Reginon İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

REGINON nedir ve ne için kullanılır?

 • REGİNON, 21 drajelik ambalajlarda bulunur ve drajeler beyaz renktedir. Her bir draje etkin madde olarak 0.075 mg gestoden ve 0.03 mg etinilestradiol içerir.
 • Östrojen ve progesteron hormonlarını içeren ve ağız yoluyla alman doğum kontrol haplanna "Kombine Oral Kontraseptif ilaçfır. (KOK)”denir. REGİNON’da bu grupta yer alan bir ilaçtır.
 • REGINON’un içindeki gestoden ve etinilestadiol hormonları hipofız bezinden (beynin alt kısmında yer alan ve önemli hormonlar salgılayan bir bez) salgılanan ve folikülün (yumurta hücresini içeren ufak kesecik) yumurtlama aşamasına kadar olgunlaşması için gerekli olan folikül uyarıcı hormonun (FSH) ve luteinleştirici hormonun (LH, adet döngüsünde yer alan bir hormon) salgılanmasını baskılarlar ve böylece yumurtlama engellenir.
 • Gestoden servikal mukusu koyulaştırır, bu sayede spermin ovuma ulaşması engellenir. Fallop tüplerinin (rahim üst köşelerinden yumurtalıklara kadar uzanan tüp şeklindeki yapılar) hareketleri ve salgılan da etkilenebilir. Aynca gestoden rahim iç zannı da incelterek döllenmiş bir yumurtanın yerleşmesini engeller.

  • REGİNON, gebeliği önlemek amacıyla kullanılır.

  Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi REGINON’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  İlaç kullanımıyla ilişkili ciddi reaksiyonlar dahil yan etkiler için ayrıca ‘REGİNON’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ ve ‘REGİNON’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ’ bölümlerine bakınız. Bu bölümleri dikkatle okuyunuz ve gerekirse derhal doktorunuza başvurunuz.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın: 10 hastanın en az 1 inde görülebilir.

  Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor: Eldeki verilerden tahmin edilemiyor.

  Yaygın:

 • Depresif duygu durumu, duygu durum değişiklikleri
 • Baş ağrısı
 • Bulantı, karın ağrısı
 • Meme ağrısı, meme hassasiyeti
 • Kilo artışı
 • Yaygın olmayan:

 • Sıvı tutulumu
 • Cinsel istek azalması
 • Migren
 • Kusma, ishal
 • Döküntü, kurdeşen
 • Memede büyüme
 • Seyrek:

 • Aşmn duyarlılık
 • Cinsel istek artışı
 • Kontakt lense toleranssızlık
 • Eritema nodozum ve eritema multiforme gibi deri nekrozu ve deride ciddi kızarıklıklarla seyreden hastalıklar
 • Vajinal akıntı, memede akıntı
 • Kilo kaybı
 • Glukoz toleransında bozulma
 • KOK kullanan kadınlarda pazarlama sonrası dönemde bildirilen advers ilaç

  reaksiyonları, bölüm ‘REGİNON’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ

  KULLANINIZ1 başlıklı kısımda tartışılan aşağıdaki ciddi yan etkiler bildirilmiştir:

  KOK kullanımıyla ilişkiye dair sonuca varılmamış olan durumların ortaya çıkışı

  veya kötüleşmesi:

  Meme kanseri tam sıklığı doğum kontrol hapı kullananlarda çok hafif düzeyde artmıştır. Kombine oral kontraseptif kullanımıyla ilişkili neden sonuç ilişkisi bilinmemektedir.

  Kalıtsal anjiyoödem (kalıtsal olarak aleırji sonucu yüz ve boğazda şişme) izlenen kadınlarda ekzojen östrojenler anjiyoödem belirtilerini uyarabilmekte veya şiddetlendirebilmektedir.

  REGINON Nasıl Kullanılır?

  REGİNON, paketin üstünde oklarla gösterildiği yönde, her gün yaklaşık aynı zamanda bir miktar su ile alınmalıdır. Birbirini izleyen 21 gün boyunca her gün bir draje alınır. Bir sonraki pakete 7 günlük, sıklıkla kanamanın izlendiği, draje alınmayan dönemi takiben geçilir.

