Rifocin Prospektüsü ve Yan Etkileri Ne İlacıdır?

RIFOCIN nedir ve ne için kullanılır?

RİFOCİN, 125 mg rifamisin SV (sodyum tuzu) etkin maddesini içerir. 2 ml’lik bir ampul içinde 1.5 mİ çözelti bulunur. Piyasada ayrıca kulak damlası ve 250 mg’lık ampul formu da bulunmaktadır.

RİFOCİN, rifamisin grubundan bir antibiyotiktir. Bakterileri öldürücü etkisi güçlüdür. Tüberküloz hastalığına yol açan mikroorganizma üstünde de etkilidir.

Doktorunuz size RIFOCİN’i aşağıdaki nedenlerden biri veya birkaçı dolayısıyla reçetelemiş olabilir:

Gram pozitif mikroorganizmalardan ileri gelen duyarlı bakterilerle oluşan ve özellikle diğer antibiyotik tedavilerinin cevap vermediği durumlarda,

-Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: Çıban (füronküloz), irinli deri enfeksiyonu (piyodermit), irin kesesi (apse), lenf bezi iltihabı (lenfadenit)

Kemik iltihabı (osteomiyelit)

Gram-pozitif mikroorganizmalardan ileri gelen bronkopulmoner enfeksiyonlar, stafilokokal bakteremi (kanda stafılakok adı verilen bakterilerin çoğalması)

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi RIFOCIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa RIFOCIN’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

o Aşırı duyarlılık reaksiyonları: Döküntü, yutkunma ve nefes alma problemleri, hırıltılı ses, dudak, yüz, boğaz veya dilde şişme

o Ateşiniz varsa ve derinin ve gözlerinizin beyaz bölümlerinin sararması, yorgun, hasta hissetme, iştah kaybı (anoreksi), bulantı, kusma gibi belirtiler ortaya çıktıysa bunlar karaciğer problemlerinin erken belirtileri olabilir.

o Derinizin bazı kısımlarında kabarcık oluşumu, döküntü, kanama, yara oluşumu, sıvı dolu kabarcık oluşumu varsa. Bu durum dudak, göz, ağız, burun, genital bölgeler, el veya ayaklarınızda oluşabilir. Ciddi deri problemlerinin belirtileri olabilir.

o Normalden daha hızlı morarma, ezilme oluşuyorsa veya ağrılı, koyu kırmızı döküntü oluşumu varsa (purpura). Bu durum ciddi kan problemlerinin belirtisi olabilir, o Titreme, yorgunluk, solgunluk, sık nefes alıp verme, hızlı kalp atışı veya koyu renkli idrar. Bu belirtiler anemi belirtisi olabilir.

o Aniden başlayan şiddetli baş ağrısı. Beyin kanamasının belirtisi olabilir.

o İdrarınızda kan varsa ya da idrar miktarınızda artış ya da azalma varsa. Özellikle ayaklarınız, ayak bileğiniz ve bacaklarınızda ödem gelişiyorsa. Bu belirtiler ciddi böbrek problemlerinin belirtisi olabilir, o Sık nefes alıp verme, nefes darlığı

o Kafanız karışmış, uykulu iseniz, soğuk ve nemli bir cildiniz varsa, nefes almada güçlük çekiyorsanız, kalp atışınızda hızlanma varsa veya deriniz normale göre daha solgun ise. Bu belirtiler şok belirtileri olabilir.

o Normalden daha çabuk hastalanıyorsanız, ateşiniz, acılı boğaz ağrınız varsa veya ağzınızda yaralar oluşuyorsa, bu durum beyaz kan hücrelerinizin sayısında düşüklüğü gösteriyor olabilir.

o Burun, kulak, diş eti, boğaz, deri ve mide kanaması geçirirseniz. Bunların belirtisi; yorgunluk ve karında şişlik, derinizde mor halkalar ve dışkınızın siyah veya katran renginde olması da dahildir.

Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin RIFOCİN’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin, RİFOCİN’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Anormal düşünceler, farklı şeyleri görme ile birlikte mental problemler (halüsinasyon)

Durdurulamayan şiddetli sulu ishal ve kendinizi zayıf hissetme, ateş. Bu durum Psödomembranöz kolit belirtileri olabilir.

Grip benzeri belirtiler: titreme, ateş, halsizlik ve kemik ağrıları

Yüz, karın, kol veya bacaklarda su toplanması (ödem)

Kas zayıflığı ve ağrısı veya kas refleks kaybı

Halsizlik, bitkinlik ve hızlı oturup kalktığınız zaman bayılma (düşük kan basıncından dolayı)

El ve ayak parmaklarında ve ayak bileğinde şişlik

Konsantrasyon güçlüğü, sinirlilik, gerginlik ve depresyon durumu

Çok yorgun, zayıf hissetme veya uyuma da güçlük

Kısa süreli hafıza kaybı, anksiyete, tepkisizlik veya geç tepki verme

Kas veya diğer dokularda kayıp

Kilo kaybı, gece terlemesi ve ateş. Bu belirtiler eozinofili olarak adlandırılan bir kan durumunun belirtileri olabilir.

Hasta olma ya da kendini hasta hissetme hali

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Aşağıdaki yan etkiler eğer şiddetli ise veya bi kaç günden uzun sürer ise doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz:

Derinizde kızarıklık veya kaşıntı

İshal veya mide rahatsızlıkları

İştah kaybı (anoreksi)

Baş ağrısı

Adet düzensizliği (uzun süreli kullanan tedavi uygulanan kadınlarda) Saç kaybı

Diğer yan etkiler:

idrarınız, ter, tükürük, balgam veya gözyaşınızın kırmızımsı veya turuncu olduğunu fark ederseniz. Bu durum yaygın olarak görülür. Yumuşak kontakt lensinizde kalıcı olarak boyama yapabilir. RİFOCİN kullanmayı bıraktıktan sonra bir süre daha gözyaşmızdaki kırmızı renk devam edebilir.

Bunlar RİFOCİN’in hafif yan etkileridir.

RIFOCIN Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

RİFOCİN, 125 mg ve 250 mg’lık ampul halindedir.

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

Yetişkinler için günlük doz 12 saat arayla bir RİFOCİN 500 mg ampuldür. Doz, doktor gözetiminde olmak şartı ile 8 saatte bir 500 mg’a yükseltebilir.

Ateş düştükten sonra tedaviye birkaç gün devam edilir.

Kas içine uygulanır.

Çocuklarda Kullanımı

Doktorunuz çocuğunuzun yaşı, vücut ağırlığı ve hastalığına bağlı olarak ilacın dozunu belirleyecektir.

25 kg’dan fazla olan 6 yaşın üstündeki çocuklar için günlük doz 12 saat arayla bir RİFOCİN 500 mg ampuldür. Bu Doz doktor gözetiminde olmak şartı ile 8 saatte bir 500 mg’a yükseltebilir.

Daha küçük çocuklar (<6 yaş ve <25 kg ) için genellikle ortalama 10-30 mg/kg/günlük doz tavsiye edilir.

Ateş düştükten sonra tedaviye birkaç gün devam edilir.

Yaşlılarda Kullanımı

Yaslılarda kullanım:

*

Yaşlı hastalarda ve genel durumu bozuk hastalarda doktorunuz böbrek ve karaciğer fonksiyonlarındaki olası bozulmaları göz önünde bulundurarak dozda ayarlama yapacaktır.

Özel Kullanım Durumları

Karaciğer/böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliğinde doz ayarlaması gerekmez.

Doktorunuz hastalığınıza ve karaciğer problemlerinizin ciddiyetine bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecektir.

Eğer RlFOCIN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

RIFOCIN

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

RIFOCİN, doktor denetiminde kullanılacağı için, böyle bir durumun gelişmemesi için gereken tedbirler alınacaktır. Böyle bir durum söz konusu olduğunda ise uygun tedavi yapılacaktır.

