Remoxil Yan Etkileri Nelerdir? İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

REMOXIL nedir ve ne için kullanılır?

REMOXIL bakteri denilen mikroorganizmaların oluşturduğu hastalıklarda kullanılan bir antibiyotiktir. Amoksisilin, bakterilerin hücre duvarlarını bozarak ölümlerine neden olur.

REMOXİL tablet 500 mg amoksisilin içerir ve beyaz veya krem-beyaz renkli, iki yüzü çentikli oblong, bikonveks tablet. Her kutuda 16 tablet bulunur.

REMOXIL, duyarlı bakterilerin neden olduğu aşağıdaki çeşitli enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır:

 • Bademcik iltihabı (tonsillit), kafa kemiklerindeki boşluklarda gelişen iltihap (sinüzit), orta kulak iltihabı, boğaz enfeksiyonu gibi üst solunum yolları enfeksiyonlarında,
 • Bronşit, zatürre gibi alt solunum yolları ve akciğer enfeksiyonlarında,
 • İdrar kesesi (mesane), böbrek ve idrar yolu enfeksiyonlarında,
 • Lohusalık humması, düşük sonrası gelişen enfeksiyonlar, bel soğukluğu, yumurtalık kanalları, prostat iltihabı ve karın içi organlarda gelişen enfeksiyonlar gibi enfeksiyonlarda,
 • Çıban, abse, yılancık, sivilceler gibi cilt enfeksiyonlarında,
 • Mide ve oniki parmak bağırsağı ülserlerinin tekrarının önlenmesi amacı ile bu hastalığa etkili bir veya iki ilaç ile birlikte,
 • Bakterilerin neden olduğu kalp iç zarı enfeksiyonlarında,
 • Kann zan iltihabı, tifo ve tifo benzeri ateşler ve diş abselerinde de kullanılabilir.
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm diğer ilaçlar gibi, REMOXİL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa REMOXİL’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  Aşağıdaki yan etkiler çok seyrek (10.000 hastadan azında) görülür:

 • Aleıjik reaksiyonların bulgulan mevcutsa: deride kaşıntı, döküntü, yüzde, dudaklarda, dilde veya vücutta şişme ya da nefes almada güçlük. Bu durum nadiren ciddileşebilir ve ölüme neden olabilir.
 • Deri altı yüzeyde döküntü, veya toplu iğne başı gibi düz, yuvarlak noktalanmalar veya deride çürük gelişimi. Bu durum, aleıjik bir reaksiyon sonucunda kan daman duvarlarının iltihaplanması nedeni ile olabilir. Eklem ağrısına ve böbrek problemlerine yol açabilir.
 • REMOXİL aldıktan 7-10 gün sonra serum hastalığına benzer reaksiyon denilen gecikmiş bir aleıjik reaksiyon gelişebilir: Döküntüler, ateş, eklem ağrıları ve özellikle koltuk altı bölgedeki lenf düğümlerinin şişmesi gibi bulgular verebilir.
 • Özellikle avuç içlerinde ve ayak tabanlarında kaşıntılı, kırmızımsı mor lekeler, deride kabarık kurdeşen benzeri şişkin bölgeler, ağız, göz ve özel bölgede hassasiyet, ateş ve yorgunluk belirtileri eritema multiforme hastalığı nedeni ile olabilir.
 • Cildinizde veya göz çevresinde içi su dolu veya kanlı sıvı dolu kabarcıklar gelişir veya deriniz geniş alanlarda soyulmaya başlarsa, deri renginiz değişir, deri altında düzensiz kabarıklıklar belirirse, ağn ve kaşıntı gelişirse bu buğular farklı tipteki ciddi aleıjik deri hastalıklanmn belirtileri olabilir.
 • Kan testlerinizde alyuvarlar, akyuvarlar veya pıhtılaşma hücrelerinizde anormal azalmalar veya kan hücrelerinin parçalanması veya mukozalarda kanamalar veya derinizin altında toplu iğne başı gibi noktasal morarmalar gibi bulgulara rastlanırsa veya boğaz ağnsı, ateş gibi enfeksiyon bulgulan gelişirse
 • Uzun süren şiddetli veya kanlı, balgamlı ishaliniz olursa
 • Ciddi karaciğer fonksiyon bozukluğuna işaret eden bazı kan testlerinde bozulma, sanlık gibi bulgularınız varsa, idrannız koyu çıkıyorsa, dışkınızın rengi beyaz ise, şiddetli ishaliniz varsa veya kanamalannız oluyorsa bu bulgular karaciğer işlevlerinizde ciddi bozukluklar olduğunun göstergesi olabilir.
 • Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin acil tıbbi

  müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden biri olursa HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın

  hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Yaygın döküntü ve kaşıntınız varsa (Bu istenmeyen etki yaygın olmayan şekilde görülür yani 100 insandan birini etkiler)
 • Akut böbrek yetmezliği ve interstisyel nefriti düşündürecek idrar değişiklikleri, idrara çıkmada azalma veya kesilme, idrarda kan gibi bulgular, olursa veya ciddi böbrek yetmezliğini düşündürecek şekilde kan testlerinizde bozukluk mevcutsa (Bu yan etki çok seyrek görülür yani 10.000 kişiden birini etkiler)
 • Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza başvurunuz.

  Yaygın görülen yani 10 kişiden birinden fazlasını etkileyenler:

 • İshal
 • Hafif döküntüler
 • Bulantı
 • Yaygın olmayan, yani 100 kişiden birinden fazlasında görülen etki:

 • Kusma,
 • Çok seyrek görülen yani 10.000 kişiden birinden azında görülen etkiler:

 • Ağızda veya genital bölgede mantar hastalıkları
 • Sinirlilik, kaygı, davranış değişiklikleri, aşırı hareketlilik,
 • Nöbet geçirilmesi,
 • Baş dönmesi,
 • Uykusuzluk,
 • Ağızda veya dilde yaralar, dilde siyah tüylenme
 • Dişlerde renklenme (özellikle süspansiyon formlarında ve çocuk hastalarda daha sıktır)
 • İdrarda kristal görülmesi (kum dökme)
 • • Kan pıhtılaşmasında gecikme veya kırmızı kürelerin parçalanmasında hızlanma Bunlar REMOXİL’in hafif yan etkileridir.

  REMOXIL Nasıl Kullanılır?

  Doktorunuz alacağınız doz miktarını ve REMOXİL ile yapılacak tedavi süresini belirleyecektir. Doktorunuz başka şekilde önermedi ise, genellikle hafif ve orta şiddette enfeksiyonlarda günde iki kez 500 mg ya da üç kez 250 mg REMOXİL alınması veya şiddetli enfeksiyonlarda ya da alt solunum yolu enfeksiyonlarının tümünde günde iki kez 1 g veya günde 3 kez 500 mg REMOXİL almanız gerekir.

  Bel soğukluğu enfeksiyonlarında 3g tek doz alınması önerilir.

  Mide ülserinde günde 4 kez 500 mg, oniki parmak bağırsağı ülserinde günde iki kez 1000 mg diğer ilaçlar ile birlikte kullanılır.

  Riskli hastalarda kalp iç zarı enfeksiyonlarının önlenmesi için diş çekimi gibi işlemlerden bir saat önce 3 g, 6 saat sonra 1,5 g alınır.

  Tedaviye, kendinizi iyi hissetseniz bile doktorunuzun size söylediği süre boyunca devam ediniz. Bulgularınız geçtikten sonra en az 2 gün daha ilaca devam etmeniz önemlidir.

  REMOXİL, ağız yoluyla alınır.

  Tabletleri bir bardak su ile çiğnemeden yutunuz.

  Tabletleri düzenli aralıklara ve günün aym saatlerinde almaya özen gösteriniz.

  Çocuklarda Kullanımı

  Vücut ağırlığı 40 kg üzerinde olan çocuklarda erişkin dozları kullanılır. Doktorunuz enfeksiyonun tipine, şiddetine ve çocuğunuzun vücut ağırlığına göre alması gereken dozu hesaplayacaktır. (Vücut ağırlığının kilogramı başına 20 mg ile 45 mg arası günlük dozlar)

  Yenidoğan ve 3 aylıktan küçük çocuklarda uygulanacak en yüksek doz vücut ağırlığının kilogramı başına 30 mg günlük dozu geçmemelidir.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Genç hastalar için önerilen dozun aynısı önerilir.

  Böbrek yetmezliği:

  Doktorunuz şiddetli böbrek yetmezliğinde günlük dozu azaltabilir.

