Rofacid Ne İlacıdır? Yan Etkileri ve Prospektüsü

ROFACID nedir ve ne için kullanılır?

 • ROFACİD flakon içerisinde piyasaya sunulmaktadır. Her bir flakon 200 mg siprofloksasine eşdeğer 254 mg siprofloksasin laktat içerir.
 • ROFACİD’in etkin maddesi olan siprofloksasin, fluorokinolon grubu bir antibiyotiktir. Antibiyotikler enfeksiyona neden olan bakterileri öldürmek için kullanılır.
 • ROFACİD 100 mililitrelik flakonlarda bulunur. Flakon içerisindeki çözelti, renksiz ila hafif sarı renkte berrak çözeltidir.
 • ROFACİD, yetişkinlerde zatürree, orta kulak iltihabı, sinüzit gibi solunum sistemi enfeksiyonlarında, göz enfeksiyonlarında, böbrek ve idrar yolu enfeksiyonlarında, genital organların enfeksiyonlarında, karın içi enfeksiyonlarda, cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarında, kemik ve eklem enfeksiyonlarında, kanda meydana gelen enfeksiyonlarda, bağışıklık sistemi zayıflamış hastaların enfeksiyonlarında ya da enfeksiyon riskinin yüksek olduğu durumlarda, bağışıklık sistemi baskılanmış hastaların barsak enfeksiyonlarında kullanılır. ROFACİD, 1-17 yaş arası çocuklarda komplike idrar yolu
 • enfeksiyonları ve böbrek enfeksiyonlarının 2. ve 3. basamak tedavisinde, kistik fibrozisin P. aentginosa adlı bakteriye bağlı akciğer alevlenmesinde kullanılır.Yetişkinlerde ve çocuklarda, solunum yoluyla geçen şarbonun ortaya çıkışını azaltmak ve ilerlemesini yavaşlatmak için de kullanılır.

  Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi ROFACID’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yaygın yan etkiler (her 100 kişiden 1 ila 10 kişinin yaşama olasılığı bulunan yan etkiler):

 • Bulantı, ishal, kusma,
 • Uygulama yerinde reaksiyon,
 • Kandaki maddelerin miktarında artış (transaminazlar),
 • Döküntü
 • Yaygın olmayan yan etkiler (her 1.000 kişiden 1 ila 10 kişinin yaşama olasılığı bulunan yan etkiler):

 • Mantar süperenfeksiyonları (herhangi bir enfeksiyon ile zayıf düşen bünyede ikinci bir enfeksiyonun başlaması),
 • Kandaki eozinofıl adı verilen özel tip beyaz kan hücrelerinde artış,
 • İştahsızlık,
 • Hareketlilik, huzursuzluk,
 • Baş ağrısı, baş dönmesi, uyku bozuklukları, tat bozuklukları,
 • Karın ve mide ağrısı, hazımsızlık, gaz şişkinliği,
 • Bilirubin (safrada bulunan bir madde) artışı,
 • Kaşıntı, kurdeşen,
 • Eklem ağrısı,
 • Ağrı, rahatsızlık hissi, ateş,
 • Karaciğer enzimlerinden biri olan alkalen fosfataz artışı,
 • Kandaki pıhtılaşma hücrelerinin sayısının azalması veya artması,
 • Sersemlik,
 • Denge bozukluğu,
 • Gerçek olmayan şeyleri görme (halüsinasyon),
 • Hissizlik, karıncalanma, yanma ve batma gibi anormal duygu,
 • His kaybı,
 • Nöbetler,
 • Bireyin kendisinin veya kendi dışındaki objelerin düzensiz veya hızla döndüğünü hissetmesi (vertigo),
 • Görme bozuklukları,
 • İşitme kaybı,
 • Kalp hızında artma,
 • Kan damarlarında genişleme,
 • Düşük tansiyon,
 • Geçici karaciğer yetmezliği,
 • Sarılık,
 • Böbrek yetmezliği,
 • Ödem
 • Seyrek (her 10.000 kişiden 1 ila 10 kişinin yaşama olasılığı bulunan yan etkiler):

