Rabiza İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Yan Etkileri Nelerdir?

RABIZA nedir ve ne için kullanılır?

 • RABİZA, özel geciktirilmiş salimli enterik formülasyonu sayesinde, midede parçalanmaksızın bağırsaklara geçen ve burada emilen her iki yüzü düz, sarı, yuvarlak, bikonveks, enterik kaplı tablettir. RABİZA, Alüminyum / alüminyum blister ambalaj içerisinde 14 ve 28 tablet içeren karton kutu şeklinde piyasaya sunulmaktadır.
 • RABİZA’nın etkin maddesi olan rabeprazol sodyum, Proton Pompası İnhibitörleri adı verilen bir ilaç sınıfında yer almaktadır. Bu sınıftaki ilaçlar, mide asidi salgılanmasında önemli bir yeri olan ve midedeki bazı özel hücrelerde bulunan proton pompası denilen sistemin çalışmasını engelleyerek, mide asidinin azalmasını sağlarlar. Mide asidinin azalması, mide, bağırsak ve yemek borusunda bulunan ülserlerin (peptik ülser) iyileşmesini ve ağrının giderilmesini sağlar.
 • RABİZA, aktif duodenum (on iki parmak bağırsağı) ülseri, aktif selim mide ülseri, semptomatik erozif ya da ülseratif gastroözofajiyal reflü hastalığı (GÖRH) tanısı konulmuş hastaların tedavisinde kullanılmaktadır. GÖRH, mide sıvısının anormal bir şekilde üstteki yemek borusuna geçmesi ve burayı aşındırması veya ülserlere yol açması ile ortaya çıkan bir hastalıktır. RAB İZ A aynı zamanda, gastroözofajiyal reflü hastalığının uzun dönemli tedavisi için (GÖRH idame), orta derecede ile çok şiddetli gastroözofajiyal reflü hastalığının belirtilerinin giderilmesi için ve mide asidinin sürekli olarak çok miktarlarda bulunduğu bir hastalık tablosu olan Zollinger-Ellison Sendromu’nda da kullanılır.
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi RABIZA’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa RABIZA’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  Yüzde ani şişlik, nefes almada güçlük ya da bayılmaya sebep olabilen kan basıncı düşüklüğü belirtilerini içeren alerjik reaksiyonlar,

  Boğaz ağrısı, yüksek ateş ya da ağızda veya boğazda sık enfeksiyonlar,

  Kolaylıkla morarma ya da kanama,

  Derinin şiddetli su toplaması ya da ağrı, ağızda veya boğazda ülserler.

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin RABİZA’ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

  Verilen yan etkilerin sıklık dereceleri şu şekildedir:

  Çok yaygın: 10 hastada l’den fazla kişiyi etkileyen Yaygın: 100 hastada 1 ile 10 kişiyi etkileyen Yaygın olmayan: 1,000 hastada 1 ile 10 kişiyi etkileyen Seyrek: 10,000 hastada 1 ile 10 kişiyi etkileyen Çok seyrek: 10,000 hastada l’den az kişiyi etkileyen Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor

  Yaygın:

  Enfeksiyonlar

  Uykuda güçlük

  Baş ağrısı, baş dönmesi

  Öksürük, yutak (farinks) iltihabı, nezle

  Mide veya bağırsak üzerine etkiler, mide ağrısı, ishal, midede gaz toplanması, hasta hissetme (bulantı), hasta olma (kusma) ya da konstipasyon.

  Ağrılar ya da sırt ağrısı

  Genel bir kuvvetsizlik, grip benzeri hastalık

  Yaygın olmayan:

  Sinirlilik ya da uykululuk hali Göğüs enfeksiyonu (bronşit)

  Ağrılı ya da tıkalı sinüsler (sinüzit)

  Hazımsızlık, ağız kuruluğu, geğirme Döküntü, deri üzerinde oluşan kızarıklık Kas, bacak veya eklem ağrısı İdrar yolu enfeksiyonu Göğüs ağrısı, titreme/ürperme, ateş

  Karaciğerin çalışmasında değişiklikler (kan testlerinde gözlenen)

  Seyrek:

  Aşırı duyarlılık (aleıjik reaksiyonlar dahil)

  İştahsızlık (anoreksi)

  Ruhsal çöküntü Görme bozukluğu

  Ağız yarası (stomatit), tat duyusu bozuklukları Mide rahatsızlığı ya da mide ağrısı

