ropinirol (Parkinson hastalığında kullanılan bir ilaç),

  Lidokain (lokal anestezi ilacı),

  Klozapin (Psikiyatri hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç),

  Erkeklerde sertleşme sorununda kullanılan sildenafil

  Sara (epilepsi) için kullanılan fenitoin

  • ROFLAZİN aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanılması gerektiğinde diğer ilaçlardan 1-2 saat önce veya en az 4 saat sonra verilmelidir:

  Demir,

  Sukralfat (mide ilacı),

  Antasidler (mide asidi giderici ilaçlar),

  Magnezyum, kalsiyum, alüminyum içeren ilaçlar,

  Böbrek yetmezliği olan hastalarda, kandaki fosfat yüksekliğini kontrol etmek için kullanılan sevelamer, lanthanum karbonat (fosfor düşürücü ilaç),

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  ROFLAZIN prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.