Problok Prospektüsü ve Yan Etkileri Prospektüsü ve Yan Etkileri

PROBLOK nedir ve ne için kullanılır?

PROBLOK tabletler beyaz, konveks, yuvarlak film kaplı tabletler halindedir.

Her bir tablet etkin madde olarak 50 mg metoprolol tartarat içerir.

PROBLOK, 20 adet tablet içeren ambalajlarda takdim edilmektedir.

PROBLOK beta-blokörler olarak adlandırılan ilaç grubuna dahildir. Bu ilaçlar kan damarlarınızı gevşeterek toplardamarlarınızdaki (venlerinizdeki) kan basıncını düşürürler.

Bu ilaçlar çeşitli tıbbi sorunlarda kullanılırlar:

 • Yüksek kan basıncının tedavi edilmesi için,
 • Egzersiz ile tetiklenen göğüs ağrısı (Angina) tedavisi için,
 • Düzensiz kalp atımlarının düzeltilmesi ve kalbin düzenli atmaya devam etmesinin sağlanması için,
 • Bir kalp krizi sonrasında kalbin korunmasına yardımcı olmak için,
 • Tamamlayıcı tedavinin bir parçası olarak tiroid bezinin aşırı çalışmasının tedavi edilmesi için,
 • Migrenin önlenmesi (bir baş ağrısı tipi) için
 • Sinirsel gerginlik ya da anksiyetenin neden olduğu çarpıntının tedavi edilmesi için.
 • PROBLOK ile tedaviniz sırasında takip:

 • Kalp rahatsızlığınız varsa, doktorunuz kan testi yapabilir ve kalp fonksiyonunuzu izleyebilir.
 • Eğer kanınızda yüksek düzeyde şeker (diyabetiniz) varsa, doktorunuz düzenli olarak kanınızdaki şeker düzeyini kontrol edebilir.
 • Eğer aşırı aktif bir tiroid beziniz varsa, doktorunuz düzenli olarak tiroid ve kalp fonksiyonlarınızı kontrol edebilir.
 • Başka ilaçlar alıyorsanız ya da kısa zaman önce aldıysanız, doktorunuz bazı kan testleri yapabilir ve kalp fonksiyonunuzu izleyebilir.
 • PROBLOK’un nasıl etki gösterdiği ya da neden verildiği hakkında herhangi bir sorunuz

  Doktorunuzun önerisini almadan PROBLOK dozunu değiştirmeyin ya da ilacı bırakmayın. Eğer PROBLOK almayı çok ani bırakırsanız, durumunuz bir süre daha da kötüleşebilir. Eğer tedaviyi durdurmanız gerekliyse, doktorunuz bunu nasıl yapacağınızı size söyleyecektir.

  4. Olası yan etkileri nelerdir?

  Tüm ilaçlarda olduğu gibi, PROBLOK ile tedavi sırasında bazı yan etkiler yaşayabilirsiniz; diğer yandan bu yan etkiler herkeste görülmeyebilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın Yaygın

  Yaygın olmayan

  Seyrek Çok seyrek Sıklığı bilinmeyen

  : 10 hastanın en az l’inde görülebilir.

  : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

  : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  : Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.

  Bazı yan etkiler ciddi olabilir ve tıbbi tedavi görmeniz gerekebilir:

  Yaygın:

 • Çok yavaş kalp atımı.
 • Seyrek:

 • Nefes darlığı, sırt üstü yatarken solunum güçlüğü, kalp bozukluklarına işaret eden ayaklarda ya da bacaklarda şişme.
 • Raynaud sendromunun olası işaretleri olan, ayak parmaklarında ve el parmaklarında uyuşukluk ve soğukluk.
 • Düzensiz kalp atımı
 • Çok seyrek:

 • Kanda düşük trombosit düzeyinin olası işaretleri olan spontan kanama ya da morarmalar (trombositopeni).
 • Halüsinasyonlar.
 • Karaciğer hastalığı hepatite işaret eden sarı cilt ve gözler, mide bulantısı, iştah kaybı, koyu idrar.
 • Peniste ağrı ve anormal eğrilik
 • Bunlardan herhangi birini görürseniz, hemen doktorunuzla konuşunuz.