RIFOCIN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile

konusunuz.

>

RIFOCIN Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

RİFOCİN, doktor denetiminde kullanılacağından, böyle bir durumun gelişmemesi için gereken önlemler alınacaktır.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

RIFOCIN Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

RIFOCIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

RIFOCIN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • RİFOCİN’in içindeki etkin madde olan rifamisine veya ilacın içerdiği diğer maddelerden lidokaine karşı alerjiniz varsa
 • Ağır karaciğer yetmezliği adı verilen ciddi bir rahatsızlığınız varsa
 • Safra yollarınızda tıkanmaya yol açan bir rahatsızlığınız varsa
 • Hamile olma ihtimaliniz varsa veya hamileliğinizin ilk üç ayı içindeyseniz
 • Sarılıksanız
 • Sakinavir/ritonavir kombinasyonları (HIV enfeksiyonu için kullanılır) kullanıyorsanız
 • Lidokain ve lidokainin içinde bulunduğu amid tipi anestezik maddelere karşı alerjiniz varsa
 • Kalbinizde kalp pili olmaksızın kalp bloğunuz (kalp atımında bozukluk) varsa
 • Şiddetli kalp yetmezliğiniz varsa
 • Damar içine
 • 30 aylıktan küçük yenidoğanlarda uygulanmamalıdır.
 • RIFOCIN Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Karaciğer rahatsızlığınız varsa

  -Herhangi bir böbrek probleminiz varsa ve eğer günde 600 mg’dan daha fazla RİFOCİN alıyorsanız

  Diyabet hastası iseniz; bu ilacı alırken diyabetinizi kontrol altına almanız zorlaşabilir.

  Seyrek olarak kan problemleri yaşıyorsanız (porfiri)

  Çocuklarda kullanılıyorsa

  65 yaşın üzerindeyseniz

  -Tüberküloz için tedavi oluyorsanız (Doktorunuz tedavinin başlangıcında karaciğer fonksiyonlarınızı ve kan tablonuzu yapacağı tetkiklerle değerlendirecektir ve tedavi süresince düzenli aralıklarla kontrolleri tekrarlayacaktır, çocuklarda eğer komplikasyon oluşturan bir durum yoksa başlangıç testleri gerekli değildir).

  -İzoniazid ile birlikte kullanılması durumunda, karaciğer problemleri olanlarda, beslenme bozukluğu olanlarda dikkatli kullanılması gerekir.

  -Eğer daha önceden geçirmiş olduğunuz karaciğer problemleriniz yok ise ve karaciğer fonksiyonlarınız normal ise; ateş, kusma, sarılık vb bir problem durumunda düzenli olarak karaciğer fonksiyonlarınız test edilmelidir.

  -Ani aşın duyarlılık tepkisi oluşabilir. Bu durum daha çok aralıklı tedavi ile ortaya çıkar (haftada 2 veya 3 kezden az); bu nedenle doktorunuz sizi yakından takip etmek isteyecektir. Tedavi şeklinizi bozmayınız, ani aşın duyarlılık tepkileri artabilir.

  Diğer antibiyotiklerde olduğu gibi, rifamisinin uzun süreli kullanımı, dirençli olmayan organizmaların (özellikle stafılokok) süperenfeksiyon adı verilen aşırı çoğalmasına sebep olabilir. Hastanın durumunun tekrarlayan değerlendirmeleri önemlidir. Eğer süperenfeksiyon oluşursa, tedaviye ara verilmeli ve uygun tedavi yöntemleri uygulanmalıdır.

  -RİFOCİN uygulanması belli bir zamanla sınırlandınlmalıdır ve eğer mümkünse düşük doz ve alternatif diğer terapötik ajanlarla birlikte uygulanmalıdır.

