Rodinac Yan Etkileri ve Prospektüsü Yan Etkileri ve Prospektüsü

RODINAC nedir ve ne için kullanılır?

 • RODİNAC 75 mg/ 3 mİ, etkin maddesi diklofenak sodyum olan bir enjeksiyonluk çözelti içeren ampul şeklinde sunulmaktadır.
 • RODİNAC, ağn ve iltihap tedavisinde kullanılan “steroid olmayan iltihap giderici ilaçlar” (NSAİİ’ler) isimli bir ilaç grubuna dahildir.
 • Her kutuda 3 ml’lik 4 veya 10 adet ampul bulunmaktadır.
 • Kas içine uygulanan RODİNAC aşağıdaki rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır:

  Kireçlenme (osteoartrit), eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğu (romatoid artrit) ve sırt, boyun ve göğüs kafesi eklemlerinde sertleşme ile seyreden ağrılı ilerleyici romatizma (ankilozan spondilit) belirti ve bulgularının tedavisi ile akut gut hastalığına bağlı eklem iltihabı (akut gut artrit), akut kas-iskelet sistemi ağrıları, ameliyattan sonraki ağrı (postoperatif ağrı) ve ağrılı adet görme (dismenore) tedavisinde endikedir.

  Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi RODINAC’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Bazı yan etkiler ciddi olabilir

  Bu yaygın yan etkiler özellikle uzun bir zaman periyodunda yüksek bir günlük doz (150 mg) alındığında her 1000 hastadan 1 ila 10’unu etkileyebilir

 • Ani ve basıcı göğüs ağrısı (miyokard enfarktüsü veya kalp krizi belirtileri).
 • Nefessizlik, uzanırken soluma güçlüğü, ayak veya bacaklarda şişlik (kardiyak yetmezlik belirtileri).
 • Karın ağrısı, hazımsızlık, mide ekşimesi, gaz, mide bulantısı, kusma,
 • O

 • Mide veya barsakta herhangi bir kanama belirtisi (kusmukta kan görülmesi, siyah ya da koyu renkli dışkı)
 • Deri dökülmeleri, kaşmtı, morarma, ağrılı kırmızı bölgeler, deri soyulması veya kabarcıklar dahil olmak üzere aleıjik reaksiyonlar,
 • Yüz, dudak, eller veya parmaklarda şişlik
 • Derinin ya da gözün beyazının sararması
 • Sürekli boğaz ağrısı veya yüksek ateş
 • İdrar miktarında veya görüntüsünde beklenmeyen değişim
 • Yaygın görülen yan etkiler (100 hastanm 10’unu etkileyen)

 • Baş ağrısı,
 • Sersemlik hissi,
 • Vertigo (denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi),
 • Bulantı,
 • Kusma,
 • İshal,
 • Sindirim güçlüğü (dispepsi (hazımsızlık, sindirim bozukluğu) belirtisi),
 • Karın ağrısı,
 • Gaz,
 • İştah kaybı,
 • Anormal karaciğer fonksiyonu (örneğin transaminaz düzeylerinin yükselmesi),
 • Deri döküntüsü.
 • Uygulama yerinde reaksiyon, ağrı ve sertleşme.
 • Uygulama yerinde tahriş.
 • Mide ağrısı
 • Seyrek yan etkiler (10.000 hastanın 1 ila 10’unda görülen)

