Rivaxel Ne İlacıdır? İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

RIVAXEL nedir ve ne için kullanılır?

RİVAXEL, etkin madde olarak 2.4 mg rivastigmin hidrojen tartarata eşdeğer bazda 1.5 mg rivastigmin içerir.

RİVAXEL, 7 kapsül içeren blister şeritlerinden 4 şerit ( =28 kapsül) içeren ambalajlarda takdim edilmektedir.

RİVAXEL, kolinesteraz inhibitörleri olarak isimlendirilmiş maddeler sınıfına dahildir. Alzheimer veya Parkinson hastalığı olan hastalarda hafıza bozukluğunun tedavisinde kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi RIVAXEL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

İlaç tedavinizin başlangıcında ya da doz yükseltildiği zaman yan etkileri daha fazla görmenize neden olabilir. Yan etkiler büyük bir olasılıkla vücudunuzun ilaca alışmasıyla aşamalı olarak ortadan kaybolacaktır.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

10 hastanın en az 1 ‘inde görülebilir.

Çok yaygın Yaygın

Yaygın olmayan Seyrek Çok seyrek Sıklığı bilinmeyen

10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

1.000 hastanın birinden az görülebilir.

10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.

Çok yaygın:

• Mide bulantısı, kusma, ishal, baş dönmesi ve iştahsızlık gibi sindirim sistemi ile ilgili etkiler

Yaygın:

• Huzursuzluk (ajitasyon)

• Zihin karışıklığı (konfüzyon)

• Kaygı hali (anksiyete)

• Baş ağrısı

• Uyku hali

• Titreme

• Mide ağrıları

• Yemekten sonra midede rahatsızlık

• Terleme

• Yorgunluk

• Zayıflık

• Genel iyi olmama hissi

• Kilo kaybı

Yaygın olmayan:

• Bunalım

• Bayılmak

• Uyuma güçlüğü

• Karaciğer fonksiyonu test değerinde değişiklikler

• Kaza ile düşmeler

Seyrek:

• Nöbetler(krizler veya konvülsiyonlar)

• Göğüs ağrısı

• Kalp krizi( ezici göğüs ağrısı)

• Mide ve oniki parmak bağırsağı ülserleri

• Kızarıklıklar

• Kaşınma

Çok seyrek:

• Sanrılar

• Kalp ritmiyle ilgili sorunlar (yavaş ve hızlı)

• Sindirim sisteminde kanama(dışkıda veya kusmada kan)

• Pankreas iltihabı (çoğunlukla bulantı ve kusmayla şiddetli üst mide ağrısı)

• Yemek borusunun hasar görmesine sebebiyet verebilecek şiddetli kusma

• Yüksek kan basıncı

• İdrar yolu enfeksiyonu

• Parkinson hastalığı bulgularının kötüleşmesi veya benzer bulguların gelişmesi (kas sertliği, hareketleri tamamlamakta zorluk gibi)

Sıklığı bilinmeyen:

• Çok fazla sıvının kaybedilmesi ( dehidrasyon)

• Karaciğer hastalıkları (sarı cilt, gözlerin beyazında sarılaşma, idrarda anormal koyulaşma ya da açıklanamayan mide bulantısı, kusma, yorgunluk ve iştah kaybı)

• Saldırganlık

• Huzursuzluk

• Artan ve yayılan deri iltihabı, deride kabarcıklar veya şişlik.

Bunlar RİVAXEL’in genellikle hafif ila orta dereceli yan etkileridir. Bu etkilerin çoğu geçici olup, genellikle zaman içerisinde azalmaktadır.

Bazı yan etkiler Parkinson hastalığı ile ilişkili demansı olan hastalarda daha az görülür: İştah kaybı, sersemlik hissi ve diyare (yaygın).

Bazı yan etkiler Parkinson hastalığı ile ilişkili demansı olan hastalarda daha sıktır. Titreme, kazara düşme(çok yaygın); dehidratasyon (çok fazla sıvı kaybetme), uyuma zorluğu, huzursuzluk, Parkinson hastalığı semptomlarında kötüleşme veya benzer semptomların gelişmesi (anormal derecede yavaş hareketler, kontrol edilemeyen ağız, dil ve uzuv hareketi, kaslarda sertlik, anormal derecede azalmış kas hareketi), yüksek kan basıncı (yaygın); hareketlerde kötü kontrol ile anormal duruş ve kalp ritmi problemleri (hem hızlı hem yavaş) yaygın olmayan.

Parkinson hastalığı ile ilişkili demansı olan hastalarda bazı ilave yan etkiler: çok fazla salya, anormal yürüme şekli ve sersemlik hissi, düşük kan basıncından ötürü sersemlik (yaygın).

RIVAXEL Nasıl Kullanılır?

Bu kullanma talimatında yer alan bilgilerden farklı bile olsalar doktorunuz tarafından size

• Doktorunuz, düşük doz ile başlayarak ve tedaviye nasıl yanıt verdiğinize bağlı olarak,

dozu giderek arttırarak, ne kadar RİVAXEL kullanacağınızı size söyleyecektir.

• En yüksek doz günde 2 kez olmak üzere 6 mg olmalıdır.

• İlacınızdan yararlanmak için her gün kullanmalısınız.

• RİYAXEL’i kullandığınızı sağlık görevlisine söyleyiniz. Ayrıca ilacı birkaç gün almadıysanız da ilgiliyi haberdar ediniz.

Bu ilacın reçete edilmesi uzman tavsiyesini ve tedavinin yararlarının periyodik değerlendirmesini gerektirir.

