Prosek İlacının Prospektüsü

Prosek etkin madde olarak omeprazol içerir. “Proton pompası inhibitörü” olarak bilinen ilaçlardan biridir. Midenizdeki asit oluşumunu azaltır.

Prosek, opak sarı baş ve beyaz gövdeli sert jelatin kapsül şeklindedir. Etkin madde, kapsül içindeki mide asidine dayanıklı enterik kaplı granüllerde bulunur. 14 adet kapsül içeren blister ambalajlarda bulunmaktadır.

Prosek Yetişkinlerde aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır:

‘Gastroözofajiyal reflü hastalığı” (GÖRH). Mide asidinin ağrı, iltihaplanma ve mide yanmasına yol açacak şekilde yemek borusuna kaçışı.

Bağırsakların üst kısmındaki ülserler (on iki parmak bağırsağı ülseri) ya da midedeki ülser (gastrik ülser).

‘Helicobacter pylori’ adlı bakteri ile enfekte (iltihap oluşturan mikropların bulaştığı) ülserler. Eğer sizde böyle bir durum mevcutsa doktorunuz iltihabı tedavi etmek suretiyle ülseri iyileştirmek için size ayrıca antibiyotik reçete edebilir.

Nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlar (NSAİİ: Ağrı, ateş ve iltihaba karşı etkili ilaçlar) olarak isimlendirilen ilaçların sebep olduğu ülserler. Eğer NSAİİ alıyorsanız, oluşmadan ülseri durdurmak için Prosek kullanılabilir.

Pankreastaki büyümeye bağlı olarak asit olması durumunda (Zollinger-Ellison sendromu)

Prosek Çocuklarda Yetişkinlerde aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır:

1 yaş üzeri ve > 10 kg çocuklarda:

GÖRH: Mide asidinin ağrı, iltihaplanma ve mide yanmaya yol açacak şekilde yemek borusuna kaçışı

Çocuklarda bu durumun belirtileri mide içeriğinin ağıza geri gelmesi, kusma ve kilo artışında azalmayı içerebilir.

4 yaş üzeri çocuklar ve ergenlerde :

‘Helicobacter pylori’ adlı bakteri ile enfekte ülserler. Eğer çocuğunuzda böyle bir durum mevcutsa doktorunuz iltihabı tedavi etmek suretiyle ülseri iyileştirmek için ayrıca antibiyotik reçete edebilir.

Prosek Nasıl Kullanılır?

Prosek’i her zaman doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuz veya eczacınızla konuşun.

Doktorunuz ne kadar süre ile kaç kapsül alacağınızı size söyleyecektir. Bu sizin durumunuza ve yaşınıza bağlıdır.

Olağan dozlar aşağıda verilmiştir.

Göğüs yanması ve asidin yemek borusuna geri kaçması gibi GÖRH belirtilerinin tedavisinde;

Eğer doktorunuz yemek borunuzda az miktarda hasar bulursa, 4-8 hafta için olağan doz günde bir kez 20 mg’dır. Yemek borunuzda iyileşme gerçekleşmezse doktorunuz ilave 8 hafta daha 40 mg doz almanızı söyleyebilir.

Yemek borusunda iyileşme sağlandığında olağan doz günde bir kez l0 mg’dır.

Eğer yemek borunuzda bir hasar bulunmuyorsa, olağan doz günde bir kez l0 mg’dır.

Bağırsakların üst kısmındaki ülserlerin (on iki parmak bağırsağı ülseri) tedavisinde:

Olağan doz, 2 hafta için günde bir kez 20 mg’dır. Eğer ülserinizde iyileşme olmazsa, doktorunuz 2 hafta daha aynı dozu almanızı söyleyebilir.

Eğer ülseriniz tamamen iyileşmezse, doz 4 hafta için günde bir kez 40 mg’a çıkartılabilir.

Mide ülserlerinin (gastrik ülser) tedavisinde:

Olağan doz, 4 hafta için günde bir kez 20 mg’dır. Eğer ülserinizde iyileşme olmazsa, doktorunuz 4 hafta daha aynı dozu almanızı söyleyebilir.

Eğer ülseriniz tamamen iyileşmezse, doz 8 hafta için günde bir kez 40 mg’a çıkartılabilir.

On iki parmak bağırsağı ve mide ülserlerinin tekrarını önlemek için:

Olağan doz, günde bir kez 20 mg veya 40 mg’dır. Doktorunuz dozu günde bir kez 40 mg’a çıkartılabilir.

NSAİİ kaynaklı on iki parmak bağırsağı ve mide ülserlerinin tedavisinde:

Olağan doz, 4-8 hafta için günde bir kez 20 mg’dır.

NSAİİ kullanımı ile ilişkili kaynaklı on iki parmak bağırsağı ve mide ülserini önlemek için:

Olağan doz, günde bir kez 20 mg’dır.