 • Kendiliğinden oluşan kanama ya da morluklar (trombositopeni yani kanamayı durduran trombosit adı verilen hücrelerin azalmasına bağlı belirtiler)
 • Yüksek ateş sık tekrarlanan enfeksiyonlar, sürekli boğaz ağrısı (agranülositoz, yani vücudun enfeksiyonlara karşı savunmasında rol alan bazı hücrelerişn azalmasına bağlı belirtiler),
 • Nefes almada ve yutmada güçlük, deri döküntüsü, kaşıntı, kurdeşen, baş dönmesi (aşın duyarlılık, anafilaktik ve anafilaktoid reaksiyonlar),
 • Hmltı ve öksürük ile birlikte soluk alıp vermede ani güçlük ve göğüste sıkışma hissi (astımın ya da ateş varsa pnömoni olarak adlandınlan bir çeşit akciğer iltihabi belirtileri)
 • Ani ve şiddetli baş ağnsı, bulantı, sersemlik, uyuşukluk, konuşamama ya da konuşma güçlüğü, güçsüzlük ya da dudaklar ve yüzde paraliz (felç) (serebrovasküler olay ya da inme belirtileri)
 • Boynun sertleşmesi, ateş, bulantı, kusma, baş ağnsı (aseptik menenjit olarak adlandınlan beyin zan iltihabi belirtisi)
 • Kan kusma (hematemez belirtileri) ve/veya siyah ya da kanlı dışkılama (mide barsak kanaması belirtileri),
 • Kanlı ishal (kanamalı diyare belirtileri)
 • Siyah dışkılama (melena olarak adlandınlan barsak kanaması belirtileri)
 • Mide ağnsı, bulantı (mide barsak ülseri belirtileri)
 • Derinin ya da gözlerin sararması (sanlık belirtileri), bulantı, iştah kaybı, koyu renkli idrar (hepatit (karaciğer iltihabı)/karaciğer yetmezliği belirtileri)
 • Sersemlik (uykululuk hali belirtisi)
 • Mide ağnsı (gastrit belirtisi)
 • Karaciğer bozukluğu,
 • Kaşıntılı deri döküntüsü (ürtiker [kurdeşen] belirtileri),
 • Genel şişme (ödem belirtileri),
 • Uygulama yerinde nekroz.
 • Kaim barsakta ağn (bazen kanama ve boşaltım/akıntı ile birlikte).
 • Çok seyrek yan etkiler (10.000 hastada l’den az görülen)

 • Özellikle yüzün ve boğazın şişmesi (anjiyoödem belirtileri),
 • Havale (konvülsiyon belirtileri),
 • Baş ağnsı, baş dönmesi (hipertansiyon ya da yüksek kan basıncı belirtileri),
 • Deri döküntüsü, morumsu-kırmızı lekeler, ateş, kaşıntı (vaskülit [kan damarlanmn iltihabı] belirtileri,
 • İshal, karnı ağnsı, ateş, bulantı, kusma (kanamalı kolit (kaim barsak iltihabı) ve ülseratif kolit veya Crohn hastalığının alevlenmesi dahil kolit belirtileri),
 • i Midenin üzerinde şiddetli ağn (pankreas iltihabı belirtileri),
 • Grip benzeri semptomlar, yorgunluk hissi, kas ağnlan, kan testi sonuçlannda karaciğer enzimlerinde artış (fulminant hepatit, karaciğer nekrozu, karaciğer yetmezliği dahil karaciğer bozukluğu belirtileri),
 • O

