Promid Ne İlacıdır?

Promid, antitüberkülotik etkili protionamid içerir.

Promid, 40 draje içeren Al/PVC blister ambalajda piyasaya verilmiştir.

Promid Nasıl Kullanılır?

Tüberküloz tedavisinde: Yetişkinler ve 10 yaşından büyük çocuklar için kullanım dozu, bölünmüş dozlar halinde ve öğünlerde alınmak şartıyla günde 0.5-1 gram (2-4 draje)dir. Ancak bölünmüş dozlar yerine geceleri tek doz şeklinde de uygulanabilir.

Lepra Tedavisinde: Tedavi rejimindeki diğer ilaçlarla birlikte günlük 250-375 mg’lık dozlar halinde kullanılır. Tedaviye en az 2 sene devam edilir.

Ağızdan alınır.

10 yaşından küçük çocuklarda günde 10 mg/kg ile tedaviye başlanır, gerekirse doz 20 mg/kg/gün’e çıkartılabilir (15 günlük bir aralıkta).

Yaşlılarda yukarıda belirtilen dozlar kullanılabilir.

Böbrek/karaciğer yetmezliği hastalarında Promid kullanımı

Ciddi böbrek yetmezliği ve ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Doktorunuz Promid ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz.

Eğer Promid ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Promid’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Promid Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Eğer bir dozu almayı unutursanız ve unuttuğunuz dozu 6 saat içinde hatırlarsanız en kısa zamanda alınız ve sonra önceki gibi devam ediniz. Eğer geç hatırlarsanız, bir sonraki doz ile devam ediniz.

Promid ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Promid kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Promid Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Protionamide ya da Promid’in içerdiği diğer maddelere karşı aleıjiniz varsa,

Ciddi karaciğer yetmezliğiniz varsa,

Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa,

Periferik sinirlerde zedelenme (el ve ayaklarda karıncalanma hissi ve uyuşma, dengesizlik ve koordinasyon bozukluğu, el ve ayaklarda zafiyet ve ağrı) ve optik sinir iltihabı (gözü hareket ettirme sırasında ağrı, gözde hassaslaşma, donuk ve loş görüntü, renk algılamada azalma, uzak görüşte azalma, ateş, baş ağrısı, mide bulantısı vb.) varsa,

Şeker hastalığınız varsa,

Hamile iseniz ya da emziriyorsanız,

Psikoz, serebral nöbet bozukluğu gibi şikayetleriniz varsa.

Promid Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Promid’in karaciğer hasarına neden olan etkisi nedeniyle ve diğer muhtemel kombine edilebilir ajanlar, seçilen tedavi rejimi kapsamında uygulanır. Bu nedenle fonksiyonel karaciğer parametrelerinin yakından izlenmesi gerekir. Bu değerler, tedaviye başlamadan önce ve daha sonra düzenli aralarda kontrol edilmelidir.

Eğer, tat kaybı, bulantı, sarılık (ciltte ve gözün beyazında sarılık), idrarda koyulaşma, dışkıda renk açılması, üst sağ karında ağrı ve hassasiyet gibi karaciğer hasarını gösteren klinik belirtiler gelişirse hemen doktorunuza danışınız.

Eğer düzenli olarak alkol alıyorsanız. Düzenli olarak alkol alımı durumunda Promid ile tedavinin yararı risklerine karşı değerlendirilmelidir. Promid ile tedavi devam ederken alkol almaktan çekinmelisiniz.

Eğer şeker hastalığınız (diyabetiniz) varsa. Kan şekeri düzeyi kısa aralıklarla izlenmelidir. Kan şekeri düzeyinin ayarlanması, Promid ile tedavi sırasında daha zor olabilir.

Şeker hastalığınız varsa karaciğer üzerine olan zararlı etkilerinde artış olur. Promid ile tedaviniz boyunca doktorunuz, kan şekerinizi ve tiroid fonksiyonlarınızı düzenli olarak izleyecektir çünkü Promid, değişikliklere neden olabilir.

Eğer, cilt reaksiyonları oluşursa. Bu reaksiyonlar, nikotinik asit ya da vitamin B yetmezliğinin neden olduğu pellegra (sindirim sistemi, cilt ve sinirleri etkileyen bir hastalık) benzeri belirtileri (şişkin, pütürlü, kırmızı renkte, kaşıntılı ve kabuklanmış döküntüler) olan yan etkiler olabilir. Bu yan etkiler, Promid tedavisinin kesilmesine neden olabilir.

Eğer, döküntü ya da ateş (alerjik reaksiyonun muhtemel işaretleri) oluşursa hemen doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Eğer depresyonunuz ya da başka psikiyatrik hastalığınız ya da ciddi böbrek fonksiyon yetmezliğiniz varsa. Böbrek fonksiyon yetmezliği durumunda doz ayarlanmalıdır.

Eğer akut gastritiniz, mide ülseriniz ya da duodenum ülseriniz olduğu bulunmuşsa ya da kanlı öksürüyorsanız.

Eğer kan koagulasyon bozukluğuna sahip olduğunuzu biliyorsanız. Protrombin (kanın pıhtılaşması için gerekli olan trombin adlı maddeyi oluşturan vücut proteini) ve fıbrinojen (kanın pıhtılaşmasında görev alan kan proteini) üzerine etkilerinin olduğu çok seyrek görülmüştür.

Eğer Promid beceriksizlik, sersemlik, hissizlik, karıncalanma, yanma hissi, el ve ayaklarda ağrıya neden olursa hemen doktorunuza danışınız. Bu belirtiler sonradan daha ciddi sinir hasarının gelişmesinin ilk belirtileri olabilir.

Doktorunuz, Promid ile aynı anda kullanmanız için piridoksin isimli bir vitamin (B6 vitamini) verebilir. Bu ilaç, sinir hasarının gelişme riskini azaltabilir.

