Protech Nedir ve Ne İçin Kullanılır? İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

PROTECH nedir ve ne için kullanılır?

PROTECH, sarı renkli yuvarlak tabletlerdir. 14 ve 28 kapsüllük ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

PROTECH’in etkin maddesi olan pantoprazol, proton pompası inhibitörü olarak bilinen farmakolojik gruba dahildir. Proton pompası inhibitörleri midenizin salgıladığı asit miktarını azaltarak buna bağlı mide rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır. PROTECH;

• Hafif reflü hastalığı (mide içeriğinin yemek borunuza kaçması) ve ilgili semptomların (mide yanması, yutma sırasında ağrı vb.) tedavisinde,

• Reflü özofajit (mide içeriğinin yemek borunuza kaçması ile yemek borunuzda meydana gelen iltihap) idame tedavisinde ve tekrarının önlenmesinde,

• Sürekli olarak NSAİ (enflamasyon tedavisinde kullanılan ilaçlar) alması gereken hastalarda bu ilaçlardan kaynaklanan mide ve bağırsak ülserlerin önlenmesinde kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi PROTECH’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, PROTECH’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza söyleyiniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz :

• Ciddi alerjik reaksiyonlar: Dil ve/veya boğazın şişmesi, yutmada zorluk, kaşıntı, nefes almada zorluk, yüzde şişme, çok hızlı kalp atışları ve çok terleme eşliğinde şiddetli baş dönmesi

• Ciddi deri reaksiyonları: Deride kabarmalar ve genel durumunuzda hızla kötüleşme, gözler, burun, ağız/dudaklar veya genital bölgede doku bozuklukları (lezyonlar) (Steven-Johnson Sendromu / Lyell Sendromu) ve ışığa hassasiyet.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir . Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin PROTECH’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza söyleyiniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Depresyon,

• Halüsinasyon,

• Kafa karışıklığı (konfüzyon),

• Görme ile ilgili problemler,

• Parmaklarda, ayak bileklerinde şişme (periferal ödem) Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Karın ağrısı,

• İshal,

• Kabızlık,

• Bulantı,

• Ağız kuruluğu,

• Baş ağrısı,

• Baş dönmesi,

• Kaslarda ve eklemlerde ağrı

Bunlar PROTECH’in hafif yan etkileridir.

PROTECH Nasıl Kullanılır?

Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmediği taktirde:

Hafif reflü hastalığı ve ilgili semptomların (mide yanması, yutma sırasında ağrı vb.) tedavisi

Tavsiye edilen doz günde bir defa 20 mg’dır. Belirtiler genellikle 2-4 hafta içinde ortadan kalkar. Doktorunuz ilaca ne kadar süre devam etmeniz gerektiğini söyleyecektir. Belirtiler tekrar ortaya çıktığında günde bir tablet alınarak kontrol altına alınabilir.

Reflü özofajitin idame tedavisi ve tekrarının önlenmesi

Reflü özofajitin uzun süreli tedavisinde tavsiye edilen idame dozu, günde bir defa 20 mg’dır. Nüksetmesi halinde doz günde 40 mg’a yükseltilir. Tedavinin ardından günde 20 mg ile idame tedavisine devam edilir.

NSAI ilaçlardan kaynaklanan gastroduodenal ülserlerin önlenmesi Tavsiye edilen doz günde bir defa 20 mg’dır.

Tabletler mide ortamına dayanıklı bir kaplama ile kaplanmıştır, bu nedenle kırılmamalı ve çiğnenmemelidir. Bütün olarak yeterli miktarda sıvı ile yutulmalıdır. Tabletlerin sabah kahvaltısından 1 saat önce alınması tavsiye edilir.

Çocuklarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlı hastalarda özel bir doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliğinde genellikle doz ayarlaması gerekmez.

Ağır karaciğer yetmezliğiniz varsa doktorunuz düzenli olarak kontrole gitmenizi, 20 mg’lık günlük dozu aşmamanızı ve gerekirse ilacı kullanmayı bırakmanızı önerebilir. Eğer PROTECH’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

PROTECH

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

PROTECH’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

İnsanlarda PROTECH’in doz aşımı etkileri bilinmemektedir. Aşırı doz ve kazayla ilaç alma durumlarında derhal doktorunuza veya bir hastaneye başvurunuz.

PROTECH Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Bir dozu zamanında almayı unutursanız, unutulan dozu atlayıp bir sonraki dozdan itibaren

normal uygulamanıza devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

PROTECH Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Bulunmamaktadır.

PROTECH kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PROTECH Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Pantoprazole veya PROTECH’in bileşenlerinden herhangi birine karşı hassasiyetiniz varsa,

• Atazanavir (bağışıklık sisteminizin çökmesine neden olan ve "AİDS" olarak bilinen hastalığın tedavisinde kullanılan bir ilaç) kullanıyorsanız,

PROTECH kullanmayınız.

PROTECH Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

• Eğer karaciğer ile ilgili bir hastalığınız varsa doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuzun karaciğer enzimlerinizi kontrol ederek ilacın dozunu ayarlaması veya ilacı kesmesi gerekebilir.

• Pantoprazol B12 vitamininin emilimini engelleyebilir. Bu konuda doktorunuzun tavsiyelerine uyunuz.

• Pantoprazol tedavisi sırasında başka ilaçlar da kullanmanız gerekirse, bu ilaçların ürün bilgilerini okuyunuz.

• Pantoprazol tedavisi kötü huylu kanserlerin neden olduğu belirtileri de azaltacağından doktorunuz endoskopi denilen bir yöntemle hastalığınızın durumunu araştırmak isteyebilir.

• Eğer 1 yıldan daha uzun süredir PROTECH kullanıyorsanız, doktorunuz düzenli olarak kontrole gitmenizi isteyebilir. Yeni veya beklenmedik herhangi bir belirti ile karşılaşırsanız doktorunuza bildiriniz.

• Alkol, mideye zarar verebileceğinden tedavi sırasında alkol kullanımından kaçınılmalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

PROTECH İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Kahvaltıdan 1 saat önce alınması tavsiye edilir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Doktorunuz kesin olarak gerekli görmediği taktirde PROTECH kullanmayınız. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

PROTECH’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden tedavinin devamı konusunda doktorunuza danışınız.

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makina kullanımı

PROTECH Etken Maddesi Nedir?

Her bir tablet 36,14 mg mannitol içerir. Ancak dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Her bir tablet 1 mmol’den daha az sodyum ihtiva eder. Dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

• Atazanavir (bağışıklık sisteminizin çökmesine neden olan ve "AİDS" olarak bilinen hastalığın tedavisinde kullanılan bir ilaç) kullanıyorsanız, doktorunuza bildiriniz. PROTECH atazanavirin etkisini azaltacağı için birlikte kullanılmamalıdır.

• Eğer enfeksiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (Örn: ketokonazol) kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz.

• Varfarin ve fenprokumon gibi kanın pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz ilacı kullandığınız süre içerisinde bazı testler yapmak isteyebilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

PROTECH prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.