 • Deride kabarcık (bülloz dermatit belirtileri),
 • Deri renginin kırmızı ya da mor olması (damar iltihabının olası belirtileri), kabarcıklı deri döküntüleri, dudaklarda, gözlerde ve ağızda kabarcıklann oluşması, pullanma ya da soyulmayla birlikte görülen deri iltihabı (eritema multiforme ya da ateş varsa Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve gözde çevresinde kan oturması, şişlik ve kızanklıkla seyreden iltihap) ya da toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık belirtileri),
 • Pullanma ya da soyulmayla birlikte görülen deri döküntüsü (eksfoliyatif dermatit belirtileri),
 • Derinin güneşe hassasiyetinde artış (ışığa duyarlık reaksiyonu belirtileri),
 • Mor deri lekeleri (purpura ya da bir aleıji nedeniyle oluştuysa Henoch-Schonlein purpura belirtileri),
 • Şişkinlik, güçsüzlük hissi ya da anormal idrara çıkma (akut böbrek yetmezliği belirtileri),
 • İdrarda aşın miktarda protein (proteinüri belirtileri),
 • Yüzde ya da kannda şişme, yüksek kan basıncı (nefrotik sendrom belirtileri),
 • Yüksek ya da düşük idrar çıkışı, sersemlik, zihin kanşıklığı, bulantı (tubulointerstisiyel nefrit belirtileri),
 • idrar çıkışının ciddi şekilde azalması (renal papiller nekroz belirtileri),
 • Düşük kırmızı kan hücresi düzeyi (anemi belirtisi),
 • Düşük beyaz kan hücresi düzeyi (lökopeni belirtisi),
 • Zaman, yer, yön algılannda bozulma (Dezoryantasyon),
 • Depresyon,
 • Uyuma güçlüğü (uykusuzluk belirtisi),
 • Kabus görme,
 • Uyaranlara karşı aşın duyarlı olma durumu,
 • Rahatsız edici düşünceler ya da ruh hali (psikotik bozukluk belirtileri),
 • Ellerde ya da ayaklarda kanncalanma ya da uyuşukluk (parestezi belirtisi),
 • Bellek zayıflaması (hafıza bozukluğunun belirtileri),
 • Anksiyete
 • Titreme (tremor),
 • Tat alma duyusunda bozulma (disgözi belirtileri),
 • Duymada güçlük (işitme bozukluğunun belirtisi),
 • Görme bozukluklan (görmede bozukluk, bulanık görme, çift görme belirtileri),
 • Kulak çınlaması,
 • Kabızlık, ağızda yaralar (stomatit (ağız içinde iltihap) belirtileri),
 • Dilde şişme, kızanklık ve ağn (glossit [dil iltihabı] belirtileri),
 • Yemek borusunda bozukluk (özofagus bozukluğu),
 • Özellikle yemekten sonra üst kann ağnsı (intestinal diyafram hastalığı belirtisi),
 • Çarpıntı,
 • Göğüs ağnsı,
 • Kaşıntılı, kırmızı ve yanma hissine neden olan döküntü (egzama belirtileri)
 • Deri üzerinde oluşan kızarıklık (eritem),
 • Saç dökülmesi,
 • Kaşmtı (prurit),
 • idrarda kan tespit edilmesi (hematüri).
 • Uygulama yerinde irin kesesi (abse).
 • Bu yan etkilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz.

  Eğer RODİNAC’ı birkaç haftadan daha uzun süredir alıyorsanız, fark etmediğiniz istenmeyen etkilere sahip olmadığınızdan emin olmak için doktorunuza düzenli kontrole gitmelisiniz.

  RODINAC Nasıl Kullanılır?

  Doktorunuzun verdiği talimatlara dikkatle uyunuz. Önerilen dozu ve tedavi süresini aşmayınız.

  Önerilen dozu aşmayınız. Ağrınızı kontrol edebilen en düşük dozu kullanmanız ve RODINAC’ı gerektiğinden uzun süre almamanız önemlidir.

  Doktorunuz tam olarak kaç tane RODİNAC ampul kullanacağınızı size söyleyecektir. Tedaviye verdiğiniz yanıta bağlı olarak doktoramız daha yüksek ya da daha düşük bir doz önerebilir.

  Erişkinlerde:

  Erişkinlere, iki günde en fazla günlük doz olarak bir ampul verilir, bazı vakalarda günde iki ampul verilebilir. Gerekirse, tedaviye diklofenak sodyumun diğer farmasötik formlarıyla (tablet veya suppozituvar) ile devam edilebilir.

  Çözelti ampulden şırıngaya çekilir ve kalça kasının içine derine enjekte edilir.

  Değişik yaş gruplan:

  Çocuklarda Kullanımı

  RODİNAC çocuklara ve ergenlere (18 yaş altı) verilmemelidir.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlı hastalar RODINAC’ın etkilerine diğer erişkinlerden daha duyarlı olabilir. Bu nedenle, yaşlılar doktor talimatlarına uymaya özellikle dikkat etmeli ve semptomların hafifletilmesi için gereken en düşük miktarda diklofenak sodyum içeren tablet kullanılmalıdır. Yaşlı hastaların istenmeyen etkileri derhal doktorlarına bildirmeleri son derece önemlidir.

