Rasetron Prospektüsü ve Yan Etkileri Yan Etkileri Nelerdir?

RASETRON’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Yan Etkileri Nelerdir?

Diğer tüm ilaçlar gibi, RASETRON yan etkilere neden olabilir, bununla birlikte yan etkiler herkeste görülmeyebilir. Aşağıdaki problem sizin için geçerliyse derhal bir doktora görünmelisiniz:

 • Alerjik reaksiyonlar (anafilaksi). Belirtiler arasında boğazın, yüzün, dudakların ve ağzın şişmesi ve nefes almada ve yutkunmada zorluk olabilir.
 • RASETRON kullanımı sırasında görülebilecek diğer yan etkiler:

  Çok yaygın: 10 hastadan 1 hastayı veya daha fazlasını etkiler

 • Baş ağrısı
 • Kabızlık (konstipasyon). Doktorunuz durumunuzu gözlemleyecektir.
 • Yaygın: 100 hastadan l’i ile 10’unu etkiler

 • Uyuma problemleri (insomnia)
 • Karaciğerinizin işlevlerinde kan testleri ile gösterilen değişiklikler
 • İshal (diyare)
 • Yaygın olmayan: 1000 hastadan l’i ile 10’unu etkiler

 • Deri döküntüleri veya alerjik deri reaksiyonu veya kurdeşen (ürtiker). Kırmızı, artmış kaşıntılı şişlikler işaretler arasındadır.
 • Kalp atışında (ritim) değişiklikler ve EKG’de (kalbin elektriksel kayıtları) değişiklikler
 • • Titreme, kas katılığı ve kas çekilmelerini de içeren anormal istemsiz hareketler

  Eğer bu yan etkiler ciddileşirse veya bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu, hemşirenizi veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  RASETRON Nasıl Kullanılır?

  RASETRON size doktorunuz veya hemşireniz tarafından uygulanacaktır. RASETRON dozu hastadan hastaya değişkenlik göstermektedir. Doz, yaşınıza, ağırlığınıza ve ilacı kusma ve bulantının önlenmesi veya tedavisi için kullanmanıza göre değişkenlik gösterir. Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

  RASETRON damarlara enjeksiyon şeklinde verilebilir (intravenöz).

  Radyoterapi veya kemoterapi sonrası kendini kötü veya hasta hissetmenin önlenmesi:

  Enjeksiyon size radyoterapinizin veya kemoterapinizin başlangıcından önce verilecektir. Damarınızın içine uygulanan enjeksiyon 30 saniye ila 5 dakika süresince devam eder ve doz genellikle 1 mg ila 3 mg arasındadır. RASETRON enjeksiyondan önce seyreltilebilir.

  Radyoterapi veya kemoterapi sonrası kendini kötü veya hasta hissetmenin tedavisi:

  Enjeksiyon 30 saniye ila 5 dakika arasında sürer ve doz genellikle 1 mg ila 3 mg arasındadır. RASETRON damarınıza enjekte edilmeden önce seyreltilebilir. İlk dozdan sonra hastalığınızı durdurmak için size daha fazla enjeksiyon yapılabilir. Her bir enjeksiyon arasında en az 10 dakika süre olacaktır. Günde alacağınız en yüksek RASETRON dozu 9 mg’dır.

  Steroidlerle kombinasyon:

  Adrenokortikal steroid olarak bilinen ilaçların kullanımı RASETRON enjeksiyonunun etkisini artırabilir. Steroid size radyoterapi veya kemoterapi öncesinde 8 ila 20 mg deksametazon olarak ya da; radyoterapi veya kemoterapi öncesinde ve sonrasında 250 mg metilprednizolon olarak verilir.

  Çocuklarda radyoterapi ve kemoterapi sonrası kendini kötü veya hasta hissetmenin önlenmesi veya tedavisi:

  RASETRON çocuğun kilosuna bağlı olarak belirlenen dozda ve yukarıda anlatıldığı şekilde damar içine enjeksiyon yoluyla verilir. Enjeksiyonlar seyreltilerek radyoterapi veya kemoterapi öncesinde 5 dakika süresince verilecektir. Çocuklara günde maksimum 2 doz en az 10 dakika arayla verilecektir.

  Ameliyat sonrası kendini kötü veya hasta hissetmenin tedavisi:

  Damarlarınıza RASETRON enjeksiyonunun verilmesi 30 saniye ila 5 dakika arasında sürecek ve doz genellikle 1 mg olacaktır. Size günde en fazla 3 mg RASETRON dozu verilecektir.

  Çocuklarda ameliyat sonrası kendini kötü veya hasta hissetmenin önlenmesi ve tedavisi: Cerrahiden sonra kendini kötü veya hasta hissetmenin tedavisi için çocuklara RASETRON enjeksiyonu verilmemelidir.

  Eğer RASETRON ’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  RASETRON

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  RASETRON

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Bu ilacın kullanımına ilişkin ilave sorularınız varsa, doktorunuza, hemşirenize veya eczacınıza sorunuz.

  RASETRON Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  RASETRON size doktorunuz veya hemşireniz tarafından uygulanacağından, kullanmanız gereken RASETRON dozunu unutmanız olası değildir. Yine de endişeleniyorsanız, doktorunuz veya hemşireniz ile konuşunuz.

  RASETRON Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  RASETRON tedavisini bırakmayı düşünüyorsanız, önce doktorunuza danışınız.

  RASETRON kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  RASETRON Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  RASETRON Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  RASETRON kullanmadan önce doktorunuzla, hemşirenizle veya eczacınızla aşağıdaki durumların sizin için geçerli olup olmadığını kontrol ediniz:

 • Eğer barsak tıkanıklığından kaynaklanan barsak hareketlerinde problemleriniz varsa
 • Kalp problemleriniz varsa, kanseriniz için kalbinize zarar verdiği bilinen bir ilaçla tedavi ediliyorsanız veya vücudunuzda potasyum, sodyum veya kalsiyum gibi tuzların düzeylerinde problemleriniz varsa (elektrolit anormallikleri)
 • Diğer "5-HT3 reseptör antagonisti" ilaçlarla tedavi ediliyorsanız. Bu ilaçlar RASETRON gibi bulantı ve kusmanın tedavisi ve önlenmesinde kullanılan dolasetron ve ondansetron’u içerir.
 • Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

 • ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Eğer hamile iseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız, doktorunuz size söylemedikçe RASETRON kullanmayınız.

 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

 • ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Eğer emziriyorsanız doktorunuz size söylemedikçe RASETRON kullanmayınız.
 • Araç ve makina kullanımı

  RA S ETRON ’ un araç veya makine kullanma yeteneğinizi etkilemesi beklenmemektedir.

  RASETRON Etken Maddesi Nedir?

  Bu tıbbi ürün, 27 mg sodyum klorür ve 0.00 126.00 mg’a kadar sodyum hidroksit (1 N) ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için gözönünde bulundurulmalıdır.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  RASETRON bazı ilaçların etkisini değiştirebilir. Aynı şekilde diğer bazı ilaçlar da RASETRON’un etkisini değiştirebilir.

  Aşağıdaki ilaçları alıyorsanız doktorunuza, hemşirenize veya eczacınıza söyleyiniz:

 • Düzensiz kalp atışım tedavi etmek için kullanılan ilaçlar
 • • Dolasetron ve ondansetron gibi diğer "5-HT3 reseptör antagonisti" ilaçlar ("RASETRON^ aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız” bölümüne bakınız)

 • Epilepsi tedavisinde kullanılan fenobarbital
 • Mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan ketokonazol
 • Bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılan antibiyotik eritromisin.
 • RASETRON prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.