Revatio Yan Etkileri Nelerdir? Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

REVATIO nedir ve ne için kullanılır?

• REVATIO film kaplı tablettir. Etkin madde olarak 20 mg sildenafile eşdeğer 28.090 mg sildenafil sitrat içermektedir. REVATIO 90 tabletlik blister ambalajlarda sunulmuştur.

• REVATIO’nun içindeki sildenafil etkin maddesi, "fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleri" ilaçlar grubuna dahildir.

• REVATIO akciğerlerdeki kan damarlarını genişleterek kan basıncını (pulmoner hipertansiyonu) düşürür.

• REVATIO, pulmoner arteriyel hipertansiyonun (akciğerlerdeki kan damarlarında yüksek kan basıncı) tedavisinde kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi REVATIO’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Çok yaygın:

• Baş ağrısı,

• Yüz kızarması,

• Hazımsızlık,

• İshal,

• Kol ya da bacak ağrısı.

Yaygın olarak:

• Deri altında enfeksiyon (selülit),

• Nezle benzeri belirtiler,

• Yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı (sinüzit),

• Kansızlık (anemi),

• Sıvı tutulumu,

• Uykuya dalmada zorluk,

• Kaygı, endişe hali,

• Migren (Genellikle ataklarla seyreden, çoğunlukla tek taraflı olan baş ağrısı),

• Titreme,

• Karıncalanma hali, iğne batma hissi

• Yanma hissi,

• Ciltte duyarlılığın azalması,

• Gözün arka kısmında kanama,

• Görme bozukluğu,

• Bulanık görme,

• Gözlerde ışığa duyarlı olma,

• Cisimleri olduğundan farklı renklerde görme,

• Gözde tahriş,

• Gözlerde kızarıklık,

• Denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi,

• Bronşit,

• Burun kanaması,

• Burun akıntısı,

• Öksürük,

• Burun tıkanıklığı,

• Midede yanma,

• Midebağırsak iltihabı,

• Midede yanma hissi,

• Basur memesi(hemoroid),

• Karın gerginliği,

• Ağız kuruluğu,

• Saç dökülmesi,

• Deride kızarıklık,

• Gece terlemesi,

• Kas ağrısı,

• Sırt ağrısı,

• Yüksek ateş.

Yaygın olmayan:

• Görme keskinliğinde azalma,

• Çift görme,

• Gözde anormal hassasiyet,

• Erkeklerde göğüs büyümesi.

Deride döküntü de bildirilmiştir. İşitmede ani azalma veya kayıp bildirilmiştir.

Ayrıca, ereksiyon fonksiyon bozukluğu tedavisinde sildenafil alan hastalarda, bir veya iki gözde kısmi, ani, geçici veya kalıcı görme azalması veya görme kaybı bildirilmiştir.

Sildenafil kullananlarda uzun süreli sertleşme ve bazen ağrılı ereksiyon bildirilmiştir. Dört saatten uzun süren sürekli bir sertleşme durumunda hemen doktorunuza bildiriniz.

REVATIO Nasıl Kullanılır?

• REVATIO’yu daima doktorunuzun anlattığı şekilde alınız. Emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Önerilen doz, günde üç kez bir tablettir (üç kez 20 mg sildenafil). Tabletler yaklaşık 6-8 saat arayla aç ya da tok karnına alınmalıdır.

Tabletler ağızdan bir bardak suyla yutularak alınır.

Çocuklarda Kullanımı

REVATIO çocuklara ve 18 yaşın altındaki gençlere verilmemelidir.

Yaşlılarda Kullanımı

Doktorunuz sizin için özel bir doz ayarlaması yapmayacaktır.

Özel Kullanım Durumları

Böbrekleriniz ile ilgili probleminiz varsa doz ayarlaması gerekebileceğinden doktorunuza söyleyiniz. Karaciğer yetmezliği:

Karaciğeriniz ile ilgili probleminiz varsa doz ayarlaması gerekebileceğinden doktorunuza söyleyiniz.

Eğer REVATIO’nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

REVATIO

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

REVATIO’yu doktorunuzun size söylediği tablet miktarından fazla almayınız.

REVATIO’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

REVATIO Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Bir doz REVATIO almayı unuttuysanız, hatırladığınızda hemen ilacınızı alınız. Daha sonra her zamanki saatinizde bir sonraki ilacı alınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

REVATIO Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

REVATIO ile tedavinizin aniden kesilmesi hastalık belirtilerinde kötüleşmeye yol açabilir. Doktorunuz söylemedikçe tedaviyi kesmeyiniz. Doktorunuz tedavinin tamamen kesilmesinden birkaç gün önce dozun azaltılmasını isteyebilir. Bu ilacın kullanımı ile ilgili herhangi bir sorunuz olursa doktorunuza danışınız.

