Psovate Yan Etkileri Nelerdir? Prospektüsü ve Yan Etkileri

PSOVATE nedir ve ne için kullanılır?

PSOVATE topikal steroidler denilen ve cilde sürülen bir ilaç grubunun üyesidir. Topikal steroidler belirli bir cilt problemlerindeki ka ş ıntı ve kızarıklı ğ ı azaltırlar.

PSOVATE krem formunda, 50 g’ lık tüplerde bulunmaktadır.

PSOVATE diskoid lupus eritematozus (genellikle yüzde görülen plaklar bir çeşit deri hastalığı ), liken planus (deri,deri ekleri ve mukozaları etkileyen iyi huylu deri hastalığı ), sedef hastalığı (psöriasis ) ve zor tedavi edilen dermatozlar (deri hastalıkları ) gibi cilt p ro b l e m l e ri n d e i l t i h a b ı n e t ki l e ri n i a z al t m a k i ç i n ku l l an ı l ı r.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi PSOVATE’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa PSOVATE’ı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Aşırı duyarlılık reaksiyonları Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, PSOVATE’ a karşı alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmasına gerek olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın : 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek : 1000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek : 10000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın görülen yan etkiler

 • Uygulama yerinde kızarıklık, döküntü,kaşıntı, yanma,temasa bağlı alerjik reaksiyon
 • Yaygın olmayan yan etkiler

 • Deride incelme, çizgilenme
 • Deri yüzeyindeki toplardamarın belirgin hale gelmesi
 • Çok seyrek görülen yan etkiler

  • Ağırlık artışı

  • Aydede yüzü/ yüzde yuvarlaklaşma

 • Obezite
 • Deride incelme
 • Deride kırışıklık
 • Deride kuruluk
 • Deri yüzeyi altında kan damarlarının görünmesi
 • Deri renginde değişiklik
 • Vücut kıllarında artma
 • Saç dökülmesi/uzamaması/saçta incelme
 • Uygulama yerinde allerjik reaksiyon
 • Derideki durumun kötüleşmesi
 • Uygulama yerinde tahriş
 • Kızarıklık
 • Döküntü, kaşıntı
 • Sedef hastalığınız varsa iltihaplı şişlikler oluşması
 • Deri enfeksiyonu
 • Çocuklarda kilo artışı/büyümede yavaşlama
 • Kanda kortizol hormonunun azalması
 • Kanda şeker düzeyi artışı ve idrarda şeker bulunması
 • Kan basıncı yükselmesi
 • Gözün lensinde bulutlanma (katarakt )
 • Göz içi basıncı artışı (glokom )
 • Kemiklerde mineral kaybına bağlı güçsüzlük (osteoporoz)
 • PSOVATE Nasıl Kullanılır?

  Eğer anlamadığınız veya zorlandığınız herhangi bir husus varsa doktorunuza veya eczacınıza sorun.

  İnce bir tabaka halinde yumuşak bir şekilde etkilenen alanı kaplayacak miktarda, günde bir ya da iki kez düzelme sağlayana kadar 4 hafta boyunca uygulanır. Daha sonra uyguma sıklığı azaltılır ya da tedavi daha az güçlü bir ilaca değiştirilir. Her uygulama sonrasında bir yumuşatıcı uygulamadan önce emilim için yeterli süre beklenmelidir. Durum kötüleşirse ya da 2-4 haftada düzelme sağlanmazsa tedavi ve tanı yeniden değ erlendirilmelidir.

  Doktorunuz söylemedikçe;

 • Yukarıda bahsedilenden daha fazla kullanmayınız.
 • Uzun süre geniş vücut yüzeylerine kullanmayınız ( örneğin haftalarca veya aylarca hemen hemen her gün )
 • •Yüze uygulandığında 5 günden uzun kullanılmamalıdır.

  Doktorunuzun size söylediği şekilde kullanın. Bu kullanma talimatı size ilacınızı ne kadar ve ne sıklıkla alacağınızı anlatır. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza sorun.

  PSOVATE sadece cilde uygulanır. Klobetazol propiyonat uygulanmasından sonra, eğer elleriniz tedavi edilen bölge değilse, ellerinizi yıkamalısınız.

  Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  İstenen klinik etkiyi sağlamak için en düşük miktarda ve en kısa sürede kullanılmalıdır.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek /karaciğer yetmezliği :

  İstenen klinik etkiyi sağlamak için en düşük miktarda ve kısa sürede kullanılmalıdır.

  Eğer PSOVATE’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşun.

  PSOVATE

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Kısa sürede yüksek doz kullanması pek muhtemel olmamakla birlikte, uzun süreli yüksek doz veya yanlış kullanım sonucu hiperkortizolizm ( böbreküstü bezinden aşırı derece steroid hormonu salgılanması ) belirtileri görülebilir ve bu durumda PSOVATE tedavisi, adrenal yetersizlik (böbrek üstü bezi yetmezliği ) riski nedeniyle azaltılarak kesilmelidir.

