Rewind Ne İlacıdır? Ne İlacıdır?

REWIND nedir ve ne için kullanılır?

• REWİND 5 mg donepezil hidroklorür içeren sarı benekli, yuvarlak, düz yüzeyli tabletlerdir.

• REWİND 14 ve 28 tablet içeren Silikajelli kapak / Plastik tüp içinde piyasaya sunulmaktadır.

• REWİND ilk piperidin tipi reversibl asetilkolinesteraz inhibitörüdür.

• Alzheimer hastalığının hafiften orta şiddete değişen tiplerinin belirtisel tedavisi için kullanılır. Belirtiler hafıza kaybı, zihin karışıklığı ve davranış değişikliklerini artışını içermektedir. Sonuç olarak, Alzheimer hastalarının normal günlük aktivitelerini devam ettirmede zorlandıkları görülmüştür.

• REWİND’ ı yalnızca yetişkin hastalar kullanabilir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi REWIND’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, REWİND’ı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Alerjik reaksiyon (örn. ağız ve boğazın şişmesi, kaşıntı, döküntü)

• Kalpte ritim bozukluğu ( Sino-atrial blok, Atrioventriküler blok)

• Titreme, kasların sertleşmesi, kaslarda sürekli hareket hissi, kaslarda istemsiz kasılmaların neden olduğu hareket bozuklukları ile kendini gösteren belirtiler

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin REWİND’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahale veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Nöbet

• Hayal görme

• Saldırgan davranışlar

• Bayılma

• Bradiklardi (kalp atımının yavaşlaması)

• Mide bağırsak kanamaları

• Sarılık dahil karaciğer fonksiyon bozukluğu

• Kas kretain kinaz erum konsatrasyonlarında artış

• Mide ve duodenum ülseri (duodenum ülseri (on iki parmak barsak) üst ince barsağın mideye komşu olan yerinde gelişen yüzeysel yaralardır)

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Soğuk algınlığı

• Baş dönmesi

• Baş ağrısı

• Uykusuzluk

• İştahsızlık

• Huzursuzluk

• Kas kasılmaları

• İdrar kaçırma

• Halsizlik

• Ağrı

• Döküntü, kaşıntı

• Kaza

Bunlar REWİND’ın hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

REWIND Nasıl Kullanılır?

İlacınızı ne zaman ve nasıl kullanacağınız konusunda, doktorunuzun talimatlarını izleyiniz ve her zaman için kullanım kılavuzunu okuyunuz. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışarak kontrol ediniz.

Başlangıç dozu her gece 5 mg’dır. Bir aydan sonra, doktorunuz her gece 10 mg almanızı önerebilir.

Tabletin dayanıklılığı doktorunuzun size önerdiği ve sizin aldığınız zaman uzunluğuna bağlı olarak değişebilecektir. Maksimum önerilen doz miktarı her gece 10 mg’dır. Her zaman doktorunuzun ve eczacınızın ilacınız hakkında verdiği nasıl ve ne kadar almanız gerektiği talimatlarına uyunuz.

Doktorunuzun tavsiyesi olmadan kendiniz ilaç dozunu değiştirmeyiniz.

• Her gün bir tablet alınmalıdır.

• REWİND’ı her gece yatmadan önce bir bardak suda eritiniz. Sonra bardağı tamamıyla içiniz.

• Tedavinizin yeniden gözden geçirilişi ve belirtilerinizin değerlendirilmesi için doktorunuza görünmeniz gerekecektir.

Çocuklarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Kontrollü klinik çalışmalarda, günde tek doz 5 mg ve 10 mg REWİND’ ın etkili olduğu gösterilmiştir. Her ne kadar 10 mg’lık doz kullanımıyla elde edilen tedavi etkisinin daha iyi olduğunu gösteren istatistiksel olarak anlamlı bir kanıt yoksa da, grup veri analizlerine dayanılarak; yüksek doz kullanım ile bazı hastalarda ek faydaların ortaya çıkabileceği görüşü vardır. Bu yüzden 10 mg/gün dozunda başlanması yan tesirleri artırabilir. Bu nedenle tedaviye 5 mg/gün (günde tek doz) ile başlanır. REWİND geceleri yatmadan hemen önce oral olarak alınmalıdır. Tedaviye verilecek en erken klinik cevapların alınması ve REWİND’ ın kararlı hal konsantrasyonlarına ulaşabilmesi için 5 mg/gün’ lük doza en az 4-6 hafta süreyle devam edilmelidir. 5 mg/gün dozu ile 4-6 hafta devam ettirilen tedavinin ardından REWİND’ ın dozu 10 mg/gün (günde tek doz) çıkarılabilir. Önerilen en yüksek günlük doz 10 mg’dır. 10

5

mg/gün’ün üstündeki dozlar klinik çalışmalarda incelenmemiştir. Tedaviye ara verilmesi durumunda REWİND’ ın yararlı etkilerinde yavaş yavaş bir azalma görülür. Tedavinin aniden kesilmesinden sonra görülen herhangi bir olumsuz etki ile karşılaşılmamıştır.

Özel Kullanım Durumları

REWİND klirensi bu şartlardan etkilenmediğinden, böbrek bozukluğu ya da hafif veya orta şiddette karaciğer bozukluğu olan hastalarda benzer bir doz programı uygulanabilir.

