Renagel Yan Etkileri ve Prospektüsü Prospektüsü ve Yan Etkileri

RENAGEL nedir ve ne için kullanılır?

1. RENAGEL nedir ve ne için kullanılır?

RENAGEL hemodiyaliz veya periton diyaliz tedavisi gören yetişkin böbrek yetmezliği hastalarında kandaki fosfat seviyesinin kontrol edilmesi için kullanılmaktadır. Böbrek kaynaklı kemik hastalığı gelişiminin kontrol edilmesi için RENAGEL ile kalsiyum destekleyicileri veya Vitamin D destekleyicileri gibi başka ilaçlann da kullanılması gerekli olabilir.

RENAGEL sindirim yolunda yiyeceklerden gelen fosfatı bağlar. Bu şekilde hemodiyaliz tedavisi alan yetişkin böbrek yetmezliği hastalanmn kanındaki serum fosfat seviyesini düşürür. RENAGEL1 kalsiyum içermemektedir. Dolayısıyla kandaki fosfat seviyesini düzenlemek için sadece kalsiyum tabletleri alınması ile karşılaştınldığında kandaki yüksek kalsiyum seviyesi görülme olayları azalacaktır.

RENAGEL aynı zamanda safra asitlerini bağlamaktadır. Bu şekilde kanınızdaki LDL seviyesini (kötü kolestrol) düşürmektedir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi RENAGEL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdaki yan etkiler RENAGEL kullanan hastalarda bildirilmiştir:

Cok sık (10 hastada 1 hastadan daha fazlasında görülen): bulantı, kusma, kann ağrısı, ishal, hazımsızlık, kabızlık, başağnsı, düşük kan basıncı, yüksek kan basıncı, ağn, kaşıntı.

Sık ( 10 hastada 1 hastadan daha azında ve 100 hastada 1 hastadan fazlasında görülen): gaz, kızanklık, boğaz ağnsı.

Cok nadir (10.000 hastada 1 hastadan daha azında görülen): barsak tıkanması.

Bu yan etkiler kronik böbrek yetmezliği nedeniyle de görülmektedir.

Kabızlık çok nadir olarak gözlenen barsak tıkanmasının öncü bir belirtisi olduğundan , böylesi bir durumda doktor veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Herhangi bir yan etki ciddileşir ya da burada belirtilmeyen başka bir etki ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

RENAGEL Nasıl Kullanılır?

RENAGEL’i doktorunuzun size verdiği gibi kullanmalısınız. Doktorunuz serum fosfat seviyeniz doğrultusunda dozunuzu belirleyecektir. Yetişkinler ve yaşlılar için (> 65 yaş) önerilen RENAGEL başlama dozu herbir öğün ile günde 3 defa alman bir veya iki adet tablettir.

RENAGEL’in başka ilaçlarla beraber kullanılması gereken durumlarda, doktorunuz diğer ilacı RENAGEL’den bir saat önce veya üç saat sonra almanızı tavsiye edebilir veya diğer ilacın kan seviyesini takip edebilir.

Doktorunuz kanınızdaki fosfat seviyesini düzenli olarak kontrol edecektir ve kanınızda istenen fosfat seviyesine ulaşmak amacıyla öğün başına 15 tablet olmak üzere RENAGEL dozunuzu ayarlayacaktır.

RENAGEL

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Hastalarda bildirilmiş herhangi bir aşırı doz vakası bulunmamaktadır.

3/4

RENAGEL Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

RENAGEL Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

RENAGEL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

RENAGEL Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Kanınızdaki fosfat seviyesi düşükse

• Barsaklannızda tıkanma varsa

• Etkin madde sevelamer veya formülasyonda yer alan diğer yardımcı maddelere karşı alerjiniz (aşm duyarlılık) varsa

RENAGEL Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Çocuklar: Çocuklardaki güvenirliği ve etkinliği belirlenmemiştir. Bu nedenle 18 yaşın altında iseniz RENAGEL almadan önce doktorunuz ile görüşmelisiniz.