  Derinin ve gözlerin beyaz kısmının sararması dahil karaciğer problemleri (sarılık)

  Kaşıntılı döküntü ya da deride kabarcıklar Terleme

  Böbrek problemleri Kilo alma

  Sık enfeksiyon ile sonuçlanan beyaz kan hücrelerinde (kan testlerinde görülen) değişiklikler Normalden daha kolay morarma ya da kanamayla sonuçlanan kan pulcuğu sayısında azalma

  Çok seyrek:

  Eritema multiforme

  Toksik epidermal nekroliz (TEN)

  Stevens-Johnson sendromu (SJS)

  Bilinmeyen:

  Erkeklerde memelerde şişme Sıvı tutulumu

  Zihin karışıklığı ve yorgunluk, kas seğirmesi, nöbet ve komaya neden olabilen kan sodyum seviyelerinde azalma

  Daha önceden karaciğer problemi olan hastalar çok nadir olarak ensefalopatiye yakalanabilirler (bir beyin hastalığı).

  RABIZA Nasıl Kullanılır?

  RABİZA’yı daima doktorunuzun size söylediği gibi alınız.

  Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışarak kontrol ediniz.

  Erişkinler/yaşlılar

  Orta derecede ile şiddetli GÖRH belirtilerinin tedavisinde günde bir kez 10 mg sabahlan aç kamına kullanılmaktadır. Bu tabloda RABİZA tedavisinin dört haftaya kadar sürmesi beklenmektedir. Eğer bu süre içerisinde belirtilerinizde düzelme olmaz ise, doktorunuza başvurunuz. Bu süreden sonra doktorunuz size, belirtilerinizin kontrol altına alınması için, ihtiyaç hissettiğinizde günde tek doz 10 mg rabeprazol almanızı söyleyebilir.

  Çok şiddetli belirtilerin (erozif ya da ülseratif GÖRH) tedavisinde olağan doz dört ila sekiz hafta süreyle günde 1 kez, sabahları aç karnına, bir adet RABİZA 20 mg tablettir.

  GÖRH idame tedavisinde, uzun dönemli tedavide, doktorunuzun size söylediği süre için günde bir kez, sabahlan aç karnına, 10 mg ya da 20 mg kullanılabilir. GÖRH idame tedavisinde tedavinizin ne kadar süreceğine doktorunuz karar verecektir. Belirtilerinizin ve dozunuzun gözden geçirilmesi için, düzenli aralıklarla doktorunuz sizi görmek isteyecektir.

  Mide ülseri (peptik ülser) için olağan doz 6 hafta süreyle günde 1 kez, sabahları aç karnına, bir adet RABİZA 20 mg tablettir. Durumunuzda düzelme olmazsa, doktorunuz bir 6 hafta daha RABİZA almanızı söyleyebilir.

  Bağırsak ülseri (duodenum ülseri) için olağan doz 4 hafta süreyle günde 1 kez, sabahları aç kamına, bir adet RABİZA 20 mg tablettir. Durumunuzda düzelme olmazsa, doktorunuz bir 4 hafta daha RABİZA almanızı söyleyebilir.

  H. Pylori enfeksiyonu kaynaklı ülserlerin tedavisi ve onların nüksetmesini önlemek için olağan doz, 7 gün süreyle günde 2 kez bir adet RABİZA 20 mg tablettir. Doktorunuz, amoksisilin ya da klaritromisin olarak adlandırılan antibiyotikleri almanızı da söyleyecektir. H. Pylori tedavisi için kullanılan diğer ilaçlar ile ilgili daha fazla bilgi için, kişisel kullanma talimatına bakınız.

  Midede aşırı asit üretimi olan Zollinger Ellison Sendromu’nda olağan doz başlangıçta günde 1 kez 3 adet RABİZA 20 mg tablettir. Tedaviye nasıl cevap verdiğinize bağlı olarak doktorunuz daha sonra dozunuzu ayarlayabilir. Eğer uzun dönemli tedavide iseniz, belirtilerinizin ve dozunuzun gözden geçirilmesi için, düzenli aralıklarla doktorunuzu görmeniz gerekecektir.

  RABİZA tableti ağız yoluyla alınız, bütün olarak yutunuz. Tableti çiğnemeyiniz, kırmayınız veya ezmeyiniz.

