Retrovir Prospektüsü ve Yan Etkileri Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

RETROVIR nedir ve ne için kullanılır?

RETROVIR™ antiretrovİral ilaçlar adı verilen grubunun bir üyesidir. İnsan bağışıklık yetmezliği virüsünün (HIV) yol açtığı enfeksiyonların (mikroorganizmaların yol açtığı hastalık) tedavisinde ve hamile kadınlarda HIV virüsünün (bir tür mikroorganizma) anneden çocuğa geçişinin azaltmasında kullanılır.

RETROVIR™ plastik kapaklı, 200 mPlik amber renkli cam şişelerde bulunmaktadır. Şişe ile birlikte bir dozlama şırıngası, açıldıktan sonra kullanılmak üzere polietilen tıpa ve çocuklar için emniyetli plastik kapak bulunmaktadır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi RETROVIR’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Retrovir için çok ciddi yan etki bildirimi yapılmamıştır.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın: Yaygın:

Yaygın olmayan: Seyrek:

Çok seyrek: Bilinmiyor:

10 hastanın en az birinde görülebilir.

10 hastadan en fazla birinde ve 100 hastadan en az birinde görülebilir.

100 hastanın en az birinde, 1000 hastanın en fazla birinde görülebilir.

1000 hastanın en fazla birinde görülebilir.

10000 hastanın en fazla birinde görülebilir.

Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden biri olursa RETROVIR’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

Yaygın:

 • Kansızlık (baş dönmesi, halsizlik, çarpıntı)
 • Nötrofil adı verilen beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma (sık enfeksiyon gelişme olasılığı)
 • Lökosit adı verilen beyaz kan hücrelerİnn sayısında azalma (sık enfeksiyon gelişme olasılığı)
 • Kanda karaciğer enzimlerinin seviyesinde artış
 • Kanda bİlirubın adı verilen maddenin seviyesinde artış (sarılık)
 • Yaygın olmayan:

 • Kanın pıhtılaşmasında görevli kan hücrelerinin sayısında azalma (kolay kanama)
 • Kemik iliğini etkileyen bir hastalık sonucu kırmızı ve beyaz kan hücrelerinin ve kanın pıhtılaşmasında görev atan hücrelerin sayısında azalma ile belirgin durum (pansitopeni)
 • Herhangi bir kas hastalığı (mİyopati)
 • Seyrek:

 • Saf eritrosit aplazisİ ( kemik iliğinin kırmızı kan hücresinden yoksun olması)
 • Kalp kası ile ilgili herhangi bir hastalık
 • Pankreas iltihabı
 • Vücutta aşırı yağ toplanması ile birlikte karaciğer büyümesi gibi karaciğer rahatsızlıkları
 • Kanda laktik asit adı verilen maddenin birikmesi (halsizlik, bulantı, kusma)
 • Anoreksi (iştah azalması )
 • Çok seyrek:

 • Kemik iliğinde hücre sayısının azalması sonucu gelişen kırmızı kan hücreleri, beyaz kan hücreleri ve kanın pıhtılaşmasında görevli hücrelerin sayısında azalması ile belirgin tablo (aplastİk anemi: kemik iliğinin yeterli miktarda kan hücresi üretememesi ile karakterize hastalık)
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Aşağıda kilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

  Çok yaygın:

 • Baş ağrısı
 • Bulantı
 • Yaygın:

  Sersemlik Kusma Karın ağrısı İshal

  Kas ağrısı Kırıklık

  Yaygın olmayan:

 • Nefes darlığı
 • Mide ve bağırsaklarda aşırı gaz toplanması
 • Deride döküntü
 • Kaşıntı
 • Ateş
 • Yaygın ağrı
 • Halsizlik
 • Seyrek:

 • Endişe
 • Depresyon (ruhsal çöküntü)
 • Uykusuzluk
 • Vücudun herhangi bir yerinde gelişen geçici uyuşma veya karıncalanma
 • Uyuklama
 • Kafa karışıklığı
 • Kasılmalar
 • Öksürük
 • • Ağız mukozasında renk değişimi

 • Tat bozuklukları
 • Hazımsızlık
 • Tırnak ve deride renk değişimi
 • Şiddetli kaşıntı
 • Terleme
 • Sık idrara çıkma
 • Erkeklerde memelerin büyümesi
 • Üşüme titreme
 • Göğüs ağrısı
 • Grip benzeri sendrom
 • Anneden çocuğa HİV bulaşmasını engellemek için RETROVIR1M kullanıldığında, maruz kalan bebeklerin kanlarında bulunan hemoglobin adı verilen maddenin miktarı azalmaktadır.

