Rapilysin Yan Etkileri Nelerdir? Ne İlacıdır?

RAPILYSIN nedir ve ne için kullanılır?

RAPILYSIN, enjeksiyon için steril liyofilize toz ve çözücüsü birlikte bulunur. Her ambalajda enjeksiyon için liyofilize toz içeren 2 adet flakon, 10 mL enjeksiyonluk su içeren kullanıma hazır 2 adet enjektör ve ayrıca enjeksiyonluk çözeltinin hazırlanması için kullanılan 2 adet sulandırma adaptörü ve 2 adet iğne bulunmaktadır.

Enjeksiyondan önce toz, kullanıma hazır enjektördeki enjeksiyonluk suyla çözülmelidir.

RAPILYSIN, bir rekombinant doku plazminojen aktivatörüdür ve belirli kan damarlarında oluşan kan pıhtılarının giderilmesi ve bu tıkalı damarlardaki kan akışının yeniden sağlanması (tromboliz) için kullanılan pıhtı çözücü (trombolitik) bir ilaçtır.

RAPILYSIN, kalp krizine neden olan kan pıhtılarının giderilmesi için akut miyokard enfarktüsü (kalp krizi) sonrasında kullanılmaktadır. Semptomlar başladıktan sonraki 12 saat içerisinde verilir. Kalp krizini takiben kalp fonksiyonun geliştirilmesi, kalp yetmezliği gelişiminin azaltılması ve kalp krizi ile ilişkili ölüm oranının azaltılması amacı ile kullanılır.

RAPILYSIN, ayrıca akciğer embolisi denilen kan pıhtısının neden olduğu tıkanmaya bağlı olarak görülen akciğer hastalığının tedavisinde kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi RAPILYSIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, RAPILYSIN’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Enjeksiyon yerinde kanlı su kabarcıkları (hematom)

Sindirim kanalında (örneğin, kanlı veya koyu renkli kusma veya dışkı), dişetleri veya idrar veya üreme kanalından kan gelmesi

Deri altında, gözlerde veya burunda kanama veya öksürüldüğünde kan gelmesi

Göğüs ağrısı,

Sara/epilepsi nöbeti, kasılma, konuşma bozukluğu, zihin bulanıklığı, beyin kanaması, felç

Ani alerji işaretleri örneğin yüzde, dudaklarda, dilde süratle gelişen şişkinlik veya vücudun diğer kısımlarında şişkinlik (ödem) veya hızlı nefes alıp verme, üşüme, seste boğukluk, nemli deri, hızlı ama zayıf nabız, baş dönmesi, sersemlik, kuvvetsizlik ve şok hali

Eller, ayaklar, bilekler, yüz dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmeleri

Şiddetli deri döküntüleri

Baygınlık

Nefes alırken zorlanma, öksürük

Hareket halindeyken soluklanmada problem

Kalp atım hızında değişiklikler; mesela çok yavaş veya çok hızlı atması, kalbinizde çarpıntı hissi

Kalbin atım ritminde bozulma

Tansiyonunuzda dengesizlik; mesela çok yüksek ya da çok düşük ise

Size göre daha az idrara çıkmanız

Ciltte benekler, "mor ayak", kangrenli parmaklar, kan basıncında yükselme, felç, görme bozukluğu, şiddetli karın ağrısı

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin RAPILYSIN’e karşı ciddi allerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Sistolik kan basıncı (büyük tansiyon) 160 mmHg’den yüksek olan hastalarda

Diyastolik kan basıncının (küçük tansiyon) 100 mm Hg’den yüksek olması

RAPILYSIN enjekte edilen yerde yanma hissi

İlk kez olmak üzere döküntü, kızarıklık gibi bir cilt rahatsızlığı veya hırıltılı solunum

Depresyon, sinirlilik hali

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Baş dönmesi (özellikle ayağa kalkınca)

• Aşırı yorgunluk

• Baş ağrısı,

• Görme bozuklukları,

• İdrar yapma sıklığında değişiklikler

Bunlar RAPILYSIN’in hafif yan etkileridir.

RAPILYSIN Nasıl Kullanılır?

RAPILYSIN genelde hastanede, bu konuda deneyimli bir sağlık görevlisi tarafından uygulanmaktadır. Bu ilaç liyofilize (enjeksiyonluk) toz şeklinde flakonlarda bulunmaktadır. Kullanılmadan önce liyofilize (enjeksiyonluk) toz, ambalajdaki enjektör içerisinde bulunan enjeksiyonluk su içerisinde çözülmelidir. Rapilysin içine başka bir ilaç eklemeyiniz. Sulandırıldıktan sonra elde edilen çözelti hemen kullanılmalıdır. Sadece berrak, renksiz çözeltinin enjekte edilmesi amacıyla, çözelti görsel olarak incelenmelidir. Çözelti berrak ve renksiz değilse atılmalıdır.