REVATIO kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

REVATIO Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer,

• Etkin madde sildenafile veya tabletin içeriğindeki herhangi bir yardımcı maddeye karşı aşırı duyarlılık reaksiyonunuz (alerjiniz) varsa.

• Nitratlar veya amil nitrat gibi nitrik oksit donörleri içeren ilaçlar alıyorsanız. Bu tür ilaçlar çoğu kez göğüs ağrısının (anjina pektoris) iyileşmesi için kullanılır. REVATIO, bu ilaçların etkilerinin ciddi olarak artışına neden olabilir. Bu ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Kısa süre önce inme veya kalp krizi geçirdiyseniz, ya da ağır karaciğer hastalığınız varsa ya da kan basıncınız (tansiyon) düşükse (büyük değer 90, küçük değer 50 mmHg’den az ise).

• Ketokonazol veya itrakonazol (mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır) ya da ritonavir (HIV için -İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü için AIDS) içeren ilaç alıyorsanız.

• "Non-arteritik anterior iskemik optik nöropati" (NAION) adı verilen gözdeki sinire kan akışı ile ilgili bir problem nedeniyle daha önce görme kaybı yaşadıysanız.

REVATIO Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer,

• Ağır kalp hastalığınız varsa,

• Görme alanında daralma ve gece körlüğü ile belirgin nadir görülen kalıtsal hastalığınız (Retinitis pigmentosa) varsa,

• Kırmızı kan hücrelerinde anormallik (orak hücreli anemi), kan kanseri (lösemi), kemik iliği kanseri (multipl miyelom) ya da peniste herhangi bir hastalık veya biçim bozukluğu varsa,

• Mevcut durumda mide ülseri, kanama bozuklukları (hemofili gibi) veya burun kanaması ile ilgili problemler varsa,

• Hastalığınız akciğerlerdeki atardamarın (arterler) tıkanıklığı veya daralmasından ziyade toplar damarların (venler) tıkanıklığı veya daralmasına bağlı ise,

• Pulmoner arteriyel hipertansiyonunuz varsa önceden Vitamin K antagonisti kullandınızsa,

• Retinovir kullanıyorsanız.

• Eğer ani görme kaybı ya da görmede azalma olursa veya ani işitme kaybı ya da sağırlık gelişmesi durumunda REVATIO almayı durdurunuz ve hemen doktorunuza bildiriniz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

REVATIO İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

REVATIO aç ya da tok karnına alınabilir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız, REVATIO almadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. REVATIO’nun kullanımı zorunlu olarak gerekli değil ise hamilelik esnasında almayınız.

Tedaviniz .sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

REVATIO tedavisine başladığınız zaman emzirmeyi kesiniz. REVATIO’nun etkin maddesinin anne sütüne karışıp karışmadığı bilinmemektedir. Emziriyorsanız doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Araç ve makina kullanımı

REVATIO baş dönmesine neden olabilir ve görmeyi geçici olarak etkileyebilir. Araç ya da makine kullanımından önce ilaca karşı nasıl bir reaksiyon gösterdiğinizi bilmeniz gerekir.

REVATIO Etken Maddesi Nedir?

Bu ürün laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransımz (dayanıksızlığınız, tahammülsüzlüğünüz) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Reçetesiz kullandığınız ilaçlar dahil herhangi bir ilaç kullanıyorsanız doktorunuza veya eczacınıza bilgi veriniz.

Akciğerlerdeki kan damarlarını genişleterek kan basıncının (pulmoner hipertansiyonun) düşmesi için başka tedaviler alıyorsanız (örn. bosentan, iloprost) REVATIO almadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

| Sarı kantaron (bitkisel tıbbi ürün), bakteriyel enfeksiyonların, (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) tedavisinde kullanılan rifampisin, epilepsi (sara hastalığı) tedavisinde diğer ilaçlarla birlikte kullanılan karbamazepin, fenitoin ve fenobabital içeren ilaçlar kullanıyorsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Kanın pıhtılaşmasını önleyici (örneğin varfarin) ilaçlar alıyorsanız REVATIO almadan önce doktorunuza veya eczacınıza bilgi veriniz.

Eritromisin, klaritromisin, telitromisin (bu ilaçlar bazı bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılan antibiyotiklerdir), sakinavir (HIV için -İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü için AIDS) veya nefazodon (zihinsel ruhsal çöküntü için) içeren ilaç alıyorsanız, REVATIO almadan önce doz ayarlaması gerekebileceğinden doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Yüksek kan basıncı tedavisi veya prostat problemleri için alfa-bloker tedavisi alıyorsanız REVATIO almadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

REVATIO prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.