Riopan Ne İlacıdır? Yan Etkileri ve Prospektüsü

RIOPAN nedir ve ne için kullanılır?

RİOPAN bir tarafında "800" kabartması olan beyaz ila beyazımsı yuvarlak çiğneme tabletidir. RİOPAN ‘ın etkin maddesi magaldrattır. Magaldrat, aşırı mide asidinin nötralize edilmesi için kullanılan ve antasitler olarak adlandırılan bir ilaç sınıfına dahildir. RİOPAN’ın bir kutusu 20 veya 50 tablet içerir.

RİOPAN aşağıdaki durumlarda kullanılır:

Mide yanması ve asitle bağlantılı mide şikayetleri

Mide ve oniki parmak bağırsağı ülserlerinin semptomatik (belirtilere yönelik) tedavisi

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlarda olduğu gibi RİOPAN ‘ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Bilinen yan etkiler sıklık derecelerine göre aşağıda sıralanmıştır:

Çok yaygın (RİOPAN kullanan her 10 hastadan 1’inden daha fazlasında görülür):

• Yumuşak dışkı

Çok seyrek (RİOPAN kullanan her 10000 hastadan 1’inden daha azında görülür):

• İshal

• Kemiklerin yumuşaması (bu yalnızca yüksek dozlarda yıllarca kullanımdan sonra meydana gelmektedir)

RIOPAN Nasıl Kullanılır?

İlacınızı her zaman bu kullanma talimatında belirtilen şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Yetişkinler ve 12 yaş üzerindeki çocuklar için normal doz, gerektikçe günde 1-2 çiğneme tabletidir. Bir günde 8 tabletten (6400 mg magaldrat) daha fazla kullanmayınız.

RİOPAN yalnızca kısa süreli tedavide kullanılır. Eğer hastalık belirtileriniz 2 haftadan daha uzun sürerse doktorunuza danışınız.

Sürekli ve/veya yeniden ortaya çıkan şikayetler ciddi bir hastalığın işareti olabilir. Eğer koyu renkli ve katran görünümünde, kanlı dışkı çıkarırsanız, kan kusarsanız ya da kahve granülü görünümünde koyu renkli parçacıklar kusarsanız acilen doktorunuzla temasa geçiniz.

RİOPAN ‘ı iyice çiğneyip üzerine su içiniz ya da şeker gibi eminiz. RIOPAN

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

RİOPAN ‘dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

RİOPAN’ın aşırı kullanımı, bağırsak hareketlerinde değişikliklere neden olarak yumuşak dışkı gibi belirtilere yol açabilir.

RIOPAN Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

RIOPAN Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Eğer yan etkilerin ortaya çıkması nedeniyle bu ilacı kullanmayı kesmek zorunda kalırsanız lütfen doktorunuza haber veriniz.

RIOPAN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

RIOPAN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer,

• RİOPAN’ın etkin maddesi olan magaldrata

• RİOPAN’ın içeriğinde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birisine karşı alerjiniz (aşırı hassasiyetiniz) varsa.

RIOPAN Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer,

• Böbrek problemleriniz varsa ya da size diyaliz uygulanıyorsa

• Alzheimer hastalığı ya da başka bir bunama biçimine sahipseniz

• Size düşük fosfatlı bir diyet uygulanıyorsa

• Doktorunuz kemik metabolizmanızda bozulma olduğunu söylemişse

• 12 yaşın altındaysanız

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Eğer hastalık belirtileri 2 haftadan daha uzun sürerse, tavsiyesini almak üzere doktorunuzla temasa geçmelisiniz.

Sürekli ve/veya yeniden ortaya çıkan şikayetler ciddi bir hastalığın işareti olabilir. Eğer aşağıdaki belirtilerden herhangi birisini fark ederseniz, acilen doktorunuzla temasa geçmelisiniz:

• Dışkınızın kanlı olması (siyah ve katran görünümünde olabilir)

• Kan kusma ya da kahve granülü görünümünde koyu renkli parçacıklar kusma

RIOPAN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

RİOPAN meyve suları, şarap vb. asidik içeceklerle birlikte ya da meyve asitleri (örn., sitrik ya da tartarik asit) içeren efervesan tabletlerle birlikte kullanılmamalıdır.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Aşırı mide asidinin etkisizleştirilmesi için gebelik sırasında alüminyum içeren antasitler alınırken yarar-risk oranı dikkatli bir şekilde düşünülmelidir.

Magaldrat, alüminyum içeren bir maddedir. Eğer hamile iseniz, bebeğinizin maruz kalabileceği alüminyum seviyesini azaltmak için ilacı yalnızca kısa bir süre kullanmalısınız.

Tedaviniz .sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Alüminyum içeren maddeler anne sütüne geçmektedir fakat emilimi düşük olduğu için bebeğe zarar vermesi beklenmez.

Araç ve makina kullanımı

RİOPAN’ın araç ve makine kullanımı üzerinde etkisi yoktur ya da ihmal edilebilir düzeydedir.

RIOPAN Etken Maddesi Nedir?

Bu ilaç sorbitol içermektedir. Eğer doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse, bu ilacı almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

RİOPAN aldıktan sonraki 2 saat boyunca başka bir ilaç almayınız; çünkü RİOPAN gibi antasitler, eşzamanlı olarak kullanılan diğer ilaçların emilimini bozabilir.

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birisini alıyorsanız, RİOPAN almadan önce bunu doktorunuz ya da eczacınıza bildiriniz:

• Siprofloksasin, ofloksasin ve norfloksasin, ya da başka bir tetrasiklin ve kinolon içeren antibiyotik

• Digoksin (kalple bağlantılı birçok hastalığın tedavisinde kullanılır)

• İzoniyazid (tüberküloz hastalığının tedavisinde kullanılır)

• Demir bileşikleri

• Klorpromazin (şizofreni ve endişe hastalığının tedavisinde kullanılır)

• Varfarin gibi, kumarinli pıhtılaşma önleyiciler (kanınızın inceltilmesi için kullanılır)

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

RIOPAN prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.