  Kombine oral kontraseptifler doğru şekilde kullanıldıklarında yılda yaklaşık 1 % başarısızlık riski bulunmaktadır. İlaç alımı unutulur ya da yanlış kullanılırsa bu oran artar.

  REGİNON ile ilk kutuya başlama: Bir önceki ay doğum kontrol hapı kullanılmıyorsa drajeler kanamanın ilk günü alınmaya başlanmalıdır. Drajelere kanamanın 2 ile 5. günleri arasında da başlanabilir ancak, bu durumda ilk 7 gün boyunca ek bir bariyer yöntemle (örneğin kondom) korunulmalıdır.

  Başka bir doğum kontrol hapmdan geçiş: Bir önceki doğum kontrol hapının son drajesinin alındığı günün ertesi günü REGİNON’a başlanmalıdır. En fazla drajesiz veya hormon içermeyen draje alman dönemin son gününe kadar ara verilebilir. Vajinal halka ya da flaster kullanılıyorsa REGİNON alımına bunların çıkarıldığı gün ya da en geç yeni uygulamanın yapılacağı gün başlanmalıdır.

  Sadece progesteron içeren bir yöntemden geçiş: Herhangi bir günde geçiş yapılabilir ancak draje aliminin ilk 7 günü ek yöntem kullanılmalıdır.

  Hamileliğin ilk 3 aymda gerçekleşen düşükten sonra: Hemen başlanabilir. Ek yönteme gerek duyulmaz. Doktorunuzun tavsiyesine göre kullanınız.

  Doğumdan ya da ikinci 3 ayda olan düşükten sonra: Emziren anne bebeğini sütten kesinceye kadar kullanılmamalıdır. Emzirmeyen kadınlarda doğumu ya da düşük yapanlarda düşüğü takip eden 21-28. günlerde başlanmalıdır. Eğer daha geç başlanacaksa kullanımın ilk 7 gününde ek bir yöntem kullanılmalıdır. Daha öncesinde cinsel birleşme olduysa, doğum kontrol hapına başlamadan önce hamilelik olmadığından emin olunmalı ya da bir sonraki kanama beklenmelidir.

  Drajeler, paketin üstünde gösterildiği yönde, her gün yaklaşık aynı zamanda bir miktar suyla alınmalıdır. Birbirini izleyen 21 gün boyunca her gün bir draje alınır. Doktorunuz REGİNON ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

  Değişik vas grupları:

  Çocuklarda Kullanımı

  İlk adet görmeden sonra endikedir.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Özel Kullanım Durumları

  Karaciğer yetmezliği: REGİNON şiddetli karaciğer yetmezliğinde

  kullanılmamalıdır.

  Böbrek yetmezliği: REGINON böbrek yetmezliği olan hastalarda özel olarak araştırılmamıştır. Mevcut veriler bu hastaların tedavisinde bir değişiklik yapılmasını ileri sürmemektedir.

  Eğer REGİNON’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  REGINON

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Çok fazla REGİNON almanın yaratacağı ciddi zararlı etkilerle ilgili herhangi bir rapor yoktur. Aşın dozda kullanımında bulantı, kusma ve genç kızlarda hafif vajinal kanama görülebilir. Eğer sizde bu belirtiler varsa doktorunuza başvurunuz.

  REGİNON’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  REGINON Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Bir drajeyi almayı unuttuğunuz güne bağlı olarak ilave doğum kontrol önlemleri almanız, örneğin kondom gibi bir bariyer yöntemi kullanmanız gerekebilir. Aşağıda belirtilenlere uygun şekilde drajenizi alınız. Aynca, aynntılı bilgiler için ‘unutulan draie çizelgesine’ bakınız.

  12 saatten daha az zaman geçmişse hatırlanır hatırlanmaz draje alınmalıdır. Sonraki drajeler de her zamanki gibi alınmaya devam edilmelidir.

  12 saatten fazla zaman geçmişse aşağıdaki 2 basit kural uygulanır;

  1. Draje alımına hiç bir zaman 7 günden fazla ara verilmez.

  2. 7 gün boyunca aralık vermeden draje alınması gereklidir. Günlük uygulamada şu öneriler verilebilir:

  1. haftada 1 draie unutulursa: Son unutulan draje hatırlanır hatırlanmaz alınmalıdır (aynı anda iki draje alınması gerekse bile). Sonraki drajeler her zamanki gibi alınmaya devam edilmelidir. Takip eden 7 gün boyunca ek bir yöntem kullanılmalıdır. Bu 7 günden önce cinsel birleşme olduysa hamilelik ihtimali göz önüne alınmalıdır.

