Rimans Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Rimans 2 mg/ml oral çözelti, 1 ml’sinde 2 mg rivastigmin baza eşdeğer miktarda 3.2 mg rivastigmin hidrojen tartarat içermektedir.

Rimans kolinesteraz inhibitörleri adı verilen bir ilaç grubuna dahildir.

Rimans 120 ml çözelti içeren ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır.

Rimans Alzheimer hastalığı olanlarda hafif ve orta şiddetli hafıza bozukluklarının tedavisinde ve Parkinson hastalığı olanlarda bunama (demans) tedavisinde kullanılmaktadır.

Rimans  Yan Etkileri Nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi Rimans’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Rimans’ı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Rimans’ın Ciddi Yan Etkileri

 • Alerjik reaksiyonlar
 • Kaşınma, kurdeşen
 • Yüzde ve ellerde şişme,
 • Ağız veya boğazda şişme, yanma
 • Solunum zorluğu
 • Göğüste sıkışma
 • Göğüs ağrısı
 • Fenalaşma, başta boşluk hissi
 • Kırmızı veya siyah dışkı
 • Nöbet veya titreme
 • Ani ve şiddetli karın ağrısı, bulantı, kusma veya ateş
 • Anormal kanama, zayıflık, morluklar
 • İdrar sıklığında ve miktarında değişiklik olması
 • Ağrılı idrar yapma
 • Ağız kuruluğu, artmış susama hissi
 • Kas krampları
 • Gözde ağrı, görmede değişiklik
 • El, ayak, bileklerde şişme ödem

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Rimans’ın Hafif Yan Etkileri

 • • Anksiyete, depresyon
 • • Baş dönmesi, baş ağrısı
 • • İştah kaybı, kilo azalması
 • • Orta şiddette bulantı, kusma, ishal, mide ağrısı
 • • Uyku bozuklukları

Rimans Nasıl Kullanılır ?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. Rimans’ı mutlaka doktorunuzun belirttiği şekilde kullanınız. Eğer kullanımından emin değilseniz, doktor veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz kullanılması gereken dozu size söyleyecektir. Düşük bir doz ile başlayarak, tedaviye verilen yanıta göre dozu artırabilir. Alınabilecek en yüksek doz günde iki kez 6.0 mg’dır.

Eğer Rimans’ı uzun süre kullanmamışsanız, doktorunuza danışmadan bir sonraki dozu almayınız.

İlacınızdan fayda görmek için, her gün kullanmalısınız. Sağlık çalışanlarına Rimans kullandığınızı belirtiniz. Bu ilaç sadece uzman bir doktor tarafından reçete edilebilir.

Doktorunuz istenen etkinin gerçekleşip gerçekleşmediğini görmek için düzenli aralıklar ile sizi kontrole çağıracaktır.

Tedavi süresince doktorunuz kilonuzu izleyecektir.

Uygulama Yolu ve Metodu

 1. Enjektörü koruyucu kabından çıkarınız. Çocuk kilidini bastırıp çevirerek şişeyi açınız.
 2.  Şişeden önerilen miktarı enjektöre çekiniz.
 3. Önerilen dozu içeren enjektörü şişeden çıkarmadan önce, pistonu birkaç kez bastırıp çekmek suretiyle büyük kabarcıkları enjektörden uzaklaştırınız. Küçük kabarcıkların varlığı önemli değildir ve dozu herhangi bir şekilde etkilemez.
 4. Önerilen dozu doğrudan enjektörden ağzınıza uygulayabilirsiniz veya az miktarda suyla karıştırıp bütün karışımı içebilirsiniz.
 5. Uygulamadan sonra, enjektörün dış kısmını temiz bir bez ile siliniz ve koruyucu kabına tekrar yerleştiriniz.

Özel Kullanım Durumları

Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarına göre doktorunuz ilaç dozunu ayarlayacaktır. Doktorlar bu hasta grubu için farklı dozlar kullanabilir. Böbrekleriniz yeterince çalışmıyor ise size de farklı bir doz verilmiş olabilir. Doktorunuza veya hemşirenize farklı doz verilmiş olmasının sebebini sorun.