  Böbrek yetmezliği:

  RODİNAC böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır. Böbrek yetmezliği olan hastalarda yapılmış çalışmalar mevcut olmadığından, doz ayarlamasına ilişkin önerilerde bulunulamaz. Hafif ila orta şiddette böbrek yetmezliğiniz varsa RODİNAC’m dikkatli uygulanması konusunda doktorunuz sizi uyaracaktır. Lütfen doktorunuza danışınız.

  Karaciğer yetmezliği:

  RODİNAC karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır. Karaciğer yetmezliği olan hastalarda yapılmış çalışmalar mevcut olmadığından, doz ayarlamasına ilişkin önerilerde bulunulamaz. Hafif ila orta şiddette karaciğer yetmezliğiniz varsa RODİNAC’m dikkatli uygulanması konusunda doktorunuz sizi uyaracaktır. Lütfen doktorunuza danışınız.

  Eğer RODİNAC ‘in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  RODINAC

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Kazayla doktorunuzun size söylediğinden çok daha fazla RODINAC aldıysanız, derhal doktorunuzla ya da eczacınızla temas kurunuz ya da bir hastanenin acil servisine başvurunuz. Tıbbi bakım görmeniz gerekebilir.

  RODİNAC’darı kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  RODINAC Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  RODINAC kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  RODINAC Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer,

 • Diklofenak, sodyum metabisülfit (ya da diğer sülfit) ya da bu kullanma talimatının başmda verilen, RODİNAC’m diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı aleijiniz varsa.
 • Daha önce iltihap ya da ağrı tedavisinde kullanılan ilaçlan (örneğin asetilsalisilik asit/aspirin, diklofenak ya da ibuprofen) aldıktan sonra aleıji belirtileri ya da bulgulan yaşadıysanız. Bunlar arasında astım, burun akıntısı, deri döküntüsü, yüzde şişlik yer alabilir. Bu hastalarda “steroid olmayan iltihap giderici ilaçlar” (NSAİİ’ler)a şiddetli, nadiren ölümcül, reaksiyonlar oluştuğu bildirilmiştir. Aleijiniz olduğunu düşünüyorsanız doktorunuza danışınız.
 • Koroner arter cenahisi (kalp damar ameliyatı, by-pass gibi) geçirdiyseniz, ameliyat öncesi, sırası ve sonrası ağnlann tedavisinde,
 • Mide ya da barsak ülseriniz (yara) varsa,
 • Mide-barsak kanalında kanamanız ya da delinme varsa, böyle durumlarda ortaya çıkan belirtiler arasında kanlı dışkı ya da siyah dışkı da yer alabilir,
 • Şiddetli böbrek ya da karaciğer hastalığınız varsa,
 • Şiddetli kalp yetmezliğiniz varsa,
 • Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse RODİNAC’ı kullanmadan önce bunu doktorunuza danışınız. Doktorunuz bu ilacm sizin için uygun olup olmadığma karar verecektir.

  Aleijiniz olduğunu düşünüyorsanız doktorunuza danışınız.