  2. haftada 1 draie unutulursa: Son unutulan draje hatırlanır hatırlanmaz alınmalıdır (aynı anda iki draje alınması gerekse bile). Sonraki drajeler her zamanki gibi alınmaya devam edilmelidir. ilk unutulan drajeye kadar 7 gün boyunca drajeler hatasız alınmışsa ek yöntem kullanmaya gerek yoktur. Aksi takdirde ya da birden fazla draje unutulmuşsa ek yöntem kullanılmalıdır.

  3. haftada 1 draie unutulursa: Unutulan drajeye kadar 7 gün boyunca drajeler hatasız alınmışsa aşağıdaki 2 seçenekten birinin uygulanmasıyla ek yönteme gerek kalmaz. Aksi takdirde 1. seçeneğe ilave olarak ek yöntem kullanılmalıdır.

  1 Son unutulan draje hatırlanır hatırlanmaz alınmalıdır (aynı anda iki draje alınması gerekse bile). Kalan drajeler bitene kadar normal zamanda kullanılmalıdır. Bir sonraki kutuya hemen geçilmelidir. Kullanıcıda ikinci kutunun drajeleri bitene kadar kanama beklenmez, ancak draje alman günlerde lekelenme veya ara kanamalar görülebilir.

  2 Kullanılan kutu bırakılmalıdır. 7 gün aradan sonra (draje unutulan günler de dahil) yeni kutuya başlanır.

  Unutulan Draje Çizelgesi:

  Rirdco çok draje almayı unuttum

  ya da

  Yeni pakete

  başlamayı

  unuttum

  1. Hafta

  •* Hemen doktorunuza danışınız

  EVET

  Unutmadan önceki 7 gün içinde cinsel ilişkide bulundunuz mu?

  HAYIR

  Yalnızca 1 draje almayı unuttum (12 saatten fazla gecikme)

  2. Hafta

  3. Hafta

  Unuttuğunuz drajeyi alın ve drajeleri normal düzeninde almaya devam edin (bu, bir günde 2 draje kullanmanız anlamına gelebilir)

  Sonraki 7 gün boyunca bir bariyer yöntemi kullanın (kondom)

  • Unuttuğunuz drajeyi alın ve drajeleri normal

  düzeninde almaya devam edin (bu, bir günde 2 tablet kullanmanız anlamına gelebilir)

 • Unuttuğunuz drajeyi alın
 • Kutuyu bitirin
 • Drajesiz ara dönemi atlayın (drajesiz dönem yok). • Bir sonraki kutuyla devam edin
 • Mevcut kutuyu bırakın

  Draje kullanmaya ara verin (unutulan drajeler dahil en fazla 7 gün)

  Bir sonraki kutuyla devam edin

  Mide-bağırsak bozukluğu durumunda ek yöntem kullanılmalıdır. Draje alımmdan sonra 3-4 saat içinde kusma olursa unutulan drajeler için yapılan öneriler geçerlidir. Eğer normal draje alma programı değiştirilmek istenmezse, gereken ekstra drajeler başka bir kutudan alınmalıdır.

  Adet kanamasının öne almması ya da ertelenmesi: Adet kanamasını ertelemek için REGİNON almaya 7 günlük ara verilmeden, yeni bir paket ile devam edilir. Bu uzatma istenildiği sürece, 2. paketin sonuna dek sürdürülebilir. Bu süre içinde, ara kanama ya da lekelenme meydana gelebilir. Daha sonra olağan 7 günlük aradan sonra, REGİNON alımına normal şekilde devam edilir. Adet kanamasını haftanın başka bir gününe kaydırmak için drajesiz dönem istenildiği kadar kısaltılabilir.

