Propofol-lipuro İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Prospektüsü ve Yan Etkileri

PROPOFOL-LIPURO nedir ve ne için kullanılır?

PROPOFOL-LİPURO %1 (10 mg/ml) genel anestezikler olarak adlandırılan bir ilaç grubuna aittir. Genel anestezikler cerrahi müdahalelerin veya diğer işlemlerin yapılabilmesi için bilinçsizlik (uyku) sağlamak için kullanılabilirler. Ayrıca sizi sedate etmek için de (uykulu, ama tam uyumuyor olmanız için) kullanılabilirler.

PROPOFOL-LİPURO %1 (10 mg/ml) süt-beyaz renginde su içinde yağ emülsiyonudur. PROPOFOL-LİPURO %1 (10 mg/ml) 100 mililitrelik cam flakondadır, bir kutuda 1 veya 10 flakon bulunmaktadır.

PROPOFOL-LİPURO %1 (10 mg/ml)’nin kullanım alanları:

 • Yetişkinlerde ve bir aylıktan büyük çocuklarda anestezinin başlatılması ve devam ettirilmesi,
 • Yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı, 16 yaşından büyük hastaların sedasyonu (sakinleştirilmesi),
 • • Tek başına veya lokal veya rejyonal anestezi ile birlikte teşhis veya cerrahi müdahaleler sırasında yetişkinlerin veya bir aylıktan büyük çocukların sedasyonunda

  (sakinleştirilmesinde) kullanılır.

  Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi PROPOFOL-LIPURO’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın Yaygın

  Yaygın olmayan Seyrek Çok seyrek Bilinmiyor

  : 10 hastanın en az birinde görülebilir.

  : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. : 1000 hastanın birinden az görülebilir.

  : 10000 hastanın birinden az görülebilir.

  : Verilerde sıklık derecesi belirlenmemiştir.

  Aşağıdakilerden biri olursa PROPOFOL-LIPURO’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  Yaygın:

 • Bazen sıvı infuzyonu ve propofolün uygulanma hızının azaltılmasını gerektiren düşük kan basıncı,
 • Seyrek vakalarda ciddi olabilen fazla düşük kalp atış hızı.
 • Seyrek:

 • Epilepsideki (sara hastalığı) gibi konvülsiyonlar (kasılmalar)
 • Çok seyrek:

 • Yüzün, dilin veya boğazın şişmesi, hırıltılı solunum, ciltte kızarma ve düşük kan basıncı dahil, alerjik reaksiyonlar
 • Ameliyat sonrası bilinç kaybı gelişen vakalar olmuştur. Bu nedenle uyanma sırasında dikkatle izlenirsiniz.
 • Propofol uygulanmasından sonra akciğerlerde su (akciğer ödemi)
 • Pankreas enflamasyonu
 • Bilinmiyor:

  İzole vakalarda aşağıdaki semptomların kombinasyonunu (birlikte görülmesi) gösteren şiddetli advers reaksiyonlar rapor edilmiştir: kas dokusunun erimesi, kanda asitli maddelerin birikmesi, anormal derecede yüksek kan potasyum seviyesi, yüksek kan yağ değerleri, elektrokardiyogramda anomaliler (Brugada-tipi EKG), karaciğer büyümesi, düzensiz kalp atışı, böbrek yetmezliği ve kalp yetmezliği. Bunlar ‘Propofol infüzyon sendromu’ olarak adlandırılmıştır. Etkilenen hastalardan bazıları neticede ölmüştür. Bu etkiler sadece yoğun bakımda saatte kilogram vücut ağırlığı başına 4 mg propofol dozundan daha yüksek dozlar uygulanan hastalarda görülmüştür. Ayrıca bölüm 2 “PROPOFOL-LİPURO %1 (10 mg/ml)’yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ” bölümüne bakınız.

  Diğer yan etkiler:

  Çok yaygın:

 • İlk enjeksiyon sırasında gelişen enjeksiyon yerinde ağrı, Propofolün ön koldaki daha büyük venlere uygulanması ile ağrı azaltılabilir. Lidokain (bir lokal anestezik) ve propofolün eş zamanlı enjeksiyonu da enjeksiyon yerindeki ağrının azalmasına yardımcı olur.
 • Yaygın:

 • Kısa süreli solunumun durması
 • Uyanma dönemi sırasında baş ağrısı
 • Uyanma süresi esnasında mide bulantısı veya kusma
 • Yaygın olmayan:

 • Venlerde (toplar damarlarda) pıhtı oluşumu veya yangı.
 • Çok seyrek:

 • Uyanma süresi esnasında seksüel kontrol kaybı
 • Uzun süreli propofol uygulamasını takiben anormal idrar rengi
 • Ameliyat sonrası ateş vakaları.
 • Bilinmiyor:

 • İstemsiz hareketler
 • Anormal iyi hissetme
 • İlaç suistimali
 • Kalp yetmezliği
 • Propofol yoğun bakım ünitelerinde sedasyon için tavsiye edilen dozlardan daha yüksek dozlarda verildiğinde kas dokusunda yıkılma çok seyrek rapor edilmiştir.
 • PROPOFOL-LIPURO Nasıl Kullanılır?

  PROPOFOL-LİPURO %1 (10 mg/ml) sadece Anestezİyoloji ve/veya Acil Tıp Uzmanları tarafından yoğun bakım ünitelerinde uygulanır.

