Quando Yan Etkileri ve Prospektüsü Ne İlacıdır?

QUANDO nedir ve ne için kullanılır?

 • QUANDO, steroidal olmayan iltihap giderici ilaçlar (NSAİİ) grubundan ağrı kesici etkilere sahip bir ilaçtır.
 • QUANDO 8 mg lornoksikam içeren bir toz flakon ve 2 ml enjeksiyonluk su içeren bir ampulden oluşan ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.
 • QUANDO, oral tedavi uygulanmasının uygun olmadığı durumlarda,

 • Travma veya diğer durumlara bağlı olarak ortaya çıkan eklem kıkırdağının harabiyeti, ağrı ve fonksiyon kaybıyla karakterize eklem iltihabı,
 • El ve ayak eklemlerinde gelişen ağrılı eklem iltihabı,
 • Özellikle omurgada gelişen romatoid artrit benzeri bir hastalık olan ankilozan spondilit,
 • Proteinin parçalanmasındaki bir soruna bağlı olarak bağ dokusu ve eklem kıkırdağında gözlenen şiddetli ağrı (akut gut) gibi romatizmal hastalıkların tedavisinde iltihap giderici ve ağrı kesici olarak,
 • Akut kas iskelet (kemik) sistemi ağrılarında,
 • Kadınlarda adet sancılarına bağlı ağrılarda ağrıyı kesmek amacıyla,
 • Ortopedik ve cerrahi ameliyatlarda ağrı kesici olarak kullanılır.
 • Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi QUANDO’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, QUANDO’yu kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Nefes darlığı, göğüste ağrı, ayak bileklerinde şişme meydana gelmesi veya bu önceden var ise daha da şiddetlenmesi
 • Ciddi veya sürekli mide ağrısı veya siyah dışkı
 • Deri ve gözlerin sararması (sarılık: karaciğerinizde sorun olduğunun belirtisidir)
 • Deride yara ve kabarcıklar da dahil olmak üzere alerjik reaksiyonlar
 • Ateş, özellikle el ve ayaklarda ya da ağız bölgesinde çıban ve iltihap (Stevens-Johnsons hastalığı)
 • Varisella (suçiçeği) hastalığı geçiriyorsanız deride ciddi enfeksiyonlar
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin QUANDO’ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bilinen yan etkiler:• Yaygın: Her 100 kişiden 1 ila 10’unda görülen yan etkiler

  Hafif ve geçici baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, karın ağrısı, hazımsızlık, ishal, kusma

  • Yaygın olmayan: Her 1000 kişiden 1 ila 10’unda görülen yan etkiler

  Kilo kaybı, uykusuzluk, depresyon, göz iltihabı, sersemlik hissi, kulak çınlaması, kalp yetmezliği, çarpıntı, kalbin hızlı atması, yüz kızarması, kabızlık, aşırı gaz, geğirme, ağızda kuruluk, mide mukozası iltihabı, mide ülseri, üst karın ağrısı, onikiparmak ülseri, ağız ülseri, karaciğer kan test değerlerinde artış, döküntü, kaşıntı, terlemede artış, kızartılı deri döküntüsü, yüz ve boğazda şişme, kurdeşen (ürtiker), saç dökülmesi, eklem ağrısı, kırıklık hissi, yüzde şişme (yüz ödemi), kilo değişiklikleri, ödem, alerji (rinit)

  • Seyrek: 10.000 kişiden 1 ila 10’unda görülen yan etkiler

  Boğaz ağrısı, kansızlık, kan hücre sayısında azalma, trombositopeni ( trombosit-kan pulcuğu-sayısında azalma), akyuvar sayısında azalma, aşırı duyarlılık, ani aşırı duyarlılık tepkisi, kafa karışıklığı, sinirlilik, huzursuzluk, uyku hali, karıncalanma hissi, tat duyusunda anormallik, titreme, migren, görme bozuklukları, yüksek tansiyon, sıcak basması, kanama (hemoraji), bölgesel kan birikmesi (hematom), solunum güçlüğü, öksürük, siyah dışkı, mide ve bağırsak kanaması, kan kusma, ağızda iltihaplanma, yemek borusu iltihabı, reflü, yutma güçlüğü, aftlı iltihap, dil iltihabı, karaciğer fonksiyon bozukluğu, deri problemleri, ekzema, kemik ağrısı, kas krampı, kas ağrısı, gece idrar kaçırma, idrar problemleri, güçsüzlük, kanama süresinde artış, döküntü, bronşların daralması (bronkospazm), üre ve kreatinin düzeylerinde artış, peptik ülser perforasyonu

  • Çok seyrek: 10.000 kişide 1’den daha seyrek görülen yan etkiler

  Karaciğer hasarı, hepatit, sarılık, safra akışının yavaşlaması veya durması (kolestaz), çürük, ödem, ciddi deri bozukluğu (Stevens-Johnson hastalığı, toksik epidermal nekroliz), aseptik menenjit (beyin zarı iltihabı), NSAİİ sınıf etkileri: kandaki parçalı hücre sayısında azalma (nötropeni), beyaz kan hücreleri sayısında azalma (agranülositoz), kan hücreleri sayısında ciddi azalma (aplastik anemi), kansızlık (hemolitik anemi), böbrek zehirlenmesi

  Eğer yan etkiler şiddetlenirse ya da bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  QUANDO Nasıl Kullanılır?

