Replic Ne İlacıdır? Prospektüsü ve Yan Etkileri

REPLIC nedir ve ne için kullanılır?

REPLİC, repaglinid içeren bir oral antidiyabetik ilaçtır. Repaglinid adlı etkin madde, pankreasınızın daha fazla insülin salgılatmasına yardımcı olarak kan şekerinizi (glukoz) düşürür.

Tip 2 diyabet, pankreasınızın, kanınızdaki glukoz seviyesini kontrol etmek için yeterli miktarda insülin üretemediği veya ürettiği insüline vücudunuzun normal tepki vermediği bir hastalıktır (daha önceleri insüline bağımlı olmayan diyabet ya da erişkinlik başlangıcı diyabet olarak bilinmekteydi).

REPLİC, diyet ve egzersize ilave olarak Tip 2 diyabetin kontrolünde kullanılır; tedaviye genellikle diyet, egzersiz ve kilo kaybının, tek başına kan şekerinizi kontrol etmeye (veya düşürmeye) yetmediği durumlarda başlanılır.

REPLİC ayrıca diyabet tedavisinde kullanılan diğer bir ilaç olan metformin ile beraber de kullanılabilir.

REPLİC, pembe renkli, yuvarlak, bikonveks tabletler içeren Alü/Alü blister ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi REPLIC’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Olası yan etkiler şunlardır:

Yaygın (10 hastadan l’e kadarını etkileyebilen)

• Hipoglisemikan şekerinin aşırı düşmesi (bakınız Hipoglisemi durumunda). Hipoglisemi riski başka ilaçların da kullanımına bağlı olarak artabilir.

• Karın ağrısı

• İshal

Seyrek (1000 hastadan l’e kadarını etkileyebilen)

• Akut koroner sendrom (ilaç kullanımdan kaynaklanmayabilir).

Çok seyrek (10.000 hastadan l’e kadarını etkileyebilen)

• Alerji (şişme, solumada zorluk, hızlı kalp atışı, baş dönmesi, terleme anafılaktik reaksiyonun (hızlı gelişen ve çok ciddi alerjik reaksiyon) belirtileri olabilir). derhal doktorunuza bildiriniz.

• Kusma

• Kabızlık

• Görme bozuklukları

•Ciddi karaciğer sorunları, anormal karaciğer fonksiyonu, kandaki karaciğer enzim seviyelerinin artması.

Sıklığı bilinmeyen

• Hipoglisemik koma veya bilinç kaybı (çok ciddi hipoglisemik reaksiyonlar bakınız. Hipoglisemi durumunda). derhal doktorunuza bildiriniz.

• Aşırı duyarlılık (ciltte kızarıklıklar, kaşıntı, döküntü ve kabarıklıklar)

• Kendini hasta hissetme (bulantı).

Eğer bu yan etkiler ağırlaşırsa doktorunuza bildiriniz.

REPLIC Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz sizin için en uygun olan dozu tespit edecektir.

Normal başlangıç dozu her ana yemekten önce 0.5 mg’dır.

Tabletleri bir bardak su ile ana yemeklerden hemen önce ya da 30 dakika öncesinden itibaren alınız.

Doz, doktorunuz tarafından her ana yemekten hemen önce veya 30 dakika öncesinden itibaren alınmak üzere, 4 mg’a kadar ayarlanabilir. Tavsiye edilen maksimum günlük doz 16 mg’dır. Doktorunuzun öngördüğünden fazla REPLİC kullanmayınız. REPLİC’i her zaman doktorunuzun size önerdiği şekilde kullanınız. Emin olmadığınız durumlarda doktorunuza danışınız.

Çocuklarda Kullanımı

REPLİC, 18 yaş altı hasta gruplarında çalışılmadığı için kullanımı önerilmez.

Yaşlılarda Kullanımı

REPLİC, 75 yaş üzeri hasta gruplarında çalışılmadığı için kullanımı önerilmez.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği:

Böbrek problemleriniz varsa REPLİC’i dikkatli kullanınız. Doktorunuza danışınız.