‘Helicobacterpylori’ enfeksiyonunun neden olduğu ülserleri ve tekrarını önlemek için:

Olağan doz, 1 hafta süreyle 20 mg Prosek’tir

Doktorunuz amoksisilin, klaritromisin ve metronidazol antibiyotiklerinden ikisini almanızı söyleyecektir.

Pankreastaki bir büyümenin sebep olduğu midenin aşırı miktarda asit üretimi (Zollinger-Ellison sendromu) tedavisinde:

Olağan başlangıç günlük 60 mg’dır

Doktorunuz dozu ihtiyacınıza göre ayarlayacak ve ilacı ne kadar süre ile alacağınıza karar verecektir.

Kapsüllerinizi sabah almanız tavsiye edilmektedir.

Kapsülleri yemeklerle beraber veya aç karnına alabilirsiniz.

Kapsülleri yarım bardak su ile bütün olarak yutunuz. Kapsüller ilacın mide asidi tarafından parçalanmasını engelleyen kaplı pelletler içerdiğinden, kapsülleri çiğnemeyiniz veya ezmeyiniz. Pelletlere zarar vermemeniz önemlidir.

Eğer siz veya çocuğunuz kapsülleri yutmakta zorluk çekerseniz:-Kapsülleri açın ve içindekini doğrudan yarım bardak suyla yutun veya içindekini gaz içermeyen suya, herhangi bir asidik meyve suyuna ( (örn. elma, portakal ya da ananas) ya da elma püresi içine koyunuz.

Karışımı içmeden önce her zaman karıştırın (karışım berrak olmayacaktır). Daha sonra karışımı hemen veya 30 dakika içinde için.

Bu ilacı içtiğinizden emin olmak için, bardağı yarım bardak suyla çalkalayın ve için. Katı parçacıklar ilaç içerir. Bunları ezmeyiniz veya çiğnemeyiniz.

Göğüs yanması ve asidin geri taşması gibi GÖRH belirtilerinin tedavisinde:

1 yaş üzeri ve vücut ağırlığı 10 kg’dan fazla olan çocuklar Prosek alabilir. Doz çocuğun kilosuna bağlı olup doğru doza doktor karar verecektir.

‘Helicobacterpylori’ enfeksiyonunun neden olduğu ülserleri ve tekrarını önlemek için:

4 yaş üzerindeki çocuklar Prosek alabilir. Doz çocuğun kilosuna bağlı olup, doğru doza doktor karar verecektir.

Doktorunuz çocuğunuza amoksisilin ve klaritromisin isimli iki antibiyotiği de reçete edecektir.

Yaşlılar için doz ayarlaması gerekmez.

Böbrek yetmezliği ve Karaciğer yetmezliği hastalarında Prosek kullanımı

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez.

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda günlük 10-20 mg doz yeterli olabilir.

Eğer Prosek’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Prosek’i kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Prosek Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Eğer bir dozu almayı unuttuysanız, hatırlar hatırlamaz hemen alınız. Ancak bir sonraki dozu almaya yakın bir zamanda iseniz, kaçırılan önceki dozu almayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Prosek Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Herhangi bir etki bulunmamaktadır.

Prosek kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Prosek Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer omeprazole veya Prosek içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa.

Eğer diğer midede asit oluşumunu önleyen ilaçlara (örn. pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol) karşı alerjiniz varsa.

Nelfinavir (HIV enfeksiyonu tedavisinde kullanılır) içeren bir ilaç kullanıyorsanız.

Eğer emin değilseniz Prosek almadan önce doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Prosek Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Prosek diğer hastalıkların belirtilerini saklayabilir. Bu nedenle Prosek almadan önce ya da alırken aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuzla konuşun:

Bir neden olmaksızın fazla kilo kaybederseniz ve yutma sorunları yaşarsanız.

Mide ağrısı veya hazımsızlık yaşarsanız.

Kan veya gıda kusmaya başlamanız durumunda.

Dışkının siyah olması (kanlı dışkı) durumunda.

Omeprazol enfeksiyöz ishalde (herhangi bir mikrobun bağırsak mukozasında yaptığı tahribat sonucu ortaya çıkan ishal durumu) küçük bir artış ile ilişkilendirilmiş olduğundan şiddetli veya sürekli ishal olmanız durumunda.

Şiddetli karaciğer sorunlarınız varsa.

Kalça el bileği ya da omurgada osteoporoza (kemik erimesi) bağlı kırık riskiniz varsa.

Kanınızda magnezyum miktarı düşükse ve bu durum için tedavi görmekteyseniz (Digoksin ya da örneğin idrar söktürücüler gibi kanınızda magnezyum miktarını düşürücü ilaçlar kullanıyorsanız, doktorunuz periyodik olarak kanınızdaki magnezyum düzeylerini kontrol etmek isteyebilir).

