Ragi Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

RAGI nedir ve ne için kullanılır?

 • RAGİ, özel geciktirilmiş salimli enterik formülasyonu sayesinde, midede parçalanmaksızm bağırsaklara geçen ve burada emilen, sarı renkli, yuvarlak, bikonveks enterik kaplı bir tablettir. Her bir enterik kaplı tablet, 20 miligram rabeprazol sodyum içerir.
 • RAGİ 14 ve 28 tablet içeren aluminyum/aluminyum blister ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.

 • RAGİ’nin etkin maddesi olan rabeprazol sodyum, Proton Pompası İnhibitörleri adı verilen bir ilaç sınıfında yer almaktadır. Bu sınıftaki ilaçlar, mide asidi salgılanmasında önemli bir yeri olan ve midedeki bazı özel hücrelerde bulunan proton pompası denilen sistemin çalışmasını engelleyerek, mide asidinin azalmasını sağlarlar. Mide asidinin azalması, mide, barsak ve yemek borusunda bulunan ülserlerin (peptik ülser) iyileşmesini ve ağrının giderilmesini sağlar.
 • RAGl, aktif duodenum (on iki parmak bağırsağı) ülseri, aktif selim mide ülseri, semptomatik erozif ya da ülseratif gastro-özofajiyal reflü hastalığı (GÖRH) tanısı konulmuş hastaların tedavisinde kullanılmaktadır. GÖRH, mide sıvısının anormal bir şekilde üstteki yemek borusuna geçmesi ve burayı aşındırması veya ülserlere yol açması ile ortaya çıkan bir hastalıktır. RAGİ aynı zamanda, gastro-özofajiyal reflü hastalığının uzun dönemli tedavisi için (GÖRH idame), orta derecede ile çok şiddetli gastro-özofajiyal reflü hastalığının belirtilerinin giderilmesi için ve mide asidinin sürekli olarak çok miktarlarda bulunduğu bir hastalık tablosu olan Zollinger-Ellison Sendromu’nda da kullanılır.
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi RAGI’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa RAGI’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  Yüzde ani şişlik, nefes almada güçlük ya da bayılmaya sebep olabilen kan basıncı düşüklüğü belirtilerini içeren alerjik reaksiyonlar,

  Boğaz ağrısı, yüksek ateş ya da ağızda veya boğazda ülserler,

  Kolaylıkla morarma ya da kanama,

  Derinin şiddetli su toplaması ya da ağrı, ağızda veya boğazda ülserler.

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin RAGf ye karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

  Verilen yan etkilerin sıklık dereceleri şu şekildedir:

  Çok yaygın: Yaygın:

  10 hastada l’den fazla kişiyi etkileyen 100 hastada 1 ile 10 kişiyi etkileyen

  Yaygın olmayan: Seyrek:

  Çok seyrek: Bilinmiyor:

  1000 hastada 1 ile 10 kişiyi etkileyen 10 000 hastada 1 ile 10 kişiyi etkileyen 10 000 hastada 1 ’den az kişiyi etkileyen

  Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor

  Yaygın:

  Enfeksiyonlar

  Uykuda güçlük

  Baş ağrısı, baş dönmesi

  Öksürük, yutak (farinks) iltihabı, nezle

  Mide veya barsak üzerine etkiler, mide ağrısı, ishal, midede gaz toplanması, hasta hissetme (bulantı), hasta olma (kusma) ya da konstipasyon.

  Ağrılar ya da sırt ağrısı

  Genel bir kuvvetsizlik, grip benzeri hastalık

  Yaygın olmayan:

  Sinirlilik ya da uykululuk hali Göğüs enfeksiyonu (bronşit)

  Ağrılı ya da tıkalı sinüsler (sinüzit)

  Hazımsızlık, ağız kuruluğu, geğirme Döküntü, deri üzerinde oluşan kızarıklık Kas, bacak veya eklem ağrısı Kalça, bilek ve omurga kırıkları İdrar yolu enfeksiyonu Göğüs ağrısı, titreme/ürperme, ateş

  Karaciğerin çalışmasında değişiklikler (kan testlerinde gözlenen)

  Seyrek:

  Aşırı duyarlılık (alerjik reaksiyonlar dahil)

  İştahsızlık (anoreksi)

  Ruhsal çöküntü Görme bozukluğu

  Ağız yarası (stomatit), tat duyusu bozuklukları Mide rahatsızlığı ya da mide ağrısı

  Derinin ve gözlerin beyaz kısmının sararması dahil karaciğer problemleri (sarılık)

  Kaşıntılı döküntü ya da deride kabarcıklar Terleme

  Böbrek problemleri Kilo alma

  Sık enfeksiyon ile sonuçlanan beyaz kan hücrelerinde (kan testlerinde görülen) değişiklikler

  Normalden daha kolay morarma ya da kanamayla sonuçlanan kan pulcuğu sayısında azalma

  Çok seyrek:

  Eritema multiforme

  Toksik epidermal nekroliz (TEN)

  Stevens-Johnson sendromu (SJS)

  Bilinmiyor:

  Erkeklerde memelerde şişme Sıvı tutulumu

  Zihin karışıklığı ve yorgunluk, kas seğirmesi, nöbet ve komaya neden olabilen kan sodyum seviyelerinde azalma

  Daha önceden karaciğer problemi olan hastalar çok nadir olarak ensefalopatiye (bir beyin hastalığı) yakalanabilirler.

