Rasalas Ne İlacıdır? Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

RASALAS nedir ve ne için kullanılır?

RASALAS 1 mg tablet, 1 mg rasajilin (mesilat olarak) içerir.

RASALAS 1 mg tablet, 30, 60 ve 90 tabletlik blister ambalajlarda karton kutu içinde hasta kullanımına sunulmaktadır.

RASALAS tabletler, beyaz veya beyaza yakın renkli, yuvarlak, düz tablettir.

RASALAS, Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılır. Levodopa (Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan diğer bir ilaç) ile birlikte veya levodopa tedavisi olmaksızın kullanılabilir.

Parkinson hastalığında, beyinde dopamin üreten hücrelerin kaybı söz konusudur. Dopamin beyinde hareket kontrolünde rol alan bir kimyasaldır. RASALAS, beyinde dopamin düzeylerinin artmasına ve devam etmesine yardımcı olur.

RASALAS’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi RASALAS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Plasebo kontrollü klinik çalışmalarda aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir:

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde tanımlanmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az l’inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Çok yaygın:

 • Anormal hareketler (diskinezi) • Baş ağrısı
 • Yaygın:

 • Karın ağrısı
 • Düşme
 • Alerjik reaksiyon
 • Ateş
 • Grip (influenza)
 • Genel olarak kendini iyi hissetmeme (malez)
 • Boyun ağrısı
 • Göğüs ağrısı (anjina pektoris)
 • Sersemlik ve baş dönmesi ile birlikte görülen ayağa kalkarken düşük kan basıncı (ortostatik hipotansiyon)
 • İştah azalması
 • Kabızlık
 • Ağız kuruluğu
 • Bulantı ve kusma
 • Gaz
 • Anormal kan testi sonuçlan (lökopeni)
 • Eklem ağrısı (artralji)
 • Kas iskelet ağnları
 • Eklem yerlerinde enflamasyon (artrit)
 • Elde uyuşma ve kas zayıflığı (karpal tünel sendromu)
 • Kilo kaybı
 • Anormal rüyalar
 • Kas koordinasyonunda zorluk (denge bozukluğu)
 • Depresyon
 • Baş dönmesi (vertigo)
 • Uzun süreli kas kasılması (distoni)
 • Rinit (nezle)
 • Deride tahriş (dermatit)
 • Döküntü,
 • Gözlerde kanlanma (konjunktivit)
 • Ani idrar sıkışması
 • Yaygın olmayan

  İnme (serebrovasküler olay)

  Kalp krizi (miyokardiyal infarktüs) Deride döküntü (vezikülobüllöz döküntü)

  Aynca, plasebo kontrollü klinik çalışmalarda hastaların yaklaşık %1’inde deri kanseri bildirilmiştir. Bununla beraber, bilimsel veriler, belli bir ilacın değil, Parkinson hastalığının yüksek deri kanseri (sadece melanoma değil) riski ile ilişkili olduğunu ileri sürmektedir. Herhangi bir şüpheli deri değişikliği farkederseniz doktorunuzla görüşmelisiniz.

  Parkinson hastalığı, halüsinasyon ve konfüzyon belirtileri ile ilişkilidir. Pazarlama sonrası deneyimde, RASALAS ile tedavi edilen Parkinson hastalarında da bu belirtiler gözlemlenmiştir.

  Parkinson hastalığının tedavisi için bir veya birden fazla ilaç kullanan hastalarda bildirilen, dürtülere karşı koyamama, kendilerine veya başkalarına zarar verebilecekleri bir davranışı yapma veya yapmaya şiddetli istek duyma ile ilişkili vakalar mevcuttur. Bunlar dürtüsel kontrol bozukluğu olarak adlandırılırlar. RASALAS ve/veya Parkinson hastalığı tedavisi için diğer ilaçları kullanan hastalarda aşağıdaki istenmeyen etkiler gözlemlenmiştir:

  Saplantılı (aklından çıkaramadığı, irade dışı, yineleyici) düşünceler veya dürtüsel davranışlar (davranışlarının sonuçlarını düşünmeden hareket etme).

  Ciddi kişisel veya ailevi sonuçlar doğurabilecek aşırı kumar tutkusu.

