Revoxin Ne İlacıdır? Yan Etkileri ve Prospektüsü

REVOXIN nedir ve ne için kullanılır?

REVOXİN, selektif serotonin geri alım inhibitörü (SSRI) denilen ilaç grubuna dahildir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi REVOXIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Gözlenen yan etkilerin sıklığı aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır:

çok yaygın

10 kişide V den fazla kişide görülür

yaygın

100 kişide 1-10 kişide görülür

yaygın olmayan

1000 kişide 1-10 kişide görülür

seyrek

10000 kişide 1-10 kişide görülür

çok seyrek

10000 kişide 1 kişiden az görülür

bilinmiyor

Mevcut verilerden sıklık tahmini edilememektedir.

Bu ilaç grubuyla ilişkili yan etkiler

REVOXİN ile tedavinin ilk haftalarında, antidepresan etki görülene kadar, bazen, intihar veya kendine zarar verme düşünceleri ortaya çıkabilir veya artabilir.

Sıkıntı verici düşünceler veya hisler yaşarsanız derhal doktorunuza bildiriniz.

Eğer aynı anda bir çok şikayetiniz olursa, aşağıdaki nadir durumlardan birini yaşıyor olabilirsiniz:

 • Serotonin sendromu (aşırı serotonin etkinliği): Eğer terliyorsanız, kaslarınızda sertleşme veya kasılma varsa, dengesizlik, zihin karışıklığı, sinirlilik veya aşırı derecede huzursuzluk hissediyorsanız.
 • Nöroleptik malign sendromu (sinir sistemini etkileyen ilaçlara karşı gelişen reaksiyon): Eğer kaslarınızda sertleşme varsa, ateşiniz yüksekse, zihin karışıklığı ve ilgili başka şikayetleriniz varsa.
 • SIADH (vücutta idrar yapmayı engelleyici hormonun düzensiz salmımı): Yorgunluk, güçsüzlük veya zihin karışıklığı hissediyorsanız ve kaslarınızda ağrı, sertlik veya kontrolsüzlük varsa.
 • REVOXİN kullanmayı bırakınız ve derhal doktorunuza danışınız.

  Eğer cildinizde olağan dışı morarma veya mor lekeler oluşursa veya kan kusarsanız ya da dışkınızda kan görürseniz doktorunuza danışınız.

  REVOXİN kullanımını, özellikle ani olarak kesmek, genel olarak kesilme belirtilerine yol açar (bakınız bölüm 3, ‘REVOXİN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler’).

  REVOXİN etkisini göstermeye başlarken, bazen hastalar biraz mide bulantısı hissederler. Bulantı hissi, size reçetelendiği şekilde tabletlerinizi almaya devam ederseniz, kısa zamanda geçecektir. Geçmesi bir kaç haftayı bulabilir.

  Özellikle REVOXİN ile ilişkili yan etkilerYaygın yan etkiler:

 • Huzursuzluk
 • Kaygı (iç sıkıntısı)
 • Kabızlık
 • İshal
 • Uyumada güçlük
 • Baş dönmesi
 • Ağız kuruluğu
 • Kalp atışında hızlanma
 • Uykulu hissetme
 • Kötü hissetme (rahatsızlık)
 • Baş ağrısı
 • Hazımsızlık
 • İştah kaybı
 • Sinirlilik
 • Karın ağrısı
 • Terleme
 • Titreme
 • Kas güçsüzlüğü
 • Kusma
 • Yaygın olmayan yan etkiler:

 • Aleıjik deri reaksiyonları (yüzde, dudaklarda veya dilde şişme, döküntü, kaşıntı)
 • Zihin karışıklığı
 • Ejakülasyon gecikmesi (geç boşalma)
 • Çok hızlı ayağa kalkıldığında hissedilen baş dönmesi
 • Halüsinasyon (hayal görme)
 • Koordinasyon eksikliği
 • Kas veya eklem ağrısı
 • Seyrek yan etkiler:

 • Konvülziyon (kaslarının istemsiz kasılması)
 • Karaciğer şikayetleri
 • Mani (aşırı coşku veya heyecan hissi)
 • Güneş ışığına karşı duyarlılık
 • Göğüsten beklenmedik şekilde süt gelmesi
 • Bildirilen diğer yan etkiler:

 • Akatizi (yerinde duramama hali)
 • Tad almada bozukluk
 • Orgazm olamama
 • Adet düzensizliği
 • İdrar yapma bozuklukları (gündüz ve/veya gece sık idrara çıkma gereksinimi, idrar kaçırma veya idrar yapamama gibi)
 • Parestezi (karıncalanma veya uyuşma)
 • Göz bebeğinin genişlemesi
 • Prolaktin hormonunda artış (emziren kadınlarda süt üretimini sağlayan bir hormon)
 • Kilo değişimi
 • Bu gruptaki ilaçları kullanan hastalarda kemik kırığı riskinde artış gözlenmiştir.