Eğer REWIND’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

REWIND

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Her gün bir tabletten fazla tablet almayınız. Eğer size önerilen dozdan fazlasını aldıysanız, hemen doktorunuzu arayınız. Eğer doktorunuza ulaşamazsanız hemen bir hastanenin acil bölümüyle temasa geçiniz.

Doz aşımında görülen belirtiler şunlardır: Hasta olma ve hasta hissetme durumu, tükürük salgılamak, terleme, kalp atım hızının yavaşlaması, hipotansiyon, solunum güçlüğü, bilinç kaybı ve nöbet geçirme ya da konvülsiyonlar.

REWIND’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

REWIND Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

REWIND Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

REWIND Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Doktorunuz size söylemediği sürece REWİND almayı bırakmayınız. Eğer REWİND almayı bırakırsanız, tedavinizin faydaları giderek yok olmaya başlar.

REWIND kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

REWIND Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer,

• Donepezil hidroklorür, piperidin türevleri ya da ilacın bileşiminde bulunan maddelerden herhangi birine karşı alerj iniz var ise,

• Hamileyseniz veya çocuk emziriyorsanız bu ilacı kullanmayınız.

REWIND Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer,

• Karın ağrısı ve duodenal ülser varsa,

• Hastalık nöbeti ya da konvülsiyon varsa,

• Kalp rahatsızlığınız (düzensiz kalp atışı ya da yavaş kalp atışı) varsa,

• Astım ya da uzun dönem akciğer rahatsızlığınız varsa,

• Karaciğer problemleri ya da hepatit rahatsızlığınız varsa,

• İdrara çıkmada zorluk yaşıyorsanız veya hafif böbrek rahatsızlığınız varsa,

Yukarıda belirtilen etkilerden herhangi biri varsa REWİND 5 mg efervesan tablet kullanmayınız ve REWİND almaya başlamadan önce doktorunuz veya eczacınız ile görüşünüz.

Ayrıca hamile iseniz ya da hamile olduğunuzu düşünüyorsanız doktorunuza danışınız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için gerekliyse lütfen doktorunuza danışınız.

REWIND İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

REWİND yiyecekler ile birlikte alınabilir.

REWİND alkol ile birlikte alınmaması gerekir. Çünkü alkol ilacın etkisini değiştirebilir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer hamile iseniz veya çocuk emziriyorsanız REWİND kullanmayı bırakınız ve doktorunuza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız doktorunuza bilgilendiriniz. Emziren kadınların REWİND kullanmamaları gerekmektedir.

Araç ve makina kullanımı

Alzheimer rahatsızlığı, araç kullanma performansında bozulmaya sebep olabilir veya makine kullanma kabiliyetini azaltabilir ve doktorun hastaya ilacın güvenli olduğunu söylemedikçe bu aktiviteleri yapmamalıdır.

Ayrıca REWİND halsizlik, sersemlik ve kas kramplarına neden olabilir. Eğer bu etkilerden herhangi biri gerçekleşirse, araç ve makine kullanılmaması gerekir.

REWIND Etken Maddesi Nedir?

Sorbitol ile İlgili Uyarı

REWİND sorbitol içermektedir. Nadir kalıtımsal früktoz intolerans problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

Aspartam ile ilgili Uyarı

REWİND’da aspartam bulunmaktadır. Aspartam bir fenilalanin kaynağıdır ve fenilketonürisi (ender rastlanan kalıtsal bir hastalık) olan hastalar için zararlı olabilir.

Sodyum ile İlgili Uyarı

Bu tıbbi ürün her bir efervesan tablette toplam 134,2 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Eğer aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız ya da yeni kullanmaya başladıysanız doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz. Bu ilaçlar sizin eczaneden aldığınız ama doktorunuzun size reçete yazmadığı ilaçlar olabilir. Bu ilaçların kullanımı ilerde REWİND’ın etkilerini daha güçlü veya daha zayıf yapabilir.

Özellikle aşağıdaki tip ilaçları alırken doktorunuza bildiriniz.

• Diğer Alzheimer hastalığı ilaçları, örneğin galantamin

• Artirit için tedavisi için ağrı kesiciler, örneğin aspirin, steroid olmayan anti-inflamatuvar ilaçlar örneğin ibuprofen ya da diklofenak sodyum.

• Antikolinerjik ilaçlar, örneğin tolterodin

• Antibiyotikler, örneğin eritromisin, rifampisin

• Anti-fungal ilaçlar, örneğin ketakonazol

• Antidepresanlar, örneğin fluoksetin

• Antikonvülzanlar, örneğin feniton, karbamazepin

• Kalp rahatsızlığı tedavisi için kinidin, beta-blokörler (propanolol ve atenolol)

• Kas gevşetici ilaçlar, örneğin diazepam, suksinilkolin

• Genel anestezikler

• Reçetesiz ilaçlar, örneğin bitkisel tedaviler

Eğer genel bir anestezi gerektiren bir operasyon geçirecekseniz, doktorunuza ya da anestezistinize REWİND kullandığınızı bildiriniz. Çünkü REWİND gerekli anestezi miktarını etkileyebilir.

REWİND böbrek rahatsızlığı ve orta şiddetli karaciğer rahatsızlığı bulunan hastalar tarafından kullanılabilir. Şiddetli derecede karaciğer rahatsızlığı olan hastalar REWİND kullanmamalıdır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

REWIND prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.