Rapifen Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Rapifen, 2 ml’lik ampullerde enjeksiyonluk solüsyon şeklindedir.

 • 1 ml Rapifen 0,5 mg alfentanile eşdeğer alfentanil hidroklorür içerir.
 • Rapifen 5 adet 2 ml’lik ampul içeren ambalajlar ile kullanıma sunulmaktadır.
 • Rapifen opioidler olarak adlandırılan güçlü ağrı kesiciler grubuna dahildir.
 • Rapifen tanı veya tedavi amaçlı ameliyatlarda kullanılan güçlü ve kısa etki süreli bir ağrı kesicidir.
 • Rapifen ayrıca genel his kaybı durumunu (narkoz veya anestezi) güçlendirir.

Rapifen Ampul Yan Etkiler Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Rapifen’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

İstenmeyen etkiler esas olarak ameliyatınız sırasında ortaya çıkacaktır ve doktorunuz tarafından müdahelede bulunulacaktır. Bu istenmeyen etkilerin bir bölümü ameliyatınızdan hemen sonra da görülebileceğinden, ameliyat sonrası bir süre gözlem altında tutulacaksınız.

 • Solunumun anormal derecede yavaş ve/veya zayıf olması ya da solunumun geçici olarak durması, solunum yollarınızın ya da ses tellerinizi içeren bölümün spazmı, hıçkırık,
 • Kalp atımlarınızın yavaşlaması, hızlanması, düzensizleşmesi,
 • Kan basıncınızın düşmesi ya da yükselmesi,
 • Kaslarınızda sertlik ya da yavaş, sert veya sıçrayıcı hareketler dahil istemsiz kas hareketleri,
 • Bulantı ve kusma,
 • Kalp veya solumun durması
 • Ürperme, halsizlik, ateş, baş ağrısı,
 • Sersemlik hali, uykuya meyil, uyaranlara yanıt vermeme, bilinç kaybı, kasılmalar,
 • Ajitasyon, ağlama, oryantasyonunuzun kaybolması, kendinizi normalden daha iyi ya da neşeli hissetme, rahatlık hissi.
 •  Burun kanaması, öksürük, kanınızdaki karbondioksitin fazlalaşması.
 • Görme bozuklukları, göz bebeklerinizde küçülme.
 • Alerjik deri hastalığı, kaşınma, aşırı terleme, deride kızarma, döküntü.
 • Ameliyat sonrası ajitasyon ya da bilinç bulanıklığı; solunum yolunuzla ya da sinir sisteminizle ilgili ameliyata bağlı komplikasyonlar ya da soluk yollarınıza tüp uygulanmasına bağlı ameliyatla ilişkili diğer komplikasyonlar da oluşabilir.
 • Enjeksiyonun yapıldığı yerde, toplardamarınızda ya da yapılan işleme bağlı ağrı da duyabilirsiniz.
 • Ciltte kızarıklık, kaşıntı, nefes darlığı ya da yüzde şişme gibi alerjik reaksiyonlar nadir meydana gelir ve teşhis edilebilirdir.

Rapifen Nasıl Kullanılır?

Uygulanacak Rapifen miktarı kişiye ve duruma bağlı olarak değişir. Doktorunuz vücut ağırlığınıza, yaşınıza ve tıbbi durumunuza göre ne kadar Rapifen kullanmanız gerektiğini belirleyecektir.

Uygulama Yolu ve Metodu

Rapifen damar içine enjeksiyon yoluyla uygulanır (intravenöz uygulama).

Rapifen, sodyum klorür ve glukoz intravenöz infüzyonlarıyla karıştırılabilir. Bu seyreltmeler plastik infüzyon setleriyle uygulanır ve 24 saat içinde kullanılmalıdır.

Yaşlılarda Rapifen Kullanımı

Yaşlı ya da güçten düşmüş kişilerde başlangıç dozu azaltılmalıdır.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği

Böbrek ve karaciğer fonksiyonlarında bozukluk olan hastalarda Rapifen dozları dikkatle ayarlanmalıdır.

Eğer Rapifen’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Rapifen 2 Doz Alınır mı?

Size gerekenden fazla doz verilmesi olası değildir, ancak böyle bir durumda doktorunuz gerekli önlemleri alacaktır. Başlıca belirtisi solunum zayıflamasıdır.

Rapifen’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Doz aşımı durumunda doktor için bilgi:

Acil önlemler

Hipoventilasyon veya apne oluşması durumunda, oksijen uygulayınız ve solunuma yardımcı olunuz ya da kontrol ediniz.

Solunum depresyonunu kontrol altına almak için naloksan kullanılmalıdır. İlave dozların gerekli olabileceğini unutmayınız.