  Karaciğer yetmezliği:

  Bu konuda herhangi bir doz ayarlama gerekliliği bildirilmemiştir.

  Eğer REMOXİL ’in etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  REMOXIL

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  REMOXİL ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Yüksek dozlarda çok az sayıda hastada ilaca bağlı interstisiel nefrit (ilaca bağlı böbrek iltihabı) görülmüştür. İdrarda kristaller (kum dökülmesi) ve böbrek yetmezliği de gelişebilir.

  Doktorunuz gerekli destekleyici tedaviyi uygulayacaktır.

  REMOXIL Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Bir sonraki doz zamanı yakın değilse, hatırlar hatırlamaz REMOXIL dozunuzu alınız. Bir sonraki dozunuzu normal zamanında alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  REMOXİL ile tedavi sonlandırıldığmdaki oluşabilecek etkiler

  Doktorunuzla konuşmadan REMOXİL almayı aniden kesmeyiniz. Antibiyotiklerin uygunsuz kullanımları dirençli mikroorganizmaların gelişmesine neden olabileceği gibi hastalığınız gerektiği gibi iyileşmediği için enfeksiyon bulgularınızın devam etmesine beden olacaktır.

  REMOXIL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  REMOXIL Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer,

 • Amoksisilin’e veya REMOXİL’in içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine veya herhangi bir penisilin türevine karşı alerjiniz olduğu söylenmişse,
 • REMOXIL Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer,

 • Sefalosporinlere karşı alerjisiniz varsa, penisilinlere karşı da alerji gelişebilir.
 • REMOXİL tedavisi sırasında hafiften şiddetliye değişebilen ishal gelişimi olabilir. Bu durum psödomembranöz kolit denen ve bazen hayatı tehdit edebilen hastalık nedeni ile olabilir.
 • REMOXİL’e dirençli mikroorganizmalar ile (bakteri, mantar gibi) enfeksiyon gelişirse
 • Enfeksiyöz mononükleoz denilen virüs hastalığınız varsa (cilt döküntüsüne neden olabilir),
 • Antibiyotik ile tedaviniz uzun süredir devam ediyorsa (hekiminiz kan, böbrek ve karaciğer testleri ile sizi izleyecektir),
 • İdrar çıkışınızda azalma veya kum dökme gibi bir durumunuz varsa (ilacı kullanırken
 • yeterli miktarda sıvı almalısınız),

 • Frengi (bel soğukluğu) hastalığınız varsa veya olduğundan şüphe ediliyorsa
 • Böbrek yetmezliğiniz varsa,
 • Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen
 • doktorunuza danışınız.

  REMOXIL İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  REMOXİL, aç veya tok kamma alınabilir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  REMOXİL tablet, ancak hekim tarafından gerekli görüldüğü durumlarda gebelikte dikkatli kullanılabilir.

  REMOXİL tablet, östrojen içeren doğum kontrol haplarının etkinliğini azaltabilir. İlacı kullanırken doktorunuzun önerdiği etkili başka bir yöntemi de kullanmanız gerekebilir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Az miktarda anne sütüne geçer ve bebekte duyarlılık oluşturabilir. Hekiminiz tarafından aksi söylenmemişse emzirme sırasında kullanılması önerilmez.

  Araç ve makina kullanımı

  REMOXİL’in araç ve makine kullanımı üzerinde olumsuz bir etkisi olması beklenmez.

  REMOXIL Etken Maddesi Nedir?

  REMOXİL’in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu yardımcı maddelere karşı olumsuz bir etki beklenmez.

  Bu tıbbi ürün her dozunda 23 mg’dan daha düşük sodyum içermektedir. Bu miktar tuzdan kısıtlı diyeti etkileyecek kadar yüksek değildir. Yani esasında sodyum İçermediği kabul edilir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

 • Gut hastalığında kullanılan allopürinol kullanılmamalı
 • Kan sulandırıcı ilaçlar (antikoagülanlar) kullanılmamalı
 • • Östrojen içeren doğum kontrol ilaçları (diğer doğum kontrol yöntemlerini kullanmaya ihtiyacınız vardır)

 • Probenesid kullanılmamalı
 • Aynca REMOXİL bazı laboratuvar testlerinin sonuçlarını da hatalı etkileyebilir (idrarda şeker ölçümü, kanda östrojen vb maddelerin miktarları gibi).
 • REMOXIL prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.