Risperdal Consta Yan Etkileri ve Prospektüsü Prospektüsü ve Yan Etkileri

RISPERDAL CONSTA nedir ve ne için kullanılır?

RISPERDAL CONSTA 50 mg uzun salimli IM enjeksiyon, her biri 50 mg Risperidon içeren flakonlardır.

RISPERDAL CONSTA risperidon içeren bir flakon ve seyreltici içeren bir kullanıma hazır dolu enjektör ile kullanıma sunulmaktadır.

RISPERDAL CONSTA antipsikotik ilaçlar grubundandır.

RISPERDAL CONSTA, psikozlar (örneğin şizofreni) olarak adlandırılan bir grup bozukluğun tedavisinde kullanılır. Ayrıca manik depresif bozukluk olarak da bilinen bipolar bozukluğun tedavisinde monoterapi veya lityum ve valproat tedavisine ek olarak kullanılır.

Psikozda, şüphecilik, algıda azalma (var olmayan bir kimsenin sesini duymak gibi), zihin karışıklığı gibi normal olmayan veya garip düşünceler, aşırı içine dönük olma veya toplumdan yabancılaşma gibi belirtiler gözlenir.

Bipolar bozukluğun belirtileri ise duygu durum değişiklikleri (depresyon ve/veya aşırı neşe), aşırı arkadaş canlısı olma ve çekingen olmama, hareketler ve enerjide aşırı değişkenlik, huzursuzluk, sinirlilik ve yeterli değerlendirememekten kaynaklanan davranışlardır.

Her iki bozukluğun belirtileri, zihnin karışıklığı, iç sıkıntısı ve gerginlik ile sonuçlanır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi RISPERDAL CONSTA’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa RISPERDAL CONSTA’yı kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Özellikle bacaklarınızda şişme, ağrı ve kızarıklık olursa. Bu durum, damar içerisinde pıhtı oluşmasının belirtileri olabilir. Bu pıhtı, damar içerisinde akciğere kadar gidebilir ve göğüs ağrısı ve solunum güçlüğü yapabilir.
 • Bunamanız varsa ve kısa bir süre için bile olsa, akli durumunuzda ani bir değişiklik, yüz, kol ve bacaklarınızda, özellikle tek taraflı ani bir zayıflık ya da uyuşukluk, veya konuşma bozukluğu fark ederseniz. Bunlar bir inmenin belirtileri olabilir.
 • Ateş, kaslarda sertleşme, terleme ya da bilinç kaybı geçirirseniz. Bunlar “Nöroleptik Malign Sendrom” denilen bir hastalığın belirtileri olabilir.
 • Eğer erkek iseniz ve uzun süren ya da ağrılı olan bir sertleşme geçirirseniz. Bu duruma “priapiznT’denmektedir.
 • Diliniz, ağzınız veya yüzünüzde sizin isteğiniz dışında ritmik hareketler oluyorsa. Bu durum risperidonun kesilmesini gerektirebilir.
 • Ateş, ağızda şişkinlik, yüz, dil ve dudaklarda şişlik, nefes darlığı, kaşıntı, ciltte oluşan kızarıklıklar, bazen düşük kan basıncı ile karakterize alerjik reaksiyonlar olabilir. Daha önceden oral risperidonu tolere etmiş olsanız bile, RISPERDAL CONSTA enjeksiyonundan sonra nadiren alerjik reaksiyonlar gelişebilir.
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin RISPERDAL CONSTA’ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

  Aşağıda bildirilen yan etkiler ortaya çıkabilir:

  Çok yaygın : 10 hastanın en az İrinde görülebilir.

  Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla

  görülebilir.

  Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor

  Çok yaygın (10 kullanıcıda l’den fazlasını etkiler)

  Soğuk algınlığı belirtileri

  Uykuya dalmada veya uykuyu sürdürmede güçlük

  Ruhsal çöküntü, korku ve endişe hali

  Parkinsonizm: Bu durumun belirtileri şunlardır: Hareketlerde yavaşlama veya bozulma, kaslarda sertlik veya gerginlik hissi (düzgün hareket edememenize sebep olur), hatta bazen bir hareketin aniden donması ve sonra yeniden başlaması, yavaş ve ayaklarını sürüyerek yürüme, istirahat esnasında titremeler, tükürük artışı veya ağızda sulanma, yüzdeki olağan ifadenin kaybı

  Baş ağrısı

  Yaygın (100 kullanıcıda 1 ile 10’unu etkiler)

  Akciğer enfeksiyonu (pnömoni), solunum yolu enfeksiyonları (bronşit), sinüs iltihabı (sinüzit)

  İdrar yolu iltihabı, grip geçiriyor gibi hissetme, kansızlık (anemi)

  RISPERDAL CONSTA, prolaktin adındaki bir hormonun kanınızda artmasına neden olabilir. Bu durum belirti verebilir ya da vermeyebilir. Eğer belirti verirse, şunlar görülebilir; erkeklerde memelerde şişme, ereksiyon olmasında ya da sürdürmede zorluk, cinsel istekte azalma veya başka cinsel işlev bozuklukları; kadınlarda meme rahatsızlığı, memelerden süt sızması, adet periyodunun gecikmesi veya adet düzeniyle ilgili diğer problemler veya doğurganlık problemleri

  Kan şekerinde yükselme, kilo alma, iştah artışı, kilo kaybı, iştah azalması

  Uyku bozuklukları, sinirlilik, cinsel istekte azalma, huzursuzluk, uykulu hissetme veya

  yeterince uyanık hissetmeme

  Distoni: Bu durum yavaş veya sürekli istemsiz kas kasılması anlamındadır. Vücudun herhangi bir bölümünde görülebilir ve anormal bir duruşa neden olabilir. En çok yüz kaslarında görülür ve göz, ağız, dil ve çenede anormal hareketler ile sonuçlanır.

  Baş dönmesi

  Diskinezi: Kasların istek dışı hareketleri anlamındadır. Bu hareketler tekrarlayıcıdır ve kasılma, burulma ya da seğirme şeklinde ortaya çıkar.

  Titreme Bulanık görme Kalbin hızlı atması

  Kan basıncının düşmesi, göğüste ağrı, kan basıncının yükselmesi Nefes darlığı, boğaz ağrısı, öksürük, burun tıkanıklığı

  Karın ağrısı, karında huzursuzluk, kusma, bulantı, mide veya barsaklarda enfeksiyon, kabızlık, ishal, hazımsızlık, ağız kuruluğu, diş ağrısı Deri döküntüleri

  Kaslarda spazmlar, kemik ya da kas ağrısı, sırt ağrısı, eklem ağrısı İdrar kaçırma

  Erkeklerde sertleşme güçlüğü Adet görmeme Memelerden süt sızması

  Vücutta, kollarda ya da bacaklarda şişmeler, ateş, halsizlik, bitkinlik Ağrı

  Enjeksiyon yerinde reaksiyon (kaşıntı, ağrı veya şişlik)

  Karaciğer transaminaz enzimlerinde artış, gamaglutamil transferaz adındaki bir enzimde artış

  Düşmeler

  Yaygın olmayan (1.000 kullanıcıda 1 ile 10’unu etkiler)

  Solunum yollarında iltihap, mesane iltihabı, kulak iltihabı

  Göz iltihabı, bademcik iltihabı, tırnaklarda mantar iltihabı, deride iltihap, virüslerin sebep olduğu iltihap, akarların deride yaptığı iltihap, deri altında apse

  Beyaz kan hücrelerinde azalma, kan pulcuklarında azalma (kanamanın durmasına yardımcı olan hücreler), kırmızı kan hücrelerinde azalma

  Aleıjik reaksiyon

  İdrarda şeker çıkması, şeker hastalığı veya şeker hastalığında ağırlaşma

  İştahta azalma sonucunda beslenme bozukluğu ve kilo kaybı

  Kanınızda bulunan trigliserit ve kolesterol adındaki maddelerde artış

  Coşkun ruh hali (mani), zihin karmaşası, orgazm olamama, sinirlilik, kabuslar

  Tardif diskinezi: Bu durum özellikle yüz, ağız ve dilinizde, isteğiniz dışında gelişen ritmik hareketler anlamındadır. Doktorunuza hemen iletmeniz gereklidir, çünkü RISPERDAL CONSTA’nın kesilmesi gerekebilir.

