Protelos Ne İlacıdır? İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

PROTELOS nedir ve ne için kullanılır?

 • PROTELOS, menopoz sonrası kemik erimesi tedavisinde omurga ve kalça kırıkları riskini azaltmada kullanılır.
 • PROTELOS kemik hastalıklarını tedavi eden ilaç grubuna aittir. Kemik yıkımını azaltarak kemik oluşumunu hareketlendirir, böylece kırık riskini azaltır. Yeni oluşan kemik normal kalitededir.
 • PROTELOS oral süspansiyon için sarı granüller içeren tek dozluk paketlerde bulunmaktadır. Kutular 28 adet tek dozluk paket içermektedir.
 • Kemik erimesi hakkında:

  Vücudunuz devamlı olarak eski kemik dokularını tüketip yerine yeni dokular üretmektedir.Eğer kemik erimesi hastalığınız varsa vücudunuz ürettiğinden daha fazla kemik dokusu harcamaktadır. Böylece, yavaş yavaş kemik kaybı oluşur ve kemikleriniz daha ince ve kırılgan olur. Bu durum özellikle kadınlarda menopoz sonrası görülmektedir.

  Kemik erimesi olan pek çok insan herhangi bir belirti hissetmemektedir ve durumdan haberdar değillerdir. Ancak, kemik erimesi olan hastalarda, özellikle omurga, kalça ve el bileğinde kemik kırılma olasılığı yüksektir.

  Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi PROTELOS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın : 10 hastanın en az 1 inde görülebilir.

  Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.Seyrek : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor : eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor

  4/5

  Yaygın:

  Mide bulantısı, İshal, Baş ağrısı, Ciltte kızarıklık ve kaşıntı, Bilinçte rahatsızlıklar, Bayılma

  Yaygın olmayan:

  Kan pıhtılaşması, Nöbet

  Bilinmiyor:

  Kusma, Karın ağrısı, Ağızda ülser veya damaklarda iltihaplanma, Kemik, kas ve eklemlerde ağrı, Kas krampları, Aşırı duyarlılık reaksiyonları (deride döküntü, yüksek ateş ve Kan tahlillerinde görülen karaciğer enzimlerinde artış), Kaşıntı, Ürtiker, Kabarma, Yüzün, dudakların, ağızın, dilin veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şişmelerinde (anjiyoödem), Kol ve bacaklarda şişme, Şaşkınlık, Birdenbire başlayan hırıltılı solunum ve öksürük (bronşiyal hiperreaktivite).

  Aşağıdakilerden biri olursa PROTELOS’u kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Yüzün, dudakların, ağızın, dilin veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şişmelerinde (anjiyoödem),

 • Aşırı duyarlılık reaksiyonları, deride döküntü, kaşıntı, ürtiker.
 • Ciddi alerjik reaksiyon görüldüğü takdirde PROTELOS ile tedavi kesilmelidir.

  Ciddi allerjik durumlar nedeniyle protelos kullanımını kestiyseniz, hiç bir şekilde ilaca tekrar başlamamalısınız.

  PROTELOS Nasıl Kullanılır?

  PROTELOS doktorunuz tarafından reçete edildiği şekilde alınmalıdır. Emin olmadığınız durumda doktor veya eczacınıza danışınız.

  Tavsiye edilen doz günde bir adet 2g’lık pakettir.

  PROTELOS’u yatmadan önce alınız. İsterseniz PROTELOS’u aldıktan hemen sonra yatabilirsiniz.

  PROTELOS ağızdan kullanım içindir.

  Tek dozluk paketteki granüller, bir bardak su içinde süspansiyon haline getirilirek kullanılmalıdır (aşağıdaki talimata bakınız). PROTELOS’un emilimi gıda, süt ve süt ürünlerinin tüketiminden etkilendiğinden PROTELOS sadece su ile alınmalıdır.

  Granüller suda eriyene kadar karıştırınız.

  Su ekleyiniz;

  Paket içindeki granülleri bardağa boşaltınız;

  Süspansiyon hazırlandıktan hemen sonra içilmelidir. Herhangi bir sebepten dolayı hazırladığınız süspansiyonu içemediyseniz içmeden önce tekrar karıştırınız. Hazırlanan süspansiyon 24 saat içinde içilmelidir.

  PROTELOS’a ek olarak doktorunuz D vitamini ve kalsiyum katkısı almanızı önerebilir.Kalsiyum katkılarını yatarken veya PROTELOS ile aynı zamanda almayınız.

  Çocuklarda Kullanımı

  PROTELOS’un çocuklar ve gençlerde etkinliği ve güvenilirliği üzerinde yeterli veri olmadığı için, bu yaş grubunda kullanılması tavsiye edilmemektedir.