  Yaygın:

 • Yorgunluk.
 • Baş dönmesi.
 • Baş ağrısı.
 • Baş dönmesi ortostatik hipotansiyon işaret eden, ayağa kalkınca bayılma (kimi zaman bilinç kaybı ile birlikte).
 • Nefes darlığı.
 • Bulantı.
 • Kusma.
 • Mide ağrısı.
 • Seyrek:

 • Kas krampları.
 • Deri döküntüsü (kaşıntılı döküntü, kalınlaşmış kımıızı/gümüş renginde deri bölgeleri; psoriyazis işaretleri).
 • İsha1.
 • Kabızlık.
 • Hırıltı ve öksürükle birlikte solunum güçlüğü (bronkospazm).
 • Şişme.
 • Çarpıntı.
 • Uyanıklıkta azalma, uykululuk hali (somnolans) ya da uykusuzluk (insomnia).
 • Parestezi işaretleri olan, uzuvlarda uyuşukluk, karıncalanma.
 • Depresyon.
 • Kabuslar.
 • Çok seyrek:

 • Kişilik değişikliği.
 • Görme bozukluğu (örn., bulanık görme).
 • Göz kuruması, göz tahrişi.
 • Kulaklarda gürültüler (örn., ıslık sesi).
 • Önerilen değerleri aşan dozlarda duyma bozuklukları (örn., duymada azalma ya da duyma kaybı).
 • Göğüs ağrısı.
 • Daha önce şiddetli periferik dolaşım bozuklukları olan hastalarda kangren.
 • Rinit işaretleri olan akıntılı ya da tıkalı burun, horlama.
 • Ağız kuruması.
 • Cildin güneşe duyarlılığının artması.
 • Terlemede anormal artış.
 • Saç kaybı.
 • Psoriyazisin ağırlaşmasına işaret eden kalınlaşmış kırmızı/gümüş deri bölgelerinin kötüleşmesi.
 • Artrit işaretleri olan eklem ağrısı ve katılığı.
 • Cinsel arzuda değişiklik.
 • Ereksiyon ulaşma ve ereksiyonu sürdürme yeteneğinde değişiklik.
 • Kilo artışı.
 • Anormal karaciğer fonksiyonu testi sonuçları.
 • Bel ağrısı, böbrek bozukluğu, artmış kan basıncı, kan pıhtısı, böbrekleri, aortu, renal sistemi ve çeşitli yapıları kapsayan bir vücut bölümündeki (retroperitoneum olarak adlandırılmaktadır) fibröz dokunun çoğalmasının olası işaretleridir.
 • Bunlardan herhangi biri sizi ciddi olarak etkilerse, doktorunuza söyleyiniz.

  Sıklığı bilinmeyen:

 • Zihin karışıklığı (konfüzyon).
 • Anormal trigliserid kan değerleri.
 • Anormal kolesterol kan değerleri.
 • Ağrılı ereksiyon ile anormal penis kavisi (Peyronie hastalığı olarak bilinir).
 • Retroperitoneal fıbrozis (Karın boşluğunu örten zarın arkasında anormal yara dokusunun meydana gelmesi). Bu sırt, kasık veya alt karın bölgesinde ağrı ile görülebilir.
 • Hepatit (Karaciğerde meydana gelen iltihabi reaksiyon).
 • PROBLOK Nasıl Kullanılır?

  Doktorunuzun talimatlarına dikkatle uyunuz. Önerilen dozu aşmayınız.

  Doktorunuz size tam olarak kaç tablet PROBLOK almanız gerektiğini söyleyecektir,

  Genelde günlük doz günde 100 ila 200 mg’dır. PROBLOK günde bir kez (sabah 2 tablet) ya da iki ayrı doz halinde (sabah 2 ve akşam 2) alınabilir. PROBLOK tiroid bezinin aşın çalışmasının tedavisinde kullanıldığında, doz genelde üç ya da dört ayrı doz şeklinde verilen 150-200 mg’dır. PROBLOK düzensiz kalp atımının tedavisi için kullanıldığında, doz genelde iki ya da üç ayrı doz şeklinde verilen günde 100 -150 mg’dır.

  Tedaviye verdiğiniz yanıta göre doktorunuz daha yüksek ya da daha düşük bir doz önerebilir.

  PROBLOK tablet çiğnenmeden bütün olarak, bir bardak su ile yutulmalıdır.

  Tabletlerinizi her gün aynı saatte almak onları ne zaman alacağınızı hatırlamada size yardımcı olacaktır.

  Çocuklarda Kullanımı

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı (>65 yaş): PROBLOK 65 yaş üzerindeki kişilerce kullanılabilir. 65 yaşından büyükseniz, size doktorunuz dozu azaltmadıkça, diğer erişkinlerle aynı doz verilecektir.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek yetmezliği: Böbrek yetmezliği olan hastalarda PROBLOK için doz ayarlaması gerekli değildir.