  Adet kanamasının başlangıç gününün değiştirilmesi: Drajeleri belirtildiği gibi alırsanız periyodunuz her dört haftada bir yaklaşık aynı günde başlayacaktır. Bunu değiştirmek isterseniz, sonraki drajesiz dönemi kısaltmanız (asla uzatmanız değil) yeterlidir. Örneğin, periyodunuz genellikle Cuma günü başlıyorsa ve gelecekte periyodunuzun Sah günü (3 gün önce) başlamasını istiyorsanız ikinci paketinize her zaman başladığından üç gün önce başlamalısınız, Draje almadığınız dönemi çok kısa tutarsanız (örn: 3 gün veya daha az), bu drajesiz dönemde kanama olmayabilir. Sonraki paketi kullanırken ani kanama veya lekelenme görülebilir.

  REGİNON ile tedavi sonlandırıldığmda oluşabilecek etkiler

  REGİNON’u dilediğiniz her zaman bırakabilirsiniz. Eğer REGİNON’u gebe kalmak için bırakıyorsanız gebe kalmadan önce ilk adet kanamanızın gerçekleşmesini beklemeniz önerilir. Adet kanamanızın gerçekleşmesini beklemeniz gebe kalmak için hangi günlerde ilişkiye girmeniz konusunda size fikir verecektir. Gebe kalmak istemiyorsanız, diğer güvenilir doğum kontrol yöntemleri için doktorunuza danışınız.

  REGINON kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  REGINON Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Aşağıdaki durumlardan herhangi bir geçerli ise REGİNON’u kullanmayınız. Bunlardan herhangi biri size uyuyorsa, REGİNON’u kullanmadan önce doktorunuza danışın. Doktorunuz farklı bir hap tipi veya tümüyle farklı bir doğum kontrol yöntemi (hormonal olmayan) kullanmanızı tavsiye edebilir.

 • Bacaklarınızda (derin ven trombozu), akciğerlerinizde (pulmoner embolizm), kalbinizde (kalp krizi), beyninizde (inme) ya da vücudunuzun başka yerinde pıhtı ya da pıhtı hikayesi (önceden geçirilmiş/oluşmuş) varsa
 • Pıhtı riski varsa (Aynca bknz. "REGİNON’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ" bölümü)
 • Sol kola da yayılabilecek şiddetli göğüs ağnsına sebep olan anjina pektoris varsa (veya geçmişte olduysa)
 • Geçici istemik atak denilen kalıcı etkisi olmayan hafif bir inme varsa (veya geçmişte olduysa)
 • Görme bozukluklan, konuşma bozukluğu, vücudun herhangi bir yerinde güçsüzlük veya his kaybı gibi belirtilerin eşlik ettiği migreniniz varsa (veya geçmişte olduysa)
 • Damarlan etkilemiş şeker hastalığınız varsa,
 • Pankreas iltihabı (pankreatit) veya kan yağlarının artmış olduğu pankreas iltihabı öykünüz varsa,
 • Mevcut veya geçirilmiş karaciğer hastalığınız (belirtileri cildde sanlık ya da vücutta kaşıntı olabilir) varsa ve karaciğeriniz halen normal olarak çalışmıyorsa
 • İyi ya da kötü huylu karaciğer tümörünüz varsa (veya geçmişte olduysa)
 • Seks hormonlarının etkisi ile ilerleyebilecek olan kanser varsa (örneğin meme veya genital organ) (veya geçmişte olduysa)
 • Tanı konulmamış vajinal kanamanız varsa
 • Gebe iseniz veya gebe olduğunuzdan şüpheleniyorsanız
 • REGİNON’nun içerdiği maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşın duyarlılık) varsa, Alerjik reaksiyonun bazı belirtileri, kaşıntı, deride döküntü veya şişme olabilir
 • Bu koşullardan herhangi biri ilacı ilk kullandığınızda başınıza gelirse derhal kullanmayı bırakın ve doktorunuza danışınız. İlacı kullanmayı bıraktığınız zaman hormonal olmayan doğum kontrol önlemlerini kullanınız.

  REGINON Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Doktorunuz bu ilaca başlamadan önce ailenizdeki sağlık problemlerini, kan basıncınızı, hamile olma ihtimalinizi soracaktır. Ayrıca gerekliyse tedaviye başlamadan önce ve sonrasında düzenli aralıklarla göğüs, karın ve kasık muayenesi, smear testi ya da özel bir durumunuz olduğunda diğer kontrollerin yapılması gerekebilir.