  Çocuklarda ve ergenlerde OKB (obsesif kompulsif bozukluk) tedavisiyle ilişkili ve sıklığı verilmemiş yan etkiler:

 • Mani (aşırı coşku veya heyecan hissi)
 • Huzursuzluk
 • Konvülziyon (kasların istemsiz kasılması)
 • Uyumada güçlük
 • Enerji azlığı
 • Hiperaktivite (hareket artışı)
 • Uykulu hissetme
 • Hazımsızlık
 • Eğer yan etkilerden herhangi birisi ciddileşirse, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  REVOXIN Nasıl Kullanılır?

  REVOXIN ’ i her zaman doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Nasıl kullanmanız gerektiğinden emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Yetişkinler (18 yaş ve üzeri) için normal başlangıç dozu:

  Depresyon tedavisinde:

 • Başlangıçta günde 50 mg veya 100 mg REVOXİN akşamları alınır.
 • Obsesif kompulsif bozukluk tedavisinde:

 • Başlangıçta günde 50 mg REVOXIN tercihen akşamlan alınır.
 • İlacı birkaç hafta kullandıktan sonra kendinizi iyi hissetmeye başlamazsanız, doktorunuza danışınız. Doktorunuz, dozunuzu kademeli olarak arttırmaya karar verebilir.

  Tavsiye edilen en yüksek günlük doz 300 mg’ dır.

  Doktorunuz günde 150 mg’ dan fazla doz almanızı söylerse, dozun tamamını tek seferde almayınız; nasıl almanız gerektiğini doktorunuza sorunuz.

  REVOXİN’ in etki etmesi biraz zaman alabilir. Bazı hastalarda bu süre 2 veya 3 hafta olabilir.

  Doktorunuz söyleyene kadar ilacı bırakmayınız. Kendinizi daha iyi hissetmeye başlasanız bile, doktorunuz uzun süre ilaca devam etmenizi isteyebilir; ilacın tamamen etki göstermesini sağlamak için en az 6 ay tedaviye devam etmeniz gerekebilir.

 • Tabletler çiğnenmeden, yeterli miktarda suyla alınmalıdır.
 • • 8 yaş ve üzeri çocuklar ve ergenler için obsesif kompulsif bozukluk (OKB) tedavisinde normal doz:

  Günde 25 mg ile başlanır. Etkili doza ulaşılana kadar, doktorunuz dozunuzu tolere edildiği ölçüde her 4-7 günde bir 25 mg’ lık artışlarla artırabilir. En yüksek günlük doz 200 mg’ dır.

  Doktorunuz günde 50 mg’dan fazla doz almanızı söylerse, dozun tamamını tek seferde almayınız; nasıl almanız gerektiğini doktorunuza sorunuz. Eğer doz eşit olarak bölünmediyse, daha büyük olanı yatmadan önce alınız.

  18 yaşın altındaki ergenler ve çocuklar, bu ilacı depresyon tedavisi için kullanmamalıdırlar. Bu ilaç çocuklara veya ergenlere sadece obsesif kompulsif bozukluk (OKB) tedavisi için verilmelidir.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda elde edilen veriler, normal günlük dozlarda, genç hastalara kıyasla klinik açıdan önemli farklılıkları işaret etmemektedir. Yine de, yaşlılarda yüksek dozlara geçiş daha yavaş olmalı ve dozlama her zaman dikkatle yapılmalıdır.

  Özel Kullanım Durumları

  • Karaciğer ve böbrek yetmezliği

  Karaciğer veya böbrek yetmezliğiniz var ise, doktorunuza bilgi veriniz. Doktorunuz, tedavinizin dozunu ayarlayacaktır.

  Seyrek olarak REVOXİN tedavisi sırasında karaciğer enzim düzeylerinde çoğunlukla bazı şikayetlerin de eşlik ettiği bir yükselme görülebilir. Böyle durumlarda doktorunuz tedaviyi kesme kararı alabilir.

  REVOXIN

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  REV()XİN’ ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Siz veya bir başkasının çok fazla REVOXIN alması durumunda (doz aşımı) hemen doktorunuza veya ilacı yanınıza alarak en yakın hastaneye başvurunuz.