Diğer önlemler

Eğer solunum depresyonuna kas sertliği eşlik ediyorsa, bir intravenöz nöromüsküler blok ajanı uygulanması gerekli olabilir.

Şiddetli veya devamlı hipotansiyona hipovolemi eşlik ediyorsa, parenteral sıvı uygulaması düşünülmelidir.

Hastayı dikkatle izleyiniz ve gerekirse ilave destekleyici tedavi uygulayınız.

Rapifen’i Kullanmayı Unuttuysanız

Rapifen doktorunuz tarafından size uygulanacağı için, sizin kullanmayı unutmanız olası değildir.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Rapifen İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler

Rapifen tedavisini doktorunuz sonlandıracak ve izleyecektir.

Rapifen kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Rapifen Hangi Durumlarda Kullanılmamalıdır?

Alfentanil hidroklorür veya Rapifen’in bileşiminde bulunan diğer bileşenlere (yardımcı maddeler listesine bakınız) veya benzeri bir ağrı kesiciye alerjiniz varsa kullanılmamalıdır.

Rapifen Hangi Durumlarda Dikkatli Kullanılmalıdır?

Sadece bu uygulamada uzman kişilerce verilmelidir. Rapifen güçlü bir ağrı kesici olduğundan solunumu zayıflatabilir. Bu durum ameliyattan sonra da ortaya çıkabilir. Bu nedenle ameliyattan sonra bir süre doktor gözetiminde tutulmanız gerekmektedir. Eğer şiddetli uyku hali veya solunum problemleri yaşarsanız hemen doktorunuza veya hemşirenize söyleyiniz.

Bazı bireylerin Rapifen kullanımı sırasında özellikle dikkatli olmaları gerekmektedir.

Uzun süredir opioid tedavisi alıyosanız veya opioid suistimal öykünüz varsa,

Tiroid fonksiyonlarınızda bozulma varsa,

Akciğer hastalığınız veya solunumunuzda azalma varsa,

Beyin ile ilgili rahatsızlığınız varsa,

Alkolizm öykünüz varsa,

Karaciğer veya böbrek fonksiyonlarınızda bozukluk varsa dikkatli kullanınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik de Rapifen Kullanımı

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz, sadece doktorunuz kesin gereklilik olduğuna karar verirse Rapifen kullanabilirsiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Rapifen kullandıktan sonraki 24 saat içinde bebeğinizi emzirmeyiniz, çünkü ilacın etkin maddesi sütünüze geçebilir.

Araç ve Makina Kullanımı

Rapifen’in dikkat durumunuz veya araba kullanma yeteneğiniz üzerine olumsuz bir etkisi olabilir. Rapifen uygulamasının ardından yeterli süre geçmeden (yaklaşık 24 saat) araç ve makine kullanmayınız.

Araç veya makine kullanmadan önce daima doktorunuza danışınız.

Rapifen’in İçeriğinde Bulunan Yardımcı Maddeler Hakkında Bilgiler

Rapifen her bir ampul 23 mg’dan daha az sodyum içerdiğinden, sodyuma bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Rapifen Kullanımı

Birçok ilaç Rapifen ile birlikte kullanılamayacağı için, başka bir ilaç alıyorsanız daima doktorunuzu bilgilendiriniz. Nadir olarak, birlikte kullanılmaları durumunda uygulanacak dozun ayarlanması gerekebilir.

Depresyon tedavisinde kullanılan monoamin oksidaz inhibitörleri adı verilen bir ilaç alıyorsanız Rapifen kullanmayınız. Bu ilaçlar Rapifen verilmeden önceki 2 hafta içerisinde kullanılmamalıdır.

Uzun süredir güçlü ağrı kesiciler alıyorsanız mutlaka doktorunuzu bilgilendiriniz. Dozun değiştirilmesi gerekebilir.

Düzenli olarak alkol kullanıyorsanız veya hareketlerinizi yavaşlatan bazı ilaçlar (uyku ilaçları, sakinleştiriciler, ruhsal bozukluklar için kullanılan ilaçlar) alıyorsanız mutlaka doktorunuzu bilgilendiriniz.

Eritromisin (bir antibiyotik), simetidin (mide rahatsızlıklarında kullanılan bir ilaç), ve diltiazem (belirli bazı kalp hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç) alıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz. Rapifen dozunun düşürülmesi gerekebilir.

AIDS (ritonavir) veya mantar (flukonazol, ketokonazol, itrakonazol) tedavisinde kullanılan bir ilaç alıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz. Rapifen dozunun değiştirilmesi gerekebilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.