Relpax Prospektüsü

Relpax, yuvarlak, konveks, bir yüzünde ‘Pfizer’, bir yüzünde “REP40” yazan portakal renkli 1, 3 ve 6 film kaplı tablet içeren, blister ambalajlarda bulunur.

Relpax, serotonin reseptör agonistleri olarak bilinen bir ilaç grubundandır. Serotonin beyinde doğal olarak bulunan ve damarların daralmasına yardımcı olan bir maddedir.

Relpax Nasıl Kullanılır?

Relpax’ı migren tipi baş ağrısının başlamasından sonra herhangi bir zamanda kullanabilirsiniz, ancak olabildiğince

erken dönemde almanız en iyisidir. Aura döneminde ya da migren atağını önlemek için Relpax kullanmayınız.

Olağan başlangıç dozu bir adet 40 mg tablettir.

Aldığınız ilk tablet migreninizi geçirmiyorsa, aynı atak için ikinci bir tablet almayınız.

Eğer aldığınız ilk tabletten sonra migren ağrınız geçer ve daha sonra tekrar başlarsa, ikinci bir tablet alabilirsiniz. Ancak ikinci tableti almadan önce birinci tableti almanızın üzerinden en az 2 saat geçmiş olmalıdır.

24 saat içinde 80 mg’dan daha yüksek doz almayınız.

Bir 40 mg Relpax tablet dozu migreninizi geçirmiyorsa, doktorunuza bildiriniz, doktorunuz gelecek ataklarda dozu iki adet 40 mg tablete artırabilir.

RelpaxT bir bardak suyla, çiğnemeden yutunuz.

Çocuklarda Relpax Kullanımı

Relpax 18 yaşın altındaki büyüme ve gelişme çağındakiler (adolesanlar) ve çocuklar için tavsiye edilmemektedir.

Yaşlılarda Relpax Kullanımı

Relpax 65 yaşın üzerindeki hastalar için tavsiye edilmemektedir

Tabletlerinizi kesinlikle doktorunuzun talimatlarına uygun olarak kullanınız. Emin olmadığınız takdirde doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği: Relpax hafif ve orta şiddette böbrek problemleri olan hastalarda kullanılabilir. Ancak maksimum günlük doz 40 mg’ı geçmemelidir. Bu ilaç ciddi böbrek hastalığı olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Karaciğer yetmezliği: Hafif veya orta şiddette karaciğer problemleri olan hastalarda doz ayarlanması gerekmez. Ciddi karaciğer bozukluğu olan hastalarda kullanımına ilişkin yeterli veri olmadığı için bu hastalarda kullanılmamalıdır.

Eğer Relpax’m etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Kazara kullanmanız gerekenden daha fazla Relpax kullanmışsanız hemen doktorunuz ile irtibata geçiniz veya en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz. İçerisinde Relpax tablet kalmış olup olmadığına bakmaksızın her zaman kullandığınız ilacın ambalajını yanınızda götürünüz.

Relpax Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eletriptana veya Relpax’m içerdiği diğer maddelere karşı alerjiniz varsa,

Ciddi karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa,

Orta, ağır veya tedavi edilmeyen hafif şiddette yüksek tansiyonunuz varsa,

Kalp ile ilgili bir probleminiz varsa (kalp krizi, göğüs ağrısı, kalp yetmezliği veya belirgin anormal kalp ritmi (aritmi), geçici ve ani olarak koroner arterlerde (kalp damarlarında) daralma

Periferik damar hastalığınız (dolaşım bozukluğunuz) varsa,

Hafif bile olsa, inme geçirdiy şeniz,

Migren için başka bir ilaç kullanıyorsanız,

Doktorunuz tarafından migreninizin, hemiplejik (bilinen migren belirtileri yanında kol ve bacak dahil vücudun bir yarısında kas güçsüzlüğü veya geçici felç durumu görülebilir), oftalmoplejik (baş ağrısı ve gözün hareketlerini kontrol eden sinirlerin bir bölümünde felç vardır) veya baziler (bilinen migren belirtileri yanında cümle kurmada güçlük, baş dönmesi, çift görme, kulakta çınlama ve dengesizlik görülür)tipte olduğu belirtilmişse

Relpax Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Relpax’ın Sarı Kantaron (St. John’s wort Hypericum perforatum) içeren bitkisel preparatlarla birlikte kullanımı sırasında istenmeyen etkiler daha sık görülebilir.

Diyabetiniz varsa,

Sigara kullanıyorsanız veya sigarayı bırakmak için nikotin replasman tedavisi görüyorsanız

40 yaşın üzerinde ve erkekseniz

Menopoz sonrası dönemde bir kadınsanız

Sizin veya ailenizde herhangi birinin koroner arter hastalığı varsa

Kalp hastalığı için yüksek riskiniz olduğu söylenmişse kullanmadan önce doktorunuza danışmaksınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Relpax İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Relpax aç karnına veya tok karnına kullanılabilir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Relpax Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız,

Relpax kullanmadan önce doktorunuza danışınız. Hamilelerde güvenliliği bilinmemektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Relpax Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız doktorunuza danışınız. Relpax kullandıktan sonra 24 saat emzirmekten kaçınınız.

Araç ve makina kullanımı

Relpax kendinizi uykulu hissetmenize neden olabilir. Relpax aynı zamanda sersemliğe sebep olabilir. Bu nedenle migren atağı sırasında veya Relpax aldıktan sonra araç ve makine kullanmaktan kaçınmalısınız.

Relpax Etken Maddesi Nedir?

Relpax laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tolerans bozukluğunuz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Relpax alerjik reaksiyona sebep olabilen azo renklendirici (El 10) içerir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Relpax Kullanılır mı?