  -Yüksek dozda RİFOCİN alındığında idrarda kırmızıya yakın renklenme görülebilir; ancak endişelenilecek bir durum değildir.

  Safra yollarında tıkanma gelişme ihtimali varsa veya karaciğer işlevlerinizde ciddi bozukluk varsa. Bu gibi durumlarda ilacın vücuttan atılması güçleşir ve kandaki seviyesi artabilir. RİFOCİN’in dozu azaltılmalıdır.

  -Lidokain içerdiği için, sinir dokularına yakın bölgeye enjekte edilmesinden kaçınılmalıdır.

  3 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.

  RİFOCİN vücuttaki böbrek üstü bezi ve tiroid hormonları ile D vitamininin metabolizmasını hızlandırarak azalmalarına yol açabilir.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışın.

  RIFOCIN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  RİFOCİN ampul, kas içine enjekte edilerek kullanılır. Bu yüzden yiyecek ve içecek ile

  etkileşmesi beklenmemektedir.

  i

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  RİFOCİN doğum kontrol ilaçlarının etkinliğini azaltabilir. Bu durumda faklı bir doğum kontrol yöntemi kullanmalısınız. Spiral ya da kondom gibi güvenli bir doğum kontrol yöntemi kullanmalısınız. Bu konuda emin değilseniz doktorunuz veya eczacınızla konuşunuz.

  Rifamisin hamileliğin son birkaç haftası içinde kullanılırsa, anne ve çocukta doğum sonrasında kanamalara neden olabilir. Bu nedenle doktorunuz ancak bebekte oluşabilecek risklere karşı ilacın size sağlayacağı faydanın daha ağır bastığına karar verirse, ilacı kullanmanızı önerebilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  İlaç anne sütüne geçer. Bu nedenle doktorunuz ancak bebekte oluşabilecek risklere karşı ilacın size sağlayacağı faydanın daha ağır bastığına karar verirse emzirme sırasında ilacı kullanmanızı önerebilir.

  Araç ve makina kullanımı

  RİFOCİN’in araç ve makine kullanma becerileri üstünde bilinen bir etkisi yoktur.

  RİFOCİN’in içeriğinde bulunan bazı maddeler hakkında önemli bilgiler

  RİFOCİN içinde yardımcı madde olarak potasyum metabisülfıt bulunur. Nadir olarak şiddetli aşın duyarlılık reaksiyonları ve bronkospazma neden olabilir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Aşağıdaki ilaçlar karaciğerde metabolize edildiğinden, RİFOCİN ile birlikte kullanılması gereken durumlarda dozlarının ayarlanması gerekebilir. Bu durumda doktorunuzu sizin için uygun dozlan ayarlayacaktır.

 • Epilepsi (havale) tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn: fenitoin),
 • Kalpte ritim bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn. dizopiramid, meksiletin, kinidin, propafenon, tokainid),
 • Hormon antagonistleri (örn. antiöstrojenler, tamoksifen, toremifen, gestinon),
 • Psikotik bozukluklarda kullanılan ilaçlar (örn. hal öperidol, aripiprazol),
 • Pıhtılaşmayı önleyici ilaçlar (örn: kumarin, varfarin),
 • Mantar tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn: flukonazol, itrakonazol, ketokonazol,
 • vorikonazol),

