Regroton Yan Etkileri ve Prospektüsü Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

REGROTON nedir ve ne için kullanılır?

REGROTON, beyaz, yuvarlak, kenarları hafif eğimli, bir yüzünde CG, diğer yüzünde F/W basılı ve çentikli tablettir.

REGROTON, 20 tablet içeren blister ambalajlarda takdim edilmektedir.

REGROTON, yüksek kan basıncının düşürülmesinde kullanılan iki etkin maddeyi (rezerpin ve klortalidon) birleştiren bir ilaçtır. 0.25 mg rezerpin ve 50 mg klortalidon içeren bir tablet olarak sunulmaktadır.

Çoğu ilaç gibi REGROTON da etkin maddelerin yanı sıra yardımcı maddeler de içermektedir. Özel bir diyet uyguluyorsanız ya da alerjiniz varsa, doktorunuz ya da eczacınız size hangi maddelerin sorun yaratabileceğine dair tavsiyelerde bulunacaktır.

Klortalidon, idrar akışını artırarak vücuttaki tuz ve su miktarını azaltan bir idrar söktürcüdür. Uzun süreli kullanımda, bu etki kan basıncının düşürülmesine ve kontrol edilmesine yardımcı olur. Rezerpin, belirli sinir yolları boyunca sinir sinyallerini kontrol ederek etkisini gösterir ve bunun sonucunda kalp ve damarları etkileyerek kan basıncını düşürür.

REGROTON yüksek kan basıncının düşürülmesinde kullanılır. Yüksek kan basıncı, kalp ve arterlerin (atar damarların) iş yükünü artırır. Bu durum uzun süre devam ettiği takdirde, beyin, kalp ve böbreklerdeki damarlar hasar görebilir ve bu da inme, kalp yetmezliği ve böbrek yetmezliği ile sonuçlanır. Yüksek kan basıncı, kalp krizi riskini artırır. Kan basıncınızın normal düzeye indirilmesi bu hastalıkların gelişme riskini azaltır.

REGROTON, birbirinden farklı, ama birbirini tamamlayan iki mekanizmayla etki gösterir (bkz. yukarıdaki kısım) ve bu şekilde kan basıncını düşürür.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi REGROTON’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır: Çok yaygın : 10 hastanın en az 1 ‘inde görülebilir.

Yaygın :10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan :100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla

görülebilir. Seyrek Çok seyrek

:1.000 hastanın birinden az görülebilir. :10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Sıklığı bilinmeyen :Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.

Aşağıdaki istenmeyen etkilerden herhangi biriyle karşılaşırsanız mümkün olan en kısa sürede doktorunuza başvurunuz:

Yaygın:

• Konsantre olamama ya da depresyon,

• Kalp atışlarının düzensiz ya da yavaş olması.

Seyrek:

• Boğaz ağrısı, ateş ya da titreme (bir kan bozukluğuna ait belirtiler),

• Derinin ya da gözlerin sararması (sarılık)

• Ellerde, ayaklarda veya dudaklarda uyuşma ya da karıncalanma,

• Böbreklerde ya da damarlarda ağrı, ateş ya da idrar zorluğu ile birlikte ya da bunlar görülmeksizin iltihap,

• Olağandışı kanama ya da çürük (kan pulcuğu sayısında azalma belirtileri),

• Memelerde büyüme, ateş ya da şişlik,

• Süt salgısı,

• Bulanık görme.

Çok seyrek:

• Bulantı, kusma ya da ateşle birlikte karın ağrısı (pankreas iltihabı ya da karaciğer bozukluğu belirtisi),

• Böbrek ağrısıyla birlikte ya da böbreklerde ağrı görülmeksizin idrarda kan (glomerülonefrit belirtisi),

• Şiddetli baş ağrısı,

• İşitme problemleri,

• Solunum problemleri (akciğer iltihabı ve pulmoner ödem belirtileri),

• Kan kusma.

Yan etkilerin birçoğu tedaviyi durdurmanıza gerek kalmadan geçecektir. Aşağıdaki yan etkiler devam ettiği ya da rahatsızlık verdiği takdirde doktorunuza başvurunuz:

Yaygın:

• Uzanır ya da oturur pozisyondayken kalktığınızda sersemlik hissi veya baş dönmesi,

• Mide bozukluğu,

• İshal,

• Ağız kuruluğu,

• Mide ekşimesi ya da karın ağrısı (ülser belirtisi),

• Olağandışı yorgunluk ya da güçsüzlük (bazen potasyum kaybı belirtisi olabilir),

• Gerçekçi rüyalar ya da kabuslar,

• Burun tıkanıklığı,

• İştah kaybı ya da kilo alma,

• Deride güneş ışığına karşı duyarlılık artışı,

• Ereksiyon güçlüğü ya da cinsel ilgi kaybı.