Karaciğer yetmezliği:

Yaşlılarda Kullanımı

Eğer ciddi bir karaciğer hastalığınız varsa REPLİC kullanmayınız (bakınız REPLİC’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ).

Eğer REPLİC in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

REPLIC

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Eğer çok fazla REPLİC aldıysanız, kan şekeriniz bir hipoglisemi durumuna neden olacak kadar düşük bir seviyeye gelebilir. Hipogliseminin ne olduğunu anlamak ve bu durumda ne yapılması gerektiğini öğrenmek için lütfen “Hipoglisemi durumunda’ bölümüne bakınız.

REPLİC’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

REPLIC Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Eğer REPLİC almayı unutursanız bir sonraki dozu normalde almanız gereken miktarda alınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

REPLIC Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Eğer REPLİC ile tedavi sonlandırılırsa, tedavinizde istenen etkiye ulaşılamaz.

Diyabetiniz daha da ilerleyebilir. Eğer tedavinizde herhangi bir değişikliğin gerekli olduğunu düşünürseniz öncelikle doktorunuza danışınız.

REPLIC kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

REPLIC Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Böbrek problemleriniz varsa REPLIC’i dikkatli kullanınız.

• Yakın zamanda büyük bir ameliyat geçirecekseniz ya da son zamanlarda ağır bir hastalık ya da enfeksiyon geçirdiyseniz, bu gibi durumlarda diyabetik kontrol sağlanamayabilir.

• 18 yaş altı veya 75 yaş üzerindeyseniz, REPLİC bu hasta gruplarında çalışılmadığı için kullanımı önerilmez.

Bu uyarılar, geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hipoglisemi durumunda:

Kan şekeriniz çok düşük seviyelere inerse hipoglisemik reaksiyon adı verilen bir durumla karşılaşabilirsiniz. Hipoglisemi (kan şekerinin düşmesi) aşağıdaki durumlarda ortaya çıkabilir:

• Gerekenden daha çok miktarda REPLİC alırsanız.

• Normalden daha fazla egzersiz yaparsanız.

• Aynı anda başka ilaçlar kullanıyorsanız ya da karaciğer veya böbrek sorunlarınız varsa (bkz. 2. REPLİC ’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler in diğer bölümleri).

Hipogliseminin uyarıcı belirtileri birdenbire ortaya çıkabilir. Soğuk terleme, soğuk ve solgun deri, baş ağrısı, hızlı kalp atışı, halsizlik, aşırı açlık hissi, geçici görme bozuklukları, baş dönmesi, alışılmamış yorgunluk ve güçsüzlük, sinirlilik veya titreme, endişe, gerginlik, zihin bulanıklığı ve konsantrasyon güçlüğü gibi belirtiler görülebilir.

Kan şekeriniz düşükse veya hipoglisemi belirtilerinin ortaya çıktığını hissediyorsanız glukoz tabletleri veya yüksek oranda şeker içeren hafif yiyecek veya içecekler alarak dinlenin. Hipoglisemi belirtileri kaybolduğunda veya kan şekeri düzeyiniz stabil hale geldiğinde REPLİC tedavisine devam edin.

Çevrenizdeki kişilere diyabet hastası olduğunuzu söyleyin ve hipoglisemiden dolayı oluşabilecek bayılma (bilinç kaybı) durumunda sizi yan yatırıp derhal medikal yardım çağırmaları gerektiği konusunda bilgilendirin. Bu durumda size hiçbir şekilde yiyecek veya içecek verilmemelidir, çünkü nefes borunuza kaçma ve boğulma ihtimali vardır.

• Ağır hipoglisemi tedavi edilmediği takdirde geçici veya kalıcı beyin hasarına ve hatta ölüme neden olabilir.

• Bayılmanıza neden olacak şiddette bir hipoglisemi yaşadıysanız veya sıklıkla hipoglisemi yaşıyorsanız, doktorunuza danışınız. Alınan REPLİC miktarında, diyet veya egzersiz programınızda ayarlamalar gerekebilir.

