Prostat Kanseri Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Prostat kanseri, erkeklerde prostat bezindeki hücrelerin anormal bir şekilde büyüyerek kontrol dışı çoğalması sonucu oluşan bir kanser türüdür. Prostat bezleri, üretra (idrar kanalı) etrafında yer alan ve erkeklerde spermleri taşıyan ve üretranın içinden idrarı geçiren bir organdır.

Prostat kanseri genellikle yavaş büyüyen bir kanser türü olup, erken aşamalarda belirti vermeyebilir. Bu nedenle erken teşhis ve düzenli tarama testleri (örneğin, prostat spesifik antijen - PSA testi) önemlidir. Düzenli tarama sayesinde erken evre prostat kanseri saptanarak tedavisi daha etkin hale getirilebilir.

Bazı prostat kanseri vakaları daha agresif olabilir ve diğer dokulara yayılma eğilimindedir. Bu nedenle, tedavinin başarı şansını artırmak için erken teşhis ve tedavi büyük önem taşır.

Prostat Kanseri Belirtileri Şunlar Olabilir:

 1. İdrar yaparken güçlük veya ağrı: Prostat kanseri, prostat bezinin büyümesi veya tümörün idrar yolunu sıkıştırması nedeniyle idrar akışını engelleyebilir ve idrar yaparken güçlük çıkarabilir.
 2. Sık idrara çıkma ihtiyacı, özellikle geceleyin: Prostat kanseri, prostat bezinin büyümesi nedeniyle idrar torbasının kapasitesini azaltabilir ve sık sık idrara çıkma ihtiyacına yol açabilir. Bu durum özellikle geceleyin uykuyu bölebilir.
 3. İdrar akışında zayıflama veya kesilme: Prostat kanseri, idrar yolunu daraltarak veya tıkayarak idrar akışını zayıflatabilir veya tamamen kesilebilir.
 4. Kanlı idrar veya meni görülmesi: Prostat kanseri bazen idrarda veya menide kan görülmesine yol açabilir. Bu durum, diğer sağlık sorunlarıyla da ilişkili olabilir, ancak mutlaka doktor tarafından değerlendirilmesi gerekir.
 5. İdrar yaparken yanma veya acı hissi: Prostat kanseri, idrar yolu tahrişine neden olarak idrar yaparken yanma veya acı hissi oluşturabilir.
 6. Sırt, kalça veya kasık bölgesinde ağrılar: Prostat kanseri ileri evrelerde diğer organlara veya kemiklere yayılabilir. Bu durumda sırt, kalça veya kasık bölgesinde ağrılar ortaya çıkabilir.

Ancak bu belirtiler, prostat kanseri dışında başka durumlarla da ilişkili olabilir. Eğer bu tür belirtilerden herhangi birini yaşıyorsanız, bir doktora başvurarak detaylı muayene ve gerekli testlerin yapılmasını sağlamak önemlidir.

Prostat Kanseri Neden Olur?


Prostat kanserinin tam nedeni henüz tam olarak anlaşılamamıştır, ancak bilim insanları belirli risk faktörlerinin hastalığın gelişimine katkıda bulunduğunu belirlemiştir. Prostat kanserinin oluşumunda aşağıdaki faktörler etkili olabilir:

 1. Yaş: Prostat kanseri, genellikle 50 yaşından sonra ortaya çıkar ve yaşın ilerlemesiyle risk artar. Özellikle 65 yaşından sonra risk daha yüksektir.
 2. Aile öyküsü: Ailesinde prostat kanseri olan kişilerin, bu hastalığı geliştirme olasılığı diğerlerine göre daha yüksektir. Özellikle birinci derece yakın aile üyelerinde (baba, erkek kardeş) prostat kanseri olanların riski artar.
 3. Genetik faktörler: Bazı genetik mutasyonlar, prostat kanseri riskini artırabilir. Özellikle BRCA1 ve BRCA2 gen mutasyonları, prostat kanseri gelişiminde etkili olabilir.
 4. Rasyonel beslenme: Düşük sebze ve meyve tüketimi, yüksek yağ içeren diyetler, özellikle doymuş yağların fazla alınması prostat kanseri riskini artırabilir.
 5. Obezite: Fazla kilolu veya obez olmak, prostat kanseri gelişme riskini artırabilir.
 6. Sigara ve alkol kullanımı: Sigara içmek ve fazla miktarda alkol tüketmek, prostat kanseri riskini artırabilir.
 7. Yetersiz fiziksel aktivite: Düzenli fiziksel aktivite eksikliği, prostat kanseri riskini artırabilir.