Seyrek:

• Baş ağrısı,

• Kusma,

• Bulantı,

• Kabızlık,

• Eklemlerde ağrı,

• Sinirlilik,

• Huzursuzluk,

• Yüzde ve boyunda ani kızarıklık,

• Uyku problemleri

• İştah artışı,

• Kas ağrısı.

Çok Seyrek:

• Burun kanaması,

• Deride kızarıklık (purpura).

REGROTON Nasıl Kullanılır?

• Kan basıncı yüksek olan hastalar genellikle bu sorunla ilgili hiçbir belirti fark etmez. Birçoğu kendisini tamamen normal hisseder. Bu nedenle, kendinizi iyi hissetseniz bile doktor randevularınızı aksatmamanız ve ilacınızı doktorunuzun verdiği talimata uygun şekilde almanız daha da önemli hale gelmektedir.

• Bu ilacın yüksek kan basıncınızın kontrol edilmesine yardımcı olabilse de tamamen iyileşme sağlamayacağını unutmayınız. Dolayısıyla, kan basıncınızı düşürmek ve düşük değerlerde tutmak istiyorsanız bu ilacı size söylendiği şekilde almaya devam ediniz.

• Tedaviye en düşük dozda (yarım tablet) başlanır. Gerekiyorsa 2-3 hafta sonra dozaj bir tablete çıkarılır.

• Çoğu kişi için günde bir tablet yeterlidir ve bundan fazlasını almamalısınız.

• Bazı hastalar, yüksek kan basıncının kontrolü için yaşamlarının geri kalan kısmı boyunca ilaç almak zorundadır.

• Bu ilacın gerektiği gibi etki gösterdiğinden emin olmak için düzenli muayenelerde sizdeki ilerlemeyi kontrol etmek doktorunuz için önemlidir.

• Özellikle 65 yaşın üzerindeyseniz, bazı kalp, karaciğer ya da böbrek hastalıklarınız varsa veya potasyum takviyesi alıyorsanız, zaman zaman kanınızdaki potasyum miktarının ya da diğer minerallerin miktarının ölçülmesi gerekebilir. Doktorunuz size bununla ilgili önerilerde bulunacaktır.

• REGROTON, sadece ağızdan kullanım içindir.

• Normalde tabletleri yemek zamanında (tercihen kahvaltıda) bir miktar sıvıyla almalısınız.

• İlacınızı her gün aynı saatte almayı alışkanlık haline getirmeniz ilacı almayı hatırlamanıza yardımcı olacaktır.

Çocuklarda Kullanımı

Çocuklarda REGROTON kullanılması önerilmez.

Yaşlılarda Kullanımı

65 yaş ve üzerindeyseniz REGROTON’un etkilerine karşı daha duyarlı olabilirsiniz. Zaman zaman kanınızdaki potasyum miktarının ya da diğer minerallerin miktarının ölçülmesi gerekebilir. Doktorunuz size bununla ilgili önerilerde bulunacaktır.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliğiniz varsa doktorunuz size bu ilacı nasıl kullanmanız gerektiğini söyleyecektir.

Zaman zaman kanınızdaki potasyum miktarının ya da diğer minerallerin miktarının ölçülmesi gerekebilir. Doktorunuz size bununla ilgili önerilerde bulunacaktır.

Karaciğer yetmezliği:

Bazı karaciğer hastalıklarınız varsa zaman zaman kanınızdaki potasyum miktarının ya da diğer minerallerin miktarının ölçülmesi gerekebilir. Doktorunuz size bununla ilgili önerilerde bulunacaktır.

Ciddi karaciğer yetmezliğiniz varsa bu ilacı kullanmamalısınız.

Eğer REGROTON’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

REGROTON

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Doz aşımında aşağıdaki belirtiler ortaya çıkabilir:

• Şiddetli baş dönmesi, bayılma, koma veya kollaps (ani düşme / çökme ),

• Bulantı,

• Kalp atışlarında düzensizlik,

• Olağandışı yorgunluk, güçsüzlük ya da kas krampları.

