Rheumon Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Rheumon , kas içine uygulama için 1 veya 3 adet şeffaf ampul içeren bir ilaçtır. Rheumon İ.M., etkin madde olarak etofenamat içerir.

Etofenamat, steroid olmayan analjezik/anti-romatik ajanlar grubuna ait bir etkin maddedir ve iltihap/inflamasyon giderici (anti-inflamatuvar) ve ağn kesici (analjezik) özelliklere sahiptir.

Aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır:

Dejeneratif eklem hastalığı, eklem kireçlenmesi (osteoartrit)

Eklem iltihabı ile görülen romatizmal hastalık (romatoid artrit)

Özellikle omurga eklemlerinde birleşme ve hareket kaybı ile görülen romatizmal bir hastalık (ankilozan spondilit)

Zaman zaman ani şekilde ortaya çıkan, sıklıkla ayak baş parmağındaki iltihapla kendini gösteren, eklemler üzerinde İleri derecede ağrıya, duyarlılığa, kızarıklığa ve şişkinliğe neden olan eklem iltihabı (akut gut artriti)

Akut kas iskelet sistemi ağrıları

Ameliyat sonrası görülebilen inflamasyon, şişkinlik ve yumuşak doku haşan (postoperatif ağn)

Adet ağnsı (dismenore)

Not: Enjeksiyonluk çözelti, sadece etofenamatın lokal uygulamasının yararlı olmadığı veya uygun olmadığı durumlarda kullanılır. Kural olarak, tedavi tek bir enjeksiyonla sınırlandınlmalıdır.

Rheumon İ.M. etkin maddesinin uygulanan yerden yavaş salınması nedeniyle, hızlı etki başlangıcı gereken hastalıklarda tedavinin başlatılması için uygun değildir.

Yağlı formülasyondan etkin maddenin yavaş salımı nedeniyle, Rheumon İ.M. uygulamasından sonra etki süresi 24 saate kadar uzayabilir.

Rheumon IM Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak Rheumon İ.M. dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Genel kullanım dozu, derin enjeksiyonla kas içerisine 1 ampul Rheumon İ.M.’dir.

Etofenamat tedavisinin sürdürülmesi düşünülüyorsa Rheumon İ.M. uygulanmasından sonra tedaviye lokal olarak uygulayabileceğiniz Rheumon JEL veya Rheumon SPREY ile devam etmenizi söyleyebilir.

Rheumon İ.M. ampul, kas içine uygulama içindir. Ampulün kırılmasından sonra içerisindeki enjeksiyonluk çözelti bir şırıngaya çekilir ve yeterince uzun enjeksiyon iğnesi ile kas içerisine derin bir şekilde enjekte edilir. Çözeltiyi enjekte etmeden önce, herhangi bir kan damarının zarar görmediğinden emin olmak için şırınganın pistonu çok az geri çekilir.

Anafılaktik reaksiyonların (ani gelişen ağır aleıji durumu) gelişme olasılığı nedeniyle Rheumon İ.M. enjeksiyonundan sonra en az 1 saat izlenmeniz gerekebilir.

Çocuklar ve ergenlik dönemi yaş grubunda Rheumon İ.M. ile deneyim olmadığından, 18 yaşın altındaki hastalarda Rheumon İ.M. kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda (65 yaş ve üzeri) kullanımı, Olası istenmeyen etkilerden dolayı Rheumon İ.M. yaşlı hastalarda dikkatli gözlemle kullanılmalıdır.

Böbrek ve Karaciğer Yetmezliğiniz Hastalıklarında Rheumon IM Kullanımı

Böbrek ve/veya karaciğer yetmezliğiniz varsa Rheumon İ.M. kullanmayınız.

Eğer Rheumon İ.M. ’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise, doktorunuz ve eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Rheumon İ.M. ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Rheumon IM Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Rheumon IM Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Herhangi bir etki oluşması beklenmez.

Rheumon IM Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Kalp-damar sistemi Riski:

NSAİ veya ağrı kesici ilaçlar ölümcül olabilen inme, kalp krizi ve kalp-damar sistemiyle ilgili trombotik olay riskinin artmasına neden olabilirler. Bu risk kullanım süresiyle artabilir. Kalp-damar hastalığı veya kalp-damar hastalığı riski olan kişilerde daha fazla risk olabilir.

Rheumon İ.M. koroner arter by-pass greft cerrahisinin hazırlığında ağn tedavisi için kullanılmamalıdır.

Mide Barsak Sistemi Riski:

NSAİ veya ağrı kesici ilaçlar, mide veya barsak sisteminde delinme, ülserasyon ve kanama gibi ölümcül olabilen ciddi mide barsak sistemi yan etki riskinin artmasına neden olur. Bu yan etkiler tedavi sırasında herhangi bir zamanda ve uyancı semptomlar olmadan oluşabilir. Yaşlı hastalarda ciddi mide barsak olay riski daha yüksektir, (bkz. bölüm 4.4)

Etofenamata veya Rheumon İ.M.’nin içerdiği maddelerden herhangi birine karşı aşın duyarlılığınız varsa.