  QUANDO’yu daima doktorunuzun önerdiği şekilde kullanınız. Emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

  Yetişkinler:

  QUANDO için tavsiye edilen doz kas içine (intramüsküler-i.m.) veya damar içine (intravenözi.v.) olarak 1 flakondur (8 mg).

  Günde 2 flakondan fazla kullanılmamalıdır.Ancak tedavinizin ilk gününde doktorunuz ilave flakon verebilir.

  QUANDO 8 mg’lık toz kullanımdan önce buna eşlik eden 2 ml’lik çözücü ile çözülmelidir. Uygulama yolu içine (intramüsküler-i.m.) veya damar içine (intravenöz-i.v.) enjeksiyondur. Enjeksiyon yavaşça uygulanmalıdır, i.v. olarak en az 15 saniye ve i.m. olarak ise en az 5 saniye uygulanmalıdır.

  QUANDO, geçimliliği açıkça kanıtlanmadıkça, diğer tıbbi ürünler ile karıştırılmamalıdır. Lornoksikam %0.9 NaCl, % 5 dekstroz (glikoz) ve Ringer solüsyonu ile geçimlidir. Eğer geçimliliği açıkça kanıtlanmamışsa QUANDO ayrı bir şekilde uygulanmalıdır.

  Çocuklarda Kullanımı

  18 yaş altındaki çocuklarda ve ergenlerde kullanımı tavsiye edilmemektedir.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Böbrek veya karaciğer fonksiyon bozukluğu yoksa 65 yaşın üstündeki yaşlı hastalar için hiçbir özel bir doz ayarlaması gerekli değildir.

  Özel Kullanım Durumları

  Hafif ila orta derecede böbrek yetmezliği ve orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalar için doz azaltılması düşünülmelidir

  Eğer QUANDO ’nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  QUANDO

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Doz aşımı durumunda bulantı, kusma, merkezi sinir sistemi ile ilişkili belirtilerin (baş dönmesi, görme bozuklukları gibi) olması beklenebilir.

  QUANDO’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  QUANDO Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozu dengelemek için çift doz almayınız.

  QUANDO Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  İlacınızı doktorunuzun tavsiye ettiği süre boyunca kullanınız. Kullanımı erken kesmeniz durumunda ağrılarınız tekrar başlayabilir.

  QUANDO kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  QUANDO Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer,

 • QUANDO’nun içerisindeki lornoksikam adlı etkin maddeye veya bu kullanma
 • talimatının başında sıralanan yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa

 • İltihap ya da ağrı tedavisinde kullanılan ilaçları (örneğin asetilsalisilik asit/aspirin,
 • diklofenak ya da ibopurofen) aldıktan sonra bir alerjik reaksiyon geçirdiyseniz. Bu reaksiyonlar arasında astım, burun akıntısı, deri döküntüsü, yüzde şişlik yer alabilir. Bu hastalarda “steroidal olmayan iltihap giderici ilaçlara” (NSAİİ’ler) şiddetli,

  nadiren ölümcül olabilen reaksiyonlar oluştuğu bildirilmiştir. Alerjiniz olduğunu düşünüyorsanız doktorunuza danışınız.Aktif veya yerleşik mide veya duodenum (on iki parmak bağırsağı) ülseriniz veya kanamanız varsa,

 • Mide-barsak kaynaklı kanama, beyin damarlarında kanama veya diğer kanamalı
 • hastalıklarınız varsa,

 • Böbrek işlevleriniz ağır düzeyde kısıtlı ise (serum kreatinini 700 pmol/l’nin üzerinde ise) kullanmayınız.
 • Mide kanaması, mide delinmesi, beyin kanaması ya da herhangi bir kanama
 • bozukluğunuz varsa

 • Şiddetli karaciğer yetmezliğiniz varsa (trombositopeni),
 • Ciddi kalp yetmezliğiniz varsa
 • Trombosit (kan pulcuğu) sayısında azalma varsa
 • Geçmişte NSAİİ tedavisiyle ilişkili mide-bağırsak kanaması ya da delinme öykünüz varsa,
 • Hamileliliğin son üç ayında iseniz
 • 18 yaşından küçükseniz
 • Koroner arter cerrahisi (Koroner arter by-pass greft) geçirdiyseniz, ameliyat öncesi, sırası ve sonrası ağrıların tedavisinde kullanmayınız.
 • Asetilsalisilik asit, ibuprofen veya siklooksijenaz-2 inhibitörleri gibi NSAİİ’ler kullanıyorsanız
 • QUANDO Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Aşağıdaki durumlarda QUANDO kullanılıp kullanılmayacağına doktorunuz karar verecektir.