REGROTON’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

REGROTON Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

İlacınızı almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alınız ve sonraki dozu her zamanki saatte alınız.

Eğer, ilacınızı almayı unuttuğunuzu fark ettiğinizde, sonraki dozun saati yaklaşmış ise, unuttuğunuz dozu atlayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

REGROTON Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Bulunmamaktadır.

REGROTON kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

REGROTON Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer:

• Rezerpine, klortalidona veya benzer bir yapıya sahip başka ilaçlara ya da REGROTON’un içerdiği yardımcı maddelere karşı karşı olağandışı ya da alerjik herhangi bir tepki gösterdiyseniz (hangi ilaçları kullanmamanız gerektiğinden emin değilseniz, doktorunuza ya da eczacınıza sorunuz),

• Aşağıdaki durumlar söz konusuysa:

Depresyonunuz (ya da depresyon öyküsü) varsa ya da yakın zamanda depresyona/ruhsal çöküntüye karşı etkili bir ilaçla tedavi gördüyseniz,

Parkinson hastalığınız ya da zaman zaman gelen nöbetleriniz varsa,

Mide ülseri, ciddi bir karaciğer ya da böbrek hastalığı,

Şiddetli böbrek ya da karaciğer hastalığı,

Tedaviye rağmen kanda kalsiyum düzeyi çok yüksekse veya potasyum ya da sodyum düzeyi çok düşükse.

• Gut hastalığınız (ya da gut hastalığı öyküsü) varsa,

• Hamileyseniz,

• Emziriyorsanız.

REGROTON Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer:

• Karaciğer ya da böbrek hastalığı,

• Dolaşım bozukluğu ya da kalp hastalığı,

• Şeker hastalığı (diyabet),

• Kanda potasyum düzeyinin düşük olması,

• Kanda kolesterol düzeyinin yüksek olması.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

REGROTON İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

REGROTON, yiyeceklerle birlikte (tercihen kahvaltı ile) alınmalıdır.

REGROTON kullandığınız süre boyunca doktorunuza danışmadan alkol kullanmayınız. Alkol kan basıncının daha fazla düşmesine neden olabilir ve/veya baş dönmesi ya da bayılma olasılığını artırabilir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamileyseniz REGROTON’u kullanmayınız.

Hamileyseniz, ya da hamile kalmayı planlıyorsanız bunu doktorunuza söyleyiniz.

Tedaviniz .sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

REGROTON kullanıyorsanız bebeğinizi emzirmeyiniz çünkü REGROTON anne sütüne geçer.

Bebeğinizi emziriyorsanız bunu doktorunuza söyleyiniz. Araç ve makina kullanımı

Yüksek kan basıncının tedavisinde kullanılan başka birçok ilaç gibi REGROTON da baş dönmesine neden olabilir ve konsantrasyonunuzu etkileyebilir. Yani araç veya makine kullanmadan ya da hızlı tepki vermenizi gerektiren başka şeyler yapmadan önce REGROTON’un sizi nasıl etkilediğini bildiğinizden emin olmalısınız.

REGROTON Etken Maddesi Nedir?

RERETON’un içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız, dozu değiştirmeniz ya da bazı durumlarda ilaçlardan birinin kesilmesi gerekebilir:

• Kan basıncının düşürülmesinde kullanılan ilaçlar (anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri gibi),

• Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar, özellikle de monoamin oksidaz inhibitörleri,

• Ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçlar,

• Kalp yetmezliğinin ya da kalp ritim bozukluklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar,

• Adrenalin ya da benzer maddeler içeren ilaçlar, örneğin göz damlaları, burun damlaları ve öksürük ilaçları ya da soğuk algınlığı için kullanılan ilaçlar,

• Lityum (bazı psikolojik durumların tedavisinde kullanılan bir ilaç),

• Ağrıyı ya da iltihabı hafifletmek için kullanılan ilaçlar, özellikle de Steroid yapıda olmayan iltihap giderici ilaçlar,

• Kortizon benzeri ilaçlar, steroidler,

• Digoksin (bir kalp ilacı),

• D vitamini ve kalsiyum tuzları,

• İnsülin ya da ağız yoluyla alınan şeker hastalığı ilaçları (antidiyabetik ilaçlar),

• Kolestiramin ve kolestipol, kanda yüksek kolesterol düzeylerinin tedavisinde kullanılan reçineler.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

REGROTON prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.