  Yaşlılarda Kullanımı

  PROTELOS’un etkinliği ve güvenilirliği menopoz sonrası kemik erimesi olan geniş yaş aralığındaki (100 yaşına kadar) kadınlarda kanıtlanmıştır. Yaşa ilişkin olarak doz ayarlamasına gerek yoktur.

  Özel Kullanım Durumları

  Hafif orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klirensi 30-70 ml/dak) doz ayarlamasına gerek yoktur. PROTELOS ileri derece böbrek yetmezliği olan hastalara (kreatinin klirensi 30 ml/dak’ın altında) önerilmemektedir.

  Karaciğer yetmezliği:

  Stronsiyum ranelat karaciğerde metabolize olmadığı için karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

  Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

  İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

  Doktorunuz size PROTELOS’u ne kadar süre kullanacağınızı söyleyecektir. Kemik erimesi tedavisi genellikle uzun dönemli bir tedavidir. Doktorunuz ilacı reçete ettiği süre kullanmalısınız.

  Eğer PROTELOS’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  PROTELOS

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Bir paketten çok daha fazlasını almışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. İlacın etkisini azaltmak için süt içmenizi veya antasid almanızı önerebilirler.

  Eğer PROTELOS’u almayı unutursanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Bir sonraki dozu normal zamanında almaya devam ediniz.

  PROTELOS Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  Bulunmamaktadır.

  PROTELOS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  PROTELOS Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Aktif madde veya yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığınız varsa (alerjik).
 • PROTELOS Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  • İleri derecece böbrek yetersizliği durumunda,

  • Kan pıhtılaşması için tedavi görüyorsanız veya geçmişte tedavi görmüşseniz

 • Devamlı yatıyorsanız veya ameliyat olacaksanız. Uzun süre hareketsiz kalmanız durumunda damar tromboz riski (bacak damarlarında pıhtı oluşması) artabilir.
 • Protelos çocuklarda ve ergenlerde kullanılmaz.
 • Ciddi allerjik reaksiyon oluşursa (yüzde, dilde veya boğazda şişme, yutkunmakta veya nefes almakta zorlanma, ciddi cilt reaksiyonları gibi) oldukça nadir de olsa ölümle sonuçlanabileceğinden derhal PROTELOS kullanımını kesmeli ve doktorunuzu derhal bilgilendirilmelisiniz. Ciddi allerjik durumlar nedeniyle PROTELOS kullanımım kestiyseniz, hiç bir şekilde ilaca tekrar başlamamalısınız.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

  doktorunuza danışınız.

  PROTELOS İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Stronsiyum ranelatın emilimi gıda, süt ve süt ürünlerinin tüketiminden etkilenmektedir. Bu nedenle PROTELOS öğün arasında kullanılmalıdır. Yavaş emilimi nedeniyle PROTELOS yatmadan önce ve tercihen akşam yemeğinden en az iki saat sonra kullanılmalıdır.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • PROTELOS sadece menopoz sonrası kemik erimesi tedavisinde kullanılır. Bu durumda PROTELOS hamilelikte kullanılmaz. Yanlışlıkla hamile iken bu ilacı kullanmışsanız hemen ilacı almayı bırakınız ve doktorunuza bilgi veriniz.

  Tedavi sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • PROTELOS emzirirken kullanılmaz. Emzirirken yanlışlıkla bu ilacı kullanmışsanız hemen ilacı almayı bırakınız ve doktorunuza bilgi veriniz.

 • Araç ve makina kullanımı

  PROTELOS’un araç ve makine kullanma yetisine etkisi önemsenmeyecek kadar az yada hiç yoktur.

  PROTELOS Etken Maddesi Nedir?

  PROTELOS aspartam içermektedir. Fenilketonürisi (nadir ırsi metabolik hastalık) olan hastalara zararlı olabilir, doktorunuza bilgi veriniz.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Eğer reçeteli veya reçetesiz bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  Kalsiyum içeren ilaçlar kullanıyorsanız bu tür ilaçları PROTELOS’u aldıktan en az iki saat sonra kullanmalısınız.

  Antasid kullanıyorsanız (mide yanmasını rahatlatan ilaçlar), bu tür ilaçları PROTELOS’dan en az iki saat sonra kullanmalısınız, eğer bu mümkün değilse iki ilaç aynı anda alınabilir.

  PROTELOS oral tetrasiklinler ve kinolon (duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlarda kullanılan antibiyotikler) ile aynı anda alınmamalıdır. Eğer oral tetrasiklinler ve kinolon antibiyotikler kullanmanız gerekiyorsa, önlem olarak PROTELOS tedavisi geçici olarak durdurulmalıdır. Bu antibiyotikleri kullanmayı bitirdiğinizde PROTELOS ile tedaviye devam edebilirsiniz.

  PROTELOS prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.