Raniject İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

RANIJECT nedir ve ne için kullanılır?

RANİJECT, etkin madde olarak her bir ampulde 50 mg ranitidine eşdeğer miktarda ranitidin hidroklorür içerir. Ranitidin, H2-reseptör antagonistleri olarak adlandırılan ilaç grubuna dahildir. Bu ilaçlar midenizdeki asit miktarını azaltır.

RANİJECT, renksiz veya sarı renkte berrak bir çözeltidir. Kas içine veya damar içine uygulanmak üzere her biri 2 mİ çözelti içeren 5 ampullük ambalajlarda piyasaya sunulmuştur.

RANİJECT erişkinlerde (yaşlılar dahil) aşağıdaki durumlarda kullanılır:

 • Midedeki ya da midenin boşaldığı barsak bölümündeki (onikiparmak barsağı) ülserlerin (mide barsak yüzeyinde oluşan yaraların) iyileştirilmesi ve sonlandırılması
 • Ülser kanamalarının engellenmesi
 • Yemek borusundaki (özofagus) asitten ya da midedeki fazla miktardaki asitten kaynaklanan rahatsızlıkların giderilmesi (Bunların her ikisi de ağrıya veya hazımsızlık, sindirim bozukluğu ya da mide yanması olarak bilinen rahatsızlıklara yol açabilir.)
 • Ameliyat esnasında, anestezi süresince mideden yukarı doğru asit gelmesinin önlenmesi.

  RANIJECT çocuklarda (6 ay 18 yaş arası) aşağıdaki durumlarda kullanılır:

  Midedeki ya da midenin boşaldığı barsak bölümündeki (onikiparmak barsağı) ülserlerin iyileştirilmesi

  Yemek borusundaki (özofagus) asitten ya da midedeki fazla miktardaki asitten kaynaklanan rahatsızlıkların iyileştirilmesi ve sona erdirilmesi (Bunların her ikisi de ağrıya veya hazımsızlık, sindirim bozukluğu ya da mide yanması olarak bilinen rahatsızlıklara yol açabilir.)

  Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi RANIJECT’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın : 10 hastanın en az birinde görülebilir.

  Yaygın : 10 hastanm birinden az, fakat 100 hastanm birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan : 100 hastanm birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek : 1.000 hastanm birinden az görülebilir.

  Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Yaygın olmayan yan etkiler;

  Karın ağrısı, kabızlık, mide bulantısı

  Seyrek yan etkiler;

  Kanınızdaki bazı maddelerin düzeylerinde değişiklikler, kandaki tüm hücrelerde azalma, aşırı duyarlılık tepkileri (kurdeşen, alerji sonucu yüz ve boğazda şişme, ateş, bronşların (küçük soluk yollarının) daralması, düşük tansiyon, göğüs ağrısı), karaciğer testlerinde geçici ve geri dönüşlü değişiklikler, deri döküntüsü, plazmada böbrek işlevini gösteren kreatinin isimli maddede yükselme

  Çok seyrek yan etkiler;

  Ani aşırı duyarlılık tepkisi (anaflaktik şok), depresyon (ruhsal çökkünlük), geri dönüşlü zihin karışıklığı ve haya! görme, baş ağrısı, sersemlik, geri dönüşlü istemsiz hareket bozuklukları, geri dönüşlü bulanık görme, kalp atımının yavaşlaması (bradikardi), kalp bloğu, kalbin düzenli çalışmasının durması (asistoli), kan damarları iltihabı, akut pankreas iltihabı, ishal, genellikle geri dönüşlü olan sarılıklı ya da sarılıksız hepatit (karaciğer iltihabı), genellikle kendiliğinden geçen, el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık durumu (eritema multiforme), saç dökülmesi, eklem ağrısı ve kas ağrısı gibi kas-iskelet belirtileri, akut intersitisyel nefrit denen iştahsızlık, aşırı susama, kusma ile seyreden böbrek iltihabı, erkeklerde geri dönüşlü sertleşme bozukluğu, meme belirtileri ve hastalıkları (erkekte meme büyümesi, meme ucundan sürekli süt ve süt benzeri akıntı gelmesi gibi)

  Ranitidin güvenliliği 0-16 yaş arası çocuklarda asit-bağlantılı hastalıklar yönünden değerlendirilmiş ve erişkinlerdekine benzer bir istenmeyen olay profili sunarak genel olarak iyi tolere edildiği (tahammül edildiği) görülmüştür. Özellikle büyüme ve gelişme ile ilgili mevcut uzun dönem güvenlilik verileri sınırlıdır.

  RANIJECT Nasıl Kullanılır?

  Erişkinler (yaşlılar dahil) ve ergenler (12 yaş ve üzeri) için genel doz 6-8 saatte bir kas içine enjeksiyon (şırınga ile uygulama) yoluyla uygulanan 50 mg’dır. Bununla birlikte, tedavi edildiğiniz duruma bağlı olarak farklı dozlar yavaş infüzyon (damar içine yavaş uygulama) veya sürekli infüzyon yoluyla uygulanabilir.

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

  RANİJECT size aşağıdaki yollardan biriyle uygulanacaktır:

  Kas içine enjeksiyon yoluyla

  Damar içine yavaş infüzyon yoluyla (ilaç size birkaç dakika boyunca yavaş olarak uygulanacaktır.)

  Damar içine sürekli infüzyon yoluyla (ilaç size birkaç saat boyunca yavaş olarak uygulanacaktır.)