Unutmayın ki, bu faktörler prostat kanseri gelişimine katkıda bulunabilir ancak kesin nedeni tam olarak belirlemek zordur ve hastalığın gelişiminde birden fazla faktörün rol oynadığı düşünülmektedir. Erken teşhis ve düzenli taramalar, prostat kanserinin erken evrelerde tespit edilmesine ve tedavinin daha etkin olmasına yardımcı olur. Risk faktörlerini kontrol altında tutmak ve sağlıklı yaşam tarzı tercihleri yapmak, prostat kanseri riskini azaltmada yardımcı olabilir.

Prostat Kanseri Evreleri Nelerdir?

Prostat kanseri, evre adı verilen aşamalarda sınıflandırılır. Evreleme, kanserin yayılım derecesini ve tümörün boyutunu belirlemek için kullanılır ve uygun tedavi seçeneklerini belirlemeye yardımcı olur. Prostat kanserinin yaygınlığını değerlendirmek için genellikle TNM sistemine dayalı olarak evreleme yapılır. TNM, tümör boyutunu (T), lenf nodu tutulumunu (N) ve uzak metastazları (M) belirlemeye yönelik bir sistemdir.

Prostat kanserinin evreleri genellikle aşağıdaki şekilde sınıflandırılır:

Evre 0 (Tis): Kanser, prostatın iç tabakasını etkilemiştir, ancak prostat dışına yayılmamıştır. Bu aşama "karsinoma in situ" olarak da adlandırılır.

Evre I (T1): Tümör, rastgele biyopsi ya da ameliyatla keşfedilmiştir ve prostatın çok küçük bir kısmını etkilemiştir.

Evre II (T2): Tümör, prostatın daha fazla kısmını etkilemiştir, ancak hala prostatın içinde sınırlıdır ve prostatın dışına yayılmamıştır.

Evre III (T3): Tümör, prostatın dışına, yakındaki dokulara (örneğin, seminal veziküller) veya kapsülüne doğru ilerlemiştir.

Evre IV (T4): Tümör, prostat dışındaki organlara veya lenf düğümlerine (N1) veya uzak organlara (M1) yayılmıştır. Evre IV, metastatik prostat kanseri olarak da adlandırılır.

Evreleme, her hastada kanserin yayılımının farklı olabileceğini göz önünde bulundurarak, hastalığın durumunu ve tedavi seçeneklerini belirlemek için kullanılır. Evreleme sonucuna göre doktorlar, prostat kanseri tedavisi için en uygun planı oluştururlar. Erken evre prostat kanseri daha iyi tedavi edilebilirken, ileri evrelerdeki kanserlerin tedavisi daha karmaşık olabilir. Bu nedenle, prostat kanserinin erken teşhisi ve düzenli taramalar önemlidir.

Prostat Kanseri Ölümcül Müdür?

Prostat kanseri, erken teşhis ve uygun tedavi ile tedavi edilebilir ve kontrol altına alınabilir. Ancak, tedavi edilmez veya ileri evrelerde teşhis edilirse prostat kanseri ölümcül olabilir.