Kan şekeriniz çok yükselirse:

Hiperglisemi, kan şekerinizin çok fazla yükselmesi durumudur. Hiperglisemi aşağıdaki durumlarda ortaya çıkabilir:

• Gerekenden daha az miktarda REPLİC alırsanız

• Enfeksiyon geçirirseniz veya ateşiniz yükselirse

• Normalden daha fazla gıda alırsanız

• Normalden daha az egzersiz yaparsanız.

Uyarıcı belirtiler kademeli olarak ortaya çıkar. Bu belirtiler, sık idrara çıkma, susuzluk hissi, deride ve ağızda kuruluk olarak görülebilir. Doktorunuza danışınız. Alman REPLİC miktarında, diyet veya egzersiz programınızda ayarlamalar gerekebilir.

REPLIC İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

REPLİC’i ana yemeklerden önce alınız. Alkol REPLİC’in kan şekerini düşürücü etkisini değiştirebilir. Hipoglisemi belirtilerine dikkat ediniz.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız REPLİC kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

REPLİC’i emzirme döneminde kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

Kan şekeriniz çok düşük veya çok yüksekse araç ve makine kullanma kabiliyetiniz etkilenebilir. Lütfen bu durumun kendiniz ve başkaları için tehlike yaratabileceğini unutmayınız.

Çok sık kan şekeri düşmesi (hipoglisemi) yaşıyorsanız veya kan şekeri düşmesini (hipoglisemi) fark etmekte güçlük çekiyorsanız doktorunuzdan araç veya makine kullanıp kullanamayacağınız konusunda bilgi alınız.

REPLIC Etken Maddesi Nedir?

REPLİC her bir tablette 1 mg gliserol (%85) içermektedir. Kullamm dozunun eşik değerin altında olması nedeniyle gliserole bağlı herhangi bir etki beklenmez.

REPLİC her bir tablette 1 mmol (39 mg)’dan daha az potasyum ihtiva eder. Bu miktar önemsiz bir miktardır ve potasyuma bağlı herhangi bir etki beklenmez.

REPLİC’in diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Eğer doktorunuz reçetelerse, REPLİC’i diyabet tedavisinde kullanılan diğer bir ilaç olan metformin ile birlikte kullanabilirsiniz.

Eğer gemfibrozil (kandaki yüksek düzeydeki yağ oranını düşürmek üzere kullanılan bir ilaç) kullanıyorsanız, REPLİC kullanmamalısınız.

REPLİC’in etkisi, aldığınız diğer ilaçlara bağlı olarak değişebilir. Özellikle belirtilenler aşağıdaki gibidir:

• Monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOİ) (depresyon tedavisinde kullanılır)

• Beta blokör maddeler (yüksek kan basıncı ya da kalp rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır) •Anjiyotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleri (yüksek kan basıncı ve kalp rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır)

• Salisilatlar (öm. aspirin)

• Oktreotid (kanser tedavisinde kullanılır)

• Nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) (inflamasyon ve ağrıya karşı kullanılırlar)

• Steroidler (anabolik steroidler ve kortikosteroidler anemi veya enflamasyon tedavisinde kullanılır)

• Oral kontraseptifler (doğum kontrol hapları)

• Tiyazidler (diüretik idrar söktürücü)

• Danazol (meme kistleri ve endometriyozis tedavisinde kullanılır)

• Tiroid ürünleri (tiroid hormon seviyelerinin düşüklüğünün tedavisinde kullanılır)

• Sempatomimetikler (astım tedavisinde kullanılır)

• Klaritromisin, trimetoprim, rifampisin (antibiyotik ilaçlar)

• İtrakonazol, ketokonazol (mantar ilacıantifüngal)

• Gemfibrozil (kandaki yüksek yağ seviyelerinin tedavisinde kullanılır)

• Siklosporin (bağışıklık sistemini baskılamak üzere kullanılır)

• Fenitoin, karbamazepin, fenobarbital (epilepsi tedavisinde kullanılır)

• St. John’s wort (bitkisel ürün).

Eğer reçeieli ya da reçetesiz herhangi hir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

REPLIC prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.