  Bunlar RETROVlR™’in hafif yan etkileridir.

  RETROVIR Nasıl Kullanılır?

  Yetişkinler ve 30 kg üstü ergenlerde kullanım: Tavsiye edilen doz günde 2 kez 250 mg veya 300 mg’dır. Doktorunuz sizin için gerekli ve uygun olan miktarı söyleyecektir.

  RETROVIR™ İçilir.

  Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Tavsiye edilen doz günde 2 kere 9mg/kg’dır. Doktorunuz size miktarı söyleyecektir.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Tavsiye edilen doz günde 2 kere 12 mg/kg’dır. Doktorunuz size miktarı söyleyecektir.

  Vücut ağırlığı 4 kg’dan daha az ağırlığı olan çocuklarda:

  Yaşlılarda Kullanımı

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliğinde kullanım: Doktorunuz böbrek bozukluğunuzun şiddetine göre ilacınızın dozunu ve uygulama sıklığını ayarlayacaktır.

  Karaciğer yetmezliğinde kullanım:

  Yaşlılarda Kullanımı

  Anneden bebeğe HIV geçişinin önlenmesinde kullanım: Hamileliğin 14. halfasından doğuma kadar geçen sürede tavsiye edilen doz, ağız yoluyla alınan 500 mg/gün’dür. Doğum süresince damar içine 1 saat içinde 2 mg/kg dozunda, bunu takiben göbek kordonu kesilene kadar 1 saat içinde 1 mg/kg dozunda sürekli infüzyon (damar yolundan) şeklinde verilir. Yeni doğan bebeğe 6 hafatalık olana kadar ağız yoluyla 2 mg/kg dozunda verilir. Ağızdan İlaç alamayan bebeklerde 6 saatte bir 30 dakikadan uzun süren İnfüzyonla (damar yolundan) 1.5 mg/kg dozunda uygulanır.

  RETROVIR™ ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair hir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  RETROVIR

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  RETROVIR™ kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  RETROVIR Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  RETROVIR Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  RETROVIRTM tedavisi yavaş yavaş azaltılmalı ve doktor gözetimi olmadan aniden kesİlmemelidir.

  RETROVIR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  RETROVIR Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  • Zidovudine veya RETROVIR™ ’un diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa (yardımcı maddeler listesine bakınız).

 • Eğer doktorunuz nötrofil adı verilen beyaz kan hücrelerinizin sayısının veya kırmızı kan hücresi sayısı ve/veya hemoglobin seviyenizin anormal derecede düşük olduğunu (anemi; kansızlık) söylediyse.
 • Yenidoğan bebekte sarılık varsa (kanda bilirubin adı verilen maddenin artması)
 • RETROVIR Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • RETROVIRim, HIV (İnsan bağışıklık yetmezliği virüsü) AIDS hastalığı etkeni
 • enfeksiyonunun cinsel yolla bulaşmasını engellemez, bu nedenle uygun koruyucu önlemler alınız.

 • RETROVIR™, HIV (İnsan bağışıklık yetmezliği virüsü) enfeksiyonunu tamamen
 • iyileştirmez, ancak hastalığınızın kontrol edilmesine yardımcı olur ve ilerlemesini yavaşlatır.