  Aşağıdaki durum veya risk faktörlerinden birinin ilk kez ortaya çıkması veya alevlenmesi doğum kontrol hapı kullanımının kesilmesi gerektiğine işaret edebilir. Aşağıdaki durumlardan herhangi birisi sizin için geçerli ise doktoruna danışınız; kombine oral kontraseptif kullanımına son verilip verilmemesine ilişkin karan doktorunuz vermelidir:

 • Hafif damarsal hastalık veya hafif neffopati (böbrek yetmezliği), retinopati (retinanızı besleyen ince kan damarlarının zarar görmesi) veya nöropatinin (sinirlerde herhangi bir nedenle görülen bozukluklarduyu kaybı) eşlik ettiği diyabet (şeker hastalığı)
 • Yeterli kontrol altında olan yüksek tansiyon (sistolik >140 ila 159 mm Hg veya diyastolik >90 ila 94 mmHg hipertansiyon)
 • Porfiri (Karın ağrısı ve kas kramplarına neden olan bir çeşit kalıtsal hastalık)
 • Aşın kilo
 • Migren
 • Kalp damar hastalıklan
 • Aşağıda belirtilen durumlardan herhangi birinin bulunması durumunda doktorunuz tarafından, bireysel olarak kombine oral kontraseptiflerin kullanımına ait yararlar olası risklere karşı C değerlendirilmelidir. Bazı durumlarda REGİNON’u veya başka herhangi bir kombine doğum kontrol hapı kullanırken dikkatli olmanız gerekir ve doktorunuzun sizi düzenli olarak muayene etmesi gerekebilir. Risk faktörlerinin veya bu durumlardan herhangi birinin ilk kez ortaya çıkması, ya da olaylann şiddetlenmesi, artması halinde hemen doktorunuza başvurunuz. Kombine oral kontraseptif aliminin devam ettirilmesine veya kesilmesine doktorunuz karar vermelidir.

 • Sigara kullanıyorsanız
 • Şeker hastalığınız varsa,
 • Fazla kiloluysanız,
 • Yüksek tansiyonunuz (kan basıncınız yüksekse) varsa,
 • Kalp kapak hastalığınız veya belirli bir kalp ritm bozukluğunuz varsa
 • Damar iltihabımz varsa (yüzeysel flebit)
 • Varisiniz varsa
 • Yakın akrabalarınızda genç yaşta pıhtı oluşumu (bacakta derin ven trombozu, akciğerde pulmoner embolizm veya başka bir yerde), kalp krizi veya inme meydana geldiyse
 • Migreniniz varsa,
 • Epilepsiniz (sara) varsa
 • Sizde veya birinci dereceden ailenizde kolestrol veya trigliserid düzeyleri yüksekse
 • Yakın akrabalarınızda meme kanseri varsa veya geçmişte görüldüyse
 • Karaciğer veya safra kesesi hastalığınız varsa
 • Bağırsakta ülsere neden olan veya bağırsak duvannda kalınlaşma, mukozada ülser ve bölgesel lenf düğümlerinde büyüme ile belirgin Crohn hastalığınız ya da ülseratif kolit (kronik iltihabi bağırsak hastalığı) varsa,
 • Eklem ağrıları ve deri döküntülerine neden olan sistemik lupus eritematozusunuz varsa,
 • Böbrek yetmezliğine neden olan bir pıhtılaşma bozukluğu olan hemolitik üremik sendromunuz varsa,
 • Bir tür kansızlık olan orak hücreli aneminiz varsa
 • Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

 • Hamileliğe bağlı da ortaya çıkabilen yüzde san-kahverengi lekelenmeler (kloazma) varsa (Bbu durumda doğrudan güneşe veya ultraviyole ışığa maruz kalmayınız)
 • Herediter anjiyoödeminiz varsa (Yyüz, dil ya da boğazda şişme ve/veya yutma zorluğu veya soluma zorluğu ile birlikte kurdeşen gibi anjiyoödem semptomları yaşıyorsanız derhal doktorunuza başvurun. İçeriğinde östrojen bulunan ilaçlar anjiyoödem semptomlarına sebep olabilir veya kötüleştirebilir.)
 • Yukarıdaki maddelerden herhangi biri ilacı kullanırken ilk defa başımza gelir, tekrarlar veya kötüleşirse doktorunuza danışın.

