Risonel Nasıl Kullanılır?

Risonel, 140 püskürtme için 18 g süspansiyon içeren manuel doz ayarlı ambalajlarda sunulur.

Risonel, etkin madde olarak mometazon furoat içerir ve burunda lokal olarak enflamasyon giderici etki gösteren bir ilaçtır. Başlıca aşağıdaki durumların tedavi edilmesi için kullanılır:

2 yaş ve üzeri çocuklarda ve erişkinlerde mevsimsel ve yıl boyu süren alerjik rinit (burun mukozası iltihabı) belirtilerinin tedavisinde,

12 yaş ve üzerindeki çocuklarda ve erişkinlerde mevsimsel alerjik rinitten korunma amacıyla,

18 yaş ve üzerindeki erişkinlerde burundaki poliplerin (herhangi bir mukoza zarından dışarı doğru çıkıntı şeklinde büyüyen oluşum), tıkanıklık ve koku duyusu kaybı dahil ilgili belirtilerin tedavisinde .

Risonel Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Risonel’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Risonel’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz :

 • Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi
 • Nefes almanın güçleşmesi (astımla ilgili durumlar dahil)
 • Deride kızarıklık, kaşıntı, döküntülerin ortaya çıkması
 • Kalpte ritim bozukluğu, kalbin hızlı ya da düzensiz atması
 • Bayılma
 • Tansiyon düşüklüğü ya da yüksekliği ‘Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Risonel’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz :

 • Baş ağrısı
 • Farenjit
 • Burun kanaması
 • Burunda yanma
 • Burunda iritasyon
 • Burunda ülserasyon
 • Hapşırma
 • Tat ve koku alma bozukluğu ‘Bunlar Risonel’in hafif yan etkileridir.’

Risonel Nasıl Kullanılır?

12 yaş ve üzerindeki çocuklarda ve erişkinlerde (yaşlı hastalar dahil) mevsimsel ya da yıl boyu süren alerjik rinitte tedavi ve korunma amacıyla kullanım :

Risonel için önerilen doz günde bir kez her burun deliğine iki püskürtme (50 mikrogram / 1 püskürtme) olmak üzere toplam 200 mikrogramdır.

Belirtiler yeterince kontrol altına alınmışsa devam dozu, her iki burun deliğine bir püskürtme (50 mikrogram / 1 püskürtme) olmak üzere toplam 100 mikrograma düşürülebilir. Belirtiler yeterince kontrol altına alınamamışsa günlük maksimum doz, her iki burun deliğine dört püskürtme (50 mikrogram / 1 püskürtme) olmak üzere toplam 400 mikrograma çıkarılabilir. Belirtilerin kontrol altına alınmasından sonra dozun düşürülmesi önerilir.

Mevsimsel alerjik riniti olduğu bilinen hastalarda; korunma amacıyla Risonel polen mevsiminden 2-4 hafta önce kullanılmaya başlanmalıdır.

2-11 yaş arası çocuklarda mevsimsel ya da yıl boyu süren alerjik rinitin tedavisi için kullanım :

Risonel için önerilen doz günde bir kez her burun deliğine bir püskürtme (50 mikrogram / 1 püskürtme) olmak üzere toplam 100 mikrogramdır.

Küçük çocuklara uygulama bir erişkin yardımıyla yapılmalıdır.

18 yaş ve üzeri erişkinlerde (yaşlı hastalar dahil) burundaki polip (herhangi bir mukoza zarından dışarı doğru çıkıntı şeklinde büyüyen oluşum) tedavisinde kullanım :

Risonel için önerilen doz günde iki kez her burun deliğine iki püskürtme (50 mikrogram / 1 püskürtme) olmak üzere toplam 400 mikrogramdır.

Belirtiler yeterince kontrol altına alınmışsa doz, günde bir kez her iki burun deliğine iki püskürtme (50 mikrogram / 1 püskürtme) olmak üzere toplam 200 mikrograma düşürülebilir.

Risonel burun içine uygulanır .

Her kullanımdan önce iyice çalkalayınız. Uygulama metodunu dikkatlice okuyunuz ve aynen uygulayınız.

İlk kullanımda, kullanımdan önce sprey pompasını ayarlamak için, 10 kez ya da ilaç düzgün bir şekilde püskürdüğü görülünceye kadar püskürtülmelidir.Göze püskürtülmemelidir. Eğer bir haftadan uzun süre kullanılmamışsa tekrar kullanırken iki kez ya da düzgün bir şekilde püskürdüğü görülünceye kadar püskürtülerek ayarlanmalıdır.

Burnunuzu yavaşça temizleyiniz.

Bir burun deliğini kapayınız. Başınızı hafifçe öne eğip, sprey şişesini dik tutarak sprey pompasının ucunu diğer burun deliğine yerleştiriniz.

Doğrudan septuma (iki burun deliği arasındaki duvara) püskürtmeyiniz

Hafifçe burnunuzdan nefes alırken kuvvetlice bir kez püskürtünüz.

Nefesinizi ağzınızdan veriniz. Gerekli durumlarda aynı işlemi aynı burun deliğine bir kez daha uygulayınız. Diğer burun deliği için de aynı uygulamayı yapınız. Püskürtme işlemi bitince spreyin ucunu temiz bir mendil ile silip kapağını kapatınız.

Yaşlılar için dozaj ayarlaması gerekmemektedir.

Risonel ile tedavinizin ne kadar süreceği konusunda doktorunuz size bilgi verecektir. Tedaviye erken son vermeyiniz, çünkü durumunuz daha da kötüleşebilir.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Eğer Risonel’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Risonel’in kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Risonel Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Risonel Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

İçeriğinde bulunan maddelerden herhangi birine karşı bilinen aşırı duyarlılık durumunda,

2 yaşın altındaki çocuklarda Risonel kullanmayınız.

Risonel Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Aşağıdaki durumlarda size veya çocuğunuza Risonel kullanılıp kullanılmayacağına doktorunuz karar verecektir :

Burun mukozası ile ilişkili tedavi edilmemiş lokalize enfeksiyon varlığında

Yakın geçmişte burun ameliyatı veya travması geçirmişseniz yara iyileşmesinden önce

Aktif veya belirti göstermeyen solunum yolu verem enfeksiyonları varlığında

Tedavi edilmemiş mantar, bakteri veya sistemik virus enfeksiyonları varlığında

Gözdeki herpes simplex virüsünün yol açtığı hastalıklarda

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Risonel İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Gıda alımından bağımsız olarak kullanılabilir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Risonel Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelerde yapılmış yeterli ve kontrollü çalışma yoktur. Hamile ve hamilelik riski taşıyan kadınlarda kullanımına karar verilirken anne ve bebeğe verilebilecek olası zararlar ile beklenen yararlar doktorunuz tarafından karşılaştırılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Risonel Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Mometazon furoatın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Diğer kortikosteroidlerin anne sütüne geçtiği bilindiğinden Risonel emziren annelerde kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Emziren kadınlarda kullanımına karar verilirken anne ve bebeğe verilebilecek olası zararlar ile beklenen yararlar doktorunuz tarafından karşılaştırılmalıdır.

Risonel Etken Maddesi Nedir?

İçeriğinde bulunan yardımcı maddeler için kullanım yolu veya dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.