  Beyin kanlanmasının ani kaybı (inme)

  Bilinç kaybı, kasılmalar (nöbetler), bayılma

  Vücudunuzun çeşitli bölümlerini hareket ettirme hissi, vücutta dengesizlik, hareketlerin koordinasyonunda anormallik, ayağa kalkıldığında baş dönmesi, dikkat dağınıklığı, konuşma zorlukları, tat alamama veya anormal tat alma, derinin ağrı ve dokunmaya karşı duyarlılığında azalma, deride karıncalanma, iğnelenme ya da uyuşma hissi

  Gözde iltihap (kızarık göz), göz kuruluğu, gözyaşında artış, gözde kızarıklık

  Dönme hissi (vertigo), kulak çınlaması, kulak ağrısı

  Atriyal fıbrilasyon (anormal hızlı bir kalp ritmi), kalbin üst ve alt bölümleri arasında iletim bozukluğu, kalbin elektrik iletisinde bozukluk, kalbinizdeki QT aralığında uzama, kalp hızında yavaşlama, kalbinizdeki elektrik iletisinin grafiğinde (elektrokardiyogram/EKG) anormallik, göğsünüzde çarpıntı hissi

  Ayağa kalkıldığında kan basıncının düşmesi. Bunun sonucu olarak, RISPERDAL CONSTA kullanan bazı kişilerde aniden ayağa kalkıldığında ya da oturulduğunda baş dönmesi ya da baygınlık ortaya çıkabilir.

  Hızlı ve yüzeysel nefes alma, solunum yollarında tıkanıklık, hırıltılı soluma, burun kanaması

  Dışkı kaçırma, yutma güçlüğü, karında aşırı gaz

  Kaşıntı, saç dökülmesi, ekzama, deride kumluk, deride kızarıklık, deride renk bozukluğu, akne, deride veya kafa derisinde kaşıntı ve pullanma

  Kanınızda CPK (kreatinin fosfokinaz) adındaki enzimde yükselme. Bu enzim bazen kasların erimesi sonucunda salgılanır.

  Eklem katılığı, eklemlerde şişme, kaslarda zayıflık, boyun ağrısı

  Sık idrara çıkma, idrara çıkamama, ağrılı idrar yapma

  Boşalma (ejakülasyon) bozuklukları, adet gecikmesi, adet görememe veya başka türlü adet bozuklukları, erkeklerde meme büyümesi, cinsel işlevlerde bozukluk, meme ağrısı, memelerde huzursuzluk hissi, vajinal akıntı

  Yüz, ağız, göz ya da dudaklarda şişme

  Titremeler, vücut sıcaklığında yükselme

  Yürüyüş şeklinizde değişme

  Susuzluk hissi, kendini iyi hissetmeme, göğüste huzursuzluk hissi, keyifsizlik hissi

  Deride sertleşme

  Kanınızdaki karaciğer enzimlerinde artış

  Enjeksiyon sırasında ağrı

  Seyrek (10.000 kullanıcıda 1 ile 10’unu etkiler)

  Vücudunuzu iltihaba (enfeksiyona) karşı koruyan kan hücresi türlerinde azalma

  İdrar hacmini düzenleyen hormonun uygun şekilde salınmaması

  Kan şekerinde azalma

  Aşırı su içme

  Duygusuzluk

  Nöroleptik Malign Sendrom (kafa karışıklığı, bilinç kaybı veya azalması, yüksek ateş ve kaslarda aşırı sertleşme)

  Bilinç azalması

  Kafada sallanma

  Gözlerin hareketinde sorunlar, göz yuvarlanması, gözlerde ışığa kaşı aşırı duyarlık

  Katarakt ameliyatı sırasında göz sorunları. RISPERDAL CONSTA kullanıyorsanız veya kullanmış iseniz, katarakt ameliyatı sırasında, İntraoperatif floopy iris sendromu (IFIS) adındaki bir tablo ortaya çıkabilir. Eğer katarakt ameliyatı olacaksanız, doktorunuza bu ilacı kullandığınızı mutlaka söyleyiniz.