Promid tedavisi uzun sürerse düzenli olarak göz muayenesi ve nörolojik muayene yaptırılmalıdır.

Promid İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Promid, yiyeceklerle beraber ya da aç karnına alınabilir. Yiyeceklere beraber alınması, mide-bağırsak sistemi ile ilgili yan etkileri azaltabilir.

Promid kullanırken alkol almaktan kaçınınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Promid Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile olan ya da hamilelik ihtimali bulunan kadınlarda kullanılmaz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme Döneminde Promid Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Muhtemel etkileri bilinmediği için de emzirenlerin kullanmaması tavsiye edilir.

Promid Etken Maddesi Nedir?

Promid, şeker içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün her dozunda 0.007 mmol (0.159 mg) sodyum ihtiva eder. Bu durum herhangi bir yan etkiye neden olmaz.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Promid Kullanılır mı?

Tüberküloz tedavisinde kullanılan etionamidle protionamid arasında tam bir çapraz rezistans mevcuttur.

Diğer tüberkülostatik ajanların yan etkileri protionamidle beraber kullanılmaları durumunda şiddetlenebilir (rifampisinle hepatotoksisite, izoniazidle periferik nörit vb).

Tioamidlerin atılımı sindirim enzimi olarak kullanılan kimotripsinle azalır.

Tüberküloz tedavisi için terapötik rejim kapsamında tek tek ilaçların karaciğer üzerine olan zararlı etkileri dikkate alınmalıdır. Bu durum özellikle, izoniazid, rifampisin ve/veya pirazinamid gibi tüberküloz tedavisinde kullanılan ilaçlar ile Promid kombinasyonuna uygulanır.

Promid ve doğum kontrol ilaçları (hormonal kontraseptifler) kombine edildiği zaman karaciğer üzerine olan zararlı etkileri artıracağına dikkat edilmelidir.

Sinir sistemi üzerine uyarıcı etkileri/nörotoksik etkiler, izoniazid ve/veya siklosporin ya da terizidon gibi mental fonksiyonlar üzerine etkileri olan ilaçların uygulanması ile artacaktır. Alkol ve sedatif etkiler içeren ilaçlara karşı tahammül azalabilir.

Alkol alımı, santral sinir sistemi üzerine olan uyarıcı etkileri artırır.

Promid, izoniazid gibi tüberküloz tedavisinde kullanılan ilaçların ve barbitüratlar gibi sakinleştirici ve uyku verici olarak kullanılan ilaçların parçalanmasını azaltır.

Promid kan düzeyleri, izoniazid uygulanması ile artar. Bu nedenle Promid dozu, azaltılmalıdır.

İnsülin ya da kan şekeri düzeyini düşürmek için kullanılan ilaçların dozu, azaltılmalıdır.

Promid Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Promid’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Klinik çalışmalarda aşağıdaki yan etkiler sıklığına göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır:

Aşağıdakilerden biri olursa Promid’i kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Döküntü, kaşıntı gibi alerjik reaksiyonlar

“Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir.” Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin Promid’e karşı ciddi alerjik reaksiyonunuz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Kırmızı kan hücreleri ile ilgili bozukluklar (anemi, methemoglobinemi), kan pıhtılaşma fonksiyonlarında değişiklikler (hipoprotrombinemi, hipofibrinojenemi)

 • Kanlı öksürük
 • Sarılık, karaciğerde yangı (hepatit), karaciğer fonksiyon bozukluğu
 • İntihara teşebbüs
 • Diyabetiklerde kan şekeri düzeyinde azalma
 • Mesanede taş oluşması (ürelitiyazis) (idrar akışının kesintiye uğraması, belli pozisyon dışında idrara çıkamamama, idrarda kan görülmesi)

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz 

 • İşitme bozukluğu, kulak çınlaması
 • Erkeklerde meme bezi dokusunda büyüme (jinekomasti), kadınlarda adet düzeninde bozukluklar (dismenore, amenore) ve tiroid bezi aktivitesinde azalma (hipotiroidizm)
 • Kan şekeri düzeylerinde düzensizlik
 • Görme bozukluğu (örn. çift görme (diplopi))
 • Ağızda metal ya da sülfür tadı
 • Ağız kuruluğu, tükürük artışı,
 • Aşırı zayıflama (anoreksi)
 • Bulantı
 • Kusma
 • Mide yanması
 • Karın ağrısı
 • Tokluk hissi
 • İshal ya da kabızlık
 • Gaz (meteorizm)
 • Tükürük bezlerinde şişlik
 • Sersemlik
 • Baş ağrısı
 • Uyuşukluk
 • Nöbet krampları
 • Uyku bozukluğu
 • Konsantrasyon bozukluğu
 • Depresyon, eksitazyon, psikoz gibi ruhsal bozukluklar
 • Bulanık görme (göz siniri hasarı), göz kasında felç ve göz keskinliğinde bozukluk
 • Sayısız kaslarda ağrılı duyarlılık
 • Duygu bozuklukları (parestezi), kaslarda güçsüzlük ve kas koordinasyon bozukluğu dahil sinir sisteminin iltihaplı hastalığı (polinöropati) (izoniazid ile aynı anda kullanıldığında)
 • Ciltte döküntü (pellegra benzeri yanıtlar)
 • Cildin ışığa karşı hafif duyarlılığı (fotodermatoz)
 • Ciltte çatlaklar (ragad)
 • Mukoz membranlarda yangı (stomatit)
 • Sivilce
 • Dudaklarda yangı (şilit)
 • Dilde yangı
 • Saç dökülmesi

Bunlar Promid’in zayıf yan etkileridir. Bu yan etkilerin sıklıkları bilinmemektedir.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.