  Doz aşımı belirtileri bulantı, kusma, ishal ve uykulu hissetme veya baş dönmesini içerir ancak bunlarla sınırlı değildir. Kalp ile ilgili belirtiler (yavaş veya hızlı kalp atımı, düşük tansiyon), karaciğer problemleri, havale (nöbetler) ve koma da bildirilmiştir.

  REVOXIN Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Tableti almayı unutursanız, bir sonraki doz zamanını bekleyiniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  REVOXİN ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler

  Tedaviyi aniden kesmeyiniz. Aşağıda belirtilen kesilme belirtileri görülebilir:

 • Huzursuzluk ve kaygı (iç sıkıntısı)
 • Zihin karışıklığı
 • İshal
 • Uyumada güçlük
 • Baş dönmesi
 • Duygusal dengesizlik
 • Bağ ağrısı
 • Sinirlilik
 • Bulantı ve/veya kusma
 • Çarpıntı (kalp atım hızında artış)
 • Duysal bozukluk (elektrik şoku hissi veya görme bozuklukları)
 • Terleme
 • Titreme
 • REVOXİN’i bırakacağınız zaman, kesilme etkilerinin meydana gelme olasılığını azaltmak için doktorunuz, dozunuzu birkaç hafta veya ay içerisinde yavaş yavaş azaltmanızı söyleyecektir. Hastaların birçoğunda, REVOXIN ’ in bırakılmasıyla görülen belirtiler hafiftir ve iki hafta içerisinde kendiliğinden kaybolur. Bazı hastalarda bu belirtiler, daha şiddetli olabilir veya daha uzun sürebilir.

  Tedaviyi bırakırken kesilme belirtileri görürseniz, doktorunuz ilacı daha yavaş şekilde bırakmanızı söyleyebilir. REVOXİN’i bıraktığınızda şiddetli kesilme belirtileri görürseniz doktorunuza danışınız. Doktorunuz ilaca yeniden başlamanızı ve bu kez daha yavaş şekilde bırakmanızı söyleyebilir (bakınız bölüm 4).

  Tedaviyi bıraktığınızda herhangi bir belirti ortaya çıkarsa doktorunuza danışınız.

  Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip ediniz.

  Eğer REV()XİNr ’ in etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınızla konuşunuz.

  REVOXIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  REVOXIN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Fluvoksamine veya ilacın diğer herhangi bir bileşenine karşı aleıjikseniz (aşırı duyarlılığınız varsa).
 • Depresyon ve kaygı (iç sıkıntısı) tedavisinde kullanılan bir grup ilaç olan monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI) adı verilen ilaçlar alıyorsanız veya son iki hafta içerisinde bu ilaçları aldıysanız. MAOI almayı bıraktığınızda REVOXİN’e nasıl ve ne zaman başlamanız gerektiğini doktorunuz söyleyecektir.
 • Emziriyorsanız.
 • Genellikle kas gevşetici olarak kullanılan bir ilaç olan tizanidin alıyorsanız.
 • Eğer yukarıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse, REVOXİN kullanmayınız ve doktorunuza danışınız.

  REVOXIN Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  “Antidepresan ilaçların çocuklar ve 24 yaşına kadar olan gençlerdeki kullanımlarının, intihar düşünce ya da davranışlarını artırma olasılığı

  bulunmaktadır. Bu nedenle özellikle tedavinin başlangıcı ve ilk aylarında, ilaç dozunun arttırılma/azaltılma ya da kesilme dönemlerinde hastanın gösterebileceği huzursuzluk, aşırı hareketlilik gibi beklenmedik davranış değişiklikleri ya da intihar olasılığı gibi nedenlerle hastanın gerek ailesi gerekse tedavi edicilerce yakinen izlenmesi gereklidir. ”

  Eğer aşağıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse, ilacı kullanmadan önce doktor veya eczacınıza danışınız.

 • Yakın zamanda kalp krizi geçirdiyseniz
 • Hamileyseniz veya hamile olma ihtimaliniz varsa
 • Epilepsi (sara) hastalığınız varsa
 • Geçmişte kanama problemleri yaşadıysanız veya düzenli olarak kanama riskini artıran ilaçlar (örn. ağrı kesiciler) kullanıyorsanız
 • Şeker hastalığınız varsa
 • Elektrokonvülzif terapi ile tedavi görüyorsanız
 • Aşırı coşku veya heyecanlanma hissi olarak tanımlanan mani öykünüz varsa
 • Karaciğer veya böbrek problemleriniz varsa
 • Yüksek göz tansiyonunuz (glokom) varsa
 • 18 yaşından küçükseniz (ayrıca bakınız bölüm 3)
 • Eğer yukarıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse, doktorunuz REVOXİN kullanmaya başlamanızın güvenli olup olmayacağını size söyleyecektir.