Nöroendokrin tümörler için tanı incelemesine girecekseniz.

Eğer Prosek’i uzun süreli (1 yıldan uzun) kullanıyorsanız, doktorunuzun sizi düzenli gözetim altında tutması olasıdır. Doktorunuzu gördüğünüzde, herhangi bir yeni ve olağan dışı belirti ve durumu kendisine bildiriniz.

Prosek ile tedavi bazı bakterilerin neden olduğu mide ve bağırsak enfeksiyon riskinde az da olsa bir artışa neden olabilir.

Prosek gibi mide asit oluşumunu önleyen bir ilacı özellikle bir yıldan uzun süre kullanmak kalça, el bileği veya omurgada kırık oluşma riskini hafifçe artırabilir. Osteoporozunuz (kemik erimesi) varsa ya da kortikosteroid türü ilaç alıyorsanız (osteoporoz riskini artırabilir) doktorunuza söyleyiniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Prosek İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Kapsülleri yemeklerle birlikte ya da aç karnına alabilirsiniz.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Prosek Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Prosek kullanmaya başlamadan önce, doktorunuza hamile olduğunuz veya hamile kalmayı planladığınız konusunda bilgilendiriniz. Doktorunuz bu süre içerisinde Prosek kullanıp kullanmayacağınıza karar verecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Prosek Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız, doktorunuz Prosek kullanıp kullanmayacağınıza karar verecektir.

Prosek Etken Maddesi Nedir?

Prosek’in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Prosek Kullanılır mı?

Prosek bazı ilaçların işleyişini etkileyebilir ya da bazı ilaçlar Prosek’in işleyişini etkileyebilir.

Nelfinavir içeren bir ilaç (HIV enfeksiyonu tedavisinde kullanılır) kullanıyorsanız, Prosek almayınız.

Aşağıdakilerden herhangi birini kullanıyorsanız, doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz:

Ketokonazol, itrakonazol, posakonazol ya da vorikonazol (mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır)

Digoksin (kalp sorunlarını tedavi etmek için kullanılır)

Diazepam (kaygı, endişe hallerinin veya sara hastalığının tedavisinde ya da kas gevşetici olarak kullanılır).

Fenitoin (sara tedavisinde kullanılır). Eğer fenitoin kullanıyorsanız, doktorunuz Prosek tedavisine başlarken veya Prosek’i bıraktığınızda sizi izleyecektir.

Varfarin veya diğer K vitamini baskılayan diğer maddeler gibi kan pıhtılaşmasını önleyici ilaçlar almaktaysanız, Prosek ile tedaviye başlarken veya son verirken doktorunuzun sizi izlemesi gerekebilir.

Rifampisin (tüberküloz tedavisinde kullanılır).

Atazanavir (HIV enfeksiyonu tedavisinde kullanılır).

Takrolimus (organ naklinde kullanılır).

St. John’s wort bitkisi (Hypericum perforatum) (hafif dereceli ruhsal çöküntü tedavisinde kullanılır).

Silostazol (Bacaklarda aralıklı olarak gözlenen kramp benzeri ağrılarda kullanılır)

Sakinavir (HIV enfeksiyonu tedavisinde kullanılır)

Klopidogrel (kan pıhtılaşmasını önlemek için kullanılır).

Erlotinib (kanser tedavisinde kullanılır).

Metotreksat (yüksek dozlarda kanser tedavisinde kullanılan bir kemoterapi ilacı); yüksek dozda metotreksat kullanıyorsanız doktorunuz Prosek tedavisini geçici olarak durdurabilir.

Eğer doktorunuz Helicobacter pylori enfeksiyonunun neden olduğu ülseri tedavi etmek için size Prosek ile birlikte amoksisilin ve klaritromisin antibiyotiklerini reçete ettiyse, doktorunuza almakta olduğunuz diğer ilaçlar hakkında bilgi vermeniz çok önemlidir.

Araç ve makina kullanımı

Prosek’in araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkilemesi beklenmemektedir. Sersemleme ve görme bozukluğu gibi yan etkiler oluşabilir (Bkz. Bölüm 4). Eğer bu yan etkiler görülürse araç ve makine kullanmayınız.