 • Geçmişte mide bağırsak ülseri ve kanama hikayeniz varsa,
 • Hafif veya orta şiddette böbrek yetmezliğiniz ya da başka bir böbrek hastalığınız varsa,
 • Karaciğer yetmezliğiniz, başka bir karaciğer hastalığınız ya da karaciğeri etkileyen bir enfeksiyonunuz (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) varsa,
 • Koagülasyon (Pıhtılaşma) bozukluklarınız varsa,
 • Yüksek tansiyonunuz (hipertansiyon), sıvı tutulması ve ödem gibi kalp yetersizliğiniz varsa ya da geçmişte olduysa
 • Ülseratif kolit (kalın bağırsağın iç tabakasını tutan, yaygın iltihabi reaksiyonla süregen bir hastalık) veya Crohn’s hastalığınız (sindirim sistemini tutan iltihabi bir hastalık) varsa
 • Kanama eğilimi öykünüz varsa,
 • Bilinen kalp ve kan damarları ile ilgili (kardiyovasküler) bir rahatsızlığınız varsa (daha önce kardiyovasküler belirtiler yaşamamış olsanız bile doktorunuz ve siz bu tür olayların ortaya çıkmasına karşı dikkatli olmalısınız, doktorunuz böyle bir durumda ne yapmanız gerektiği hakkında size bilgi verecektir),
 • • Yaşlıysanız, kalp ve kan damarları hastalığınız varsa, eşzamanlı aspirin kullanıyorsanız veya ülserasyon (yara oluşumu), mide-barsak yolunuzda kanama oluştuysa veya iltihaplı rahatsızlıklar gibi mide-barsak hastalığı yaşadıysanız veya yaşıyorsanız,

 • Kalp yetmezliği, karaciğer sirozu (karaciğer hücrelerinin işlev göremez hale gelmesi), nefrotik sendrom (bir çeşit böbrek rahatsızlığı) veya böbrek hastalığınız varsa,
 • • Önceden mevcut kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin bir hastalığınız varsa,

 • İltihap, kanama, midede yara ve midede, ince barsakta veya kalın barsakta delinme olursa,
 • Astım hastası iseniz veya astım hikayeniz varsa
 • Sistemik lupus eritematozu (SLE) adlı seyrek görülen bir bağışıklık sistemi hastalığınız varsa
 • Koagülasyon (pıhtılaşma) bozukluklarınız, karaciğer yetersizliğiniz varsa, yaşlı iseniz ya da QUANDO tedaviniz 3 aydan uzun sürecekse doktorunuz sizi düzenli olarak laboratuar testleriyle izleyecektir.

  QUANDO ile eşzamanlı olarak heparin (kan pıhtılaşmasını önlemek için kullanılır) veya takrolimus (organ nakli ameliyatından sonra vücudunuzun nakil edilen organın reddini önlemek için kullanılır) tedavisi görecekseniz, lütfen kullanmakta olduğunuz ilaç hakkında doktorunuzu bilgilendiriniz.

  QUANDO, asetilsalisilik asit (aspirin), ibuprofen romatizmal hastalıkların ve ağrı tedavisinde kullanılır) ve COX-2 inhibitörleri (ağrı tedavisinde kullanılır) ile birlikte kullanılmamalıdır. Emin değilseniz doktorunuza sorunuz.

  Abdominal kanama gibi karınla ilgili belirtiler, döküntü gibi deri reaksiyonları, mukozal lezyonlar veya diğer aşırı duyarlılık reaksiyonları ile karşılaşırsanız QUANDO kullanmayı durdurup derhal doktorunuzla irtibata geçmeniz gerekir.

  Diğer NSAİİ’lerin kullanımında olduğu gibi, QUANDO hastaneye yatma veya ölüm ile sonuçlanabilen gastrointestinal (Gİ) (mide-barsak) rahatsızlık ve nadir olarak ülser (yara) ve kanama gibi ciddi Gİ yan etkilere neden olabilir.