  Kan pıhtıları

  Tromboz bir daman tıkayabilecek kan pıhtısı oluşumudur.

  Tromboz bazen bacağın derin damarlarında meydana gelir (derin ven trombozu). Venöz tromboembolizm (VTE) (toplardamarlarda kan pıhtısı oluşumu) bu ilacı alsanız da almasanız da gelişebilir. Hamile olduğunuzda da ortaya çıkabilir. Bir kan pıhtısı oluştuğu damardan ayrılırsa akciğer arterlerine ulaşıp bloke ederek ‘pulmoner embolizrri denilen hastalığa neden olabilir. Kan pıhtıları çok nadiren de olsa kalp damarlarında da meydana gelebilir (ve kalp krizine neden olabilir). Beyinde kan pıhtıları veya yırtılmış damarlar inmeye neden olabilir.

  Uzun süreli çalışmalar, kombine doğum kontrol haplarının kullanımı ile venöz ve arteriyel (toplardamar ve atardamar) kan pıhtıları, embolizm, kalp krizi veya inme riskinde artış arasında bir bağlantı olabileceğini göstermiştir. Bu olayların görülmesi seyrektir.

  Venöz tromboembolizm riski, kullanımın ilk yılında en yüksektir. Bu yüksek risk bir KOK9 a başlarken ya da aynı veya farklı bir KOK’a tekrar başlarken (4 hafta ya da daha uzun bir süre hap kullanmadıktan sonra) mevcuttur. Büyük bir çalışmadan elde edilen veriler, söz konusu riskteki artışın özellikle ilk 3 ay boyunca mevcut olduğunu göstermektedir.

  Düşük östrojen dozlu (<50 pg etinilestradiol) KOK kullananlarda VTE riski; KOK kullanmayıp gebe olmayan kadınlardaki riskten iki ila üç kat daha yüksek olup, gebelik ve doğumla ilişkilendirilen riskten daha düşüktür.

  Çok nadir olarak venöz veya arteriyel tromboembolik olaylar ciddi kalıcı sakatlıklara neden olabilir, hayati tehlike oluşturabilir, hatta ölümcül olabilir.

  Derin ven trombozu ve / veya pulmoner embolizm olarak görülen venöz tromboembolizm tüm kombine doğum kontrol haplarının kullanımı sırasında meydana gelebilir.

  Karaciğer, bağırsak, böbrek, beyin veya göz dahil vücudun başka kısımlarında son derece nadir olarak kan pıhtıları meydana gelebilir.

  Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini fark ettiğiniz takdirde ilacı almayı kesiniz ve derhal doktorunuza başvurunuz:

  Derin ven trombozu: Bacakta veya bacaktaki bir toplardamar boyunca tek taraflı şişlik; yalnızca ayaktayken veya yürürken hissedilebilecek ağrı veya hassasiyet; sıcaklık artışı; ciltte kırmızılık veya renk değişikliği.

  Pulmoner embolizm: Aniden ortaya çıkan, açıklanamayan nefes darlığı ya da hızlı soluma; kanın söz konusu olabileceği ani öksürük; derin solumayla artabilen keskin göğüs ağrısı; kaygı; şiddetli dengesizlik ve baygınlık hissi ya da baş dönmesi, sersemlik; hızlı veya düzensiz kalp atışı. Bu semptomlardan bazıları (ör, "nefes darlığı", "öksürük") özgün değildir ve daha yaygın ya da daha az şiddetli olaylar (ör, solunum yolu enfeksiyonlan) şeklinde yanlış yorumlanabilir.

  Arteriyel tromboembolizm (direkt olarak ya da toplardamardaki pıhtının koparak gelmesi sonucu atardamarlarda oluşan tıkanma)

  • İnme: Yüzde, bacak veya kolda, özellikle vücudun bir tarafında ani hissizlik ya da güçsüzlük; ani konfiızyon (bilinç bulanıklığı), konuşma ya da kavramada güçlük; bir ya da her iki gözde ani görme güçlüğü; ani yürüme güçlüğü, baş dönmesi, denge ya da koordinasyon kaybı; bilinen nedeni olmayan ani, şiddetli veya uzun süren baş ağrısı; bilinç kaybı ya da nöbetin eşlik ettiği ya da tek başına bayılma.