  Karaciğer yetmezliği: Karaciğer yetmezliği olan hastalarda PROBLOK kan düzeyleri dikkate değer oranda artabilir. Dolayısıyla PROBLOK dikkatli bir şekilde düşük dozlarda başlatılmalı ve klinik yanıta göre aşamalı doz titrasyonu yapılmalıdır.

  Doktorunuz size söylediği müddetçe PROBLOK kullanmaya devam ediniz.

  Doktorunuzla konuşmadan dozu değiştirmeyiniz ve tedaviyi bırakmayınız. PROBLOK almayı çok ani keserseniz, durumunuz daha kötü olabilir. Doktorunuz tedaviyi tamamen kesmeden önce dozu yavaş yavaş azaltmanızı isteyebilir.

  PROBLOK’u ne kadar süre kullanacağınız ile ilgili sorularınız varsa, doktorunuz ya da eczacınızla konuşunuz.

  Eğer PROBLOK ’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  PROBLOK

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Kazayla çok fazla tablet alırsanız, hemen doktorunuzla konuşunuz. Tıbbi bakım görmeniz gerekebilir.

  PROBLOK doz aşımının bazı etkileri şunlardır: anormal derecede yavaş kalp atımı ya da düzensiz kalp atımı , çok düşük kan basıncı, nefes darlığı, sırt üstü yatınca solunum güçlüğü, ayaklarda şişme, bilinç kaybı, mide bulantısı, kusma, dudaklarda, dilde, ciltte mavi renk, nöbetler , ani ve bunaltıcı göğüs ağrısı ve ölüm.

  PROBLOK’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  PROBLOK Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Bir PROBLOK dozunu almayı unutursanız, kaçırdığınız dozu hatırladığınızda hemen alınız. Ancak neredeyse bir sonraki dozun zamanı gelmişse, kaçırılan dozu atlayınız ve normal doz düzeninize geri dönünüz. Bu konuyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza danışınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  PROBLOK Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  PROBLOK kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  PROBLOK Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer:

 • Metoprolole, bu kullanma talimatının başında sayılmış PROBLOK içindeki maddelerden herhangi birine ya da bir başka beta bloköre karşı aşırı duyarlılığınız
 • (alerjiniz) varsa.

 • Nefes darlığı, sırt üstü yatarken solunum güçlüğü, bir kalp rahatsızlığına işaret eden, ayaklar ya da bacaklarda şişme varsa.
 • Düzensiz kalp atışı varsa.
 • Kalp atımınız çok yavaşsa.
 • Kalp krizine işaret eden ani ve bulantıcı göğüs ağrısı varsa.
 • Kol ve bacaklarınızdaki kan dolaşımı çok zayıfsa (örneğin, çok soğuk, soluk el ve ayaklar, ya da yürüdüğünüzde bacak kaslarınızda ağrı).
 • Kan basıncınız alışılmadık ölçüde düşükse.
 • Adrenal bezlerin medullasında tedavi edilmemiş tümör (feokromasitom) varsa.
 • Astımınız varsa ya da hırıltı veya öksürükle birlikte solunum güçlüğü öykünüz varsa.
 • Eğer kardiyojenik şok olarak adlandırılan bir kalp bozukluğunun işaretleri olan kan basıncında şiddetli düşme, baş dönmesi, hızlı kalp atışı, hızlı ve yüzeysel solunum, soğuk ve nemli cildiniz varsa.
 • Eğer alerjik olduğunu düşünüyorsanız, lütfen doktorunuzun önerisini alınız.

  PROBLOK Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer:

 • Kalp bozuklukları varsa.
 • Kanda yüksek şeker düzeyi (diyabetiniz) varsa.
 • Karaciğer hastalığınız varsa.
 • Ciddi alerjik reaksiyonlar riski altında iseniz.
 • İstirahat esnasında göğüs ağrınız varsa.
 • Kol ve bacaklarınızdaki kan dolaşımı zayıfsa ( örneğin, çok soğuk, soluk el ve ayaklar ya da yürüdüğünüzde bacak kaslarınızda ağrı).
 • Adrenal bezlerin medullasında tümör (feokromasitom); PROBLOK’a ek tedaviye gereksinim duyacaksınız.
 • Aşırı çalışan bir tiroid beziniz varsa.
 • PROBLOK ile tedavi sırasında bir anesteziğin kullanılacağı bir ameliyat yapılacak ise.
 • Astım gibi solunum hastalıklarınız varsa.
 • Şiddetli konjunktivit, deri döküntüsü ve kulak enfeksiyonunu kapsayan işaretleri olan okülomukokutanöz sendrom olarak adlandırılan şiddetli sendromunuz varsa.
 • Durumunuz bunlardan herhangi birine uyuyorsa doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz PROBLOK kullanmaya başlayıp başlayamayacağmıza/devam edip edemeyeceğinize karar verecektir.