  REVOXİN ile tedavinin ilk haftalarında, antidepresan etki görülene kadar, bazen, oturamama veya ayakta duramama gibi huzursuzluk hissi (akatizi) ortaya çıkabilir veya artabilir. Bu tür belirtiler ortaya çıktığında hemen doktorunuza danışınız. Bu durumda doz ayarlaması yapmak yararlı olabilir.

  İntihar düşüncesi ve depresyon veya kaygı bozukluğunda kötüleşme

  Bir akrabanıza veya yakın arkadaşınıza depresyonda olduğunuzu veya kaygı bozukluğunuz olduğunu söyleyebilirsiniz ve onlardan bu kullanma talimatını okumalarını isteyebilirsiniz. Depresyon veya kaygı bozukluğunuzda kötüleşme olduğunu düşündüklerinde veya davranışınızdaki değişikliklerden endişe ettiklerinde, size söylemelerini isteyebilirsiniz. Depresyondaysanız ve/veya kaygı bozukluğunuz varsa, bazen kendinize zarar verme veya intihar düşünceleri ortaya çıkabilir. Bu durum antidepresan ilaçlar ilk kullanıldığında artabilir, çünkü bu ilaçlann etki etme süresi genellikle iki hafta ve bazen daha uzundur.

  Aşağıdaki durumlarda intihar veya kendine zarar verme düşüncesini yaşamanız daha olasıdır:

  Geçmişte intihar veya kendinize zarar verme düşünceniz olduysa

  Klinik çalışmalardan elde edilen bilgiler, antidepresan ile tedavi edilen ve psikiyatrik problemleri olan 25 yaşın altındaki yetişkinlerde intiharla ilişkili davranış riskinin daha yüksek olduğunu göstermektedir.

  Herhangi bir zamanda kendinize zarar verme veya intihar düşüncesi ortaya çıkarsa, derhal doktorunuza danışınız veya en yakın hastaneye gidiniz.

  Sıkıntı verici düşünceler veya hisler yaşarsanız derhal doktorunuza danışınız.

  Çocuklarda ve 18 yaşın altındaki ergenlerde kullanımı:

  REVOXİN obsesif kompulsif bozukluk dışında, 18 yaş altındaki ergenlerin ve çocukların tedavisinde kullanılmamalıdır. Çünkü REVOXİN 18 yaşın altındakilerde depresyon tedavisinde kullanılmaz. 18 yaşın altındakilerin bu tip bir ilacı aldıklarında, intihar girişimi ve düşüncesi, saldırganlık, kızgınlık, zıtlaşma gibi yan etki riskleri artmaktadır.

  Buna ek olarak, 18 yaşın altında REVOXIN kullanmanın büyüme, olgunlaşma ya da zeka veya davranış gelişimini uzun dönemde etkileyip etkilemediği bilinmemektedir.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

  REVOXIN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

 • REVOXİN kullanırken alkol almayınız. Çünkü alkol ilacın etkisini arttırarak kendinizi uykulu ve dengesiz hissetmenize yol açar.
 • Normalde, çay, kahve ve kafein içeren meşrubatları çok fazla tüketiyorsanız, REVOXİN aldığınızda el titremesi, mide bulantısı, hızlı kalp atımı (çarpıntı), huzursuzluk ve uyuma güçlüğü gibi belirtiler görülebilir. Kafein alimim azalttığınızda bu belirtiler kaybolabilir.
 • Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  REVOXİN’ in hamilelik sırasında kullanımına ilişkin deneyim sınırlıdır. Doktorunuz tarafından mutlaka gerekli görülmedikçe hamilelikte REVOXİN kullanmayınız. Halihazırda REVOXİN kullanıyorsanız ve çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız, başka bir tedavinin gerekli veya uygun olup olmadığına karar vermek üzere doktorunuza danışınız.

  Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, fluvoksaminin in sperm kalitesini azalttığını göstermiştir. Teorik olarak bu durum doğurganlığı etkileyebilir, ancak insandaki doğurganlığa olan etkisi henüz gözlenmemiştir.

  Doktorunuzun REVOXİN aldığınızı bildiğinden emin olunuz. Hamilelikte, özellikle hamileliğin son 3 ayında alındığında, REVOXİN gibi ilaçlar, yeni doğan bebeklerde dirençli akciğer hipertansiyonu denilen, daha hızlı nefes alıp vermeye ve ciltte mavimsi görüntü oluşmasına neden olan ciddi bir durumun meydana gelme riskini arttırabilir. Bu belirtiler, genellikle bebek doğduktan sonraki ilk 24 saat içinde ortaya çıkmaya başlar. Bebeğinizde bu tür bir durum meydana gelirse derhal doktorunuza danışınız.