  Çocuklarda Kullanımı

  RABİZA çocuklarda incelenmemiştir ve kullanılması önerilmemektedir.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Özel kullanımı yoktur.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Böbrek ya da karaciğer bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

  Ancak şiddetli karaciğer bozukluğu olan hastalarda dikkatli olunmalıdır.

  Eğer RABİZA ’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  RABIZA

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Size reçete edilen günlük dozdan daha fazla tablet kullanmayınız.

  RABİZA ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  RABIZA Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Eğer bir doz almayı unutursanız, bu dozu hatırlar hatırlamaz alınız. Ancak, eğer bir sonraki dozunuzun zamanı gelmişse unutulan dozu atlayın ve daha sonrasında ilacınızı normalde kullandığınız şekilde kullanmaya devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Eğer ilacınızı 5 günden daha uzun süreyle almayı unutursanız, ilaç almadan önce doktorunuza başvurunuz.

  RABIZA Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  Ülser tamamen iyileşmeden önce normal olarak rahatlama belirtileri meydana gelecektir. Doktorunuz söyleyene kadar tabletinizi kullanmayı bırakmamanız önemlidir.

  RABIZA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  RABIZA Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Rabeprazol sodyuma veya bu ilacın içindeki yardımcı maddelerden birine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz,
 • Hamile iseniz veya hamile olduğunuzdan kuşkulanıyorsanız,
 • Bebeğinizi emziriyorsanız,
 • Eğer emin değilseniz, RABİZA’yı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  RABIZA Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Diğer proton pompası inhibitörleri ya da benzimidazollerine karşı alerjik iseniz,
 • Bazı hastalarda kan ve karaciğer problemleri görülmesine rağmen, RABİZA’nın sonlandırılması ile sıklıkla düzelmektedir.
 • Midenizde tümör varsa,
 • Karaciğer problemleriniz varsa,
 • HIV enfeksiyonunuz için atazanavir alıyorsanız
 • Eğer emin değilseniz, RABİZA’yı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  Eğer karın ağrısı ya da karında hassaslık ve ateş gibi belirtilerle birlikte ciddi ishaliniz varsa, RABİZA kullanmayı bırakın ve hemen doktorunuza başvurunuz.

  RABİZA gibi bir proton pompası inhibitörü ilacın, özellikle de 1 yıldan uzun bir süre boyunca alınıyor olması, kalça, bilek ya da omurga kırık riskini çok az arttırabilir. Eğer osteoporozunuz varsa ya da kortikosteroid alıyorsanız (bu durum osteoporoz riskini arttırabilir) doktorunuza danışınız.

  Eğer RABİZA’yı 3 aydan fazla kullanırsanız, kanınızda magnezyum seviyelerinin düşmesi olasıdır. Düşük magnezyum seviyeleri, bitkinlik, istemsiz kas kasılmaları, oryantasyon bozukluğu, baş dönmesi, kalp atış hızında artış şeklinde görülebilir. Eğer bu belirtilerden herhangi biri sizde meydana gelirse, hemen doktorunuza danışınız. Düşük magnezyum seviyeleri, kanda potasyum ya da kalsiyum seviyelerinde de azalmaya yol açabilir. Doktorunuz sizin magnezyum seviyelerinizi izlemek için düzenli kan testi yaptırmanızı isteyebilir.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  RABIZA İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  RABIZA İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile iseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyorsanız, RABİZA kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Bebeğinizi emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız, RABİZA kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  RABİZA kullanırken uykulu hissedebilirsiniz. Eğer böyle hissederseniz, araç ve makine kullanmayınız.

  RABIZA Etken Maddesi Nedir?

  RABİZA, her dozunda 23 mg’dan daha az sodyum stearil fumarat içermektedir. Dozu nedeniyle herhangi bir etki beklenmemektedir.

  RABİZA, 24 mg mannitol içermektedir. Dozu nedeniyle herhangi bir etki beklenmemektedir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  RABİZA’nın ketokonazol ve itrakonazol (mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan maddeler) içeren ilaçlar ile birlikte kullanılması, bu ilaçların kan düzeylerini azaltabilir. Doktorunuz dozunuzu ayarlamak isteyebilir.

  RABİZA’nın atazanavir (HIV enfeksiyonu tedavisinde kullanılan ilaç) ile birlikte kullanılması, bu ilacın kan düzeyini azaltabilir; bu nedenle bu iki ilaç birlikte kullanılmamalıdır.

  Eğer bunların herhangi birinin sizin için geçerli olduğundan emin değilseniz, RABİZA’yı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  RABIZA prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.