• Doktorunuz siz bu ilacı alırken ağırlığınızı ayrıca takip edecektir.

• Kapsülleri açmadan ya da ezmeden bir içecek ile birlikte yutunuz.

• RİVAXEL’i bir defa kahvaltınız ile ve bir defa akşam yemeğiniz ile birlikte olmak

üzere günde iki kez almalısınız.

Yaşlılarda Kullanımı

Böbrek ya da karaciğer yetmezliği bulunan hastalarda özel bir doz önerisi yoktur. Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Doktorunuz RİVAXEL ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Eğer RİVAXEL ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kaza ile size verilen miktardan daha fazla RİVAXEL aldığınızı anlarsanız doktorunuza bildiriniz. Tıbbi müdahale görmeniz gerekebilir. Kaza ile çok fazla RİVAXEL alan bazı insanlar, bulantı, kusma, ishal, yüksek kan basıncı ve sanrılar (halüsinasyonlar) geçirmişlerdir. Kalp atışında yavaşlama ve baygınlık meydana gelebilir.

RIVAXEL Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Eğer RİVAXEL’in bir dozunu almayı unuttuğunuzu fark ederseniz, bekleyiniz ve her zamanki saatinde bir sonraki dozu alınız. Unutulan dozu dengelemek için çift doz almayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

RIVAXEL Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Doktorunuzla konuşmadan RİVAXEL kullanmayı bırakmayınız ya da dozu değiştirmeyiniz.

Eğer birkaç gün boyunca RİVAXEL almadınız ise doktorunuz ile konuşuncaya kadar bir sonraki dozu almayınız.

RIVAXEL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

RIVAXEL Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer:

 • Rivastigmine ya da RİVAXEL’in içerdiği yardımcı maddelere aşırı duyarlı (aleıjik) iseniz,
 • RİVAXEL ile aynı tipteki ilaçlara karşı aleıjik tepkiniz var ise,
 • Rivastigmin transdermal flaster boyutunu aşan bir deri reaksiyonu yaşamışsanız, daha yoğun bir bölgesel reaksiyon meydana gelmişse (kabarcık, artan deri iltihabı, şişlik gibi) ve transdermal flasteri çıkardıktan sonra 48 saat içinde iyileşmemişse.
 • Bu durumları RİVAXEL’i kullanmadan önce doktorunuza bildiriniz.

  RIVAXEL Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer:

 • mide bulantısı, kusmak ve ishal gibi sindirim sistemi ile ilgili reaksiyonlar yaşadıysanız.
 • kusma ya da ishal uzun süreli olursa çok fazla sıvı kaybı görülebilir(dehidrasyon)
 • düzensiz kalp atışınız varsa ya da geçmişte bu tip bir durum yaşadıysanız,
 • aktif mide ülseriniz varsa ya da geçmişte bu tip bir durum yaşadıysanız,
 • idrar yapmada zorluklarınız varsa ya da geçmişte bu tip bir durum yaşadıysanız,
 • nöbetler (krizler ya da konvülziyonlar) geçiriyorsanız ya da geçmişte bu tip bir durum yaşadıysanız,
 • astım veya şiddetli solunum yolu hastalığınız varsa ya da geçmişte bu tip bir durum yaşadıysanız,
 • titreme şikayetiniz varsa,
 • düşük bir vücut ağırlığına sahipseniz (50 kg’dan daha az)
 • böbrek ya da karaciğer problemleriniz varsa.
 • Artan ve yayılan deri iltihabı, deride kabarcıklar veya şişlik söz konusuysa derhal doktorunuzla konuşunuz.
 • Bu uygulamalardan herhangi birisi sizde var ise, bu ilacı kullandığınız zaman doktorunuz sizi daha yakından takip etmeye ihtiyaç duyabilir.

  Birkaç gün RİVAXEL kullanmadıysanız, doktorunuza danışmadan yeni bir doz almayınız.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  RİVAXEL ile tedaviniz sırasında bebeğinizi emzirmeyiniz.

  Araç ve makina kullanımı

  Doktorunuz hastalığınızın güvenli olarak araç ve makine kullanmaya izin verip vermediğini size söyleyecektir. RİVAXEL tedavinin başında ya da doz arttınldığı zaman baş dönmelerine ve uyku haline neden olabilir. Bu nedenle, bu tür faaliyetlerle meşgul olmadan önce ilacın hangi etkilere neden olabileceğini öğrenmek için beklemelisiniz. Eğer başınız dönüyorsa veya kendinizi sersem gibi hissediyorsanız araç sürmeyiniz, makine kullanmayınız veya dikkat gerektiren herhangi bir işle uğraşmayınız.

  RIVAXEL Etken Maddesi Nedir?

  RİVAXEL’in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız, dozu değiştirmeniz ve/veya başka önlemler almanız gerekebilir:

  • RİVAXEL ile etkileri benzer olan diğer ilaçlar (kolinomimetik ajanlar) ya da antikolinerjik ilaçlar (örneğin, mide krampları ya da spazmlarını rahatlatmak ya da seyahat hastalığını önlemek amacıyla kullanılan ilaçlar).

  • RİVAXEL alınırken ameliyat olmak zorunda kalırsanız, herhangi bir anestezi verilmeden önce doktorunuzu bilgilendirmelisiniz çünkü RİVAXEL anestezi sırasında bazı kas gevşeticilerin etkilerini arttırabilir.

  Eğer reçeteliya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  RIVAXEL prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.