  Düzensiz kalp atışları

  Vücudunuzu iltihaba (enfeksiyona) karşı koruyan belirli bir kan hücresi türünde tehlikeli ölçüde azalma, eozinofıl adı verilen bir beyaz kan hücresi türünde artma, bacaklarda kan pıhtısı, akciğerlerde kan pıhtısı Uykuda iken nefes almada sıkıntı (uyku apnesi)

  Besinlerin akciğere kaçması sonucunda zatürre, akciğerlerde dolgunluk, cızırtılı akciğer

  sesleri, seste bozukluklar, solunum yollarında bozukluklar

  Pankreas iltihabı, barsaklarda tıkanma

  Çok sertleşmiş dışkı

  İlaca bağlı deri döküntüsü

  Kurdeşen, deri kalınlaşması, kepek, deri bozuklukları, deride yaralar Kas liflerinin erimesi ve kas ağrısı (rabdomiyoliz)

  Duruş anormallikleri Memelerde büyüme, meme akıntısı Vücut sıcaklığında azalma, huzursuzluk hissi Göz ve deride sararma (sarılık)

  Şiddetli alerjik reaksiyon (ateş, ağız, yüz, dudak veya dilde şişme, nefes darlığı, kaşıntı, deri döküntüsü ve bazen kan basıncında azalma)

  Tehlikeli ölçüde aşırı su içme

  Kanınızda insülin hormonunda yükselme (kanınızdaki şeker düzeylerini düzenleyen hormon)

  Beyin kan damarlarında sorunlar Uyanlara cevap verememe

  Kontrol altında olmayan şeker hastalığına bağlı koma Ani görme kaybı veya körlük

  Göz içi basıncında artış (glokom), gözkapağı kenarlarında pullanma Kızarıklık, dilde şişme Dudaklarda çatlama

  Cerrahi tedavi gerektirebilecek uzun süreli sertleşme hali (priapizm)

  Memelerdeki bezlerin genişlemesi Kol ve bacaklarda soğukluk İlaç kesilme belirtileri

  Çok seyrek (10.000 kullanıcıda l’den azını etkiler)

  Kontrol altında olmayan şeker hastalığının yol açtığı hayatı tehdit edici nitelikte olaylar

  Boğazda şişme ve solunum güçlüğü ile birlikte ciddi alerjik reaksiyon

  Barsaklarda kas hareketlerinin olmaması sonucunda tıkanma

  Aşağıdaki yan etki, risperidona çok benzeyen paliperidon adındaki bir ilacın kullanımında ortaya çıkmıştır ve RISPERDAL CONSTA ile de görülmesi beklenebilir:

  Ayağa kalkıldığında kalp atışlarında hızlanma

  Bunlar RISPERDAL CONSTA’nın hafif yan etkileridir.

  RISPERDAL CONSTA Nasıl Kullanılır?

  RISPERDAL CONSTA iki haftada bir 25 mg uygulanır. Bazı durumlarda doktorunuz daha yüksek dozlar uygulamaya karar verebilir.

  Enjeksiyonun etkisi 3 haftadan önce gözlenmeye başlamayacaktır (çünkü etkin maddenin enjeksiyon bölgesinden salınması zaman almaktadır). Dolayısıyla ilk enjeksiyonunuzu takip eden 3 hafta süresince doktorunuz oral RISPERDAL verebilir. Doktorunuz size bu konuda gerekli önerilerde bulunacaktır. Doktorunuzun tavsiyelerine her zaman uyunuz.

  Doktorunuz, tedavinizin gidişatına göre RISPERDAL CONSTA dozunu değiştirmeye veya kısa bir süre için oral RISPERDAL (tablet veya solüsyon) tedavisi eklemeye karar verebilir.