  PSOVATE ‘tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  PSOVATE Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Eğer merheminizi sürmeyi unutursanız, hatırlayınca olağan dozunda sürün veya bir sonraki uygulamaya yakın bir zamansa o zamana kadar bekleyin.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  PSOVATE Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  PSOVATE tedavisi sonlandırıldığında, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez. Ancak yinede doktorunuza danışmadan ilacı almayı kesmeyiniz.

  PSOVATE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  PSOVATE Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Tedavi edilmemiş deri enfeksiyonunuz varsa
 • Akne ve rozasea (ciltte ve burun çevresinde ciddi al basması ) denilen bir durumunuz ya da perioral dermatit ( ağız çevresinde kırmızı döküntülü sivilceler )
 • • Klobetazol propiyonat veya PSOVATE’ın bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa

 • İnflamasyonsuz kaşıntınız varsa
 • Emziriyorsanız
 • Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız
 • Hastalıklı bölge bir bandaj veya bebek beziyle kapatılacaksa
 • Cinsel organlar ve makattaki kaşıntılı durumlarda
 • Derinin viral enfeksiyonlarında (uçuk, suçiçeği gibi )
 • Mantar ya da diğer mikropların neden olduğu deri lezyonlarında •1 yaş altındaki çocuklarda
 • PSOVATE ‘ ı a ş a ğ ıdaki durumlarda D İ KKATL İ KULLANINIZ

 • Doktorunuz tavsiye etmedikçe derisi kolaylıkla incelebilen yüzünüze sürmeyin.
 • Göze temas ettirmeyiniz. Göz ile teması halinde bol su ile yıkayınız.
 • Tekrarlayan uygulamalarda katarakt (göze perde inmesi ) ve glokoma (göz tansiyonu) neden olabileceği düşünüldüğünden göz içine kaçmamasına dikkat edilmelidir. •Uzun süreli kullanmayın. Eğer dört haftadan sonra herhangi bir iyileşme olmuyorsa, doktorunuzla görüşün.
 • Bölgesel aşırı hassasiyet reaksiyonları teşhis konulan hastalığa benzer belirtiler gösterebilir.
 • Çocuklarda ve yüzde uygulandığında tedavi 5 günü geçmemeli ve kapatılarak uygulanmamalıdır.
 • • Özellikle bebeklerde ve 12 yaşından küçük çocuklarda geniş alanda, yüksek doz, uzun süre uygulanması adrenal süpresyon (böbrek üstü bezinde baskılanma ) yapabilir.

 • Çocuklar topikal kortikosteroidlerin cilt inceltici etkilerine karşı daha duyarlı olduklarından PSOVATE’ın çocuklarda kullanımı birkaç gün ile sınırlandırılmalı ve her hafta gözden geçirilmesi önerilir.
 • Sedef hastalığı tedavisinin yakından izlenmesi gerekir.
 • Eğer bacak ülseri etrafındaki dermatit tedavisi için kullanıyorsanız, kortikosteroid kullanımı alerjik reaksiyonun ya da ülser etrafındaki iltihabın artmasına sebebiyet verebilir.
 • Enfekte olmuş iltihaplı hasarların tedavisinde uygun antimikrobik tedavi uygulanmalıdır. Enfeksiyon genişlemesi görülürse derhal PSOVATE tedavisine son verilmeli, gerekirse sistemik antimikrobik tedaviye geçilmelidir.
 • Cushing’s sendromu ve hipotalamik pituiter adrenal ( HPA ) eksen supresyonu sistemik emilim artışına sebep olabilir. Bu durum gözlemlendiğinde ya ilacın uygulama sıklığı azaltılarak ilaç yavaş yavaş bırakılır ya da daha az güçlü bir kortikosteroid uygulanır. İlacın aniden bırakılması glukokortikosteroid eksikliğine yol açabilir.
 • Eğer doktorunuz tarafından tavsiye edildiyse uygulama bölgesini hava geçiren bir bez ile örtünüz. Bez ile örtme öncesinde enfeksiyonları önlemek amaçlı cildin temizlenmiş olduğundan emin olunuz.
 • • İçeriğindeki stearil alkol lokal deri reaksiyonlarına (örneğin,temasa bağlı alerjik deri bozukluğu ) sebebiyet verebilir.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

  PSOVATE ‘

  PSOVATE İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Veri bulunmamaktadır.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  PSOVATE hamilelikte en az miktarda ve en kısa süre kullanılmalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  Araç ve makina kullanımı

  Herhangi bir etki oluşturması beklenmez.

  PSOVATE ‘

  PSOVATE Etken Maddesi Nedir?

  İçeriğindeki butilparaben nedeniyle alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş ) neden olabilir. Ayrıca stearil alkol lokal deri reaksiyonlarına (örneğin, temasa bağlı alerjik deri bozukluğu ) sebebiyet verebilir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Ritonavir (HIV enfeksiyonu tedavisinde kullanılan bir ilaç ) ya da itrakonazol (mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan bir ilaç ) kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  PSOVATE prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.