Primasef İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Prospektüsü ve Yan Etkileri

PRIMASEF nedir ve ne için kullanılır?

PRİMASEF bir antibiyotiktir. Her flakon 1 gram sulbaktam (sulbaktam sodyum şeklinde) ve 1 gram sefoperazon (sefoperazon sodyum şeklinde) olmak üzere (1+1) toz halinde iki etkin madde içermektedir. Yardımcı madde içermez. Bir flakon ve bir çözücü ampul içeren ambalajlarda sunulmuştur.

Etkin maddelerden sefoperazon sodyum üçüncü kuşak sefalosporin adı verilen gruba dahil antibiyotik, sulbaktam sodyum ise bir penisilin türevidir.

PRİMASEF belirli mikropların neden olduğu aşağıdaki iltihap oluşturan mikrobik hastalıkların (enfeksiyonların) tedavisinde kullanılır:

 • Üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları
 • Üst ve alt idrar yolu enfeksiyonları
 • Karın zarı iltihabı (peritonit), safra kesesi iltihabı (kolesistit), safra yolları iltihabı
 • (kolanjit) ve diğer karın boşluğu enfeksiyonları

 • Bakterilerin kana geçmesi sonucunda ateş ve titremeye neden olan hastalık (septisemi)
 • • Beyin zarı iltihabı (menenjit)

  • Cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları

  • Kemik ve eklem enfeksiyonlan

  • Kadın iç üreme organlarının yer aldığı kemik çatının içindeki organlann enfeksiyonu, rahim iç duvannda iltihap (endometrit), bel soğukluğu ve cinsel bölge enfeksiyonlan.

  Birlikte tedavi endikasyonu mevcut ise, PRİMASEF diğer antibiyotiklerle beraber kullanılabilir.

  Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi PRIMASEF’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  PRİMASEF genellikle iyi tolere edilir. Yan etkilerin çoğunluğu hafif veya orta şiddette olup tedavi devam ederken tolere edilmişlerdir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

  Çok yaygın: 10 hastanın en az 1 inde görülebilir.

  Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmeyen: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Yaygın:

 • Kandaki bir çeşit alerji hücresi (eozinofıl) sayısında geçici artış
 • • Kan pıhtılaşmasında rol oynayan protrombin düşüklüğüne bağlı olarak kanama riskinde artış (hipoprotrombinemi)

 • İshal
 • • Kandaki kırmızı hücrelerle ilgili bir kan testi olan direkt Coombs testinde pozitif sonuç

 • Karaciğer fonksiyonu test değerlerinde artış
 • Yaygın olmayan:

  • Geri dönüşümlü olarak kandaki parçalı hücre sayısında azalma (nötropeni)

 • Kan pulcuğu (trombosit) sayısında azalma (trombositopeni)
 • Bulantı, kusma
 • Deriden hafif kabarık deri döküntüleri
 • Ateş, enfüzyon bölgesinde toplardamar iltihabı (flebit)
 • Nötrofıl denilen, bir çeşit kan hücresinde hafif bir azalma
 • Kandaki kırmızı hücrelerin en önemli maddesi olan hemoglobinde azalma
 • Kırmızı kan hücreleri toplam hacminin tüm kan hacmine oranında değişme (hematokrit)
 • Seyrek:

 • Baş ağrısı
 • Kurdeşen
 • Titreme, enjeksiyon yerinde ağrı Bilinmeyen:

  • Uzun süreli antibiyotik kullanımına bağlı kanlı, sulu ishalle seyreden barsak iltihabı (psödomembranöz kolit)

 • Kandaki beyaz hücre sayısında azalma (lökopeni)
 • • Şok dahil ani aşırı duyarlılık tepkisi (anafılaktik reaksiyon)

  • Kan damarları iltihabı (vaskülit)

  • Düşük tansiyon (hipotansiyon)

  • Sarılık

  • Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz)

  • Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (Stevens-Johnson sendromu)

  • Kaşıntı

  • İdrarda kan tespit edilmesi (hematuri)

  Diğer antibiyotiklerde olduğu gibi en sık gözlenen yan etkiler mide ve bağırsak ile ilgilidir.

  Penisilin ve sefalosporin grubu antibiyotiklerde olduğu gibi aşırı duyarlılık bildirilmiştir. Bu durum daha çok alerji hikayesi olan veya penisiline karşı alerjisi olanlarda görülmüştür.

  Kas içine uygulamanın ardından geçici ağrı gözlenebilir.

  PRIMASEF Nasıl Kullanılır?

  PRİMASEF 12 saatlik aralarla eşit bölünmüş dozlar halinde (sabah ve akşam V2 1 flakon PRİMASEF 1 g) kullanılmaktadır. Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. Şiddetli ve inatçı enfeksiyonlarda doktorunuz günlük dozu 8 g’a kadar 1:1 oranında (4 g sefoperazon aktivitesi gibi) yükseltebilir.

  İlacınız toz halinde olduğundan sağlık personeli tarafından kutudaki ampulün içindeki enjeksiyonluk su ile eritilecek ve daha sonra seyreltilecektir. İlacınız eritilip sulandırıldıktan sonra, ya kas içine veya damar içine uygulanır.

  İlaç damar içine uygulanırken minimum 3 dakikada tatbik edilir. Damar içine enfüzyon yoluyla uygulanacak ise, 15 ila 60 dakikalık bir sürede damla damla verilir.