 • Viral hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn: zidovin, sakinavir, indinavir, efavirenz, amprenavir, nelfınavir, atazanavir, lopinavir, nevirapin),
 • Uyku bozukluklarının tedavisinde kullanılan barbitüratlar,
 • Yüksek tansiyon ve koroner kalp hastalığı tedavisinde kullanılan beta-blokerler (örn: bisoprolol, propranolol), kalsiyum kanal blokerleri (örn: diltiazem, nifedipin, verapamil, nimodipin, isradipin, nikardipin, nisoldipin),
 • Kaygı giderici ilaçlar (anksiyolitikler) ve uykuya yardımcı olan ilaçlar (hipnotikler) (örn: diazepam, benzodiazepinler, zolpiklon, zolpidem),
 • Enfeksiyonların tedavisinde kullanılan antibiyotikler (örn: kloramfenikol, klaritromisin, dapson, doksisiklin, florokinolonlar, telitromisin),
 • İltihabi durumların tedavisinde kullanılan kortikostreoidler,
 • Kalp hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar (digitoksin, digoksin),
 • Kolesterolü düşürmek için kullanılan ilaçlar (klofibrat, simvastatin),
 • Sistemik hormonal doğum kontrol ilaçları (östrojenler, progestojenler),
 • Şeker hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn: klorpropamid, tolbutamid, sülfanilüreler, rosiglitazon),
 • Bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar (örn: siklosporinler, sirolimus, takrolimus),
 • Tiroid hormonu (levotiroksin),
 • Yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar losartan, enalapril,
 • Ağrı kesiciler (örn: metadon, narkotik analjezikler),
 • Barsak kurtlarının tedavisinde kullanılan prazikuantel,,
 • Sıtma tedavisinde kullanılan kinin,
 • Sinirlerle ilgili bir hastalığın tedavisinde kullanılan riluzol,
 • Bulantı ve kusma tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn: ondansetron),
 • Astım tedavisinde kullanılan teofilin,
 • Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn: amitriptilin, nortriptilin),
 • Kanser tedavisinde kullanılan sitotoksik ilaçlar (örn: imatinib, irinotekan),
 • İdrar söktürücüler (örn: eplerenon)
 • Sistemik hormonal doğum kontrol yöntemi kullanıyorsanız, RİFOCİN ile tedaviniz sırasında hormonal olmayan doğum kontrol yöntemleri uygulamalısınız.

  Atovakon ve rifamisin birlikte kullanıldığında, atovakon konsantrasyonlarının azaldığı (>%

  50 oranında) ve rifamisin konsantrasyonlarının arttığı (>%30 oranında) gözlenmiştir.

  Ketokonazol ve RİFOCİN’in birlikte kullanılması, her iki ilacın serum konsantrasyonlarının

  azalmasıyla sonuçlanmıştır.

  RİFOCİN ve enalaprilin birlikte kullanılması, enalaprilin aktif metaboliti olan enalaprilatın konsantrasyonlarında azalmayla sonuçlanmıştır. Doktorunuz bu ilaçlan kullanıyorsanız sizin için dozu ayarlayacaktır.

  Birlikte antiasit uygulanması, RİFOCİN’in emilimini azaltabilir. Günlük RİFOCİN dozları antasitlerin alınmasından en az 1 saat önce verilmelidir.

  Özellikle aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız RİFOCİN kullanmayınız ve doktorunuza söyleyiniz:

  o Sakinavir veya ritonavir (HIV enfeksiyonu için kullanılır)

  P. aminosalisilik asit (PAS) gibi tüberküloz tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar: PAS ve RİFOCİN en az 8 saat ara ile alınmalıdır.

  RİFOCİN halotan ya da izoniazid ile birlikte verildiğinde, karaciğerde fonksiyon bozukluğu (toksisite) potansiyeli artar. RİFOCİN’in halotan veya izoniazid birlikte kullanımından kaçınılmalıdır.

  Serumda folat ve B12 vitamini tayin testleri ve safra kesesinin görüntülenmesi önemlidir. Rifamisin bu maddelerin standart laboratuvar tayinlerini baskılar ve safra kesesinin görüntülenmesi için kullanılan kontrast maddenin safrayla atılmasını bozabilir. Alternatif tayin yöntemleri kullanılmalıdır ve bu testler rifamisinin sabah dozu alınmadan önce gerçekleştirilmelidir.

  Opiat (uyuşturucu) tarama testlerinde bazı yöntemlerde yanlış pozitif sonuç verebilir. (Gaz kromatografısi/kütle spektrometrisi adı verilen doğrulama testleri kullanılmalıdır.)

  RIFOCIN prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.