RENAGEL’in etkililiği ve güvenliliği çocuklarda veya prediyaliz hastalarında incelenmemiştir. Aynca yutma problemi, mide veya barsaklannda motilite (hareket edebilme) problemi, mide içeriği alıkonması, barsakta aktif enflamasyonu olan hastalarda ve mide veya barsaklarından önemli cerrahi operasyon geçirmiş hastalarda test edilmemiştir. Bu durumlardan herhangi biri sizde bulunuyor ise RENAGEL almadan önce doktorunuz ile görüşmelisiniz.

Böbreğinizin durumuna veya aldığınız diyaliz tedavisine bağlı olarak kanınızda düşük veya yüksek seviyede kalsiyum bulunabilir. RENAGEL kalsiyum içermediğinden doktorunuz aynca bir kalsiyum tableti verebilir.

Böbreğinizin durumuna bağlı olarak kanınızdaki Vitamin D seviyesi düşük olabilir. Dolayısıyla doktorunuz kanınızdaki Vitamin D seviyesini gözlemlemeli ve gerekli olduğunda ilave olarak Vitamin D vermelidir. Birçok vitamini içeren destekleyici bir tedavi almıyor iseniz, kanınızda aynı zamanda Vitamin A, E, K ve folik asit seviyeleri düşük olabilir. Bu nedenle doktorunuz bu seviyeleri gözlemlemeli ve gerekli ise takviye yapmalıdır.

Başka bir fosfat bağlayıcısından RENAGEL’e geçerken, RENAGEL bikarbonat seviyesini düşürebileceğinden doktorunuz kanınızdaki bikarbonat seviyesini gözlemlemeyi düşünmelidir.

Periton diyalizi alan hastalar için özet not

Periton diyalizi tedavisine bağlı olarak peritonit (kann sıvısında enfeksiyon) gelişebilir ve bu risk poşet değişimleri sırasında steril tekniklere mutlak bir şekilde uyulması ile azaltılabilir. Kamınızda sıkıntı, karında şişme, kann ağnsı, karında duyarlılık, karında sertlik, kabızlık, ateş, titreme, bulantı veya kusma gibi herhangi bir belirti gözlemlediğinizde hemen doktorunuza bildirmelisiniz.

Vitamin A, D, E, K ve folik asit seviyesi düşüklüğü problemlerinde daha dikkatli bir şekilde gözlemlenmesini beklemelisiniz.

RENAGEL İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

RENAGEL’i yiyeceklerle beraber kullanmalısınız. Bununla birlikte size verilmiş olan diyete ve sıvı alımına sıkı bir şekilde uymalısınız.

Tabletleri çiğnemeyiniz. Tabletleri bütün olarak yutunuz.

2/4

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

RENAGEL’in güvenirliği hamile kadınlarda belirlenmemiştir.

Hamile iseniz, RENAGEL almadan önce doktorunuz veya eczacınız ile görüşünüz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

RENAGEL’in güvenirliği emziren kadınlarda belirlenmemiştir.

Araç ve makina kullanımı

RENAGEL’in araç ve makine kullanma yeteneği üzerine etkisinin olması

beklenmemektedir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Eğer herhangi bir ilacı şu anda alıyor veya son zamanlarda aldıysanızhatta reçetesiz olanlar da dahil olmak üzerelütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. RENAGEL siprofloksasin ile (bir antibiyotik) aynı anda alınmamalıdır.

Kalp ritmi problemleri veya sara hastalığı İçin ilaç kullanıyor iseniz, RENAGEL alırken doktorunuza danışınız.

RENAGEL ile siklosporin, mikofenolat mofetil ve takrolimus (böbrek nakli yapılmış hastalarda kullanılan ilaçlar) gibi ilaçların etkisi azalabilir. Bu ilaçları kullanıyor iseniz doktorunuz size gerekli tavsiyeleri verecektir.

Doktorunuz RENAGEL ile diğer ilaçlar arasındaki etkileşimleri düzenli olarak kontrol edecektir.

RENAGEL prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.