 • Antibiyotiğe bağlı kalın barsak iltihabı (çok nadiren ölümle sonuçlanabilen),
 • Kandaki beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma veya artma (hayatı tehdit eden),
 • Kansızlık,
 • Alerjik reaksiyon,
 • Alerjik ödem, ağız, dil ve boğazda şişme,
 • Kan şekerinde artma,
 • Kaygı reaksiyonları,
 • Anormal rüyalar (kabus),
 • Depresyon,
 • Titreme,
 • Kulak çınlaması,
 • Bayılma,
 • Soluk alıp vermede güçlük (astımla ilgili durumlar dahil),
 • Karaciğer yetmezliği,
 • Karaciğer iltihabı (enfeksiyona bağlı olmayan),
 • Işık duyarlılığı reaksiyonları,
 • Spesifik olmayan veziküller (içi sıvı dolu kabarcık),
 • Kas ağrısı,
 • Eklem romatizması,
 • Kasiskelet ağrısı,
 • Böbrek bozukluğu,
 • İdrarda kan veya kristaller olması,
 • Böbrek iltihabı,
 • Terleme,
 • Kan pıhtılaşmasında anormallik,
 • Bir sindirim enzimi olan amilaz artışı,
 • Tüm kan hücrelerinin sayısının azalması,
 • • Kemik iliği baskılanması (hayatı tehdit eden),

  • Alerjik şok (hayatı tehdit eden),

 • Psikolojik reaksiyonlar,
 • Migren,
 • Koku alma bozuklukları,
 • İşitme azalması,
 • Kan damarı duvarında iltihap (vaskülit),
 • Pankreas iltihabı,
 • Karaciğer hasarı (çok nadiren hayatı tehdit eden karaciğer yetmezliğine ilerleyebilir),
 • Ciltte kızarıklıklarla seyreden hastalıklar,
 • Kasları kemiklere bağlayan tendonlarda yırtılma (çoğunlukla Aşil tendonu)
 • Çok seyrek (her 10.000 kişiden en fazla 1 kişinin yaşama olasılığı bulunan yan etkiler):

 • Kandaki kırmızı kan hücrelerinin yıkımı ile seyreden kansızlık,
 • Kandaki akyuvarların azalmasıyla beliren tehlikeli, öldürücü hastalık
 • (agranülositoz),

 • Ölümcül alerjik reaksiyon,
 • Serum hastalığı benzeri reaksiyon,
 • Koordinasyon bozuklukları,
 • His artışı,
 • Kafa içi basıncı artması,
 • Görsel renk bozuklukları,
 • Eritema multiforma, eritema nodosum ve Stevens-Johnson sendromu gibi deri nekrozu ve deride ciddi kızarıklıklarla seyreden hastalıklar (hayatı tehdit eden),
 • Kas güçsüzlüğü,
 • Kas hastalıklarının (Miyastenia Gravis) alevlenmesi,
 • Eklem iltihabı,
 • Yürüyüş bozukluğu
 • Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

 • Periferal nöropati ve çok sayıda periferik sinirleri etkileyen hastalık
 • (polinöropati),

  • Kalp ritminde bozukluklar (QT uzaması, ventriküler aritmi, torsades de pointes),

  • Çocuklarda eklemleri etkileyen bir hastalık olan artropati

  ROFACID Nasıl Kullanılır?

  Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, yetişkinler için günlük aşağıdaki dozlar tavsiye edilir:

  Enfeksiyon

  Tedavi süresi (mümkün olan en kısa sürede oral tedaviye geçiş dahil) _____

  Yetişkinler için önerilen günlük ve tek dozla (mg siprofloksasin damar yoluyla)

  a

  Solunum yolu enfeksiyonları

  2 x 400 mg 3 x 400 mg

  7-14 gün

  İdrar yolu enfeksiyonları

 • Akut gelişen basit böbrek iltihabı (piyelonefrit)
 • Basit olmayan
 • 2 x 200 400 mg 2 x 400 mg 3 x 400 mg

  7-21 gün 7-21 gün

  Genital enfeksiyonlar Adneksit (yumurtalıklar ve tüplerin iltihabı), akut prostat bezi iltihabı, sperm kanalı ya da testis iltihabı

  2 x 400 mg 3 x 400 mg

  14-28 gün

  İshal

  2 x 400 mg

  1-5 gün

  Diğer enfeksiyonlar

  2 x 400 mg

  7-14 gün

  Ağır ve hayati tehlike söz konusu olan enfeksiyonlar

  3 x 400 mg

  7-14 gün

  Kemik ve eklem enfeksiyonları (ör. kemik enfeksiyonu)

  2 x 400 mg 3 x 400 mg

  Maksimum 3 ay (kemik enfeksiyonunda maksimum 2 ay)

  Bağışıklık sistemi zayıflamış hastalar

  2 x 400 mg 3 x 400 mg

  Beyaz kan hücrelerinin düşük olduğu dönem boyunca

  Karın içi enfeksiyonlar

  2 x 400 mg 3 x 400 mg

  5-14 gün

  Solunum yoluyla geçen {Bacillııs anthracis’e maruz kalma sonrası görülen) şarbon

  2 x 400 mg

  60 gün

  Damardan tedavi sonrasında siprofloksasin tedavisine ağızdan kullanılan formlarıyla devam edilir.

  Tedaviye ateşin düşmesi veya belirtilerin kaybolmasından sonra 3 gün daha devam edilmelidir. Streptokok ve Klamidya adı verilen bakteriler ile olan enfeksiyonlarda tedavi en az 10 gün sürmelidir. Damardan başlanan tedaviye daha sonra ağızdan devam edilebilir.

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyerek size uygulayacaktır ve tedavinizin süresini size bildirecektir.

  ROFACİD damar yoluyla uygulanacaktır ve 60 dakikalık bir sürede uygulanmalıdır.

  Çocuklarda Kullanımı

  Önerilen tedavi süresi

  Önerilen doz

  Enfeksiyon

  5-17 yaş arası çocuklarda ailesel geçişli, özellikle salgı bezlerini tutan bir hastalık olan kistik fibrozisin P. aeruginosa enfeksiyonuna bağlı akciğer enfeksiyonu

  Günde 3 kere damardan kullanılan ROFACİD ile kilogram başına 10 mg (maksimum günlük doz 1200 mg)

  10-14 gün

  Basit olmayan idrar yolu enfeksiyonları ve böbrek enfeksiyonu

  8 saatte bir damardan kilogram başına 6-10 mg (maksimum günlük doz 400 mg)

  10-21 gün

  Solunum yoluyla geçen şarbon

  Günde 2 defa 10 mg/kg (Bir defada uygulanan maksimum doz 400 mg’ı aşmamalıdır. Maksimum günlük doz 800 mg’dır)

  60 gün

  Şarbon mikrobuna maruz kalındıysa ya da şarbon mikrobuna maruz kalındığından şüpheniliyorsa en kısa sürede tedavi almaya başlanmalıdır.

  Böbrek ve karaciğer bozukluğu olan çocuklarda doz çalışması yapılmamıştır.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlı hastalarda mümkün olduğunca düşük dozlar verilmelidir.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda maksimum günlük doz damardan 800 mg’dır. Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda maksimum günlük doz damardan 400 mg’dır. Böbrek yetmezliği olan ve diyalize giren hastalarda böbrek yetmezliğindeki doz uygulanır, ancak diyaliz günlerinde ilaç diyalizden sonra verilmelidir. Böbrek yetmezliği olan ve devamlı ayaktan periton diyalizi uygulanan hastalarda diyaliz sıvısına her litre için 50 mg ROFACİD eklenip 6 saatte bir uygulanır ya da ağızdan 500 mg siprofloksasin verilir.

  Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer yetmezliği olan hastalarda herhangi bir doz ayarlaması gerekmez. Böbrek ve karaciğer yetmezliğinin birlikte olduğu durumda, yukarıda belirtilen böbrek yetmezliğindeki dozlar uygulanır.

  Eğer ROFACİD ‘in etkisinin çok giiçlii veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  ROFACID

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  ROFACİD ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  e>

  Acil önlemlerin dışında böbrek fonksiyonlarının izlenmesi önerilir.

  ROFACID Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  ROFACID kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  ROFACID Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • İlacın içindeki maddelerden birine veya kinolon türevi ilaçlara karşı alerjiniz var ise,
 • Kas gevşetici olarak kullanılan tizanidin etkin maddesini içeren bir ilaç kullanıyorsanız
 • ROFACID Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  ROFACİD ile tedavi öncesinde ya da tedavi sırasında aşağıdakilerden herhangi biri

  meydana gelirse bunu derhal doktorunuza söyleyiniz.

  ROFACİD tedavisine başlamadan önce dikkat edilmesi uerekenler:

  Eğer,

 • Daha önceden tedavinizin ayarlanmasını gerektirecek böbrek problemi yaşadıysanız,
 • Sara hastalığınız ya da diğer bir sinirsel rahatsızlığınız varsa,
 • ROFACİD gibi antibiyotiklerle daha önce gördüğünüz tedavi sırasında tendon sorunu öykünüz olduysa,
 • Miyastenia Gravis (bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı) rahatsızlığınız varsa,
 • Anormal kalp ritmi (aritmi) öykünüz varsa.
 • ROFACİD tedavisi sırasında dikkat edilmesi uerekenler:

 • Göğüste sıkışma, sersemlik hissi, hasta veya bitkin hissetme veya ayakta dururken baş dönmesi gibi belirtileri olan aşırı duyarlılık ve alerjik reaksiyon (anaflaktik reaksiyon/şok, anjio ödem) görülürse (Bu belirtilerden herhangi biri görülürse tedavinizin sonlandırılması gerektiğinden hemen doktorunuza söyleyiniz.),
 • Yaşlıysanız veya aynı anda kortikosteroidlerle tedavi görüyorsanız (Kasların kemiklere bağlandığı yerlerde ağrı, şişlik, kızarıklık meydana gelebilir. Herhangi bir ağrı veya şişliğin ilk belirtisinde, ROFACİD kullanımı durdurulmalıdır ve ağrılı alanın dinlendirilmesi gerekir. Tendon yırtılması riskini artırabileceğinden herhangi bir gereksiz egzersizden kaçınınız),
 • ROFACİD de dahil olmak üzere antibiyotik tedavisi sırasında veya tedavinin sonlandırılmasından sonraki haftalarda ishal görülebilir. Eğer ishaliniz ciddi veya sürekli olursa veya dışkıda kan veya mukus görürseniz derhal doktorunuza başvurun. ROFACİD tedavisi acilen durdurulmalıdır, bu hayat kurtarıcı olabilir.Barsak hareketlerini yavaşlatıcı veya durdurucu ilaç kullanmayınız.
 • Sara, serebral iskemi veya inme gibi diğer nörolojik rahatsızlıklar yaşıyorsanız, santral sinir sistemi ile ilgili yan etkiler görülebilir. Böyle bir durumda ROFACİD tedavisi acilen durdurulmalı ve doktorla iletişime geçilmelidir.
 • Ağrı, yanma, karıncalanma, uyuşma ve/veya güçsüzlük gibi nöropati belirtileri görülürse ROFACİD tedavisi durdurulmalı ve doktorla iletişime geçilmelidir.
 • ROFACİD karaciğer hasarına neden olabilir. İştah kaybı, sarılık (cildin sararması), koyu renkli idrar, kaşıntı veya midede hassasiyet gibi belirtiler fark ederseniz, ROFACİD tedavisi acilen durdurulmalıdır.
 • ROFACİD beyaz kan hücrelerinde azalmaya neden olabilir ve sizin enfeksiyonlara karşı direnciniz azalabilir. Eğer ateş ve genel durumunuzun ciddi şekilde bozulması gibi belirtileri bulunan bir enfeksiyon veya boğaz ağrısı, yutak, ağız veya idrar yolu sorunları gibi bölgesel enfeksiyon belirtileri bulunan yüksek ateş sorununuz olursa en kısa zamanda doktorunuzla görüşmelisiniz.Beyaz kan hücrelerinizdeki olası düşmeyi (agranülositoz) kontrol etmek için sizden kan alınabilir.
 • ROFACİD ile kansızlık riski yaşayabileceğinizden, sizde ya da ailenizdeki bir ferdin glukoz-6-fosfat dehidrojenaz (G6PD) yetmezliğine sahip olduğu biliniyorsa doktorunuza söyleyiniz.
 • ROFACİD’in ilk dozundan sonra psikolojik reaksiyonlar meydana gelebilir.Depresyon veya psikoz durumu varsa ROFACİD tedavisi sırasında bu belirtiler kötüleşebilir. Böyle bir durumda ROFACİD tedavisi acilen durdurulmalı ve doktorla iletişime geçilmelidir.
 • Uygulama yerinde iyileşmeyen reaksiyon varsa,
 • Kortizon türü ilaç kullanıyorsanız,
 • ROFACİD ile tedavi sırasında cildiniz UV ışınları ya da güneş ışığına karşı daha hassas olacaktır. Güçlü güneş ışığından veya solaryum gibi yapay UV ışınlarından uzak durunuz.
 • Miyastenia Gravis hastalarında hastalığın belirtilerini alevlendirebilir.