  Kendinizle veya başkalarıyla ilgili değişmiş ya da artmış cinsel ilgi ve davranış, ör. cinsel istekte artış.

  Kontrol edilemez ölçüde ve aşırı alışveriş veya para harcama.

  Bu davranışlardan herhangi birini yaşıyorsanız doktorunuza söyleyiniz; bu belirtilerin nasıl idare edilebileceği veya azalabileceği konusunda yardımcı olacaktır.

  RASALAS Nasıl Kullanılır?

  RASALAS’ı her zaman doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Emin değilseniz doktorunuz veya eczacınız ile kontrol etmelisiniz.

  RASALAS günde bir kez bir tablet (1 mg) alınır.

  Ağızdan alınır. Yiyeceklerle birlikte veya tek başına alınabilir.

  Tabletleri yeterli miktarda sıvı ile alınız (örneğin, bir bardak su ile).

  Çocuklarda Kullanımı

  Çocuklarda ve adolesanlarda RASALAS kullanımı önerilmemektedir.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek bozukluğu

  Böbrek bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

  Karaciğer bozukluğu

  RASALAS hafif karaciğer bozukluğu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Hafif karaciğer bozukluğundan orta düzeyde karaciğer bozukluğuna ilerleme gösteren hastalarda kullanımı sonlandırılmalıdır. Şiddetli karaciğer bozukluğu olan hastalarda ise kesinlikle kullanılmamalıdır.

  Eğer RASALAS’m etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  RASALAS

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  RASALAS’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  RASALAS kutusunu doktorunuz veya eczacınıza göstermek üzere yanınıza alınız.

  RASALAS Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Bir sonraki dozu zamanı gelince alınız.

  RASALAS kullanmayı sonlandırırsanız

  RASALAS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  RASALAS Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  RASALAS Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Eğer hafiften orta düzeye karaciğer sorununuz var ise,
 • Derinizde daha önce görmediğiniz, şüpheli olabilecek değişiklikler fark ederseniz doktorunuzla konuşmalısınız.
 • Çocuklar:

  RASALAS’ın 18 yaşın altında kullanılması önerilmemektedir.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  RASALAS İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  RASALAS yemeklerle veya tek başına kullanılabilir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Gebelik sırasında ilaç kullanımına, doktorunuz tedavinin faydalarını fetusda meydana gelebilecek muhtemel riske karşı değerlendirerek karar verecektir. RASALAS gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Deneysel verilere göre RASALAS emzirmeyi olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle emzirme döneminde kullanılmamalıdır. Anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makine kullanımındaki etkileri üzerine bir çalışma yapılmamıştır. RASALAS’ın olumsuz olarak etkilemediğine yeterince emin oluncaya kadar motorlu taşıtlar dahil tehlikeli makineler kullanılmamalıdır.

  Araç ve makine kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

  RASALAS Etken Maddesi Nedir?

  Bu tıbbi ürün, her tablette 158,74 mg laktoz monohidrat ihtiva eder; eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  Aşağıdaki ilaçlardan birini RASALAS ile beraber kullanmadan önce mutlaka doktorunuza damsınız,

 • Antidepresanlar olarak bilinen ve depresyon tedavisinde kullanılan belirli ilaçlar (selektif serotonin geri alım inhibitörleri (SSRİ), selektif serotonin-norepinefrin geri alım inhibitörleri (SNRI), trisiklik veya tetrasiklik antidepresanlar)
 • Enfeksiyonlara karşı kullanılan antibiyotik siprofloksasin
 • Öksürük kesici dekstrometorfan
 • Göz damlaları, burun tıkanıklıklarını gidermek için burundan veya ağız yoluyla kullanılan ilaçlar (nazal ve oral dekonjestanlar) ve efedrin veya psödoefedrin içeren soğuk algınlığı ilaçları gibi sempatomimetikler.
 • RASALAS’m fluoksetin veya fluvoksamin içeren antidepresanlarla beraber kullanımından kaçınılmalıdır.

  RASALAS ile tedaviye başlamak için, fluoksetin tedavisini kestikten sonra en az beş hafta beklemeniz gerekmektedir.

  Fluoksetin veya fluvoksamin ile tedaviye başlamak için RASALAS tedavisini kestikten sonra en az 14 gün beklemeniz gerekmektedir.

  RASALAS prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.