  Diğer NSAİİ’lerin kullanımında olduğu gibi, QUANDO hastaneye yatma veya ölüm ile sonuçlanabilen eksfolyatif dermatit (derinin soyulmasına neden olan iltihabi bir hastalık), Stevens-Johnson sendrom (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklık ile seyreden bir iltihap) ve toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklar ile seyreden ciddi bir hastalık) gibi ciddi deri reaksiyonlarının oluşmasına neden olabilir. Bu ciddi deri reaksiyonları herhangi bir belirti göstermeden de oluşabilir. Kaşıntı, ateş, kızarıklık, kabarcık gibi belirtilerden herhangi biri oluşursa ilacınızı kullanmayı bırakınız ve doktorunuzu en kısa sürede bilgilendiriniz.

  QUANDO gibi ilaçlar kalp krizi (“miyokardiyal enfarksiyon”) veya inme gibi ciddi kalp damar hastalıkları riskinde hafif artış ile ilişkili olabilir. Bu ciddi hastalıklar herhangi bir belirti oluşturmadan da oluşabilir. Göğüs ağrısı, nefes darlığı, geveleyerek konuşma, halsizlik gibi belirti ve semptomlardan herhangi birini yaşarsanız, doktorunuzu bilgilendiriniz. Yüksek doz ve uzun süreli tedavi, bu riski artırır. Tavsiye edilen dozu ve tedavi süresini aşmayınız.

  Kalp problemleriniz varsa, daha önce inme geçirdiyseniz, ya da bu durumlarla ilgili risk atında olduğunuzu düşünüyorsanız (örneğin yüksek tansiyon, diyabet veya yüksek kolesterolünüz varsa ya da sigara kullanıyorsanız) tedavinizi doktorunuzla veya eczacınızla tartışınız.

  Varisella (su çiçeği) hastalığı esnasında QUANDO kullanımından kaçınılması tavsiye edilir.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  QUANDO İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  QUANDO İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  QUANDO kullanılması üreme yeteneğini azaltabileceği için hamile kalmaya çalışan kadınlarda kullanılması önerilmemektedir. Hamile kalma güçlüğü çeken ve kısırlık testleri yaptıran kadınlar doktorlarına danışmalı ve QUANDO kullanımını kesmeyi düşünmelidir.

  Eğer doktorunuz tarafından açıkça tavsiye edilmediyse, hamileliğinizin ilk 6 ayında QUANDO kullanılması önerilmemektedir.

  Hamileliğinizin son üç ayında QUANDO kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer doktorunuz tarafından açıkça tavsiye edilmediyse, emzirirken QUANDO kullanılması önerilmemektedir.

  Araç ve makina kullanımı

  QUANDO’nun araç ve makine kullanımı üzerindeki etkisi ihmal edilebilir düzeydedir veya hiç etkisi yoktur.

  QUANDO Etken Maddesi Nedir?

  Bu tıbbi ürün her dozunda bir 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “ sodyum içermez”.

  Bu tıbbi ürün her dozunda 100.0 mg mannitol içerir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Asetilsalisilik asit (örneğin aspirin), ibuprofen gibi diğer NSAİİ’leri ve siklooksijenaz-2 inhibitörlerini kullanıyorsanız QUANDO kullanmayınız. Eğer emin değilseniz doktor veya eczacınıza danışınız.

  QUANDO diğer ilaçlarla etkileşebilir. QUANDO’yu aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanıyorsanız dikkatli olunuz;

 • Simetidin (reflü ve mide ülserinin tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • Fenprokumon ve heparin gibi antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar),
 • Kortikosteroid adı verilen ilaçlar
 • Metotreksat (kanser tedavisinde ve bağışıklık sistemi hastalıklarında kullanılan bir ilaç),
 • Lityum
 • Siklosporin veya takrolimus gibi bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar
 • Digoksin, ACE inhibitörleri, adrenerjik beta blokörler gibi kalp ilaçları,
 • Diüretikler (idrar söktürücü ilaçlar)
 • Kinolon grubu antibiyotikler,
 • Antitrombosit ilaçlar (kalp krizi ve inmeyi önleyen ilaçlar),
 • SSRI (Selektif seretonin gerialım inhibitörleri, depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar),
 • Sülfonilüreler, örneğin glibenklamid (diyabet tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • CYP2C9 izoenzim indükleyicileri ve inhibitörleri (örneğin bir antibiyotik olan
 • rifampisin veya antifungal olan flukonazol gibibu ilaçların

  QUANDO’nun vücudunuz tarafından yıkımında etkisi olabildiğinden),

 • Anjiyotensin II reseptör blokörleri (yüksek kan basıncını kontrol etmede, diyabete ve konjestif kalp yetmezliğine bağlı böbrek hasarını tedavide kullanılan ilaçlar),
 • Pemetreksed (bazı akciğer kanseri türlerinde kullanılan bir ilaç).
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  QUANDO prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.