Refresh Tears Lubricant Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

REFRESH TEARS LUBRICANT nedir ve ne için kullanılır?

REFRESH TEARS, 15 ml’lik LDPE (düşük dansiteli polietilen) şişelerde kullanıma sunulan bir göz damlasıdır, etkin madde olarak sodyum karboksimetilselüloz içermektedir.

REFRESH TEARS’m etki mekanizması tamamen mekaniktir. Göz yüzeyinde kayganlaştırıcı ve nemlendirici etkisi bulunmaktadır.

REFRESH TEARS, kuru göz sendromu (keratokonjunktivitis sicca) ve göz yaşı azlığının bulunduğu durumlarda kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi REFRESH TEARS LUBRICANT’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın: Yaygın:

Yaygın olmayan: Seyrek:

Çok seyrek:

Sıklığı bilinmeyen:

10 hastanın en az T inde görülebilir

100 hastanın Ti ila 10’u arasındaki kişide görülebilir

1.000 hastanın Ti ila 10’u arasındaki kişi sayısında görülebilir

10.000 hastanın 1’i ila 10’u arasındaki kişi sayısında görülebilir

10.000 hastanın birinden az kişide görülebilir Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor

Yaygın yan etkiler:

Gözde tahriş

Yanma ve rahatsızlık

Görme bozukluğu

Yaygın olmayan yan etkiler:

Gözde kızarıklık

Göz bölgesinde şişme

Gözde ağrı

Yabancı cisim varmış hissi

Bulanık görme

Gözde akıntı

Gözde kaşıntı

Göz kapağıda kızarıklık

Pazarlama sonrası deneyimler

Sıklık derecesi bilinmeyen yan etkiler: Gözde kızarıklık, gözde şişme belirtileri ile birlikte göz aleıjisi dahil aşın duyarlılık, göz kapağında ödem veya göz kapağıda kızanklık

Yan etkilerin ranorlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Aynca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

REFRESH TEARS LUBRICANT Nasıl Kullanılır?

Doktor tarafından başka şekilde önerilmedikçe, etkilenen göze gerektikçe veya günde 4 kez 1 ya da 2 damla uygulanır. Her tip kontakt lens ile birlikte kullanılabilir. Şişe açıldıktan sonra, 4 hafta içinde kullanılmalıdır. Her kullanımdan sonra kapağı kapatılmalıdır.

1. İlacınızı kullanmadan önce ellerinizi yıkayın. Boynunuzu geriye alın ve tavana bakm.

2. Alt göz kapağınızı küçük bir cep oluşacak şekilde yavaşça çekin.

3. Şişeyi ters çevirin ve tedavi uygulanması gereken her göze birer damla gelecek şekilde sıkın.

4. Göz kapağınızı bırakın ve gözlerinizi 30 saniye süreyle kapalı tutun.

Damla gözünüzün içine damlamazsa bir kez daha deneyin.

Çocuklarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda kullanımı ile ilgili özel bir bildirim bulunmamaktadır.

Özel Kullanım Durumları

Bobrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği ile ilgili özel bir bildirim bulunmamaktadır.

Eğer REFRESH TEARS’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

REFRESH TEARS LUBRICANT

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

REFRESH TEARS’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

REFRESH TEARS LUBRICANT Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

c

REFRESH TEARS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek herhangi bir etki bulunmamaktadır

REFRESH TEARS LUBRICANT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

REFRESH TEARS LUBRICANT Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

İlacın bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise ve bebeklerle 3 yaşın altındaki çocuklarda kullanmayınız.

Gözde ağn, görmede değişiklik, kızarıklığın ve tahrişin devam etmesi durumunda ya da durum kötüleşirse veya 72 saatten uzun sürerse, ilacın kullanımı kesip doktorunuza başvurunuz. Solüsyonun rengi değişir ya da bulanıklaşırsa kullanılmayınız.

Bir başka oküler ilacm birlikte kullanılması durumunda, söz konusu ilaç REFRESH TEARS damlatılmadan 15 dakika önce uygulanmalıdır.

Harici kullanım içindir. Bulaşmayı önlemek için damlalığın ucunu herhangi bir yüzeye değdirilmeyiniz. Kullandıktan sonra şişenin kapağını kapatınız.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

REFRESH TEARS LUBRICANT İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

REFRESH TEARS LUBRICANT İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ilacın kullanımına, hekim tarafından risk/yarar oranı değerlendirilerek karar verilmelidir.

Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

ilacın kullanımına, hekim tarafından risk/yarar oranı değerlendirilerek karar verilmelidir.

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makina kullanımı

Diğer göze uygulanan ilaçlarda olduğu gibi, REFRESH TEARS damlatıldıktan sonra gözünüzde bulanıklık oluşur ise, araç ya da makine kullanmadan önce görmenizin netleşmesini bekleyiniz.

REFRESH TEARS LUBRICANT Etken Maddesi Nedir?

REFRESH TEARS’ın bileşiminde dozu veya uygulama yolu nedeniyle özel uyan gerektiren herhangi bir yardımcı madde bulunmamaktadır.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Bir başka oküler ilacın birlikte kullanılması durumunda, söz konusu ilaç REFRESH TEARS damlatılmadan 15 dakika önce uygulanmalıdır

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

REFRESH TEARS LUBRICANT prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.