  İki haftada bir 50 mg’dan daha yüksek dozlarda RISPERDAL CONSTA uygulanmamalıdır.

  RISPERDAL CONSTA yalnızca enjektörün içerisindeki sıvı, küçük şişenin içerisindeki toz ile karıştırıldıktan sonra uygulanmalıdır (Bu kullanma talimatının son bölümünde doktorunuzun uygulamayı nasıl yapacağı anlatılmaktadır).

  RISPERDAL CONSTA kalçaya veya omuza, kas içine enjekte edilerek iki haftada bir sağlık personeli tarafından uygulanır. Enjeksiyonlar sağ ve sol tarafa dönüşümlü olarak yapılmalı ve damar içine uygulanmamalıdır.

  Çocuklarda Kullanımı

  RISPERDAL CONSTA 18 yaşın altındaki çocuklar da kullanılmamalıdır.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Önerilen doz iki haftada bir kas içine 25 mg’dır.

  Özel Kullanım Durumları

  Eğer karaciğer veya böbrek yetmezliğiniz varsa, ancak doktorunuz tarafından en az 2 mg oral RISPERDAL dozunu iyi tolere edebildiğiniz belirlendiği takdirde, iki haftada bir 25 mg RISPERDAL CONSTA tedavisi alabilirsiniz.

  Eğer RISPERDAL CONSTA ’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  RISPERDAL CONSTA

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Kullanması gerekenden daha fazla RISPERDAL CONSTA kullanmış hastada şu belirtiler görülebilir: Uyuklama, yorgunluk, anormal vücut hareketleri, ayakta durma ve yürümede problemler, düşük kan basıncından kaynaklanan baş dönmesi ve kalp atışlarınızda anormallik. Kalpte anormal elektriksel iletim vakası ve kasılma (nöbet) rapor edilmiştir.

  Eğer almanız gerekenden daha fazla RISPERDAL CONSTA uygulandığını ya da iki haftada bir enjeksiyondan daha fazla uygulandığını düşünüyorsanız doktorunuza veya en yakın hastaneye başvurunuz.

  RISPERDAL CONSTA ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  RISPERDAL CONSTA Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Eğer RISPERDAL CONSTA’yı kullanmayı unutursanız doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir. Unutulan doz en kısa zamanda uygulanmalıdır.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  RISPERDAL CONSTA ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler:

  Eğer tedaviyi sonlandırırsanız, ilacınızın etkisini kaybedeceksiniz. Doktorunuza danışmadan tedavinizi yarım bırakırsanız hastalığınızın belirtileri tekrar ortaya çıkabilir.

  RISPERDAL CONSTA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  RISPERDAL CONSTA Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  RISPERDAL CONSTA İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Kas içine enjeksiyon yolu ile uygulandığından yiyecek ve içecek ile etkileşimi yoktur. Ancak RISPERDAL CONSTA kullanırken alkol almaktan kaçınmanız gereklidir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  Eğer hamile iseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız bu ilacı almadan önce tavsiyeleri için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer hamileliğinizin son üç ayında RISPERDAL CONSTA kullandıysanız, yeni doğanlarda doğumu takiben şiddeti değişebilen titreme, kaslarda gerginlik ve gevşeme, uyku hali, huzursuzluk, solunum sıkıntısı veya beslenme bozuklukları görülebilir. Eğer bebeğiniz bu semptomların herhangi birini geçirirse, doktorunuzla iletişim kurunuz.

  RISPERDAL CONSTA “prolaktin” hormon seviyenizi yükseltebilir ve bu üreme yeteneğini (fertilite) etkileyebilir (bkz. 4. Olası yan etkiler).

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  RISPERDAL CONSTA’yı emzirme döneminde doktorunuz kesin gerekli olduğuna karar vermediği sürece kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  RISPERDAL CONSTA tedavisi sırasında baş dönmesi, yorgunluk ve görme problemleri ortaya çıkabilir. Doktorunuzla bu konuda konuşmadan önce araç ve makine kullanmayınız.

  RISPERDAL CONSTA Etken Maddesi Nedir?