  ROFACİD’e duyarlı ya da dirençli olan mikroorganizmalar konusunda doktorunuza danışınız.

  Kan veya idrar örneği vermeniz gerekiyorsa ROFACİD kullandığınızı doktorunuza veya laboratuvar personeline söyleyiniz.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  ROFACID İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Yiyecek ve içecekler ROFACİD ile yapılan tedavinizi etkilemez.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ROFACİD hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ROFACİD anne sütüne geçer ve eklemlerle ilgili olası hasar riskine bağlı olarak emziren anneler tarafından kullanılmamalıdır.

  o

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makina kullanımı

  ROFACİD’iıı içeriğinde bulunan bazı yardımcı ınaddelerhakkıııda önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün her dozunda 354 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında ROFACİD’in ya da kullanılan diğer ilacın etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

 • Kalp ritmini düzenleyen Sınıf IA ya da Sınıf III ritm bozukluğunu önleyen ilaçlar,
 • Vücuttan ürik asit atılımını sağlayan probenesid (gut tedavisinde kullanılan bir etkin madde),
 • Mide hastalıklarında kullanılan omeprazol,
 • Kas gevşetici olan tizanidin,
 • Astım tedavisinde kullanılan teofilin,
 • Ksantin türevleri olarak adlandırılan ilaç grubunda bulunan kafein ya da pentoksifilin,
 • Romatizmal hastalıklar ve kanser tedavisinde kullanılan metotreksat,
 • Ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılan kortizon dışındaki ilaçlar (NSAİİ),
 • Bağışıklık sistemini baskılayan bir ilaç olan siklosporin,
 • Kan sulandırıcı olarak kullanılan vitamin K antagonisti ilaçlar (örneğin varfarin,
 • asenokumarol, fenprokumon ya da fluindion),

 • Şeker hastalığında kullanılan bir ilaç olan glibenklamid,
 • Depresyon tedavisinde kullanılan duloksetin,
 • Parkinson hastalığında kullanılan ropinirol,
 • Anestezi amacıyla kullanılan lidokain,
 • Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan klozapin,
 • Erkeklerde sertleşme sorununda kullanılan sildenafil
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  ROFACID prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.