Bazı ilaçlar Relpax’ın etkisini değiştirebilir. Relpax birlikte kullanıldığı diğer ilaçların etkisini azaltabilir.

 • Ketokonazol ve itrakonazol gibi mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan ilaçlar
 • Eritromisin, klaritromisin ve josamisin gibi antibiyotikler
 • AIDS ve HIV (insan immün yetmezlik virüsü) tedavisinde kullanılan ritonavir, indinavir ve nelfınavir gibi proteaz inhibitörleridir.

Ergotamin (migren tedavisinde kullanılan bir ilaç) veya dihidroergotamin gibi ergotaminden türetilen ilaçları almadan 24 saat öncesi veya aldıktan 24 saat sonrasında Relpax kullanmamalısınız.

Sarı kantaron (St. John’s wort Hypericum perforatum) içeren bitkisel ürünler ile birlikte Relpax kullanılmamalıdır. Zaten san kantaron kullanıyorsanız, bırakmadan önce doktorunuza danışınız.

Relpax ile tedaviye başlamadan önce, eğer depresyon veya diğer psikiyatrik hastalıklar için S SRİ (seçici serotonin geri alım inhibitörleri) ve SNRI (serotonin noradrenalin geri alım inhibitörleri) adı verilen ilaçlardan birini kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz. Bu ilaçlar belirli migren ilaçları ile birlikte kullanıldıklannda serotonin sendromu adı verilen tehlikeli bir durumun gelişme riskini artırırlar.

Relpax Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Relpax’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Relpax’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Nefes alıp verirken aniden gelişen ıslık sesi, nefes alma güçlüğü; dudaklarda, yüzde veya göz kapaklarında şişme, kaşıntı veya deri döküntüsü (özellikle tüm vücutta). Bunlar aşırı duyarlılık reaksiyonu belirtileri olabilir.
 • Şiddetli olan ve boğazı da etkileyebilecek sıkışma ve göğüs ağrısı. Bunlar kalp ve dolaşım sistemine ilişkin problemler olabilir (iskemik kalp hastalığı).
 • Huzursuzluk, halüsinasyon (varsam), koordinasyon kaybı, hızlı kalp atımı, vücut sıcaklığında yükselme, kan basıncında hızlı değişimler ve reflekslerin aşırı aktif olması gibi serotonin sendromu olarak bilinen bir durumun bulgu ve belirtileri.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür

Yaygın Görülen Yan Etkiler

 • Boğaz ağrısı, burun akıntısı
 • Göğüs ağrısı veya sıkışma,
 • Yorgun veya uykulu hissetmek
 • Baş ağrısı
 • Sersemlik
 • Karıncalanma veya anormal his
 • Kas sertliği, güçsüzlüğü
 • Dokunma hissinde azalma
 • Vertigo (savrulma veya dönme hissi)
 • Çarpıntı veya artmış kalp atım hızı
 • Sıcaklık hissi veya yüz kızarması
 • Boğazda daralma hissi
 • Mide veya karın boşluğunda ağrı, hazımsızlık (mide bozukluğu), bulantı (kusma isteği oluşturan mide veya karın boşluğunda rahatsızlık hissi)
 • Hasta hissetme
 • Ağız kuruluğu
 • Terleme
 • Sırt ağrısı, kas ağrısı
 • Ağrı
 • Ürperme

Yaygın Olmayan Yan Etkiler

 • Anoreksi (iştah azalması ve kilo kaybı)
 • Heyecan ve kafa karışıklığı hissi, kendini iyi hissetmemek veya kendi gibi hissetmemek (depersonelizasyon), yorgunluk, depresyon, duygudurum değişiklikleri, uykusuzluk
 • Tremor (titreme)
 • Dokunma veya ağrı hissinde hassasiyet (hiperestezi), hareketlerde yavaşlama/ koordinasyon kaybı
 • Konuşmada bozukluk, tepkisiz kalma (stupor)
 • Halsizlik
 • Tat almada değişiklik, susama
 • Görme bozukluğu, göz ağrısı, kuru veya sulu göz
 • Işığa hassasiyet
 • Kulak çınlaması, kulak ağrısı
 • Periferik vasküler bozukluk (dolaşım bozukluğu)
 • Nefes almada güçlük, esneme
 • İshal
 • Dilde iltihap (inflamasyon) ya da iltihap oluşturan mikrobik hastalık (enfeksiyon)
 • Deri döküntüsü, kaşıntı
 • Eklem hastalığı (artroz), eklem ve kemik ağrısı
 • Sık ve çok idrara çıkma
 • Yüzde, ellerde ve ayaklarda şişme

Seyrek Görülen Yan Etkiler

 • Lenf bezlerinde şişme
 • Duygusal kırılganlık (duygu durum değişikliği)
 • Konjonktivit (göz enfeksiyonu)
 • Kalp atım hızında yavaşlama
 • Şok
 • Astım
 • Konuşma güçlüğü
 • Kabızlık
 • Boğazda veya göğüste iltihap oluşturan mikrobik hastalık (enfeksiyon)
 • Dilde şişme
 • Geğirme
 • Sarılık
 • Deri bozuklukları, kurdeşen
 • Eklemlerde bozulma (artrit)
 • Kas güçsüzlüğü
 • Seyirme
 • Meme ağrısı
 • Şiddetli ve uzun adet kanaması
 • AST (bir karaciğer enzimi) değerinde yükselme

Bildirilen ve bir kısmı ciddi olabilen diğer yan etkiler, bayılma, yüksek tansiyon ve kalın barsağın iltihabi durumudur. Ayrıca doktorunuz kan anormalliklerini test etmek için düzenli olarak kan örneği alabilir.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.