RAPILYSIN tedavisi kalp krizi semptomları başladıktan sonra en kısa sürede başlatılmalıdır.

Heparin ve RAPILYSIN aynı çözeltide karıştırılmamalıdır. Diğer ilaçlar da RAPILYSIN ile karıştırılmamalıdır. RAPILYSIN tercihen sadece RAPILYSIN enjeksiyonu amacıyla açılmış bir damar yolundan verilmelidir. RAPILYSIN uygulaması için ayrılan damar yolundan RAPILYSIN enjeksiyonu ile aynı zamanda, öncesinde veya sonrasında, başka bir ilaç enjekte edilmemelidir. Bu uyarı, yeni kan pıhtıları oluşumu riskinin azaltılması için RAPILYSIN’den önce ve sonra verilen heparin ve asetilsalisilik asit için de geçerlidir.

Aynı damar yolunun kullanılması gereken hastalarda, bu damar yolu (Y-bağlantı dahil olmak üzere) RAPILYSIN enjeksiyonundan önce ve sonra %0.9 sodyum klorür çözeltisi veya %5 dekstroz çözeltisi ile iyice yıkanmalıdır.

RAPILYSIN dozu:

RAPILYSIN bir 10 U enjeksiyon ve onu takiben 30 dakika sonra ikinci bir 10 U enjeksiyonla (çift bolus) verilmektedir.

Her enjeksiyon 2 dakikalık sürede yavaş hızda uygulanmalıdır. Enjeksiyon kazara damar dışına uygulanmamalıdır. Bu nedenle enjeksiyon sırasında ağrı hissediyorsanız kesinlikle sağlık görevlisine bu durumu bildiriniz.

Yeni kan pıhtıları oluşumu riskinin azaltılması için RAPILYSIN’den önce ve sonra heparin ve asetilsalisilik asit verilmektedir.

Heparin dozu:

Önerilen heparin dozu RAPILYSIN’den önce tek enjeksiyonla verilen 5000 I.U. ve onu takiben ikinci RAPILYSIN enjeksiyonundan sonra başlanarak infüzyon yoluyla verilen 1000 I.U. şeklindedir. aPTT değerlerinin normalin 1.5 ila 2 katında tutulması için heparin en az 24 saat süreyle (tercihen 48-72 saat) verilmelidir.

Asetilsalisik asit dozu:

RAPILYSIN’den önce verilen asetilsalisik asit dozu en az 250 mg 350 mg olmalı ve en az hasta taburcu edilene kadar bunu 75 150 mg/gün dozu takip etmelidir.

RAPILYSIN size, deneyimli bir hekim veya sağlık görevlisi tarafından uygulanacaktır.

Çocuklarda Kullanımı

Çocuklarda etkinliği ve güvenilirliği gösterilmemiştir. 18 yaş altındaki çocuklarda RAPILYSIN tedavisi önerilmemektedir.

Yaşlılarda Kullanımı

Yetişkinlerdeki gibi önerilir. 75 yaşın üzerindeki hastalarda tedavi riski artabileceğinden dikkat edilmelidir.

Özel Kullanım Durumları

Özel kullanım durumu yoktur.

Eğer RAPILYSIN’in etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

RAPILYSIN

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

RAPILYSIN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Doz aşımı durumunda kanama riskinde artış gözlenebilir. Doktorunuz buna yönelik takip ve gerekirse kanamayı durdurucu önlemler alacaktır.

RAPILYSIN Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

RAPILYSIN size kesinlikle deneyimli bir hekim veya sağlık görevlisi tarafından uygulanacaktır. Atlanan veya unutulan doz için doktorunuz karar verecektir. Uyarı hastalar için geçerli değildir.

RAPILYSIN ile tedavi sonlandığındaki oluşabilecek etkiler:

Doktorunuz size ilacın nasıl azaltılacağını ve kesileceğini bildirecektir.

Eğer bu ürünün kullanımına ilişkin başka sorunuz varsa doktorunuza veya eczacınıza sorun.

RAPILYSIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

RAPILYSIN Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer:

Reteplaz veya ilacın içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığınız (alerji) varsa

Kanama bozukluğunuz varsa

Kan inceltici ilaçlar (oral antikoagülanlar, örneğin varfarin) kullanıyorsanız

Beyin tümörü veya kan damarlarınızda sorun veya beyinde bir kan damarında genişleme (anevrizma) varsa

Artan kanama riskine neden olan diğer tümör türleriniz varsa

İnme geçirdiyseniz

Son 10 gün içerisinde dış kalp masajı uygulandıysa

Kontrol altına alınamayan şiddetli yüksek kan basıncınız (hipertansiyon) varsa

Mide veya ince barsağınızda ülser varsa

Yemek borusunda (özofagus) genişleyen kan damarlarınız varsa (sıklıkla karaciğer hastalığı bu duruma neden olmaktadır)

Şiddetli karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa

Pankreas veya perikardiyumda (kalp çevresindeki zar) akut iltihaplanma ve/veya kalp kasında enfeksiyon (bakteriyel endokardit) varsa

Şeker hastalığına (diyabet) bağlı olarak göz retinasında (gözün ağ tabakası) sorunlar veya kanamaya neden olabilecek başka göz bozuklukları yaşıyorsanız

Son 3 ay içerisinde şiddetli kanama, önemli bir yaralanma veya ameliyat geçirdiyseniz (örneğin, koroner arter bypass grefti (kalp damarlarını açmak için bir ameliyat) veya kafa veya omurgada ameliyat veya yaralanma), doğum yaptıysanız veya bir organ biyopsisi veya başka bir tıbbi/cerrahi işlem uygulandıysa.

RAPILYSIN Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer:

Beyindeki kan damarlarını etkileyen hastalıklar varsa

160 mmHg’den yüksek sistolik kan basıncı varsa

Mide ve barsak kanalında (gastrointestinal sistem), idrar yollarında veya üreme kanalında (vajina) son 10 gün içinde kanama varsa

Kalpte kan pıhtılaşması riskinin yüksek olduğu bir durum (örneğin, kalp kapağının daralması veya atriyal fibrilasyon denen ritim bozukluğu nedeniyle) varsa

Enfeksiyon olan bölgede kan pıhtılaşması ile bir damarda bakterilerin neden olduğu iltihaplanma (septik tromboflebit) veya tıkanan kan damarları varsa

75 yaşın üstünde iseniz

Çarpıntı veya kalp atışında düzensizlik hissediyorsanız

Diyastolik kan basıncı (küçük tansiyon) 100 mmHg’den yüksek ise

RAPILYSIN’in en yaygın yan etkisi kanamadır. Bu nedenle RAPILYSIN ancak bir acil servis doktorunun varlığında veya talimatıyla verilmelidir.

Tüm olası kanama bölgeleri konusunda (örneğin, enjeksiyon yerleri) çok dikkatli olunuz. RAPILYSIN ile birlikte verilen heparin de kanamayı artırabilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

RAPILYSIN İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Etkileşim yoktur

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile kadınlarda RAPILYSIN kullanımı ile ilgili deneyim mevcut değildir. Bu nedenle yaşamı tehdit eden durumlar dışında hamile kadınlarda bu ilaç kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

RAPILYSIN’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden RAPILYSIN tedavisi sırasında bebeğinizi emzirmemelisiniz. Trombolitik tedaviden sonraki ilk 24 saatte üretilen anne sütü atılmalıdır. Bebeğinizi tekrar ne zaman emzirebileceğiniz konusunda doktorunuzla görüşünüz.

Araç ve makina kullanımı

Bu ilaç hastane ortamında kullanıldığı için araç ve makine kullanımına etkisi söz konusu değildir.

RAPILYSIN Etken Maddesi Nedir?

Her bir RAPILYSIN flakon, 131 mg dipotasyum hidrojen fosfat ihtiva eder. Eğer böbrek işlevleriniz bozuksa veya kontrollü potasyum diyetinde iseniz, bu durumun göz önünde bulundurulması gerekir.

Her bir flakon sukroz içermektedir. Ancak kullanım yolu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Kanı incelten heparin ve antikoagülanlar gibi kan sulandırıcılar ve asetilsalisilik asit (ağrının hafifletilmesi ve ateşin düşürülmesi için birçok ilaçta bulunan aspirin maddesi), dipridamol, tiklopidin, klopidogrel gibi trombosit fonksiyonlarına müdahale eden ilaçlar kanama riskini artırabilir.

RAPILYSIN ile fiziksel olarak karıştırılmaması gereken ilaçlar için Bölüm 3’e bakınız.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

RAPILYSIN prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.