  RODINAC Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Diklofenak tedavisine, kalp damar sistemi hastalıklan için önemli risk faktörlerini (örneğin, yüksek kan basıncı, kanınızda yağ (kolesterol, trigliseritler) düzeylerinde anormal derecede yükseklik, şeker hastalığı, sigara kullanımı gibi) taşıyan hastalarda, ancak dikkatli bir değerlendirme sonrasında başlanmalıdır. Özellikle yüksek dozda kullanımında (günlük 150 mg) ve uzun süreli tedavilerde bu riskin arttığı görülmüştür. Bu yüzden, diklofenak tedavisinde mümkün olan en kısa tedavi süresi ve en düşük etkili doz tercih edilmelidir. Sağlık mesleği mensuplan hastaların diklofenak tedavisine devam etme gerekliliğini düzenli olarak tekrar değerlendirmelidir.
 • Bilinen bir kalp ya da kan daman hastalığınız varsa [aynca kontrol edilmeyen yüksek kan basıncı, konjestif kalp yetmezliği (kalbin vücudun ihtiyaçlanm karşılayabilecek kadar kan pompalayamaması), bilinen iskemik kalp hastalığı (kalbin oksijelenmesini ve kanlanmasını sağlayan damann daralması) veya periferik arteriyel hastalık (atardamarlann daralması ve bunun sonucunda damann beslediği bölgeye yeterince kan gidememesi durumu) dahil kalp damar sistemi hastalığı olarak tanımlanır.] RODİNAC ile tedavi genellikle önerilmez. (Bilinen kalp hastalığınız varsa ya da kalp hastalığı riski taşıyorsanız ve özellikle 4 haftadan uzun süredir tedavi ediliyorsanız; RODİNAC ile tedavinizi sürdürmeniz gerekip gerekmediği doktorunuz tarafından yeniden değerlendirilecektir.)
 • Kalp damar sistemine yönelik yan etkiler açısından riskinizi mümkün olan en düşük seviyede tutmak üzere ağrı ve/veya şişliğinizi hafifleten en düşük RODİNAC dozunu, mümkün olan en kısa süre boyunca almanız genellikle önemlidir.
 • RODİNAC’ı başka iltihap giderici ilaçlarla (asetilsalisilik asit/aspirin, kortikosteroidler (kortizon ve benzeri ilaçlar), “kan sulandırıcılar” ve seçici serotonin geri alım inhibitörleri olarak sınıflandırılan depresyon ilaçlan dahil) eş zamanlı olarak alıyorsanız (bkz. “Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı”).
 • Astımınız ya da saman nezleniz (mevsimsel aleıjik nezle) varsa.
 • Daha önce mide ülseri, mide kanaması ya da siyah dışkı gibi mide-barsak sorunlan geçirdiyseniz ya da geçmişte iltihap giderici ilaçlar aldıktan sonra mide rahatsızlığı ya da mide yanması olduysa.
 • Kolon iltihabı (ülseratif kolit) ya da barsak sistemi iltihabı (Crohn hastalığı) varsa.
 • Karaciğer ya da böbrekle ilgili sorunlarınız varsa.
 • Vücudunuzun susuz kalmış olma olasılığı varsa (örneğin hastalık, ishal, büyük bir ameliyat öncesi ya da sonrası).
 • Ayaklarınız şişmiş ise.
 • Kanama bozukluğunuz ya da kanla ilgili başka bozukluklarınız varsa (porfiri adında nadir bir karaciğer sorunu dahil olmak üzere).
 • Bağ dokusu hastalıkları ya da benzer bir rahatsızlığınız varsa.
 • Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

 • RODİNAC kullanırken herhangi bir zamanda göğüs ağnsı, nefes darlığı, güçsüzlük ya da geveleyerek konuşma gibi kalp ya da kan damarlan problemlerine işaret eden belirti veya semptomlar yaşarsanız derhal doktorunuzu arayınız.
 • RODlNAC, bir enfeksiyonun belirtilerini (örneğin baş ağrısı, yüksek ateş) hafifletebilir ve dolayısıyla enfeksiyonun saptanmasını ve yeterli derecede tedavi edilmesini güçleştirebilir. Kendinizi iyi hissetmiyor ve doktora görünme ihtiyacı duyuyorsanız, RODİNAC kullandığınızı doktorunuza söylemeyi unutmayınız.
 • Çok nadir durumlarda, diğer iltihap giderici ilaçlar gibi RODİNAC de şiddetli aleıjik reaksiyonlara (örneğin döküntü) neden olabilir.
 • Eğer yukarıda tanımlanan belirtilerden herhangi birini yaşarsanız, derhal doktorunuza haber veriniz.

  RODINAC İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Geçerli değildir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer hamileyseniz ya da hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız, bunu doktorunuza söyleyiniz.