  REVOXİN tedavisini aniden kesmeyiniz. Hamileliğin son 3 ayında REVOXİN alıyorsanız, bebeğiniz doğduğunda, nefes alıp vermede zorluk veya ciltte mavimsi görüntünün yanı sıra uyumada veya beslenmede güçlük, vücut sıcaklığının çok yüksek veya çok düşük olması, kusma, sürekli ağlama, kaslarda sertlik veya gevşeklik, uyuşukluk, uykulu olma, titreme, sinirlilik veya nöbet gibi başka belirtiler de görülebilir. Bebeğiniz doğduğunda bu belirtilerden herhangi biri görülürse derhal doktorunuza danışınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  REVOXIN anne sütüne geçer. Bebeğinize etki etme riski vardır. Bu nedenle, konuyu doktorunuzla konuşmalısınız ve doktorunuz emzirmeyi veya REVOXIN ile tedavinizi kesip kesmeyeceğinize karar verecektir.

  Araç ve makina kullanımı

  • (g)

  Uykulu hissetmediğiniz sürece REVOXIN kullanırken araç veya makine kullanabilirsiniz.

  REVOXIN Etken Maddesi Nedir?

  Bu ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder. Sodyuma bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmemektedir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

 • REVOXİN kullanırken St. John’s Wort (sarı kantaron) adı verilen bitkisel ilaca başlamayınız, çünkü istenmeyen etkilerde artış meydana gelebilir. St. John’s Wort alırken REVOXİN’e başladıysanız St. John’s Wort almayı bırakınız ve bir sonraki muayenenizde doktorunuza söyleyiniz.
 • Son iki hafta içinde depresyon veya kaygınızın tedavisi için ilaç kullandıysanız ya da şizofreni durumunuz varsa doktorunuza veya eczacınıza danışınız
 • Selektif Serotonin Geri Alım İnhibitörü (SSRİ), Selektif Serotonin /Norepinefrin Geri Alım İnhibitörü (SNRI) grubu ilaçların, migren baş ağrısı olanlarda, 5-Hidroksitriptamin reseptör agonisti (migren için kullanılan bir ilaç) ile birlikte kullanımı serotonerjik sendroma (aşırı serotonin etkinliği) neden olabilir.

  Depresyon ya da ilişkili durumların tedavisi için başka ilaçlar alıp almadığınızı doktorunuz veya eczacınız kontrol edecektir, bu ilaçlar şunlardır:

 • Benzodiazepinler
 • Trisiklik antidepresanlar
 • Nöroleptikler veya anti-psikotikler
 • Lityum
 • Triptofan
 • Moklobemid gibi monoamin oksidaz inhibitörleri (depresyon tedavisinde kullanılır)
 • Sitalopram gibi selektif serotonin geri alım inhibitörleri (S SRİ) (depresyon, OKB ve panik atak gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır)
 • Doktorunuz, REVOXİN tedavisine başlamanızın sizin için güvenli olup olmadığını size söyleyecektir.

  Ayrıca, aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız doktorunuz veya eczacınıza söyleyiniz, dozunuzun değiştirilmesi veya size farklı bir ilaç verilmesi gerekebilir:

 • Ağrı ve eklem iltihabı (artrit) tedavisi için kullanılan aspirin (asetilsalisilik asit) veya aspirin benzeri ilaçlar
 • Bağışıklık sisteminin aktivitesini azaltan bir ilaç olan siklosporin
 • Ağrı ve kesilme belirtilerinin tedavisinde kullanılan metadon
 • Anormal kalp ritminin tedavisinde kullanılan meksiletin
 • Epilepsi (sara) tedavisinde kullanılan fenitoin veya karbamazepin
 • Yüksek tansiyon ve kalp hastalıklarının tedavisinde kullanılan propranolol
 • Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan ropinirol
 • Migren tedavisinde kullanılan ‘toptan’ grubu ilaçlar, örn. sumatriptan
 • Aleıji tedavisinde kullanılan terfenadin
 • Astım ve bronşit tedavisinde kullanılan teofılin
 • Bir ağrı kesici olan tramadol
 • Varfarin, nikomalon veya kanın pıhtılaşmasını önlemek için kullanılan diğer herhangi bir ilaç
 • REVOXIN prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.