Prostat kanserinin ölümcül olma riski, birkaç faktöre bağlıdır:

 1. Erken teşhis: Erken aşamada tespit edilen prostat kanseri tedavi şansını artırır. Düzenli taramalar ve prostat spesifik antijen (PSA) testi gibi yöntemlerle erken teşhis mümkündür.
 2. Evreleme: Prostat kanseri, evresine göre sınıflandırılır. Erken evrelerdeki kanserler daha tedavi edilebilirken, ileri evrelerdeki kanserlerin tedavisi daha zor ve başarılı olma şansı daha düşüktür.
 3. Agresiflik: Prostat kanserinin bazı türleri daha hızlı büyüyebilir ve yayılma eğilimindedir. Daha agresif kanser tipleri tedaviye daha az yanıt verebilir.
 4. Yaş: Yaşlı hastalarda prostat kanseri tedaviye daha az yanıt verebilir ve diğer sağlık sorunlarıyla birlikte ölüm riskini artırabilir.

Tedavi edilemeyen veya ileri evrelerdeki prostat kanseri, diğer organlara veya kemiklere yayılarak metastatik prostat kanseri haline gelebilir ve yaşam beklentisini olumsuz yönde etkileyebilir.

Bu nedenle, prostat kanseri için erken teşhis ve uygun tedavi önemlidir. Düzenli taramalar, belirtilerle ilgili doktora başvurma ve risk faktörlerini azaltmak için sağlıklı yaşam tarzı seçimleri yapmak prostat kanserinden korunmada ve başarılı tedavide önemli rol oynar.

Prostat Kanseri Tedavisi Nasıl Yapılır?

Prostat kanseri tedavisi, hastalığın evresine, kanserin agresifliğine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak farklı yöntemlerin kullanılmasını içerir. Prostat kanseri tedavi seçenekleri şunlardır:

 1. Aktif Takip (Gözlem): Prostat kanseri, bazı durumlarda yavaş ilerleyebilir ve düşük riskli olabilir. Bu durumlarda doktor, hastayı düzenli kontrollerle takip edebilir ve kanserin ilerlemesini izleyebilir. Aktif takip, tedaviye hemen başlamadan önce hastanın durumunu daha iyi anlamak için bir seçenektir.
 2. Cerrahi Tedavi: Prostat kanseri, prostat bezinin tamamının ya da bir kısmının cerrahi olarak çıkarılmasıyla tedavi edilebilir. Prostatektomi adı verilen bu ameliyat, kanserin yayılmadan önce erken evrede yakalanmasında etkili olabilir.
 3. Radyoterapi: Radyoterapi, yüksek enerjili ışınlar kullanarak kanser hücrelerini öldürmeyi amaçlayan bir tedavi yöntemidir. Prostat kanserinde, prostat bölgesine odaklanan dış radyoterapi (EBRT) veya prostat içine yerleştirilen radyoaktif iğnelerle yapılan iç radyoterapi (brakiterapi) kullanılabilir.
 4. Hormon Tedavisi: Prostat kanseri, erkeklik hormonları olan testosteron tarafından beslenebilir. Hormon tedavisi, testosteron seviyelerini azaltarak kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatmayı amaçlar. Bu tedavi, prostat kanseri ilerlemesini kontrol etmeye yardımcı olabilir.
 5. Kemoterapi: Kemoterapi, kanser hücrelerini öldüren veya büyümelerini durduran ilaçların kullanılmasıdır. Kemoterapi, prostat kanseri ilerlemesi durumunda veya diğer tedavilere yanıt alınamadığında kullanılabilir.
 6. Hedefe Yönelik Tedavi: Bazı prostat kanseri türleri belirli gen mutasyonlarına sahip olabilir. Hedefe yönelik tedavi, bu mutasyonları hedef alarak kanser hücrelerini etkilemeyi amaçlar.

Tedavi planı, hastanın bireysel durumuna göre uzman doktorlar tarafından belirlenir. Tedavi sırasında hastanın yaşam kalitesini iyileştirmeye yönelik destekleyici tedaviler ve yaşam tarzı değişiklikleri de önemli bir rol oynar. Prostat kanseri tedavisinde başarı şansını artırmak için erken teşhis ve tedavi önemlidir.