  Kesinlikle gerekli olmadığı takdirde hamilelik döneminde RODINAC’ı kullanmamalısınız.

  Diğer iltihap giderici ilaçlarda olduğu gibi RODİNAC da hamilelik döneminin son üç ayında kullanılmamalıdır, çünkü anne kanundaki bebeğe zarar verebilir ya da doğum sırasında sorunlara neden olabilir.

  RODİNAC hamile kalınmasını güçleştirebilir. Hamile kalmayı planlıyorsanız ya da hamile kalma konusunda sorunlannız varsa, gerekli olmadıkça RODİNAC’ı kullanmamalısınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer bebeğinizi emziriyorsanız, bunu doktorunuza söyleyiniz.

  RODİNAC alıyorsanız bebeğinizi emzirmemelisiniz, çünkü bu bebeğiniz için zararlı olabilir. Araç ve makina kullanımı

  RODİNAC kullanan hastalarda nadir olarak görme bozuklukları, sersemlik ya da uyku hali gibi yan etkiler görülebilir. Bu tür etkilerini fark ederseniz, araç ve makine kullanmamalı ya da dikkatli olmanızı gerektiren başka aktivitelerde bulunmamalısınız. Bu tür bir etkiyle karşılaştığınız takdirde bunu mümkün olan en kısa sürede doktorunuza bildiriniz.

  RODİNAC’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler baklanda önemli bilgiler

  RODİNAC sodyum metabisülfit içerir. Nadir olarak şiddetli aşın duyarlılık reaksiyonlan ve bronşlan daraltıcı etkisi olabilir.

  RODİNAC propilen glikol içerir. Alkol benzeri belirtilere neden olabilir.

  RODİNAC benzil alkol içerir. Prematüre bebekler ve yeni doğanlara uygulanmaması gerekir. Bebeklerde ve 3 yaşma kadar olan çocuklarda toksik reaksiyonlara ve aleıjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

  Bu tıbbi ürün her 3 mL dozunda 1 mmol (23 mg)’den daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız bunu doktorunuza söylemeniz özellikle önemlidir:

 • Lityum ya da seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI’lar); (bazı depresyon tiplerinin tedavisinde kullanılan ilaçlar).
 • Digoksin (kalp sorunları için kullanılan bir ilaç).
 • Mifepriston (istenmeyen gebelikleri sonlandırmak için kullanılan bir ilaç)
 • Diüretikler (idrar söktürücü ilaçlar).
 • ACE inhibitörleri ya da beta-blokerler (yüksek kan basıncının ve kalp yetmezliğinin tedavisinde kullanılan ilaçlar).
 • Diğer iltihap giderici ilaçlar (asetilsalisilik asit/aspirin ya da ibuprofen gibi)
 • Kortikosteroidler (vücudun iltihaptan etkilenen bölgelerinde rahatlama sağlamak için kullanılan ilaçlar).
 • Kan sulandırıcılar (kanın pıhtılaşmasını önlemek için kullanılan varfarin ve benzeri kullanılan ilaçlar).
 • Diyabet (şeker hastalığı) tedavisinde kullanılan ilaçlar (insülin hariç).
 • Metotreksat (bazı kanser ya da eklem iltihabı türlerinin tedavisinde kullanılan bir ilaç).
 • Siklosporin, takrolimus (özellikle organ nakli yapılan hastalarda kullanılan ilaçlar)
 • Trimetoprim (idrar yolu enfeksiyonlarından korunmada ve bu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır)
 • Kinolon türevi antibakteriyel ilaçlar (Enfeksiyona karşı kullanılan bazı ilaçlar)
 • Vorikanozol (mantar enfeksiyonlarında kullanılan bir ilaç)
 • Fenitoin (kasılma nöbetlerinin tedavisinde kullanılan bir ilaç)
 • Kolestipol ve kolestiramin (kolestrol düşürücü olarak kullanılan ilaçlar)
 • RODINAC prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.