  • Diğer arteriyel damarları tıkayan kan pıhtıları: Bir kol ya da bacaktaki ani ağrı, şişme ve açık mavi renk değişikliği, ani karın ağrısı ("akut" abdomen).

  • Kalp krizi: Göğüs, kol ya da göğüs kemiği altında ağrı, rahatsızlık, basınç, ağırlık, sıkışma ya da dolgunluk hissi; sırt, çene, boğaz, kol ve mideye yayılan rahatsızlık; dolgunluk, hazımsızlık ya da boğulma hissi; terleme, bulantı, kusma ya da baş dönmesi; aşın güçsüzlük, kaygı ya da nefes darlığı; hızlı veya düzensiz kalp atışı

  Venöz veya arteriyel kan pıhtısı (örn. derin venöz tromboz, pulmoner embolizm, kalp krizi) veya inme riski, aşağıdaki faktörler ile artmaktadır:

 • Artan yaş,
 • Aşın kilo,
 • Ailede önceden geçirilmiş dolaşım bozukluğu (bacakta tromboz, akciğerlerde pulmoner embolizm (akciğerlerde pıhtı oluşumu) veya başka bir yerlerde, genç yaşta geçirilmiş kalp krizi ya da inme meydana geldiyse veya siz veya akrabalannızdan birisinde, kan pıhtısı oluşturma riskini artıracak bilinen veya şüphelenilen bir kalıtsal kan pıhtılaşma bozukluğu varsa. Bu durumda, herhangi bir kombine oral doğum kontrol hapı kullanmaya karar vermeden önce bir doktora danışmaksınız. Venöz veya arteriyel tromboza yatkınlığını/, olduğunu gösterebilecek bazı kan faktörleri arasında aktif protein C (ATC) direnci, hiperhomosisteinemi; antitrombin-III eksikliği, protein C eksikliği, protein S eksikliği, antifosfolipid-antikorlardır (antikardiyolipin antikoru, lupus antikoagülan) yer alır.
 • Uzun süre hareketsiz kaldıysanız (örneğin bacaklarınızdan birisi veya her ikisi alçıya ya da kınk tahtasına alınmışsa), büyük bir ameliyat geçirdiyseniz, bacaklarınızla ilgili
 • herhangi bir ameliyat olduysanız veya büyük bir travma geçirdiyseniz Bu gibi durumlarda doğum kontrol hapı alınmasının bırakılması (ameliyat planlanmışsa en az dört hafta öncesinden bırakılmalıdır.) ve tamamen iyileşip ayağa kalktıktan iki hafta sonrasına kadar yeniden başlanmaması gerekir.

 • Sigara kullanımı (Dolaşım bozuklukları ile ilgili yan etkilerin ortaya çıkma riski özellikle 35 yaş üzeri ve sigara içen kadınlarda daha da yüksektir. Özellikle 35 yaşın üzerindeyseniz bu ilacı kullanırken sigara kullanmayı bırakmalısınız),
 • Sizde veya birinci dereceden ailenizde kolestrol veya trigliserid düzeyleri yüksekse veya geçmişte olduysa)
 • Yüksek tansiyonunuz varsa, ilacı kullanırken yüksek tansiyon gelişirse ilacı bırakmanız gerektiği söylenebilir.
 • Migreniniz varsa,
 • Kalp kapak hastalığınız varsa,
 • Kalpte ritim bozukluğunuz varsa,
 • Doğumdan hemen sonra kadınlarda kan pıhtısı riski artar. Bu nedenle doğumdan ne kadar sonra kombine bir doğum kontrol hapı kullanmaya başlayabileceğinizi doktorunuza danışmaksınız.