Daha önceden aspirin veya başka bir steroid olmayan anti-inflamatuvar ilaç kullanımı sonrasında astım, hırıltılı solunum, burun akıntısı, ürtiker veya aleıjik tipte reaksiyonlar yaşadıysanız.

Mide veya bağırsaklarınızda ülser veya kanamanız varsa veya daha önceden geçirdiyseniz.

Kalbi besleyen damarlarınız (koroner damar) ile ilgili ameliyat olacaksanız.

Kanın pıhtılaşmasını engelleyen veya kan sulandırıcı (antikoagülan veya antitrombotik) ilaç tedavisi alıyorsanız.

Ciddi kalp yetmezliğiniz varsa.

Karaciğer veya böbrek yetmezliğiniz varsa

Hamileliğin geç evresinde (altıncı aydan sonra) iseniz.

Emziriyorsanız

18 yaşından küçükseniz.

Rheumon IM Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Rheumon İ.M. sadece risk-yarar oranı dikkatli bir şekilde değerlendirildikten sonra kullanılması gereken durumlar:

Tetiklenebilir porfiri hastası iseniz (doğuştan veya sonradan gelişen kana rengini veren maddenin yapım bozukluğu; bu hastalığın akut atakları bazı maddelerle tetiklenebilir)

Rheumon İ.M. sadece dikkatli tıbbi gözlemle kullanılması gereken durumlar:

Daha önceden NSAİ veya ağrı kesici ilaçlarla ilişkilendirilmiş mide-bağırsak kanaması veya delinmesi şikayetiniz olduysa.

Aktif veya geçmişte mide veya oniki parmak bağırsağınızda ülser veya kanamanız (bir veya iki kanıtlanmış kanama veya ülser atağı) olduysa.

İltihabi bağırsak hastalığınız (ülseratif kolit veya Crohn hastalığı) varsa veya daha önce geçirmişseniz.

Kalp-damar sisteminizle ilgili rahatsızlığınız var ise

Yüksek kan basıncı (hipertansiyon) şikayetiniz varsa

Kalp hastalığınız veya ödem sorununuz varsa

Daha önce inme geçirmişseniz.

Yeni ameliyat geçirdiyseniz

65 yaşın üzerindeyseniz veya vücudunuzu zayıf düşüren bir rahatsızlığınız varsa

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahil olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Rheumon IM Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Rheumon İ.M. hamileliğin altıncı ayından sonra kullanılmaz. Bu dönemden önce de doktorunuz kullanmanız gerektiğini belirtmedikçe Rheumon İ.M.’yi kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme Döneminde Rheumon IM Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Rheumon IM emzirme döneminde kullanmayınız.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Rheumon IM Kullanılır mı?

Rheumon İ.M.’yi aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanmayınız.

Aspirin ve diğer NSAİ ilaçlar

Rheumon İ.M. aşağıdaki ilaçlarla dikkatle kullanılmalıdır.

Anjiotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleri (yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılırlar)

Furosemid ve diüretik (idrar söktürücü) ilaçlar

Antihipertansifler (yüksek kan basıncını düşüren ilaçlar)

Lityum (mani ve depresyon tedavisinde kullanılır)

Metotreksat (romatoid artrit ve bazı kanser türlerinin tedavisinde kullanılır)

Kanın pıhtılaşmasını engelleyen veya kanın sulandıran varfarin ve benzeri ilaçlar

Digoksin (kalp yetmezliği tedavisinde kullanılır)

Fenitoin (epilepsi tedavisinde kullanılır)

Kortikosteroidler (inflamasyon, aleıji veya organ transplantasyonu gibi oldukça geniş yelpazede kullanılan bir ilaç grubu)

Potasyum tutucu idrar söktürücüler

Seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI) (depresyon tedavisinde kullanılırlar)

Probenesid veya sülfinpirazon (kandaki artmış ürik asit düzeylerini düşürmek için kullanılırlar)

Alkol

Siklosporin (doku reddini önlemek için kullanılır)

Antidiyabetik ilaçlar (kan şekerini düşürmek için kullanılırlar)

Rheumon Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Rheumon IM’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Rheumon İ.M.’yi kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Ciddi deri reaksiyonu formları (Stevens-Johnson sendromu, Lyell sendromu)

Ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonları mümkündür ve aşağıdakiler görülebilir:

  • Yüz, dil ve boğazda şişme, ciltte döküntü, hırıltılı solunum, nefes almada zorlanma, solunum yolunu daraltan gırtlak (larenks) ödemi, astım krizine kadar gidebilen nefes alma zorluğu, kalp atım hızında artış, potansiyel öldürücü şoka ulaşabilen kan basıncı düşmesi, ateş veya şok ile ortaya çıkan ciddi alerjik reaksiyon benzeri semptomlardan biri görüldüğünde

Bu reaksiyonlar ilaç ilk kez kullanıldığında görülebilir.

Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Araç ve makina kullanımı

Rheumon İ.M. özellikle tedavinizin başlangıç döneminde veya tedavi dozunuz artırıldığında dikkat durumunuzu etkileyebilir.

Rheumon İ.M. alıyorsanız araç ve makine kullanmayınız.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.