 • PROBLOK ile tedavi sırasında spontan kanama ya da morarma fark ederseniz.
 • PROBLOK ile tedavi sırasında çok yavaş kalp atımınızı fark ederseniz.
 • PROBLOK ile tedavi sırasında sarı cilt ve gözler, mide bulantısı, iştah kaybı ve koyu idrar fark ederseniz.
 • PROBLOK ile tedavi sırasında düzensiz kalp atımı yaşarsanız.
 • PROBLOK ile tedavi sırasında nefes darlığı, sırt üstü yatınca solunum güçlüğü, ayaklar ya da bacaklarda şişme yaşarsanız
 • PROBLOK ile tedavi sırasında halüsinasyonlar görürseniz.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

  PROBLOK İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  PROBLOK tabletleri çiğnenmeden bir bardak su ile yutulmalıdır.

  Eğer size PROBLOK’un aç ya da tok karnına alınması önerilmişse, bu duruma tedavi boyunca PROBLOK’u aynı takvimi takip ederek almalısınız.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz bunu doktorunuza söyleyiniz.

  PROBLOK çok gerekli olmadıkça gebelik süresince kullanılmamalıdır. Doktorunuz gebelik sırasında PROBLOK kullanımının olası risklerini size açıklayacaktır.

  Eğer hamile kalmayı planlıyorsanız bunu doktorunuza söyleyiniz.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Bebeğinizi emziriyorsanız bunu doktorunuza söyleyiniz. PROBLOK emzirme döneminde dikkatle kullanılmalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  PROBLOK tedavisi sırasında baş dönmesi, yorgunluk ya da bulanık görme gibi durumlar yaşarsanız, araç ya da iş makineleri kullanmayınız ve tam dikkat ve hızlı tepki verebilmeyi gerektiren başka işler yapmayınız. Alkol alımı yorgunluğu arttırabilir.

  PROBLOK Etken Maddesi Nedir?

  PROBLOK’un içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  PROBLOK film tablet laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Şu anda başka herhangi bir ilaç alıyorsanız ya da yakın zamanda aldıysanız-bitkisel ve reçetesiz ilaçlar da dahil olmak üzere-dozun değiştirilmesi ya da bazı durumlarda ilaçlardan birinin kesilmesi gerekebilir.

  Bazı başka ilaçlar PROBLOK ile etkileşime girebilir. Bunlardan bazıları:

 • Yüksek kan basıncının tedavisinde kullanılan bazı diğer ilaçlar, (ör. Prazosin, klonidin, verapamil, monoamin oksidaz inhibitörleri (MAO),diltiazem, hidralazin),
 • Göğüs ağrısının tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (angina) (ör. Nitrogliserin)
 • Düzensiz kalp atımının tedavisinde kullanılan diğer bazı ilaçlar (ör. Amiodaron, propafenon, kinidin, disopiramid, tokainid, prokainamid, ajmalin, amiodaron, flekainid, digoksin gibi dijital glikozidleri, lidokain),
 • Cerrahi operasyonlar sırasında kullanılan anestezik ilaçlar,
 • Bazı göz ve burun damlaları ile bazı öksürük ilaçları ya da soğuk algınlığı ilaçlarının içinde bulunan adrenalin ya da benzeri maddeler,
 • Insülin ya da kandaki yüksek şeker (diyabet) düzeyini tedavi etmek için kullanılan ilaçlar,
 • Ağrı ya da enflamasyonun hafifletilmesi için kullanılan bazı ilaçları (COX-2 inhibitörleri gibi nonsteroid antienflamatuvar ilaçlar),
 • Bazı antibiyotikler (ör. Rifampisin),
 • Bazı antiviraller (ör. Ritonavir),
 • Saman nezlesinin tedavisi edilmesi için kullanılan bazı antihistaminikler (ör. Difenhidramin),
 • Sıtmanın tedavi edilmesi için kullanılan bazı ilaçlar (ör. Hidroksiklorokin ya da kinidin),
 • Bazı antipsikotik ilaçlar (ör.Tioridazin, klorpromazin, flufenazin, haloperidol),
 • Bazı antidepresanlar (ör. Fluoksetin, paroksetin fluvoksamin, sertalin, klomipramin, desipramin ya da bupropion),
 • Bazı antifııngaller (ör. Terbinafın),
 • Migren ağrılarının engellenmesi ve tedavisinde kullanılan bir ilaç sınıfı olan ergot alkoloidleri,
 • Dipridamol, kan pıhtılaşması riskini azaltmak için kullanılan bir ilaç.
 • PROBLOK prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.