Primene Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Primene, bebek ve çocukların protein ihtiyacını karşılacak şekilde formüle edilmiş 20 amino asit içeren ve damar yoluyla (parenteral) uygulanan bir beslenme çözeltisidir.

Ağız yolundan beslenmesi uygun olmayan ya da ağız yolundan beslemenin zor veya zararlı olduğu normal ya da düşük doğum ağırlıklı prematür (erken doğan) yeni doğan bebeklerin, zamanında doğmuş yenidoğan bebeklerin, süt çocuklarının ve çocukların damar yoluyla beslenmesi için kullanılır.

Çözelti 100 ml ya da 250 ml’lik cam bir şişe içindedir. Toplar damarlar içine plastik bir boru yardımıyla uygulanır.

Primene Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz bebek ya da çocuğunuzun hastalığına ve gereksinimine, vücut ağırlığına bağlı olarak ilacın dozunu belirleyecek ve bebek ya da çocuğunuza uygulayacaktır.

Toplar damarlardan uygun olan birine uygun bir plastik uygulama seti aracılığıyla kullanılır.

Bebek ve çocuklar için doz ve uygulama setinin boyutuna uygulamayı öneren doktor tarafından karar verilir.

Böbrek ve Karaciğer yetmezliği durumunda Primene kullanımı

Kalp, solunum ya da böbrek yetmezliği gibi ciddi sıvı kısıtlaması gereken durumlarda dikkatli kullanılmalıdır.

Böbrek yetmezliği durumunda azot alımı, çocuğun renal klerensine göre ayarlanmalıdır. Böbrek yetmezliğinde yüksek dozda uygulanması halinde metabolik asidoz yapabilir.

Karaciğer yetmezliği durumunda kan amonyak düzeylerinin dikkatle izlenmesi ve ürünün dikkatli kullanılması gerekir.

Eğer Primene’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Primene kullanılması gerekenden fazla kullanılmış ise bir doktor veya eczacı ile konuşulmalıdır.

Primene Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz alınmamalıdır.

Primene Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer, Primene’in kullanılacağı bebek veya çocukta bir ya da birden fazla amino asitin metabolizmasında bozukluğa yol açan doğumsal bir anormallik varsa ilaç KULLANILMAMALIDIR.

Primene Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer, Primene’in kullanılacağı bebek veya çocukta herhangi bir ilaca karşı alerji varsa bu ilaç DIKKATLI KULLANILMALIDIR.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa bebek ya da çocuğunuz için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Primene Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Primene, çocuklarda, süt çocuklarında ve zamanında doğmuş ya da prematüre yeni doğanlarda kullanıma uygun olarak formüle edilmiş bir ilaç olduğundan gebelikte kullanımı önerilmez.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Primene Kullanılır mı?

Primene’e ek olarak herhangi bir ilaç alınmadan önce doktora danışılmalıdır.

Primene Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Primene’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Primene kullanımı durdurulmalı ve DERHAL doktora bildirilmeli ve en yakın hastanenin acil bölümüne başvurulmalıdır:

Yaygın Yan Etkiler

  • Hırıltılı solunum,
  • Göğüste sıkışma hissi,
  • Tansiyonun düşmesi,
  • Yüksek ateş,
  • Bulantı hissi,
  • Midede ağrı,
  • Titreme/nezle benzeri belirtiler.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri bebek ya da çocuğunuzda mevcut ise, Primene’e karşı ciddi alerjisi var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmasına gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Çözeltinin yapısına bağlı olarak, bazen enjeksiyonun uygulandığı bölgenin çevresinde ağrı görülebilir. Herhangi bir ağrı ya da şişkinlik hissederseniz acilen doktorunuz ya da hemşirenize haber veriniz. Bu durum, ilaca karşı bir tepki olarak oluştuysa, ilacın uygulanmasına son verilecektir.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.