 • HIV (İnsan bağışıklık yetmezliği virüsü) enfeksiyonu bağışıklık sisteminizi baskılayacağından birçok hastalık yönünden risk altında olabilirsiniz. Doktorunuzla iletişiminizi kesmeyiniz ve ilacınızı düzenli kullanmaya devam ediniz.
 • RETROVIR™, HIV (İnsan bağışıklık yetmezliği virüsü) enfeksiyonunun anneden çocuğa geçmesini tamamen engellemez.
 • Tedavi sırasında kan değerlerinizde bazı değişiklikler olabilir bu nedenle doktorunuz düzenli aralıklarla kan testleri yaptırmanızı isteyecek ve alınan sonuçlara göre tedavinizi nasıl sürdüreceğine karar verecektir.
 • Tedavi sırasında laktik asİdoz (kanda aşırı miktarda laktik asit adı verilen maddenin birikimi) ve aşırı yağlanma ile birlikte karaciğer büyümesi gelişebilir, daha çok kadınlarda ve karaciğer hastalığı olanlarda gelişir. Bu durum seyrek görülür ancak ölümcül olabilir, bu nedenle tedaviniz süresince doktorunuz sizi yakından izleyecektir.
 • RETROVIR™ ile bir veya daha fazla antiretrovİral ilacı birlikte alıyorsanız vücudunuzdaki yağ dağılımında değişiklikler olabilir. Göbek çevresinde aşın yağ toplanması, sırtta, aşırı yağ toplanması, kol, bacak ve yüz kaslarında erime, memelerde büyüme bu değişikliklere dahildir.
 • HIV enfeksiyonu olan ve bağışıklığı ağır şekilde baskılanan hastalara uygulanan antiretrovİral ilaç tedavisinin ilk birkaç haftasında enfeksiyonu hatırlatan ve ciddi olabilen iltihap (ağrı, kızarıklık, şişme, ateş gibi) gelişebilir. Bu nedenle HIV tedavisine başladıktan sonra sağlık durumunda bir değişiklik olursa veya ağrı, kızarıklık, şişme ve ateş gibi belirtiler fark ederseniz gecikmeden doktorunuzu bilgilendiriniz.
 • Karaciğer hastalığınız (Hepatit B veya C) varsa
 • Şişmansanız ve kadınsanız
 • Şeker hastalığınız varsa ya da insulin tedavisi görüyorsanız.
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

  danışın.

  RETROVIR İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  RETROVIR™’in gebeliğin ilk 14 haftasında kullanılması tavsiye edilmez. Sadece doktorunuz

  mutlaka gerekli olduğuna karar verirse kullanılabilir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hastalığın çocuğa geçmesini engellemek için HIV enfeksiyonu olan kadınların bebeklerini emzirmemeleri önerilmektedir. RETROVIR™’in içindeki maddelerinin küçük bir miktarı sütünüze geçebilir.

  Araç ve makina kullanımı

  RETROVIRrM,in araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde olumsuz bir etki oluşturması beklenmez. Yine de araç ve makine kullanırken dikkatli olunmalıdır.

  RETROVIR Etken Maddesi Nedir?

  RETROVIR™ glukoz ve hidrojenize glukoz İçerir, bu nedenle eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı toleransınızın olmadığı söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Bu tıbbi ürün 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

  Bu tıbbi ürün 500 mg gliserol ihtiva eder; Baş ağrısı, mide bulantısı ve ishale sebebiyet verebilir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Aşağıdaki ilaçları RETROVİR ile birlikte kullanmayınız:

 • Stavudin (HIV enfeksiyonu tedavisinde kullanılır)
 • Rifampİsİn (antibiyotik)
 • Aşağıdaki ilaçları RETROVİR ile birlikte dikkatli kullanınız:

 • Sodyum valproat, fenİtoin (sara nöbeti tedavisinde kullanılır)
 • Asiklovir, gansiklovir ya da interferon (virüs enfeksiyonları tedavisinde kullanılır)
 • Pirİmetamin (sıtma tedavisinde kullanılır)
 • Dapson (zatürre ve deri enfeksiyonları tedavisinde kullanılır)
 • Flukonazol ya da fluksitozİn (mantar enfeksiyonları tedavisinde kullanılır)
 • Pentamidin ya da atovakuon (parazit enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır)
 • Amfoterisin ya da kotrimoksazol (mantar ve bakteri enfeksiyonları tedavisinde kullanılır)
 • Probenesİd (gut hastalığı tedavisinde kullanılır)
 • Metadon (bağımlılık tedavisinde kullanılır)
 • Vinkristin, vinblastin ya da doksorubisin (kanser tedavisinde kullanılır)
 • Klaritromisin (antibiyotik)
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  3. RETROVIR™ misil kullanılır?

  RETROVIR prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.