Qufons Prospektüsü ve Yan Etkileri Yan Etkileri ve Prospektüsü

QUFONS nedir ve ne için kullanılır?

QUFONS’un etkin maddesi florokinolon grubu bir antibiyotik olan levofloksasindir. QUFONS 750mg Film Tablet, 7 film tabletlik blister ambalajda bulunur. QUFONS, çeşitli bakterilerin neden olduğu aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:

• Sinüzit

• Uzun süredir devam eden nefes alma zorluğu olan hastalardaki solunum yolları enfeksiyonları

• Zatürre

• İdrar yolu enfeksiyonları

• Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları

• Prostat enfeksiyonu

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi QUFONS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, QUFONS’u kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Solunum güçlüğü

• Yüzün, dudakların, dilin ve boğazın şişmesi Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin QUFONS’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdaheleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Kasılma (konvülziyonlar)

• Bilinç bulanıklığı (konfüzyon), var olmayan şeyler görmek (halüsinasyon)

• Deride kızarma, kabarma, dökülme

• Normalden az idrar yapma veya hiç yapamama

• Titreme veya ürperme

• Kolay yaralanma veya kanama, anormal güçsüzlük

• Olağan dışı düşünceler veya davranışlar

• Baş dönmesi, mide ağrısı, vücut sıcaklığında azalma, iştah kaybı, idrarın koyu renkli olması, dışkının kil renkli olması, sarılık (deri veya gözlerin sararması)

• Eklemlerinizin yakınında ani ağrı veya şişme (özellikle kol veya ayak bileğinde)

• Hissizlik, yanma, karıncalanma hissi

• Sulu veya kanlı ishal

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Huzursuzluk veya endişe

• Baş dönmesi, kusma, ishal, mide ağrısı

• Baş ağrısı, uyuşukluk, sersemlik

• Uyku problemleri (uyuyamama)

• Vaj inada kaşıntı

• Deride hafif kaşıntı

Bunlar QUFONS’un hafif yan etkileridir.

QUFONS Nasıl Kullanılır?

• Doktorunuz tarafından önerildiği şekilde kullanınız. Önerilenden fazla miktarda ilaç kullanmayınız. Genel olarak kullanılan doz, günde bir tablettir.

• Tedavinin süresi, enfeksiyonunuzun türüne ve şiddetine bağlıdır

QUFONS’u çiğnemeden bir bardak su ile yutunuz.

Çocuklarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlı hastalarda böbrek fonksiyonları yeterli düzeyde ise doz ayarlanmasına gerek yoktur.

Özel Kullanım Durumları

Hafif böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanması gerekmez. Ağır ve orta şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda ve diyaliz hastalarında doz doktorun önereceği şekilde azaltılmalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Kendinizi iyi hissetseniz bile ilacınızı doktorunuzun tavsiye ettiği süre boyunca almaya devam ediniz. Herhangi bir yan etkiden dolayı bırakmanız gerektiğini hissederseniz, bir sonraki dozu almadan önce doktora başvurunuz.

Eğer QUFONS’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

QUFONS

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

QUFONS’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Doktora ya da hastaneye giderken ilacınızı yanınızda götürünüz.

Aşırı doz kullanımı halinde, bilinç bulanıklığı, baş dönmesi, bilinç bozukluğu gibi merkezi sinir sistemi belirtileri ve anormal kalp ritmi gibi kalp rahatsızlıkları görülebilir.

QUFONS Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Tabletinizi zamanında almayı unutursanız hatırladığınız zaman alınız. Ancak bir sonraki tabletinizin saati gelmiş veya yaklaşmışsa ek doz almadan normal tedavinizi sürdürünüz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Bu durum, aşırı doz almanıza neden olabilir.

Birden fazla dozu almayı unuttuysanız doktorunuza bildiriniz.

QUFONS Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

QUFONS ile tedavi sonlandırıldığında herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

QUFONS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

QUFONS Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Eğer QUFONS’un etken maddesi olan levofloksasin ya da bileşimindeki herhangi bir maddeye karşı alerjiniz var ise kullanmayınız, (yardımcı maddeler listesine bakınız)

• Sara (epilepsi) hastalığınız var ise kullanmayınız. Aksi takdirde kasılma (konvülziyon) riski artar.

• Daha önce, florokinolon sınıfı bir antibiyotik tedavisi ile bağlantılı tendon problemleri (örneğin: tendon iltihabı) ile karşılaştıysanız QUFONS kullanmayınız. Çünkü, QUFONS ile de, tendon yırtılması veya benzeri problemlerle karşılaşabilirsiniz.

• 18 yaşından küçüklerde kullanmayınız. Büyüyen kemiklerin kıkırdaklarına zarar verebilir.

• Hamile iseniz

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

• Kalp atımlarınızda aksama var ise kullanmayınız.

QUFONS Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

• QUFONS’u kullandığınızda ışığa olan hassasiyetiniz artacaktır. Bu yüzden, tedavi süresince solaryuma girmeyiniz ve güneş altında durmamaya dikkat ediniz.

• Böbrek yetmezliğiniz varsa bunu doktorunuza bildiriniz. QUFONS’un kullanımı ile ilgili doktorunuzun talimatlarına dikkat ediniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

QUFONS İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

QUFONS’u yemek sırasında veya yemek aralarında herhangi bir zamanda alabilirsiniz.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz QUFONS kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız QUFONS kullanmayınız; bebeğiniz üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir.

Araç ve makina kullanımı

• Bu ilacın baş dönmesi, uyku hali, görüş bozuklukları gibi yan etkileri, konsantre olma ve reaksiyon gösterme yeteneğinizi zayıflatabilir.

• Konsantre olma ve reaksiyon gösterme yeteneğinizin zayıfladığını hissediyorsanız araç ve makine kullanmayınız, benzer faaliyetlerde bulunmayınız.

QUFONS Etken Maddesi Nedir?

QUFONS 0,117 mg gün batımı sarısı içerir. Gün batımı sarısı alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

QUFONS sodyum stearil fumarat içerir.Sodyum stearil fumarat alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

Ayrıca her bir tablette 1.18 mg sodyum içerir.Bu nedenle sınırlı sodyum diyeti uygulayanlarda dikkatli kullanılmalıdır.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

• Mide duvarını koruyan ilaçlar (magnezyum veya alüminyum içeren antiasit, sukralfat) veya demir içeren ilaçlar

• Astım tedavisinde kullanılan ilaçlar (teofılin)

• Nonsteroidal analjezik-antiinflamatuvar ilaçlar (etofenamat)

• Siklosporin

• K vitamininin etkisini azaltan veya önleyen ilaçlar (varfarin)

kullanıyorsanız ya da son zamanlarda kullandıysanız doktorunuza ve eczacınıza bilgi veriniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

QUFONS prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.