Eğer Rimans’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Rimans 2 Kere İçilir mi?

Kazaen önerilenden fazla kullanan hastalarda bulantı, kusma, ishal, yüksek kan basıncı ve halüsinasyon görülmüştür. Kalp atımında yavaşlama veya fenalaşma görülebilir. İlacı doktorunuzun size önerdiği miktarlarda kullanmanız önemlidir.

RİMANS’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Rimans’ı Kullanmayı Unuttuysanız

Eğer bir RİMANS dozunu almayı unutursanız bir sonraki dozu olması gereken zamanda alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Rimans İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Ttkiler

RİMANS tedavisini bırakmayı düşünüyorsanız, önce doktorunuza danışınız. Bu ürünün kullanımıyla ilgili başka sorularınız varsa doktorunuza sorunuz.

Rimans Hangi Durumlarda Kullanılmaz?

Rivastigmine veya Rimans içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz kullanmayınız (yardımcı maddeler listesine bakınız).

Ciddi karaciğer hastalığınız varsa kullanmayınız.

Rimans Hangi Durumlarda Dikkatli Kullanılmalıdır?

 • Karaciğer veya böbrek fonksiyonlarınızda bozukluk varsa
 • Kalp atışlarınızda (nabzınızda) düzensizlik varsa
 • Mide ülseriniz varsa
 • Astım veya ciddi solunum sistemi rahatsızlığınız varsa
 • İdrar yapmakta zorluğunuz varsa
 • Nöbet geçiriyorsanız
 • Günlerce Rimans kullanmadıysanız, bir sonraki dozu almadan önce doktorunuza danışınız
 • Rimans kullanımı sırasında bulantı ve kusma gibi mide barsak reaksiyonu olursa
 • Düşük vücut ağırlığınız varsa
 • Titremeniz olursa dikkatli kullanınız.

Doktorunuz bu ilacı kullanırken sizi daha yakından izlemek isteyebilir. Çocuklarda ve ergenlik dönemindeki kişilerde RİMANS kullanımı önerilmez. Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Rimans’ın Yiyecek ve İçecek İle Kullanılması

RİMANS’ın tok karnına kullanılması önerilmektedir.

Rimans Alkol İle Alınır mı?

Hiç bir ilacın alkol ile alınması tavsiye edilmez, ilacı almadan önce doktorunuza danışınız. Rimans’ın alkol ile etkileşimine dair ne bir bilgi.

Hamilelik de Rimans Kullanımı

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz, hamile olma ihtimaliniz varsa veya hamile kalmayı planlıyorsanız RİMANS kullanmadan önce doktorunuza bildiriniz.

Gebelik süresince doktor kontrolü dışında RİMANS kullanmamanız gerekir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve Makine Kullanımı

RİMANS kullanımı, özellikle başlangıç ve doz artırılması dönemlerinde olmak üzere baş dönmesi, sersemlik, uykuya meyile neden olabilmektedir. Eğer bu ve benzeri belirtiler ortaya çıkarsa, dikkat gerektiren araç ve makine kullanmayınız.

Rimans’ın İçeriğinde Bulunan Yardımcı Maddeler Hakkında Bilgiler

Rimans içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılığınız yoksa (alerji), bu maddelere karşı olumsuz bir etki beklenmez.

RİMANS, koruyucu madde olarak sodyum benzoat içerir. Bu tıbbi ürün her dozunda 23 mg’dan az sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanımı

RİMANS kullandığınız sırada ameliyat olmanız gerekirse, anestezik bir ilaç kullanılmadan önce doktorunuza belirtiniz. Çünkü RİMANS, anestezide kullanılan bazı kas gevşeticilerin etkilerini artırabilir.

Benzer etkiye sahip ilaçlar ile birlikte RİMANS kullanılmamalıdır.

RİMANS, antikolinerjik (mide kramplarının veya spazmlarının belirtilere yönelik tedavisinde kullanılan; Parkinson hastalığı tedavisinde kullanılan veya taşıt tutması tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar gibi) ilaçlar ile etkileşime girebilmektedir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.