Propofol Fresenius Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

PROPOFOL nedir ve ne için kullanılır?

PROPOFOL %1 FRESENIUS i.v. enjektabl emülsiyon 500mg/50ml flakon içeren ambalajlarda sunulan; beyaz renkte, su içinde yağ emülsiyonudur.

PROPOFOL %1 FRESENIUS genel anestezikler denilen bir ilaç grubundadır. Genel anestezikler, cerrahi operasyonlar ya da diğer müdahalelerin gerçekleştirilebilmesine olanak sağlamak amacıyla, bilinç kaybı (uyku hali) oluştururlar. Bu ilaçlar aynı zamanda sakinleştirici olarak (tamamen uykuya dalınmadığı uykululuk hali) da kullanılırlar.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi PROPOFOL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

İstenmeyen etkiler, aşağıdaki sıklık derecesine göre belirtilmiştir:

Çok yaygın ( 0 hastadan en az birinde/

Yaygın (100 hastadan en az birinde ve 10 hastadan en çok birinde),

Yaygın olmayan (1000 hastadan en az birinde ve 100 hastadan en çok birinde),

Seyrek (10000 hastadan en az birinde ve 1000 hastadan en çok birinde),

Çok seyrek (10000 hastadan en çok birinde, istisnai durumlar için)

Aşağıdakilerden herhangi birini ya da herhangi bir yan etkiyi fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz:

Çok yaygın (10 hastadan en az birinde,)

Enjeksiyon sırasında bölgesel ağrı

Yaygın (100 hastadan en az birinde ve 10 hastadan en çok birinde)

 • Kandaki yağ seviyesinde artış (Hipertrigliseridemi)
 • Aşağıdaki yan etkiler anestezinin başlatılması sırasında ortaya çıkabilir:

 • İstemsiz hareketler
 • Kas seğirmesi (Miyokloni)
 • Tik (Minimal eksitasyon)
 • Düşük kan basıcı (Hipotansiyon)
 • Kalp atım hızının yavaşlaması (Bradikardi)
 • Kalp atım hızının artması (Taşikardi)
 • Ateş basması
 • Solunumun artması (Hiperventilasyon)
 • Solunumun durması (Geçici apne)
 • Hıçkırık, öksürük
 • Yaygın olmayan (1000 hastadan en az birinde ve 100 hastadan en çok birinde)

 • Kan basıncında ciddi azalma (Hipotansiyon)
 • Öksürük
 • Nabızda yavaşlama (İlerleyen bradikardi)
 • Seyrek (10000 hastadan en az birinde ve 1000 hastadan en çok birinde)

 • Aşağıdaki belirtilerle görülebilen şiddetli aşırı duyarlılık reaksiyonları (Anaflaksi):
 • Yüz, ağız ve gırtlakta şişme (Anjioödem)
 • Solunumu güçleştiren, akciğerdeki havayollarında daralma (Bronkospazm)
 • Ciltte kızarıklık (Eritem)
 • Düşük kan basıncı (Hipotansiyon)
 • Baş ağrısı
 • Baş dönmesi (Vertigo)
 • Konvülsiyon (Kaslardaki istemdışı, şiddetli kasılma) ve opistotonusu (Vücut ve baş geriye kaykılırken bacaklar ve kolların gerildiği kasılma) da içeren, sara nöbetlerine benzer istem dışı hareketler (Epileptiform hareketler)
 • Kan pıhtısı (Tromboz)
 • Damarlarda iltihap (Flebit)
 • İdrarın renksizleşmesi
 • Ameliyat sonrası ateş
 • Aşağıdaki seyrek görülen belirtiler uyanma döneminde meydana gelebilir:

 • Kendini iyi hissetme (Öfori) ve cinsel disinhibisyon (Kişinin normal zamandaki engelleyici dürtüleri gösterememesi)
 • Titreme ve üşüme
 • Kalp atışında düzensizlik (Aritmi)
 • Öksürük
 • Bulantı veya kusma
 • Post operatif (Ameliyat sonrası) ateş
 • Çok seyrek (10000 hastadan en çok birinde)

 • Gecikmiş epileptiform nöbetler (Uyandıktan sonra görülen sara nöbetlerine benzer istem dışı hareketler)
 • Sara hastalarında konvülsiyon (kaslardaki istem dışı, şiddetli kasılma)
 • Anestezi sonrası bilinç kaybı
 • Akciğerlerde sıvı birikmesi (Pulmoner ödem)
 • Pankreasta iltihap (Pankreatit)
 • Yanlışlıkla dokuya enjeksiyon sonucunda şiddetli doku yanıtları
 • Rabdomiyoliz (Bir kas hastalığı)
 • Kandaki asitlik seviyesinde değişiklik (Metabolik asidoz)
 • Kandaki potasyum seviyesinin artması (Hiperkalemi)
 • Kalp yetmezliği
 • Post operatif (Ameliyat sonrası) bilinç kaybı
 • PROPOFOL %1 FRESENIUS’un enjeksiyon yerindeki ağrıyı azaltmak için PROPOFOL %1 FRESENIUS uygulamasından önce bir lokal anestezik olan lidokain uygulanırsa aşağıdaki yan etkiler görülebilir:

 • Baş dönmesi
 • Kusma
 • Uykululuk hali
 • Nöbet
 • • Kalp atım hızının yavaşlaması (Bradikardi)

  • Kalp atışında düzensizlik (Kardiyak aritmi)

 • Şok
 • PROPOFOL Nasıl Kullanılır?

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

  Sadece Anesteziyoloji ve/veya Acil Tıp uzmanları tarafından hastanelerde ya da uygun tedavi birimlerinde uygulanır.

  PROPOFOL %1 FRESENIUS damar yolu ile (intravenöz) kullanım içindir ve genellikle ön koldan ya da el üstünden uygulanır. Anestezi uzmanınız uygulama için bir iğne veya kanül (plastik tüp) kullanabilir. Yoğun bakımda ya da uzun süren ameliyatlarda, enjeksiyon için bir infüzyon pompası kullanılabilir.

  Yetişkinlerde kullanımı:

  Size uygulanacak olan PROPOFOL %1 FRESENIUS’ un dozu yaşınız, fiziksel ve tıbbi durumunuz, gerekli olan uyku derinliği ve kullandığınız diğer ilaçlara bağlı olarak değişecektir. Çoğu hastada hastayı uyutmak için (anestezinin başlatılması) vücut ağırlığına göre kg başına 1,5-2,5 mg ve daha sonra hastayı uykuda tutmak için (anestezi idamesi) her saat kg başına 4-12 mg propofole ihtiyaç duyulmaktadır. Sedasyon (sakinleşme) için genellikle her saat kg başına 0,3-4,0 mg propofol yeterlidir.

  PROPOFOL %1 FRESENIUS, sedasyon (sakinleşme) amacıyla 7 günden uzun süre kullanılmamalıdır.

  Daha fazla bilgi için lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Çocuklarda Kullanımı

  Çocuklarda anestezinin başlatılması ve devamı için genellikle biraz daha yüksek dozlara ihtiyaç duyulmaktadır. Uygulanacak doz çocuğun yaşına ve vücut ağırlığına göre ayarlanmalıdır.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlı ve güçsüz hastalarda daha düşük dozlara ihtiyaç duyulabilir.

  Özel Kullanım Durumları

  Özel kullanımı yoktur.

  Eğer PROPOFOL %1 FRESENIUS ’ un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  PROPOFOL

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Geçerli değildir.

  PROPOFOL Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Geçerli değildir.

  PROPOFOL Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  PROPOFOL %1 FRESENIUS size doktorunuz tarafından uygulanacaktır. PROPOFOL %1 FRESENIUS kullanımı ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

  PROPOFOL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  PROPOFOL Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  ■ Propofol’e veya içindeki yardımcı maddelerden birine karşı duyarlılık durumlarında kullanılmamalıdır.

  ■ Soya ya da yer fıstığına karşı aşırı duyarlıysanız (alerjiniz varsa),

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  ■ Genel anestezi amacıyla 1 aydan küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.

  ■ 16 yaşın altındaki çocuklarda sakinleşme (sedasyon) için kullanılmamalıdır.

  PROPOFOL Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • İlerlemiş kalp yetmezliği ve kalple ilgili ciddi herhangi bir hastalığınız varsa
 • Size elektrokonvülsif tedavi (ECT, psikiyatrik bozukluklar için bir tedavi çeşidi) uygulanıyorsa
 • PROPOFOL %1 FRESENIUS’ un 1 aydan küçük çocukların genel anestezisi için uygulanması önerilmez. 3 yaşından küçük çocuklarda kullanılmasının 3 yaşından büyük çocuklarda kullanılmasından daha az güvenilir olduğuna dair herhangi bir veri bulunmamasına rağmen bu yaş grubundaki çocuklarda kullanılırken özel dikkat gösterilmelidir.

  16 yaşındaki ve daha küçük çocukların sedasyonunda kullanılması ciddi ve bazen ölümcül yan etkilere yol açabilir.

  Genel olarak PROPOFOL %1 FRESENIUS yaşlı ve güçsüz hastalara dikkatle verilmelidir.

