Rilutek Yan Etkileri ve Prospektüsü Yan Etkileri Nelerdir?

RILUTEK nedir ve ne için kullanılır?

RİLUTEK sinir sistemi ilaçları grubundandır.

RİLUTEK riluzol etkin maddesini içerir. 1 film tablet içinde 50 mg etkin madde bulunur. 56 filmtablet içeren blister ambalajda kullanıma sunulmuştur. Kapsül şeklinde, beyaz, bir yüzünde "RPR 202" yazılı, film kaplı tablettir.

RİLUTEK amiyotrofik lateral skleroz (ALS) adı verilen bir hastalıkta kullanılır. ALS bir motor nöron hastalığı tipidir ve kaslara talimat göndermekten sorumlu olan sinir hücrelerini etkiler. Bunun sonucunda kas zayıflığı, kas erimesi ve felç meydana gelir.

Motor nöron hastalığında sinir hücrelerinin harap olması, kimyasal bir haberci madde olan glutamatın beyinde ve omurilikte aşırı miktarda bulunmasına bağlı olabilir. RİLUTEK glutamatın açığa çıkmasını durdurur ve bu sayede sinir hücrelerinin harap olmasının önlenmesine yardımcı olabilir.

RİLUTEK amiyotrofik lateral skleroz (ALS) hastalarında yaşamı uzatmak ve mekanik ventilasyon gerekli olana dek geçen zamanı uzatmak amacıyla kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi RILUTEK’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, RİLUTEK’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Zorlukla ve hırıltılı bir şekilde nefes almaya başlarsanız

• Yüz, dil veya boğazda, yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak bir şişme ortaya çıkması

• Deride yaygın kızarıklık ve döküntüler ya da parmaklarda şişme olması

• Akciğer hastalığının (interstisyel akciğer hastalığı) belirtileri olan nefes darlığı veya öksürük meydana gelirse

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin RİLUTEK’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

RİLUTEK, enfeksiyonlar ile savaşan beyaz kan hücre sayısını azaltabileceğinden ötürü ateşiniz var ise (vücut sıcaklığınız yükselirse) doktorunuz beyaz kan hücre sayınızı ölçmek için sizden kan örneği isteyebilir.

• Göz akları ve deride sarı renk (sarılık)

• Yüksek ateş

• Vücutta yaygın kaşıntı

• Aşırı halsizlik

Bu belirtiler karaciğer hastalıklarının belirtileridir (hepatit). RİLUTEK tedaviniz boyunca

doktorunuz düzenli olarak kan testleri uygulayabilir.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Çok yaygın yan etkiler (10 hastadan 1’ini etkileyen)

• Yorgunluk

• Kendini hasta hissetme

• Karaciğerin düzgün çalışıp çalışmadığını anlamaya yarayan kan testlerinde anormal sonuç (transaminaz enzimlerinde yükselme)

Yaygın yan etkiler (10’da 1 ile 100’de 1 arasında hastayı etkileyen)

• Baş dönmesi

• Uyku hali

• Baş ağrısı

• Ağızda hissizlik, karıncalanma

• Kalp atım sayısında artış

• Karın ağrısı

• Kusma

• İshal

• Ağrı

Yaygın olmayan yan etkiler (100’de 1 ile 1000’de 1 arasında hastayı etkileyen)

• Halsizlik, nefes darlığı, baş dönmesi, solgunluk, çarpıntı, baş ağrısı, el-ayakta soğukluk gibi belirtiler gösterebilen kansızlık

• Alerjik reaksiyonlar

• Sırta yayılabilen üst karın ağrısı, bulantı, kusma ile belirti veren pankreas iltihabı Bunlar RİLUTEK’in hafif yan etkileridir.

RILUTEK Nasıl Kullanılır?

ğı için talimatlar:

Doktorunuz, ilacınızı nasıl ve hangi dozda kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir. Tavsiye edilen günlük doz, günde 2 tablet RİLUTEK’tir (100 mg riluzol) Tabletleri 12 saat arayla (örneğin sabah ve akşam) her gün aynı saatlerde yutunuz.