  RISPERDAL CONSTA 6 mg sodyum klorür ve 0,54 mg sodyum hidroksit içerir. Bu tıbbi ürün her enjeksiyonunda 1 mmol (23 mgj’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez” olarak kabul edilebilir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Eğer aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, mutlaka doktorunuza bilgi veriniz:

  Beyniniz üzerinde etki gösteren sakinleştirici ilaçlar (benzodiazepinler); ağrı için alınan bazı ilaçlar (opiatlar); alerji ilaçları (bazı antihistaminikler). Risperidon bunların sakinleştirici (sedatif) etkilerini arttırabilir.

  Kalbinizdeki elektriksel aktiviteyi etkileyen ilaçlar; örn. sıtma ilaçları, kalp ritmini düzenleyen ilaçlar, alerji ilaçlan (antihistaminikler), bazı depresyon ilaçları ve ruh hastalıktan için kullanılan başka ilaçlar

  Kalp atışlannı yavaşlatan ilaçlar

  Kandaki potasyumu azaltan ilaçlar (bazı idrar söktürücüler)

  Parkinson Hastalığı ilaçlan (levodopa gibi)

  Yüksek kan basıncı tedavisi ilaçları. RISPERDAL CONSTA kan basıncını düşürebilir.

  Kalpteki sorunlar veya vücudunuzun bir bölgesinde sıvı toplanmasına bağlı şişliklerin tedavisi için kullanılan idrar söktürücü ilaçlar (örn. furosemid ya da klorotiyazid). Tek başına veya furosemid ile birlikte alınan RISPERDAL CONSTA, bunaması olan yaşlı hastalarda inme veya ölüm riskini arttırabilir.

  Aşağıdaki ilaçlar risperidonun etkisini azaltabilir

  Rifampisin (bazı enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir ilaç)

  Karbamazepin, fenitoin (sara hastalığı ilaçlan)

  Fenobarbital (sara hastalığı ve uyku ilacı)

  Bu gibi ilaçlara başladıysanız veya kullanmayı bıraktıysanız, daha farklı bir risperidon dozuna

  ihtiyaç duyabilirsiniz.

  Aşağıdaki ilaçlar risperidonun etkisini arttırabilir

  Kinidin (belirli tiplerdeki kalp hastahklannın tedavisinde kullanılan bir ilaç)

  Paroksetin, fluoksetin, trisiklik antidepresanlar gibi depresyon ilaçları

  Beta blokörler olarak bilinen ilaçlar (kalp hastalıktan ve tansiyon tedavisinde kullanılır)

  Fenotiyazinler (ruh hastahklannın tedavisinde veya sakinleştirici olarak kullanılan ilaçlar)

  Simetidin, ranitidin (midedeki asidi engellemek için kullanılan ilaçlar)

  Itrakonazol ve ketokonazol (mantar enfeksiyonu tedavisi için kullanılır)

  HIV/AIDS tedavisinde kullanılan ilaçlar örneğin ritonavir

  Verapamil gibi yüksek kan basıncı tedavisinde ve kalp ritim bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaç

  Sertralin ve fluvoksamin, depresyon ve diğer psikiyatrik hastalıklarda kullanılan ilaçlar

  Bu gibi ilaçlara başladıysanız veya kullanmayı bıraktıysanız, daha farklı bir risperidon dozuna ihtiyaç duyabilirsiniz.

  RISPERDAL CONSTA prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  2 Comments

  1. Kardeşime zorla! 15 günde bir bu igne yapılıyor! Normal bir insanken şu an zombi gibi oldu. Algısı kapalı boş boş bakıyor ve 90 yaşında parkından hastası nasıl gıdım gıdım titrek dolasiyorsa öyle hareket ediyor. 65 kg dan 43 kg ye düştü ve 4 yıldır devlet zoruyla devam ediyorlar. Biz de ne halt edeceğimizi şaşırdık artık. Direk zehir vermeyi deneseler daha insancıl olurdu. Bu ilacın tedavi ettiğini ileri süren firma da sorumluluğu olan her imza sahibinin de Allah belasını versin inşallah….

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.