  Aşağıdaki durumlardan herhangi biri sizde mevcut ise, PROPOFOL %1 FRESENIUS uygulanmadan önce anestezi ya da yoğun bakım uzmanınıza bilgi veriniz:

 • Kalp hastalığı
 • Akciğer hastalığı
 • Böbrek hastalığı
 • Karaciğer hastalığı
 • Sara hastalığı (Nöbet)
 • Kafatasında yüksek basınç (yüksek intrakranial basınç) (Bu durum düşük kan basıncıyla birlikte beyninize ulaşan kan miktarını azaltabilir)
 • Kandaki yağ seviyesinde değişiklik (Damardan besleniyorsanız kanınızdaki yağ seviyesi takip edilmelidir)
 • Aşağıdaki durumlardan herhangi biri sizde mevcut ise, PROPOFOL %1 FRESENIUS’u uygulamadan önce tedavi edilmeniz gerekmektedir:

 • Kalp yetmezliği
 • Dokulara yeterli miktarda kan ulaşmaması (Dolaşım yetmezliği)
 • Şiddetli solunum sorunları (Solunum yetmezliği)
 • Su kaybı (Hipovolemi)
 • Sara hastalığı (Nöbet)
 • PROPOFOL %1 FRESENIUS uygulaması aşağıdaki durumların oluşmasına dair riskleri artırabilir:

 • Sara nöbeti
 • Kalp atım hızını yavaşlatan sinir refleksi (Vagotoni)
 • Kalp atım hızının yavaşlaması (Bradikardi)
 • Vücut ağırlığı normalin üstünde olan, yüksek dozda PROPOFOL %1 FRESENIUS kullanan kişilerde, organlara ulaşan kan seviyesinin değişmesi (kan, dolaşım sistemine etki)
 • PROPOFOL %1 FRESENIUS ile gerçekleştirilen sedasyon (sakinleşme) sırasında istem dışı hareketler meydana gelebilir. Doktorunuz bu durumun operasyonu nasıl etkileyeceğini göz önünde bulundurup buna göre gerekli önlemleri alacaktır.

  Münferit olgularda, anestezi sonrası kasların katılaşmasıyla ilintili olarak belli bir dönem bilinç kaybı görülebilir. Bu durumlarda hasta gözlenmelidir ancak başka bir tedavi gerekli değildir, durum kendiliğinden normale döner.

  PROPOFOL %1 FRESENIUS enjeksiyonu acı verici olabilir. Bu acıyı hafifletmek için bir lokal anestezik ilaç kullanılabilir ancak bu ilacın da kendi yan etkileri olabilir.

  Tamamen uyanık olduğunuzdan emin olunmadan hastaneyi terk etmenize izin verilmeyecektir.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  PROPOFOL İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  PROPOFOL %1 FRESENIUS uygulandıktan sonra tamamen uyanmadan alkol almamalısınız.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  PROPOFOL %1 FRESENIUS hamilelerde kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziren kadınlar, PROPOFOL %1 FRESENIUS uygulamasından sonraki 24 saat süresince emzirmeyi durdurmalıdır ve bu süre içinde oluşan anne sütü atılmalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  Size PROPOFOL %1 FRESENIUS uygulandıysa araç ve makine kullanmamalı, tehlikeli işlerde çalışmamalı ve eve yalnız gitmemelisiniz.

  PROPOFOL Etken Maddesi Nedir?

  PROPOFOL %1 FRESENIUS ender durumlarda şiddetli allerjik reaksiyonlara sebep olabilen soya fasulyesi yağı içermektedir. Eğer soya fasulyesi yağına karşı hassasiyetiniz varsa doktorunuzu bu konuda bilgilendirmelisiniz.

  Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol’den (23 mg) az sodyum ihtiva eder; yani esasında sodyum içermediği kabul edilebilir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  Aşağıdaki ilaçlardan birini kullanıyorsanız özel bir dikkat göstermeniz gerekmektedir.

 • Ameliyat öncesi verilen ilaçlar (Anestezi uzmanınız PROPOFOL %1 FRESENIUS’un hangi ilaçlarla etkileşebileceğim bilecektir)
 • Diğer anestezikler: genel, bölgesel ve lokal anestezikler ile inhalasyon (solunum yoluyla uygulanan) anestezikleri (Daha düşük dozda PROPOFOL %1 FRESENIUS gerekli olabilir. Anestezi uzmanınız bunu bilecektir)
 • Analjezikler (Ağrı kesiciler)
 • Süksametonyum gibi kas gevşeticiler
 • Anksiyete (sinirlilik) durumlarında kullanılan benzodiyazepinler
 • Kalp atış hızı gibi birçok vücut işlevi üzerinde etkisi olan ilaçlar (Örneğin atropin)
 • Fentanil gibi güçlü ağrı kesiciler
 • Alkol
 • Kas zayıflığında kullanılan neostigmin
 • Organ nakillerinde doku reddine karşı kullanılan siklosporinler
 • PROPOFOL FRESENIUS prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.