RİLUTEK ağızdan alınır.

RİLUTEK ile yapılacak tedavi yalnızca motor nöron hastalıklarının tedavisinde deneyim

sahibi olan uzman doktorlar tarafından başlatılmalıdır.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip ediniz.

Değişik yaş

Çocuklarda Kullanımı

RİLUTEK’in çocuklarda ve ergenlerde güvenilirliği ve etkinliği henüz kanıtlanmadığı için, 18 yaşın altında kullanılmaz.

Yaş

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Özel Kullanım Durumları

ği:

Bu grup hastalarda tekrarlayan doz çalışmaları yapılmadığı için, böbrek yetmezliği olan hastalarda RİLUTEK kullanılmaz.

Karaciğer yetmezliği:

Yaşlılarda Kullanımı

Eğer RiLUTEK’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz

RILUTEK

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

İLUTEK kullandıysanız:

RİLUTEK’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

RILUTEK Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Bir dozu atlarsanız, atladığınız dozu tamamen unutunuz ve bir sonraki dozunuzu zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. RİLUTEK ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

RİLUTEK tedavisini doktorunuzun onayı olmadan bırakırsanız, tedavinizin yararlı etkileri ortadan kalkabilir.

RILUTEK kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

RILUTEK Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer:

• RİLUTEK’in içindeki etkin madde olan riluzola veya ilacın içerdiği diğer maddelerden birine karşı alerjiniz varsa

• Karaciğer hastalığınız varsa veya kanınızda bazı karaciğer enzimlerinin (transaminaz) seviyesinde artış varsa

• Hamileyseniz veya bebeğinizi emziriyorsanız

RİLUTEK’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

• Karaciğerinizle ilgili probleminiz varsa; göz aklarınız ve deriniz sarı renk aldıysa (sarılık), vücudunuzda yaygın kaşıntı varsa, kendinizi halsiz ve hasta hissediyorsanız,

• Böbreklerinizle ilgili probleminiz varsa,

• Ateşiniz varsa (beyaz kan hücrelerinizin sayısının düşmesine bağlı olarak infeksiyon riskiniz artabilir),

• 18 yaşından küçükseniz; çocuklarda kullanımı ile ilgili bir bilgi olmadığı için RİLUTEK’in çocuklarda kullanımı tavsiye edilmemektedir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

RI

RILUTEK İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

İçecekler RİLUTEK’in emilimini etkilemez. Çok yağlı yiyecekler RİLUTEK’in emilimini yavaşlatabilir. RİLUTEK günde iki kere birer tablet şeklinde, bir bardak su yardımıyla ağızdan alınır.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız, RİLUTEK kullanmamanız gerekir. Bu yüzden tedaviye başlanmadan önce hamilelik durumu değerlendirilmelidir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

Araç ve makina kullanımı

Bazı hastalarda RİLUTEK kullanımı sersemlik ve baş dönmesine yol açabilir. Sizde bu gibi belirtiler olduğunda araç ve makine kullanmayınız.

RİLUTEK’in araç ve makine kullanma yeteneğine etkilerini inceleyen herhangi bir araştırma yapılmamıştır.

RİLUTEK’in içeriğinde bulunan bazı maddeler hakkında önemli bilgiler

RİLUTEK içinde özel önlem alınması gereken bir madde bulunmamaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

• Kafein, diklofenak, diazepam, nisergolin, klomipramin, imipramin, fluvoksamin, fenasetin, teofilin, amitriptilin ve kinolonlar: Bu ilaçlarla birlikte alınması, RİLUTEK’in vücutta parçalanmasını azaltabilir.

• Rifampisin, omeprazol, sigara dumanı, ızgara yapılmış yiyecekler: Bu ilaçlarla birlikte alınması RİLUTEK’in vücutta parçalanmasını artırabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

RILUTEK prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.