  Size uygulanacak doz yaşınıza, vücut ağırlığınıza ve fiziksel durumunuza bağlı olarak değişebilir. Doktorunuz tepkilerinizi ve hayat göstergelerinizi (nabız, kan basıncı, solunum, vs.) dikkatlice izleyerek, anesteziyi başlatmak ve devam ettirmek için veya gereken sedasyon (sakinleşme) seviyesine ulaşmak için size doğru dozu uygular.

  Gerekirse, doktorunuz aynca uygulama süresi sınırlarına da dikkat eder.

  PROPOFOL-LİPURO %1 (10 mg/ml) genellikle genel anesteziyi başlatmak için

  kullanıldığında enjeksiyon olarak, genel anesteziyi devam ettirmek için kullanıldığında ise sürekli infüzyon (yavaş, uzun süren enjeksiyon) olarak verilir. İnfuzyon olarak seyreltilmiş veya seyreltilmemiş olarak verilebilir. Sedatif (sakinleştirici) olarak kullanıldığında genellikle infüzyon olarak verilir.

  PROPOFOL-LİPURO %1 (10 mg/ml) en fazla 7 gün uygulanabilir.

  PROPOFOL-LİPURO %1 (10 mg/ml) intravenöz (damar içine) enjeksiyon veya infuzyon ile, yani, damarlarınızdan birine yerleştirilen iğne veya küçük bir tüp yoluyla uygulanır.

  PROPOFOL-LİPURO %1 (10 mg/ml) koruyucu maddeler içermediği için, bir şişenin infuzyon süresi 12 saati geçmemelidir. Bir ambalaj seyreltilmiş PROPOFOL-LİPURO %1 (10 mg/ml)’nin infuzyonu 6 saatten uzun sürmemelidir.

  Enjeksiyon veya infuzyon uygulandığı sürece kan dolaşımınız ve solunumunuz sürekli olarak izlenir.

  Çocuklarda Kullanımı

  PROPOFOL-LİPURO %1 (10 mg/ml)’nin kullanımı yenidoğan (1 aylıktan küçük) bebeklerde tavsiye edilmez.

  16 yaşında ve daha küçük çocuklara yoğun bakımda sakinleştirici olarak kullanılmamalıdır.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlı hastalarda anestezinin başlatılması ve devam ettirilmesi için daha düşük dozların uygulanması gerekebilir.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Böbrek ve karaciğer yetmezliğiniz varsa, bu ilaç sizde dikkatle kullanılmalıdır.

  Eğer PROPOFOL-LİPURO %i (i 0 mg/ml) ’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  PROPOFOL-LIPURO

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  kullandıysanız:

  PROPOFOL-LIPURO kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  PROPOFOL-LIPURO Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  PROPOFOL-LIPURO İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  PROPOFOL-LİPURO %1 (10 mg/ml) ve alkol

  Doktorunuz sizi PROPOFOL-LİPURO %1 (10 mg/ml) kullanımından önce ve sonraki alkol tüketimi ile ilgili bilgilendirecektir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer hamile iseniz veya emziriyorsanız, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  PROPOFOL-LİPURO %1 (10 mg/ml) hamilelikte çok gerekli olmadığı sürece

  kullanılmamalıdır. Plasentayı geçer ve yenidoğanın hayati fonksiyonlarını baskılayabilir.

  Ancak, propofol indüklenmiş düşükte kullanılabilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Bebeğinizi emziriyorsanız süt vermeyi kesmelisiniz ve PROPOFOL-LİPURO %1 (10 mg/ml)’yi kullandıktan sonra ilk 24 saat sütünüzü atmalısınız. Emziren annelerle yapılan araştırmalar propofolün küçük miktarlarda anne sütüne geçtiğini göstermiştir.

  Araç ve makina kullanımı

  PROPOFOL-LİPURO %1 (10 mg/ml) enjeksiyonu veya infuzyonundan sonra belli bir süre araba ve makine kullanmamalısınız.

 • Hastaneden ayrılırken refakatçiye ihtiyacınız olup olmadığı,
 • Tekrar ne zaman araba ve makine kullanabileceğiniz,
 • Diğer sakinleştirici ilaçların (örn. sakinleştiriciler, güçlü ağrı kesiciler, alkol) kullanımı hakkında doktorunuz sizi bilgilendirecektir.
 • PROPOFOL-LIPURO Etken Maddesi Nedir?

  Bu tıbbi ürün 100 ml’de 1 mmol (23mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermediği kabul edilebilir”.

  PROPOFOL-LİPURO %1 (10 mg/ml) soya yağı ihtiva eder. Eğer fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa, bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Propofol, vücudunuzun sadece bir kısmını uyuşturan (epidural ve spinal anestezi) çeşitli rejyonal anestezi teknikleri ile etkin bir şekilde kullanılmıştır.

  Ayrıca, aşağıdakiler ile birlikte güvenli kullanımı gösterilmiştir:

 • size ameliyattan önce verilen ilaçlar
 • kas gevşetici gibi diğer ilaçlar
 • solunabilen anestezik İlaçlar
 • ağrı kesiciler
 • Ancak, bu ilaçlar size PROPOFOL-LİPURO %1 (10 mg/ml) ile eşzamanlı uygulanırsa, bilinç, duyu, kalp atış ve solunum yeteneğiniz azalabilir. Bu durum, ilaçların vücudunuz üzerindeki genel etkilerine bağlıdır.

  Rejyonal (bölgesel) anestezi tekniklerine ilave olarak, genel anestezi veya sedasyon gerekiyorsa, doktorunuz size daha düşük propofol dozlarım uygulayabilir.

  PROPOFOL-LIPURO prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.