  RAGI Nasıl Kullanılır?

  RAGİ’yi daima doktorunuzun size söylediği gibi alınız.

  Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışarak kontrol ediniz.

  Erişkinler/yaşlılar

  Orta derece ile şiddetli GÖRJH belirtilerinin (semptomatik GÖRH) tedavisinde günde bir kez 10 mg sabahları aç karnına kullanılmaktadır. Bu tabloda RAGİ tedavisinin dört haftaya kadar sürmesi beklenmektedir. Eğer bu süre içerisinde belirtilerinizde düzelme olmaz ise, doktorunuza başvurunuz. Bu süreden sonra doktorunuz size belirtilerinizin kontrol altına alınması için ihtiyaç hissettiğinizde günde tek doz 10 mg RAGİ almanızı söyleyebilir.

  Çok şiddetli belirtilerin (erozif ya da ülseratif GÖRH) tedavisinde olağan doz dört ila sekiz hafta süreyle günde bir kez, sabahları aç karnına, bir adet RAGİ 20 mg tablettir.

  GÖRH idame tedavisinde, uzun dönemli tedavide, doktorunuzun size söylediği süre için günde bir kez, sabahları aç karnına, 10 mg ya da 20 mg kullanılabilir. GÖRH idame tedavisinde tedavinizin ne kadar süreceğine doktorunuz karar verecektir. Belirtilerinizin ve dozunuzun gözden geçirilmesi için, düzenli aralıklarla doktorunuz sizi görmek isteyecektir.

  Mide ülseri (peptik ülser) için olağan doz 6 hafta süreyle günde bir kez sabahları aç karnına, bir adet RAGİ 20 mg tablettir. Durumunuzda düzelme olmazsa, doktorunuz bir 6 hafta daha RAGİ almanızı söyleyebilir.

  Bağırsak ülseri (duodenum ülseri) için olağan doz 4 hafta süreyle günde bir kez, sabahları aç karnına, bir adet RAGİ 20 mg tablettir. Durumunuzda düzelme olmazsa, doktorunuz bir 4 hafta daha RAGİ almanızı söyleyebilir.

  H. pylori enfeksiyonu kaynaklı ülserlerin tedavisi ve onların nüksetmesini önlemek için olağan doz, 7 gün süreyle günde 2 kez bir adet RAGİ 20 mg tablettir. Doktorunuz, amoksisilin ya da klaritromisin olarak adlandırılan antibiyotikleri almanızı da söyleyecektir. H. pylori tedavisi için kullanılan diğer ilaçlar ile lgili daha fazla bilgi için, kişisel kullanma talimatına bakınız.

  Midede aşırı asit üretimi olan Zollinger Ellison Sendromu’nda doz başlangıçta günde 1 kez 3 adet RAGİ 20 mg tablettir. Tedaviye nasıl cevap verdiğinize bağlı olarak doktorunuz daha sonra dozunuzu ayarlayabilir. Eğer uzun dönemli tedavide iseniz, belirtilerinizin ve dozunuzun gözden geçirilmesi için, düzenli aralıklarla doktorunuzu görmeniz gerekecektir.

  Karaciğer problemi olan hastalar, RAGİ ile tedavinin başında ve RAGİ ile tedavi süresince kendileriyle ilgilenecek doktorlarına danışmalıdır.

  Sadece ilacı alma zamanı geldiğinde bir tableti blisterden çıkarınız.

  RAGİ tableti bir bardak su ile bütün olarak yutunuz. Tableti çiğnemeyiniz, kırmayınız veya ezmeyiniz.

  Doktorunuz ne kadar tablet alacağınıza ve ne kadar süre boyunca alacağınıza karar verecektir.

  Eğer bu ilacı uzun süredir alıyorsanız, doktorunuz sizi izleyecektir.

  Çocuklarda Kullanımı

  RAGİ çocuklarda incelenmemiştir ve kullanılması önerilmemektedir.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Özel kullanımı yoktur.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek ve karaciğer bozukluğu:

  Böbrek ya da karaciğer bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

  Ancak şiddetli karaciğer bozukluğu olan hastalarda dikkatli olunmalıdır.

  Eğer RAGI’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  RAGI

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Size reçete edilen günlük dozdan daha fazla tablet kullanmayınız.