Prosek Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Prosek’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Prosek’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Ani hırıltılı solunum, dudaklar, dil ve boğaz veya vücutta şişlik, döküntü, bayılma ya da yutma güçlüğü (şiddetli alerjik reaksiyon).
 • Deride kabarcıklanma ya da soyulma ile birlikte kızarıklık. Ayrıca dudak, göz, ağız, burun ve üreme organlarında şiddetli kabarcıklanma ve kanama görülebilir. Bu ‘Stevens-Johnson sendromu’ (deride ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap) ya da ‘toksik epidermal nekroliz” (deride içi su dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık) ile ilişkili olabilir.
 • Karaciğer sorunu belirtileri olabilen deride sarılık, koyu renkli idrar ve yorgunluk.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Prosek’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Yaygın Yan Etkiler

 • Baş ağrısı
 • Mide ya da bağırsak üzerindeki etkiler: İshal, mide ağrısı, kabızlık, midede gaz oluşması.
 • Bulantı ya da kusma

Yaygın Olmayan Yan Etkiler

 • Ayak ve eklemlerde şişlik
 • Uyku bozukluğu (insomni)
 • Sersemleme, “iğnelenme” gibi karıncalanma/uyuşma hissi, uykulu olma hali
 • Baş dönmesi (vertigo)
 • Karaciğer işlevlerini gösteren kan testlerinde değişiklik
 • Deride döküntü, kurdeşen, kaşıntı
 • Genel olarak kendini iyi hissetmeme ve enerji eksikliği

Seyrek Görülen Yan Etkiler

 • Beyaz kan hücreleri veya trombosit (kan pulcuğu; pıhtılaşmayı sağlayan kan hücresi) sayısında azalma gibi kan sorunları. Bu durum halsizlik, deride morluk veya enfeksiyon olasılığında artışa neden olabilir.
 • Dudak, dil ve boğazda şişlik, ateş, hırıltılı solunumu içeren, bazen şiddetli olabilen alerjik tepkiler
 • Kandaki sodyum seviyesinde azalma. Bu durum güçsüzlük, kusma ve kramplara neden olabilir
 • Huzursuzluk, zihin karışıklığı ya da ruhsal çöküntü hissetme
 • Tat alma değişiklikleri
 • Bulanık görme gibi görme duyusu sorunları
 • Aniden hırıltılı solunum veya nefes daralması (bronkospazm)
 • Ağız kuruluğu
 • Ağızda iltihaplanma
 • Bir mantarın neden olduğu, bağırsakları etkileyen, ‘pamukçuk’ olarak adlandırılan bir enfeksiyon
 • Deride sararma, koyu renkli idrar ve yorgunluğa neden olan sarılığı içeren karaciğer sorunları
 • Saç dökülmesi (alopesi)
 • Güneş ışığına maruz kalma durumunda deri döküntüsü
 • Eklem ağrıları (artralji) ve kas ağrıları (miyalji)
 • Şiddetli böbrek sorunları (interstisyel nefrit)
 • Aşırı terleme
 • Agranülositoz (beyaz kan hücreleri sayısında azalma) dahil kan hücre sayısında değişiklik
 • Saldırganlık
 • Olmayan şeyleri görme, hissetme ve işitme (varsanı, halüsinasyon)
 • Karaciğer yetmezliği ve beyinde iltihaplanmaya neden olan şiddetli karaciğer sorunları
 • Ani başlayan, şiddetli döküntü veya deride pullanma veya soyulma. Bu durum yüksek ateş ve eklem ağrısı (Eritema multiforme, Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz) ile ilişkili olabilir
 • Kas zayıflığı
 • Erkeklerde meme büyümesi

Sıklığı Bilinmeyen Yan Etkiler

Bağırsakta iltihap (ishale neden olur)

Eğer üç aydan fazla süredir Prosek tedavisi alıyorsanız, kandaki magnezyum seviyelerinde azalma görülebilir. Magnezyum seviyelerinde azalma yorgunluk, istemsiz kas kasılmaları, yer ve zaman yöneliminin yitirilmesi, havale, sersemleme veya kalp atım hızında artma olarak görülebilir. Eğer bu belirtilerden herhangi biri gelişirse hemen doktorunuza söyleyiniz. Magnezyum seviyelerinde azalma kanda potasyum ya da kalsiyum seviyelerinde bir azalmaya da neden olabilir. Doktorunuz magnezyum seviyelerinizi izlemek için düzenli kan testleri yaptırmanıza karar verebilir.

Çok seyrek durumlarda Prosek beyaz kan hücrelerini etkileyerek bağışıklık sistemi yetmezliğine neden olabilir. Genel durumda şiddetli bir bozulmanın eşlik ettiği ateş gibi belirtilerle beraber olan bir enfeksiyon veya ateş ile birlikte boyun, boğaz veya ağızda ağrı ya da idrar yapma zorluğu gibi lokal enfeksiyon belirtileri ile bir enfeksiyon gelişirse beyaz kan hücreleri sayısında azalma (agranülositoz) riskini bir kan testi ile olasılık dışı bırakmak üzere mümkün olan en kısa zamanda doktorunuza danışınız. Bu durumda ilacınız hakkında bilgi vermeniz önemlidir.

Olası yan etki listesi hakkında endişe etmeyiniz. Bu yan etkilerin hiçbiri sizde görülmeyebilir.

Yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse veya burada yer almayan herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza haber veriniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.