  Çocuklarda Kullanımı

  Çocuklara ve bebeklere uygulanacak günlük doz miktarı onların ağırlıklarına göre hesaplanır.

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. Dozlar, eşit bölünerek 6-12 saatlik aralıklarla 40-80 mg/kg/gün olarak uygulanır.

  Ciddi veya inatçı enfeksiyonlarda doktorunuz günlük dozu yükseltilebilir.

  Yeni doğan bebeklerde hayatlarının ilk haftasında ilaç 12 saatte bir uygulanmalıdır. Çocuklarda, sulbaktam etkin maddesinin en yüksek günlük dozu kg başına 80 mg’ı geçmemelidir.

  Yaşldarda kullanım:

  PRİMASEF kullanıp kullanamayacağınıza veya alacağınız doza doktorunuz karar verecektir.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek ve karaciğer yetmezliği

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

  Eğer PRİMASEF ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  PRIMASEF

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  PRİMASEF ‘ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  PRIMASEF Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Bu ilaç size yakın tıbbi gözetim altında verildiğinden dozun atlanması pek olası değildir. Yine de dozun atlandığını düşünüyorsanız doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  PRİMASEF ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler

  Doktorunuz size aksini söylemedikçe, PRİMASEF kullanmaya devam ediniz.

  PRIMASEF kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  PRIMASEF Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  • Eğer penisilinlere, sulbaktam, sefoperazon veya sefalosporinlerin herhangi birine karşı alerjiniz varsa

  PRIMASEF Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer,

  • Sefalosporin ve beta laktam ilaç ile tedavi alıyorsanız ve aşın duyarlılık (anaflaktik) reaksiyonu gelişmişse. Alerjik bir reaksiyon meydana gelirse, doktorunuz ilacı kesecek ve uygun tedavi başlatacaktır.

  • Böbrek veya karaciğer ile ilgili probleminiz varsa. Hem karaciğer hem de böbreklerinizde bozukluk varsa, kandan sefoperazon düzeyi ölçülecek ve gerekli doz ayarlaması yapılacaktır.

  • Safra kesesi veya yolu ile ilgili probleminiz varsa

  • Yeterli beslenemiyorsanız, emilim ile ilgili bir hastalığınız varsa (örn: Akciğer, böbrek veya pankreasta bozukluğa neden olan kalıtımsal bir hastalık kistik fıbrosis) veya uzun süreli damar yolu ile besleniyorsanız ve kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar (antikoagülan ilaçlar) ile tedavi görüyorsanız kanınızın pıhtılaşma zamanınız doktorunuz tarafından kontrol edilecek ve gerekli ise haricen vitamin K verilecektir.

  • İshaliniz varsa (antibakteriyel ajanların verilişinden 2 ay sonra ortaya çıkabilir)

  Diğer antibiyotiklerle de olduğu gibi, uzun süre PRİMASEF uygulanması esnasında, özellikle barsaklarda, ilacın etki etmediği bakterilerde artış görülebilir. Bu nedenle, tedavi süresince doktorunuz sizi dikkatle gözlemleyecektir. Uzun süreli tedaviler sırasında böbrek, karaciğer, kan ve kan hücre yapımı ile ilgili sistemler dahil, organ sistem bozukluğu için periyodik kontroller yapılması tavsiye edilir. Bu, bilhassa yeni doğanlar ve özellikle erken doğanlar ve diğer bebeklerde önemlidir.

  PRİMASEF bebeklerde etkili olarak kullanılmıştır. Erken doğan ve yeni doğan bebeklerin tedavisine doktorunuz karar verecektir.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  PRIMASEF İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  PRİMASEF ile tedavi süresince ve tedavi bittikten 5 gün sonrasına kadar alkol alan kişilerde yüz kızarması, terleme, baş ağrısı, kalp çarpıntısı bildirilmiştir. Bundan dolayı tedavi süresince alkol almayınız.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Gebe kadınlarda yapılmış yeterli ve tam kontrollü çalışmalar yoktur. Hamile iseniz ilacı kullanıp kullanmayacağınıza doktorunuz karar verecektir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Sefoperazon ve sulbaktam ancak çok az miktarlarda insan sütü ile atılırlar. Her ne kadar bu iki ilaç emziren annelerin sütüne çok az miktar geçerse de, süt veren annelerde doktor tarafından gerekli görülmedikçe PRİMASEF kullanılmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  PRİMASEF kullanımının araç ve makine kullanma kabiliyetini etkilemesi beklenmez.

  PRIMASEF Etken Maddesi Nedir?

  PRİMASEF sodyum içerir. Eğer kontrollü sodyum diyetindeyseniz bunu göz önünde bulundurunuz.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

 • Diğer sefalosporinlerde olduğu gibi PRİMASEF kullanırken ve kullanımdan 5 gün
 • sonrasına kadar yüzde kızarma, terleme, baş ağrısı ve kalp atımının hızlanması

  görülebilir.

 • Ağızdan ve damar yolu ile suni beslenme gereken hastalarda etanol içeren solüsyon
 • kullanılmaz.

 • PRİMASEF bir çok intravenöz çözelti ile uyumludur. Ancak aminoglikozid
 • antibiyotikleri, laktatlı Ringer solüsyonu ve lidokain ile doğrudan karıştırılmamalıdır. Kullanılacak çözeltiye, miktarına ve hazırlanışına doktorunuz karar verecektir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  PRIMASEF prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.