  RAGİ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  RAGI Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Eğer bir doz almayı unutursanız, bu dozu hatırlar hatırlamaz alınız ve daha sonrasında ilacınızı normalde kullandığınız şekilde kullanmaya devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Eğer ilacınızı 5 günden daha uzun süreyle almayı unutursanız, ilaç almadan önce doktorunuza başvurunuz.

  RAGİ ile tedavi sonlandırddığında oluşabilecek etkiler

  RAGI kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  RAGI Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Rabeprazol sodyuma veya bu ilacın içindeki yardımcı maddelerden birine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz,

  Hamile iseniz veya hamile olduğunuzdan kuşkulanıyorsanız,

  Bebeğinizi emziriyorsanız,

  Eğer emin değilseniz, RAGİ’yi kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  RAGI Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Diğer proton pompası inhibitörleri ya da sübstitüe benzimidazollerine (gastrik asit salgılanmasını baskılayan ilaçlar) karşı alerjik iseniz,

  Bazı hastalarda kan ve karaciğer problemleri görülmesine rağmen, RAGİ’nin sonlandırılması ile sıklıkla düzelmektedir.

  Midenizde tümör varsa,

  Karaciğer problemleriniz varsa,

  HIV enfeksiyonunuz için atazanavir alıyorsanız

  Vücut depolarınızda B12 vitamin eksikliği varsa, B12 vitamininizin düşük olma riski varsa ve uzun süredir rabeprazol ile tedavi görüyorsanız. Tüm asit baskılayıcı ajanlarda olduğu gibi rabeprazol sodyum B12 vitamininin emilimini azaltabilir.

  Eğer emin değilseniz, RAGİ’yi kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  Eğer karın ağrısı ya da karında hassaslık ve ateş gibi belirtilerle birlikte ciddi ishaliniz (sulu veya kanamalı) varsa, RAGİ kullanmayı bırakın ve hemen doktorunuza başvurunuz.

  RAGİ gibi bir proton pompası inhibitörü ilacın, özellikle de 1 yıldan uzun bir süre boyunca almıyor olması, kalça, bilek ya da omurga kırık riskini çok az arttırabilir. Eğer osteoporozunuz varsa ya da kortikosteroid alıyorsanız (bu durum osteoporoz riskini arttırabilir) doktorunuza danışınız.

  Eğer RAGİ’yi 3 aydan fazla kullanırsanız, kanınızda magnezyum seviyelerinin düşmesi olasıdır. Düşük magnezyum seviyeleri, bitkinlik, istemsiz kas kasılmaları, oryantasyon bozukluğu, baş dönmesi, kasılmalar, kalp atış hızında artış şeklinde görülebilir. Eğer bu belirtilerden herhangi biri sizde meydana gelirse, hemen doktorunuza danışınız. Düşük magnezyum seviyeleri, kanda potasyum ya da kalsiyum seviyelerinde de azalmaya yol açabilir. Doktorunuz sizin magnezyum seviyelerinizi izlemek için düzenli kan testi yaptırmanızı isteyebilir.

  Salgı bezleri ile ilgili (nöroendokrin) tümörler için yapılan incelemelerle etkileşimler: Mide asidi düzeyindeki ilaç kaynaklı azalmalar sebebiyle sinir sistemi ve iç salgı bezleri ile ilgili tümörler için yapılan tanı incelemelerinde yanlış pozitif sonuçlar alınabilir.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  RAGI İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  RAGİ yiyecek ve içecekten etkilenmemektedir. Ancak günde tek doz tedavi gerektiren durumlarda, sabahları aç karnına bir miktar sıvı ile alınız.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile iseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız, RAGİ kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Bebeğinizi emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız RAGİ kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  RAGİ kullanırken uykulu hissedebilirsiniz. Eğer böyle hissederseniz, araç ve makine kullanmayınız.

  RAGI Etken Maddesi Nedir?

  RAGİ her tablette 1 mmol’den (23 mg) daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”. Dozu nedeni ile uyarı gerektirmez.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  RAGİ’nin ketokonazol veya itrakonazol (mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan maddeler) içeren ilaçlar ile birlikte kullanılması, bu ilaçların kan düzeylerini azaltabilir. Doktorunuz dozunuzu ayarlamak isteyebilir. RAGİ’nin atazanavir (HIV enfeksiyonu tedavisinde kullanılan bir ilaç) ile birlikte kullanılması, bu ilacın kan düzeylerini azaltabilir; bu nedenle bu iki ilaç birlikte kullanılmamalıdır.

  RAGİ’nin metotreksat (kanser tedavisinde yüksek dozlarda kullanılan maddeler) ile birlikte kullanılması durumunda; yüksek dozlarda metotreksat alıyorsanız, doktorunuz geçici olarak RAGİ tedavisini durdurabilir.

  Eğer bunların herhangi birinin sizin için geçerli olduğundan emin değilseniz, RAGİ’yi kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  RAGI prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.