  Çocuklarda Kullanımı

  Çocuklar ve bebeklerde (6 ay 11 yaş arası) RANİJECT damar içine yavaş enjeksiyon yoluyla uygulanır. En yüksek doz 6-8 saatte bir 50 mg’dır. RANİJECT uygulaması genellikle sadece çocuğunuz ranitidini ağız yoluyla kullanamadığı zaman yapılmaktadır.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlı hastalar için ülser iyileşme hızları ve istenmeyen etkilerin sıklığı, daha genç hastalarla karşılaştırıldığında benzerlik gösterir, dozun ayarlanması yalnızca yaşa dayanılarak yapılmamalıdır.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Böbrek yetmezliğiniz varsa doktorunuz RANIJECT’in kullanmanız gereken dozunu ayarlayarak size uygulayacaktır.

  Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer işlev bozukluğunuz varsa doktorunuz size RANİJECT’i dikkatli uygulayacaktır.

  Eğer RANİJECT’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  RANIJECT

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  RANIJECT

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  RANİJECT’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  RANIJECT Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Eğer bir dozunuzun uygulamasının atlanmış olabileceğini düşünüyorsanız doktorunuzu veya hemşirenizi bilgilendiriniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  RANİJECT ile tedavi sonlandırıidığındaki oluşabilecek etkiler

  Doktorunuzun önerisi dışında tedaviyi sonlandırmayınız. İlacın kullanımı sırasında bir problemle karşılaşırsanız doktorunuza danışınız.

  RANIJECT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  RANIJECT Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer, ranitidine ya da RANİJECT içeriğindeki yardımcı maddelerden birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa RANİJECT’i kullanmayınız.

  Emin olmadığınız durumlarda RANİJECT uygulamasından önce doktorunuz veya eczacınız İle konuşunuz.

  RANIJECT Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer,

 • Mide kanseriniz varsa
 • Böbrek hastalıklarınız varsa (RANİJECT’i farklı miktarlarda kullanmanız gerekecektir)

 • Daha önce mide ülseri rahatsızlığınız olduysa
 • Kalp rahatsızlığı öykünüz varsa
 • Akut porfiriniz (karın ağrısı ve kas kramplarına neden olan bir çeşit kalıtsal (irsi)
 • hastalık) varsa

 • 65 yaşın üzerindeyseniz
 • Akciğer hastalığınız varsa
 • Şeker hastalığınız (diyabet) varsa
 • Bağışıklık sistemi ile ilgili rahatsızlıklarınız varsa

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  RANIJECT İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Uygulama yolu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir. Yine de bazı besinlerin tüketilmesi hastalığınızın ya da tedavinizin seyrini değiştirebileceğinden, yiyecek-içecek ve ilaç etkileşimi yönünden doktorunuzdan bilgi alınız.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz ya da hamile olma ihtimaliniz varsa doktorunuz gerekli görmedikçe bu ilacı kullanmamalısınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  RANİJECT anne sütüne geçtiği için emzirme dönemindeyseniz doktorunuz gerekli görmedikçe bu ilacı kullanmamalısınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makina kullanımı

  RANIJECT Etken Maddesi Nedir?

  Bu tıbbi ürün her ampulde 1 mmol (39 mg)’den daha az potasyum (bir tür tuz) içerir;

  Bu dozda potasyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  Bu tıbbi ürün her ampulde 1 mmol (23 mg)’den daha az sodyum (bir tür tuz) içerir; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Doktorunuza veya eczacınıza kullanmakta olduğunuz ya da yakın zamanda kullandığınız ilaçlar hakkında bilgi veriniz. Bu ilaçlara reçetesiz aldığınız ilaçlar ve bitkisel ürünler de dahildir. Bunun sebebi RANİJECT’in bazı ilaçlann etkilerini değiştirebilmesidir. Benzer şekilde bazı ilaçlar da RANİJECT’in etkilerini değiştirebilir.

  Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz:

 • Lidokain (bölgesel uyuşturucu bir ilaç)
 • Propranolol, prokainamid, n-asetilprokainamid (çeşitli kalp hastalıklarında kullanılan bazı ilaçlar)

  Diazepam (endişe, sıkıntı, sara nöbeti, uykusuzluk gibi problemlerde kullanılan bir ilaç)

 • Fenitoin (sara tedavisinde kullanılan bir ilaç)
 • Teofılin (solunum rahatsızlıklarındaörneğin astımkullanılan bir ilaç)
 • Varfarin (kan pıhtılaşmasını önleyen bir ilaç)
 • Glipizid (kan şekerini düşürmede kullanılan bir ilaç)
 • Atazanavir veya delaviridin (AIDS tedavisinde kullanılan bir ilaç)
 • Triazolam (uykusuzluk tedavisinde kullanılan bir ilaç)
 • Gefıtnib (akciğer kanserinde kullanılan bir ilaç)
 • Ketokonazol (bazen pamukçuk tedavisinde de kullanılan, mantar hastalıklarına karşı
 • etkili bir ilaç)

  Midazolam (genel anestezide kullanılan bir ilaç) size ameliyat geçirmeden hemen önce verilebilecek bir ilaçtır. Doktorunuz ameliyat geçirmeden önce size midazolam vermek isterse, RANİJECT kullanmakta olduğunuzu söyleyiniz.

  Yukarıdakilerden herhangi birinin sizin için geçerli olup olmadığından emin değilseniz, RANİJECT kullanmadan önce doktorunuzla veya eczacınızla konuşunuz.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  RANIJECT prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.