  Kanser

  Meme kanseri, kombine doğum kontrol hapı kullanan kadınlarda biraz daha fazla gözlenmektedir ancak bunun tedavi sonucu gelişip gelişmediği bilinmemektedir. Örneğin, kombine doğum kontrol hapı kullanan kadınlarda daha fazla meme tümörü saptanmasının nedeni onların doktorları tarafından daha sık kontrol ediliyor olmalan olabilir. Meme tümörü riski kombine doğum kontrol hapı kesildikten sonra zamanla azalır. Memenizi düzenli olarak kontrol etmeniz önemlidir ve herhangi bir yumru hissettiğinizde doktorunuzla bağlantıya geçmelisiniz.

  Doğum kontrol hapı kullanıcıları arasında nadir vakalarda iyi huylu karaciğer tümörleri ve hatta daha da nadir vakalarda kötü huylu karaciğer tümörleri bildirilmiştir. İzole vakalarda bu tümörler hayati tehlike oluşturan iç kanamaya yol açmıştır. Olağandışı olarak şiddetli karın ağrınız olması durumunda doktorunuzla irtibata geçiniz.

  Serviks kanseri için en önemli risk faktörü inatçı insan Papilloma Virüs (HPV) enfeksiyonudur. Bazı çalışmalar ilacın uzun süreli kullanımının kadınlarda serviks kanseri geliştirme riskini artırdığım göstermektedir. Ancak cinsel davranışın veya İnsan Papilloma Virüsü (HPV) gibi diğer faktörlerin hangi boyutta riski artırdığı açık değildir.

  Periyotlar arasında kanama

  Tüm kombine doğum kontrol haplarında, ilk birkaç ay, periyotlarınız arasında düzensiz vajinal kanamalar (lekelenme veya ara kanama) olabilir. Hijyenik ped kullanmanız gerekebilir, ancak drajelerinizi normal bir şekilde almaya devam edebilirsiniz. Düzensiz vajinal kanama genellikle vücudunuz drajelere alıştığında kesilir (genelde yaklaşık 3 siklusluk draje alma sürecinden sonra). Kanama devam eder, şiddeti artar veya yeniden başlarsa doktorunuza söyleyiniz.

  Kanama olmazsa ne yapılmalıdır

  Tüm drajeleri düzgün bir şekilde alırsanız, kusma veya şiddetli ishal yaşamazsanız ve başka ilaç kullanmazsanız gebe olma olasılığınız çok düşüktür. REGİNON’u normal bir şekilde kullanmaya devam ediniz.

  Drajeleri hatalı bir şekilde alırsanız veya drajeleri düzgün bir şekilde almanıza rağmen beklenen kanama ardarda iki kez gerçekleşmezse gebe olabilirsiniz. Hemen doktorunuza danışınız. Gebe olmadığınızdan emin olana kadar bir sonraki pakete başlamayınız. Aynı zamanda, hormonal olmayan doğum kontrol önlemlerini kullanınız.

  Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  REGINON İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Drajeler her gün yaklaşık aynı zamanda bir miktar suyla alınmalıdır.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  REGİNON, hamilelikte kullanılmamalıdır. Eğer, REGINON kullanımı sırasında hamilelik meydana gelirse, kullanım durdurulmalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  REGİNON, emziren annelerde kullanılmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makina kullanımı

  REGINON Etken Maddesi Nedir?

  Bu tıbbi ürün laktoz monohidrat ve şeker içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülsüzlüğünüz (intoleransmız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Doktorunuza mutlaka hangi ilaçlan veya bitkisel ürünleri kullandığınız söyleyin. İlave doğum kontrol önlemleri (örneğin kondom) almanız gerekip gerekmediğini veya almanız gerektiği takdirde ne kadar kullanmanız gerektiğini veya ihtiyacınız olan başka bir ilaç kullanımını değiştirmeniz gerekip gerekmediğini söyleyebilirler. Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında REGİNON’un ya da kullanılan diğer ilacın etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

 • Sara hastalığı tedavisinde kullanılan fenitoin, primidon, karbamazepin, okskarbazepin, topiramat, felbamat, lamotrigin, barbitüratlar
 • Bir antibiyotik olan rifampisin, penisilinler, tetrasiklinler
 • Bir mantar ilacı olan griseofulvin
 • Sanrı kantaron otu (St. John’s wort)
 • HIV (AIDS hastalığı) tedavisinde kullanılan ritonavir ve nevirapin
 • Bağışıklık sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan siklosporin
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  REGINON prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.